https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vysla-zprava-o-zivotnim-prostredi-v-cesku-za-rok-2020.jak-si-stojime
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vyšla Zpráva o životním prostředí v Česku za rok 2020. Jak si stojíme?

22.1.2022 09:08 | PRAHA (Ekolist.cz)
Objem evidované těžby dřeva se zvýšil na 35,8 milionu m3 dřeva bez kůry a překonal tak dosavadní rekord z roku 2019. Ilustrační snímek.
Objem evidované těžby dřeva se zvýšil na 35,8 milionu m3 dřeva bez kůry a překonal tak dosavadní rekord z roku 2019. Ilustrační snímek.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Nedávno vydaná Zpráva o životním prostředí ČR, kterou připravila Česká informační agentura životního prostředí přináší detailní vhled do trendů a dějů v českém životním prostředí.
 

Agentura nabízí rychlý výtah toho nejzajímavějšího z aktuální zprávy: Dochází k obnově lesů v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou a díky snižování podílu obnovovaných jehličnatých dřevin ve prospěch listnáčů dochází k pozvolnému přibližování k doporučené dřevinné skladbě. V roce 2020 bylo v rámci umělé obnovy zalesněno rekordních 17,3 tisíc ha listnáčů a 16,4 tisíc ha jehličnanů. Nejčastěji vysazovanou dřevinou byl ale stále smrk - 10,3 tisíc ha.

V dlouhodobém horizontu je možné sledovat postupné přibližování se k přirozenější (a stabilnější) struktuře lesních porostů. Tento proces je však vzhledem k dlouhodobosti produkčního cyklu lesa pomalý a vyžaduje mnohaletou intenzivní snahu.

Poškození lesních porostů vyjádřené procentem defoliace zůstává stále na vysoké úrovni. V kategorii starších porostů (60 let a více) činil součet tříd defoliace 2–4 u jehličnanů 78,3 % a u listnáčů 42,7 %. V mladších porostech (do 59 let) je situace příznivější, v případě jehličnanů do tříd 2–4 spadalo 28,7 % porostů, u listnáčů pak 23,3 %.

V roce 2020 byly lesní ekosystémy znovu ovlivněny rozsáhlou těžbou po kůrovcové kalamitě. Objem evidované těžby dřeva se zvýšil na 35,8 milionu m3 dřeva bez kůry a překonal tak dosavadní rekord z roku 2019.

Objem hmyzové těžby v roce 2020 (26,2 milionu m3 dřeva bez kůry) dosáhl téměř hodnoty jako celkový objem hmyzové těžby za období 1990–2012. V souvislosti s rozsáhlou těžbou vznikla velká plocha holin a lesy se staly zdrojem emisí skleníkových plynů.

Zemědělská půda je zranitelná vůči degradaci kvůli nadměrným půdním blokům a vysokému stupni zornění, nicméně dochází k jejímu zatravňování a v období 2010–2020 se průměrná velikost dílů půdních bloků snižovala průměrně o 1,8 % ročně. V roce 2020 nebylo dosaženo stanoveného cíle pro ekologické zemědělství – 20% podílu orné půdy na celkové zemědělské půdě obhospodařované ekologicky.

Odpady

Ve střednědobém horizontu dochází k mírnému snižování produkce směsného komunálního odpadu. Šetrný přístup v oblasti produkce odpadů, respektive obalů je jedním z principů, který garantuje ekoznačení výrobků a služeb. Z hlediska dlouhodobého vývoje lze konstatovat výrazný klesající trend v případě počtu licencí u české ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek, respektive Ekologicky šetrná služba, oproti tomu počet licencí EU Ecolabel roste, a to i přes výkyvy v posledních 10 letech.

Celková produkce odpadů má ve střednědobém i krátkodobém horizontu výrazně rostoucí trend, stejně jako produkce ostatních odpadů. Produkce komunálních odpadů se střednědobě zvyšuje. Výrazně rostoucí střednědobý i krátkodobý trend má produkce obalových odpadů.

Voda

Počet vybraných objektů mělkých vrtů, kde došlo k překročení limitů pro podzemní vodu minimálně v jednom z vybraných ukazatelů, byl 183, u hlubokých vrtů byl limit překročen u 132 objektů a u pramenů se jednalo o 89 objektů.

Výrazné znečištění v podzemních vodách bylo v roce 2020 zjištěno u sumy pesticidů, celkově u 200 objektů (u mělkých vrtů byl překročen limit u 124 objektů, u hlubokých vrtů to bylo 41 objektů a u pramenů 35 objektů).

Více detailů a témat v nejnovější Zprávě o životním prostředí ČR 2020.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (34)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

va

vaber

22.1.2022 09:18
nějak mi v přehledu chybí info jak mizí hmyz,jak mizí ostatní různé druhy rostlin i živočichů ve vodě na zemi a ve vzduchu,
to říká o životním prostředí mnohem více než nějaké tabulky ,které vytvořil člověk s nedokonalými znalostmi o tom jaké životní prostředí je to správné
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

22.1.2022 10:07 Reaguje na vaber
ta zpráva by musela být několikrát delší...ostatně rezervy jsou všude mimo FVE, větrníků a smrků
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

22.1.2022 16:52 Reaguje na vaber
Lýkožrout je na uspokojivé úrovni. Takže hmyzu dost. Jinak vše vyřeší vlk. Klima, vodu, kuří oka.......
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.1.2022 09:57
Stojíme si špatně. Tvrdím, že absolutně objektivním kritériem je stav biodiverzity - tak se pokochejte od str. 230

V letech 2000–2016100 poklesla rozloha nefragmentované krajiny z 68,8 % na 60,6 % území Česka.
Početnost běžných druhů ptáků dlouhodobě klesá. Největší pokles byl zaznamenán u druhů ptáků zemědělské krajiny, jejichž početnost se snížila v období let 1982–2020 o 30,8 %. Nedaří se efektivně zprůchodňovat říční síť. Celkové plnění plánu Koncepce zprůchodnění říční
sítě činí 13,7 %.
V letech 2000–2016 klesla rozloha nefragmentované krajiny o 11,7 % z 54,1 tis. km2 v roce 2000 (68,6 % území) na 50,0 tis. km2 v roce 2010 (63,5 % celkové rozlohy) a dále na 47,8 tis. km2 (60,6 % území).
Data pro roky 2017–2020 nejsou. :-)

Došlo ke snížení početnosti některých známých druhů (koroptev polní
, čejka chocholatá , linduška luční či konipas luční, a to až na zlomek výchozího stavu. A situace se nezlepšuje.

Graf indikátorů všech běžných druhů ptáků, lesních druhů ptáků a ptáků zemědělské krajiny v ČR , 1982–2020 najdete na str. 242.

V červených seznamech z roku 2017115 bylo mezi kriticky ohrožené, ohrožené či zranitelné druhy zařazeno 908 druhů cévnatých rostlin, 162 druhů obratlovců (16 druhů obojživelníků, 7 druhů plazů, 25 druhů mihulí
a ryb, 99 druhů ptáků a 15 druhů savců) a přes 3 300 druhů bezobratlých.

U obratlovců a některých skupin bezobratlých byl však i v roce 2017 zjištěn vysoký počet ohrožených druhů a v případě obojživelníků se trend
dokonce zhoršil.

To ale vůbec nevadí, budeme mít přece elektromobilitu, krajinu zasereme vrtulemi a lány FVE, dál budeme zabírat volnou krajinu tempem 20ha/den a snížíme podíl globálních emisí o 0,0002 %.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

22.1.2022 10:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
a na to chtějí agrobaroni ještě dotace? staví se čím dál více liniových staveb...prasení krajiny pro blaho byznysu a to, dojet někam o pár minut dříve...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.1.2022 11:41 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Liniové stavby jsou rozhodně potřebnější, než ty velkosklady.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

22.1.2022 12:07 Reaguje na smějící se bestie
to je takový omílaný slogan že to potřebujeme...jediné co potřebujeme je zdravá a biologicky živá půda a pěstovat jídlo...vše ostatní je jen poněkud nejapný mentální průvan. Zkuste si sníst klávesnici, mobil nebo televizi či tolik aktuální součástky do auta, jak pak asi chutnají? chováme se pitomě a marnotratně a podstata nám uniká
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.1.2022 12:20 Reaguje na Jaroslav Řezáč
To beru, nejsem proti.
Ale to by museli politici i společnost, podpořit místní zemědělství/sedláky k soběstačnosti v základních potravinách.
Už 30let má přednost to tehdy vyřvávané - všechno dovezem !
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.1.2022 18:38 Reaguje na smějící se bestie
Opravdu? Vždyť jsou to jen fráze. On vlastně kromě jidla nikdo nic nepotřebuje? Řekl bych, že stačí trochu sněhu a kolabující doprava, pár hodin bez elektřiny či výpadek nějaké sociální sitě a pozdvižení je na světě. A to ještě nezmiňuji například nedostatkovost některého zboží. Tedy toho co právě včas nedovezem.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

23.1.2022 06:58 Reaguje na Jarek Schindler
ono jde spíš o to, že už lidem nestačí, že se můžou dostat z jedné části města na druhý...ono to musí být Mercedes, Škoda, BMW..., musí to mít multimediální platformu displeje, ono to musí být červené, vyhřívané...a další hlouposti
Odpovědět
ss

smějící se bestie

23.1.2022 08:32 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jo, lidi jsou rozmazlený a zpovykovaný.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.1.2022 11:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zatím ještě stojíme.
Jenom by to chtělo, aby se to těm všem kecálkům, pisálkům + aktívistům, vrazilo také konečně do rukou, aby za nimi byla konečně vidět alespoň nějaká práce/výsledky.
Odpovědět
Pe

Petr

22.1.2022 12:24 Reaguje na smějící se bestie
Jakou práci máte na mysli? Třeba v nějaké montovně na tři směny?
Já mám opačný názor, protože v podstatě vše co lidé dělají, a co vzletně nazývají prací, je v rozporu s přírodou a má na ni likvidační vliv. Takže naopak cokoliv, co nějak omezí lidskou činnost a zabrání lidem v dalším ničení, je přínosné a prospěšné. V krajním případě dokonce i naprosté nicnedělání je mnohem lepší, než další nesmyslné betonování, vyrábění zbytečností a budování nesmyslů "moderní" civilizace.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.1.2022 13:36 Reaguje na Petr
Píše se tady o životním prostředí/přírodě.
Takže práci v přírodě - zelené koridory/sázení stromů, keřů, odstraňování přerostlé vegetace v místech, kde hrozí jejich zřícení do kolejí, vozovky, drátů el. vedení i u potoků, řek, ruční sekání horských luk, atd. .
Odpovědět
Pe

Petr

22.1.2022 14:32 Reaguje na smějící se bestie
A jak víte že tohle nedělají?
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.1.2022 14:52 Reaguje na Petr
A je snad někde něco vidět ?
Kdyby ano, tak by ČR dávno vzkvétala !
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

22.1.2022 16:58 Reaguje na Petr
Protože ekologisti se řídí Leninovým: čím hůře, tím lépe! Takže dělají pouze to, na čem vydělají, nebo to poškodí přírodu!
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

22.1.2022 21:13 Reaguje na smějící se bestie
Co z toho konkrétně děláte Vy?
(Na základě Vašich projevů zde na ekolistu Vás považuji za typického kecálka a pisálka - nikoliv aktivistu.)
Odpovědět
ss

smějící se bestie

23.1.2022 00:11 Reaguje na Majka Kletečková
Jsem už pár let v důchodu, vidlák.
Odpovědět
ms

23.1.2022 00:50 Reaguje na Petr
Zkusili to v polovině 70. let 20. století maoističtí Rudí Khmerové, kteří v přeměně společnosti na exkluzívně rolnickou (motyka) vyhladili 3 ze 7 milionů tehdejších Kambodžanů. Tak jaký další recept tam máte?
Odpovědět

Jirka Černý

25.1.2022 18:32 Reaguje na
Ano, Polpot dotáhl ekologii do extrému. I když je evidentní že dnes se mu mnozí snaží alespoň přiblížit přecejen by bylo dost těžké ho překonat. Ale kdo ví necháme se překvapit.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.1.2022 08:46 Reaguje na Petr
Mně se váš názor líbí a navrhuji zpomalit práci snížením prac. úvazku na 6 hodin nebo 4 dny, odchod do důchodu nejpozději v 60 letech, dovolenou 6 týdnů, proplacení nemocenské prvni 3 dny, zrušení směn. To bych chtěla vidět, co by tomu řekli Němci a Číňani.
Odpovědět
Pe

Petr

23.1.2022 10:44 Reaguje na Jarka O.
Je zajímavé sledovat názory. Když se řekne nadvýroba, hodně lidí se shodne, že je to velký problém a je potřeba ji snížit. Ale když se to samé řekne jinak, třeba že by se méně pracovalo a vydělávalo, jsou ti samí lidé okamžitě proti.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.1.2022 13:23 Reaguje na Petr
Tak v zap. Evropě jsou plne úvazky zaměstnanců nižší než v Čechách a stačí to. Manuálně tam ale pracují hlavně cizinci a ti ty výhody nemají. Říkalo se jednu dobu, že dík PC pracujem rychleji a tak se sníží prac.doba. Skutek utek. Musel by se zároveň snížit počet úředníků, vyrábět jen kvalitní zboží, spoustu postupů zrušit nebo zjednodušit. Fungovalo by to může jen kvůli těžké práci předků a protože je nás dost a není nic zničeného. Ale myslím, že tak sociální pracovní prostředí si pro vych. Evropu nikdo nepřeje.
Odpovědět
Pe

Petr

22.1.2022 12:30 Reaguje na smějící se bestie
A o čem se nemluví, to neexistuje, takže já jsem za kecálky, pisálky a aktivisty rád a jejich aktivit si vážím.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.1.2022 13:37 Reaguje na Petr
Pokud je za nimi nějaká reálná vidět, že !
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

22.1.2022 21:18 Reaguje na Petr
Ano, problémy, o kterých se nemluví, jakoby neexistovaly. Upozornit na ně je prvním krokem k jejich vyřešení.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

22.1.2022 16:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Bohužel tak to je. Díky za příspěvek.
Odpovědět
VS

Va Shek

23.1.2022 08:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Opravdu to myslíte vážně?
Vypsat problémy za které může ČR a pak nakonec do toho zamotat uplně nesouvisející věc kterou nemáte rád?
Odpovědět
Pe

Petr

22.1.2022 11:13
Naše Země kulatá,
byla kdysi nahatá.
Teď obléká kabát z betónu.
(P. Hapka, Z. Rytíř)
Odpovědět
va

vaber

23.1.2022 09:14
včera jsem viděl na internetu rozhovor s Eonem Muskem ,bylo to o naší civilizaci ,průzkumu vesmíru, přelidnění ,budoucnosti a podobně.
na závěr řekl,,když myslím na budoucnost snažím se nebýt smutný,,
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.1.2022 09:31 Reaguje na vaber
A kde jste ten rozhovor prosím našel? On je celkem zajímavá osoba. Nedavno tuším řekl, že přelidnění není nebo tak něco...
Zajímalo by mě, co si o něm myslí ostatní miliardáři:-)
Odpovědět
va

vaber

23.1.2022 09:44 Reaguje na Jarka O.
včera jsem to našel na YouTube ,kdy ten rozhovor byl dělán nevím, bylo to v angličtině
Odpovědět
JO

Jarka O.

24.1.2022 09:51 Reaguje na vaber
Jestli to je ten rozhovor na Babylonbee, tak jsem ho našla. Dobrý.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist