https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/csop-novele-zakona-o-myslivosti-zakaz-vstupu-do-lesa-je-opet-aktualni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

ČSOP: Novela zákona o myslivosti: Zákaz vstupu do lesa je opět aktuální!

9.2.2024
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Foto | cs:ŠJů / Wikimeda Commons
Ministerstvo zemědělství přichází v novele zákona o myslivosti, která již prošla vnějším připomínkovým řízením, se zjednodušením při zakládání mysliveckých obor a s úplným zákazem vstupu do nich. Výsledkem může být, že si každý větší vlastník může svůj les o rozloze 50 a více ha sám prohlásit za oboru, bez povolování stavebního úřadu oplotit a zakázat vstup veřejnosti. Radikální návrh může způsobit úplný zákaz vstupu do lesů v ČR. Připomínky Českého svazu ochránců přírody na toto téma ministerstvo zemědělství odmítlo. Přesto, že zjevně půjde o omezení ústavního práva občanů na svobodu pohybu.
 
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vznesl k návrhu zákona o myslivosti řadu věcných připomínek. Ministerstvo zemědělství (MZe) všechny zamítlo. Jako nejzávažnější výhradu k navrhovaným změnám ČSOP považuje zavedení zákazu vstupu do obor. MZe dává vlastníkům obor právo rozhodovat o zákazu vstupu do obor a zároveň zjednodušuje proces vzniku obor. Podle MZe se nyní bude oplocení obor (někdy o délce několika km) posuzovat jako drobná stavba a tedy bez povolení stavebního úřadu. Hlavním argumentem MZe je přitom ochrana a posílení vlastnických práv (ke kterým se zavázala vláda při svém vzniku).

„Je to absurdní. Na jedné straně zákon o myslivosti dlouhodobě pošlapává práva vlastníků tím, že je nutí strpět aktivity myslivců na jejich (i oplocených) pozemcích. Nutí je strpět škody, které jim způsobuje zvěř, jejíž přemnožení mnohde myslivci tolerují, a jejichž náhradu nelze v praxi na nikom vymoci. A na druhé straně přitom vychází vstříc vlastníkům, kteří si oplotí svůj kus lesa pod záminkou oborního mysliveckého hospodaření, ale ve skutečnosti i proto, aby tam nepustili veřejnost, houbaře, turisty, prostě nikoho“, říká Petr Stýblo, ředitel kanceláře ČSOP.

ČSOP v tomto případě argumentuje především tím, že nově navržená ustanovení zákona o myslivosti omezí ústavní právo každého na svobodu pohybu podle čl. 14 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Navrhované zjednodušení při oplocování obor coby volné krajiny navíc může mít významné negativní důsledky i z hlediska ochrany přírody. Přehrazování přirozených migračních koridorů může vytlačit zvířata na silniční komunikace či do měst. Zákonitě tak dojde ke škodám na majetku dalších vlastníků.

MZe argumentuje (kromě zmíněné ochrany vlastnických práv) tím, že je neúnosný stávající stav, kdy vstupy do konkrétních obor jsou omezovány rozhodnutím úředníků státní správy myslivosti, neboť taková rozhodnutí „byla často napadána a končila u Ústavního soudu“. „Nekvalitní práci úředníků chce MZe vyřešit generálním pardonem vlastníkům?“ komentuje argument MZe Stýblo.

MZe rovněž argumentuje, že režim v oborách následně upraví vyhláškou, v které stanoví minimální dobu, kdy musí být obora přístupná. Nicméně, proč by měla být obecná vyhláška, pokud vůbec vznikne, efektivnější, než místní znalost úředníků ORP, kteří dnes režim obor stanovují? Navíc omezení ústavního práva svobody pohybu není možné stanovovat vyhláškou.

MZe dále argumentuje, že obory se více méně neliší od farmového chovu zvěře, kam také lidé nesmí. To se ale liší jak režimem, tak způsobem povolování.

Český svaz ochránců přírody podal na MZe výhradu k vypořádání své připomínky k uvedené problematice. Právo na vstup do volné krajiny všech občanů nesmí být omezováno zájmy jednotlivců.


reklama

 
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (69)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DA

DAG

9.2.2024 12:57
Já myslel, že ČSOP a jejich kamarádí prosazují větší pravomoci vlastníků pozemků. Copak se jim teď nelíbí? ;)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

9.2.2024 14:21 Reaguje na DAG
Ono se to dobré, doplní o špatné. To nenavrhovali. Jen chtěli vystřílet zvěř, neb je jí mnoho a ne obory.
Odpovědět
DA

DAG

9.2.2024 19:10 Reaguje na Slavomil Vinkler
A jak pomohou vystřílet zvěř, když dají větší pravomoci velkým vlastníkům půdy?
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

9.2.2024 14:39
Na straně jedné na všech jednáních slýchám, že na základě přijatého vládního prohlášení je potřeba při novele zákona posílit práva vlastníků. Při vypořádání připomínek, které ČMMJ obdržela, jsme téměř v 90% obdrželi zdůvodnění, že jde o politické rozhodnutí. Rozhodnutí vlastníka o uzavření jeho vlastního majetku však dnes není žádoucí. Je potřeba si uvědomit, že dnes je v ČR cca 200 obor. Obory v majetku státu rozhodně stát zavírat nebude. Zbývající obory jsou o rozlohách desítek maximálně stovek hektarů. Pokud bychom vzali v úvahu celkovou rozlohu honiteb ve vztahu k rozloze obor, půjde o zanedbatelnou plochu. Obora je účelové zařízení k chovu zvěře. Majitelé obor investují nemalé finanční prostředky do těchto zařízení a do chované zvěře. Pravdou je, že v řadě těchto zařízení se návštěvníci nechovají v souladu s potřebami vlastníků a dochází k řadě konfliktů. Musím se pousmát, pokud jsem si přečetl zdůvodnění rozdílu farmového chovu a obory. Pokud někdo argumentuje průchodností krajiny, proč stejným způsobem neargumentuje proti nařízení ze strany ochrany přírody, které navíc financuje stát, na oplocování stovek hektarů pastvin v podhorských oblastech z důvodu ochrany stád ovcí před vlky. Příjemný den.
Odpovědět

Radek Čuda

9.2.2024 14:49 Reaguje na Jiří Janota
Argument uvedený v poslední větě vaše příspěvku je relevantní, nicméně opravdu nelze k problému omezování průchodnosti krajiny ... které je jednou z nej hodnot, které tu (zatím) v rozsáhlé míře máme ... přistupovat stylem, někde to stojí za pikaču, takže je fuk, že to za ni bude stát i všude možně jinde.

A když tady tak hezky popisujete tu péči a starostlivost majitelů obor, tak mne okamžitě napadne jedno ... kauza obory Jelenice. Kde by majitelé měli už dávno sedět.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.2.2024 12:11 Reaguje na Radek Čuda
Jen abyste věděl o čem je řeč. Řeší se tu obory kterých je u nás v současnosti podle statistické evidence 197 na ploše 44774 ha. To je méně než 0,6% ( tedy jestli jsem to dobře spočítal)z rozlohy státu. Průměrná rozloha obory je 227 ha a deset největších, většinou ve vlastnictví státu zabírá 22523ha ha. Tedy víc než polovinu plochy. (Soutok, Židlov, Fláje, Boubín, Bulhary, Lány, Morav. Krumlov, Poněšice, Rukávečská, Stará obora). Takže o čem je vlastně řeč a opravdu vás těch 0,6 % tak omezí ve vašich právech?
Odpovědět

Radek Čuda

12.2.2024 12:01 Reaguje na Jarek Schindler
Problém ... samozřejmě pro mne ... nepředstavuje ani tak obora jako taková ... já bych to nechtěl ani zadarmo, ale každý máme něco ... ale právě zajištění průchodnosti krajinou, kde i relativně malá rozloha obory může uvedené značně ztížit, zejména pokud budeme vycházet z toho, že pohyb primárně probíhá po vyznačených cestách (a nemyslím čistě vyznačených trasách KČT) a jejich přehrazení může znamenat někdy sakra komplikované obcházení.

Takže ano, v těchto případech omezí a dost.

Pokud by měl provozovatel obory povinnost zachovat průchodnost po, zjednodušeně řečeno, v mapách vyznačených cestách, klidně i při zachování oplocení obory, tak by byla situace značně odlišná.
Odpovědět
Ra

Radek

12.2.2024 12:50 Reaguje na Radek Čuda
Takže starat se o oboru by jste nechtěl ani za darmo ,natož to platit . Tak to je hezké , ale lozit v ní a neřešit následky vaší návštěvy , by se vám líbilo . Takže já vidím mnohem víc problémů z průchodností obor , zraněná zvěř která naráží do plotu , otravy od nevhodného krmení co tam průchozí zvěři nosí , odpadky které se pořád do kola uklízí , neustálý ruch a křik , pohyb domácích mazlíčků …… Přes vaši zahradu také někdo prochází , pokud nějakou máte ?
Vstup by se měl omezit i ve volných honitbách , v jasně stanoveném ročním období a čase .
Odpovědět

Radek Čuda

12.2.2024 14:06 Reaguje na Radek
Vy neumíte číst ... já nechci lozit po oboře, já tou oborou chci projít po v mapách vyznačené cestě.

Na chalupě máme zahradu a sad cca 4 000 m2 a lidi přes ně občas chodí, ačkoli tam žádná vyznačená cesta není. No a co? Plus máme kus lesa a taky tam překvapivě chodí lidé. Proč by jako neměli?

Nicméně je asi zřejmé, že my dva se fakt neshodneme.
Odpovědět
Ra

Radek

12.2.2024 14:40 Reaguje na Radek Čuda
Dokud se naučí lidé z lesa odnést co si tam přinesli , tak se opravdu neshodneme . Stačí aby nějaký chytrák zazpíval v rádiu že rostou houby , ani ten papír po vytření zadku neumí zahrábnout do zemně . Ještě budou spílat po kadiboudách a nádobách na odpad . Kdo to po nich bude uklízet je nezajímá .

Stačí nechat pohyb lidí v oboře na jejím majiteli , myslím že když se tam budou pohybovat slušní lidé , jistě jim to rád v době kdy to nebudě škodit zvěři , umožní . Tohle vymáhání práva na vstup není dobře , potom si lidi prostě myslí že mužou vše . Vše je jen o slušnosti a dohodě .
Odpovědět

Radek Čuda

13.2.2024 12:03 Reaguje na Radek
Já jsem o kus výše zmiňovat dnes již v podstatě legendární a opravdu tristní příklad obory Jelenice.

Takže když čtu " ... jistě jim to rád v době kdy to nebudě škodit zvěři , umožní ...", tak tomu nevěřím ani smykem a právo na průchod krajinou bych na na uvážení majitele obory rozhodně nenechával.

Ale jak jsem psal, my dva se neshodneme.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

13.2.2024 05:40 Reaguje na Radek Čuda
Rukávečská obora má uprostřed cestu na Květov. Od Milevska.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.2.2024 10:27 Reaguje na Radek Čuda
Tak jsou stesky turistické a cesty obslužné. Pokud je sto hektarů čtverec o straně 1 km tak ta obcházka zase asi nebude pro ty turisty tak zásadní. No a proč by měl být samozřejmostí volný pohyb po obslužních cestách? I na silnici máte fůru silnic vyznačených jako slepé. Vy chcete jen projít, ale co ostatní? Také všichni ostatní chtějí jen projít?
Odpovědět

Radek Čuda

13.2.2024 12:20 Reaguje na Jarek Schindler
Obcházka být zásadní nemusí, o to se vůbec nehádám, ale taky nemusí a může to být fest pakárna. To je flek od fleku různé. A pokud někdo hodlá oboru zřídit, tak by holt měl mít povinnost akceptovat, že průchodnost těch cest musí zachovat.

Analogii se slepou silnicí/ulicí je poněkud mimo, bo SSÚ a SŘ.

Osobně jsem toho názoru, že by měl být i v oborách aplikován "legendární" §19 z. č. 289/1995 Sb. a konečná. Pokud mocí mermo chce majitel plot kvůli zvěři, tak dejme tomu, ale plot vůči lidem ... to ať si trhne. Ostatní majitelé lesů musí také výše uvedené ustanovení taky akceptovat/strpět.

Ale jak jsem již psal, nedělám si iluze, že by se na tomto myslivci či vlastníci obor s námi, "prostými pocestnými", shodli.
Odpovědět
Ra

Radek

13.2.2024 14:04 Reaguje na Radek Čuda
tristní příklad obory Jelenice, nevím o tom nic . Co vím jak píší novináři a to z vlastní zkušenosti ,takže mě to ani nezajímá .

Jak chcete řešit v malé oboře v době kladení mládat aby tam byl potřebný klid ? jak chcete řešit lov ? jak chcete řešit pohyb opravdu po dané cestě a nikde jinde ? jak chcete řešit případné škody na úhynech , nebo na zdraví ? To tam bude zaměstnaný člověk co na to bude dohlížet a kdo ho bude platit ? To je pořád nějaká snaha chodit tam kde je plot , pokud to mám rád pohyb v přírodě ,neměl by být problém se projít o pár km dál . Vyřídit povolení a realizovat oboru není jednoduché ,ani laciné . Starost o zvěř v ní , porosty ,políčka tak aby vše prosperovalo , to už musí o tom člověk něco vědět a znát . Řešit pořád dokola něco z lidem co má právo svobodného pohybu a neumí se chovat , nikoho nebaví . Jak jsem již psal , omezit pohyb by se měl i ve volných honitbách a to v ranních a večerních hodinách celoročně . Další období by mělo v zákoně být na opodstatněné doby jako je třeba kladení mládat ,nebo říje a to na celý den . Lidi se mužou v tu dobu svobodně pohybovat jinde , prostoru je dost .
Odpovědět

Radek Čuda

14.2.2024 10:41 Reaguje na Radek
Oni to nepíšou ani tak novináři, ale soudy všech stupňů, včetně ÚS. A že na to majitel pořád dlabe ... a i mu to prochází, to si můžete ozkoušet sám.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/michal-berg-obora-jelenice.dvacet-let-boje-za-volny-pruchod-krajinou-aneb-kde-zacal-muj-pribeh#google_vignette

https://medium.seznam.cz/clanek/michal-berg-lov-zvere-za-penize-vyhnal-turisty-majitel-obory-ignoruje-i-ustavni-soud-20317

Zbytek vašeho postu nekomentuji, protože to nemá cenu a je jen důkazem toho, že vy prostě zastáváte názor, že si lidi mají trnout a neprudit. Je to vás názor na který máte právo, stejně jako já mám právo si o něm myslet své.
Odpovědět
Ra

Radek

14.2.2024 11:07 Reaguje na Radek Čuda
Pořád tady argumentujete nějakým soudním jednáním , jak jsem napsal nevím o tom nic .
Položil jsem vám jasné otázky , týkající se provozu malých obor , ani na jednu nemáte odpověď . Takže to beru tak že na životní naroky zvěře chované v oboře dlabete , je vám jedno co svým průchodem způsobíte , jak zvěři v ní chované tak jejímu majiteli . Jinak řečeno , majiteli polib si zádel ,já jsem přišel z práce a jdu se uklidnit do tvojí obory a je mi jedno co ti mým jednáním působím . Tohle je obraz dnešní společnosti ☹
Odpovědět

Radek Čuda

14.2.2024 11:35 Reaguje na Radek
Nevíte nic, ale pronášíte zde obecné soudy o empatii a porozumění majitelů obor. Tak jo ...

A kdybyste si dal mokrý hadr na hlavu a trochu se zklidnil, tak by vám došlo pár drobností. První je ta, že je řeč o cestách, resp. zachování jejich průchodnosti, které v daném místě byly/jsou PŘED vyhlášením obory. Nikdo tu nevolá po tom, aby na území již vymezených obor vznikaly cesty nové. Druhá pak to, že uvedené je dostatečně ošetřeno v ZoL a jeho § 19.
A je hezké, jak se tu oháníte právy majitele obory, která v podstatě absolutizujete, ale práva vlastníků lesů, které oborami nejsou, vás nijak netrápí a zjevně souzníte s tím, že ti zejména ve vztahu k myslivcům mohou akorát tak držet ....

Ale už na tuhle diskuzi s vámi kašlu, vy jste si svoji stranu vybral, já to beru na vědomí ale v zásadě se ve své argumentaci stále jen opakujete. To je ztráta času.
Odpovědět
Hu

Hunter

14.2.2024 11:42 Reaguje na Radek Čuda
Zak. 449/2001, par. 9: Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností. Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků.

Čemu na tom nerozumíte???
Odpovědět
Ra

Radek

14.2.2024 12:04 Reaguje na Radek Čuda
ano , vy možná na vše nedlabete a věřím vám i to že by jste prostě po cestě prošel , bez psa a podobně .
Jenže další průchozí , lítají z čelovkou ( proč , ono ho to baví , další jede na elektrokole houštím bo ho to taky baví ….) Položil jsme vám otázky ,týkající se chovu zvěře , provozu obory a potřebnému klidu , žádné všeobecné fráze . Podle vašich reakcí se vám moc domlouvat nechce . Také proto je v návrhu zákona , tohle omezení , kdyby se lidi domlouvali a chovali slušně , nic takového by v zákoně nebylo . Jinak starý zákon to umí také ,bohužel je to na žádost provozovatele honitby a uředník se bojí veřejného mínění , tak se v praxi uplatnuje hodně málo . Tak jako je tam spousty nesmyslů za které si zase mužou páni myslivci :-(
Odpovědět
Ra

Radek

13.2.2024 16:51 Reaguje na Radek Čuda
K těm iluzím o myslivcích , oni platí nájem ,škody a plní plán lovu .
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.2.2024 22:24 Reaguje na Radek Čuda
Tak v první řadě ty lesní či polní cesty nejsou pro to abyste se dostal z bodu A do bodu B ale proto aby byl přístup k jednotlivým pozemkům. Pokud by šlo pouze o průchod ale za tím průchodem se skrývají hledači paroží, houbaři a škodiči myslivosti. Ochranáři co nebudou moci kontrolovat cizí majetek. Všem ale nakonec pouze jde, když na to přijde, jen o volný průchod. Tomu snad nevěříte ani Vy sám.
No a pokud si přečtete jen pouhý nadpis článku, tak vám musí být jasné, že něco není v pořádku a představte si těch 0,6 %. Jde čistě o matení veřejnosti.
No a Jelenice. Co vím tak spor byl o turistickou cestu kolem Moravice a ta se přeložila na druhou stranu řeky. To tedy jde považovat za obrovský problém. Turisté chodili vpravo kolem řeky a nyní musí vlevo.
Odpovědět
Ra

Radek

9.2.2024 15:34 Reaguje na Jiří Janota
ČSOP se ted probudila . A proč stejně neargumentuje po celé ČR a ze zákona vyjmuly že je EL ohradník brán jako plot , výsledek bude po celé ČR, OHRADNÍKY CELORČNĚ ….i když ony už v mnohých místech ,jsou celoročně .
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

9.2.2024 16:32 Reaguje na Jiří Janota
Vzhledem k faktu, že škody na lesních porostech spárkatou zvěří vychází zejména z důvodu rušení zvěře lidmi a predátory, pan Stýblo lobbuje za co nejvyšší škody. Dejte sem prosím pane Janota nějakou studii od institutu zvěře Brno Nitra Vídeň. Já jsem na mobilu a stejně nemám chuť jim neustále vyvracet jejich lži.
Odpovědět

Radek Čuda

9.2.2024 14:43
V tomto směru s ČSOP souhlasím, bo tohle omezování průchodnosti krajinou je prostě prasárna.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

11.2.2024 08:20 Reaguje na Radek Čuda
Prasárna je zneužívat svého postavení a veřejně lhát.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

9.2.2024 15:22
Děkuji ČSOP za článek. Opět mi potvrdil, že ČSOP je ekoligistická organizace prosazující devastaci přírody za použití jakékoliv lži. Dokonce více než Duha nebo Calla. ČSO je až za nimi.
Odpovědět
Pája Žížala

Pája Žížala

9.2.2024 15:39
Ví někteří zdejší diskutující, co je to vlastně obora?
Připadá mi že nikoliv. Víte že MUSÍ být pro zvěř neprostupně uzavřená (oplocená)? A že ta zvěř chce klid (ale to i ta v lese, turista do lesa nepatří)? A víte, že v oboře musíte mít i pastviny, povrchovou vodu a políčka, že to není jen o lese? A opravdu jsou tu bloudové, co si myslí, že si tu každý udělá z každého lesa oboru?
Tak jinak.
A co zahrady? Tam jsou též zvířátka, stromy a trávníky, tak proč by tedy neměl mít každý právo na vstup na každou zahradu kdy se mu zlíbí??? Já bych k vám chtěl vlézt, cítím to jako své právo, proč mi bráníte? Tomu se říká analogie. Začíná se mi líbit západoevropský model. Tam do soukromého lesa nesmíte...
Odpovědět
MM

Milan Milan

9.2.2024 16:31 Reaguje na Pája Žížala
A víte vy, že i mimo oboru žije nějaká zvěř, že má dokonce svá pásma migrace....? Ani císař pán nezakazoval vstup do lesů a sběr lesních plodů. Holt nová doba asi již uznává jen peníze a aroganci.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

9.2.2024 18:05 Reaguje na Milan Milan
Za Císaře pána nebyli ekologisti škodící přírodě. Ale asi jednou zkusím zavolat do nějaké soukromé obory, zda mě tam pustí. Samozřejmě oznámím, že nejsem ekologista.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

11.2.2024 08:40 Reaguje na Pája Žížala
Bohu dík ví. Nevím jak dnes ale dříve musela být obora vybavena záskoky, tak aby se zvěř uniklá z obory do ní mohla bezproblémově vrátit. Ano zvěř chce klid. Zatím co ve volnosti se před rušením tím turistou posune o kilometr dál, v oboře se nemá kam posunout. Sto hektarová obora to je jeden km2. Kam se asi ta zvěř posune kdy tam vleze pět houbařů? Umlátí se o oborní plot? Těch obor je u nás podle statistyky 197 o výměře 44774 ha. Víc než polovinu z toho tvoří velké obory ve vlastnictví státu. Tvrdit, že díky oborám nebude moci běžný občan do lesa je prachsprostá lež ČSOP. No a obora má trochu jiný způsob pěstování lesa. Cílem je tam světlý pastevní les co ochranáři tak propagují v hospodářských lesích. Vždyť ti lidé neví co chtějí. A nebo to vědí moc dobře a na veřejnosti pouze účelově lžou.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

13.2.2024 05:44 Reaguje na Jarek Schindler
Přesně tak.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.2.2024 17:38
Strašení oplocováním přírody nabývá reálné podoby a je to přesně to, co jsem
od této vlády čekal. Neberu vlastníků pozemků právo na nich hospodařit podle
svého, ale nelze, aby byl každý soukromý pozemek oplocen. Ten zbytek bude
z hlediska přírody mezi těmi ploty zcela k ničemu. Kvůli pár vlkům oplotí chovatelé zvířat pastviny, chovatelé zvěře vytvoří obory a před zbytkem zvěře a nebo zamýšleným volně žijícím velkým kopytníkům oplotí zemědělci pole. Z krajiny bude nádherný zaplocený kriminál pro lidi a zvířata. Je
vidět jací hlupáci to navrhují a prosazují. Předchozí model bez plotů
byl ideální nejen pro volnost divoké zvěře, ale taky pro lidi a chovatele
domácích zvířat. Stačí pár pomatenců a jedni chtějí před chráněnými vlky
chránit domácí zvířata a druzí zvěř. No a další pomatenci horují za volně
žijící koně a zubry, před kterými bude třeba oplotit pole, cesty a tratě.
Nelobbují náhodou ti pomatenci za výrobce plotů, kteří si už mnou ruce
nad tím budoucím kšeftem?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

9.2.2024 18:11 Reaguje na Břetislav Machaček
A co asi ekologisti chtějí? Nový koncentrák, kde oni budou bachaři, a všichni ostatní muklové. Brouk ano, zvěř ne, a doma nám dovolí jen paví očka a to jen na přechodnou dobu. Jo a ještě kočky, jelikož taky škodí.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

9.2.2024 21:53 Reaguje na Břetislav Machaček
jsem malý chovatel masného skotu,ale přesto že jsem malý nemohu mít všechny pozemky neprostupně oploceny , na to prostě nemám a nikdo mi na to dotace nedá. Přibližně jedna třetina je bez jakýhokoliv oplocení , kde se dělá krmení, Přibližně jedna čtvrtina se jen pase a z toho menší část v kritických dnech /období telení a věku telat do 3 týdnů/ jsem schopen oplotit proti vlkovi navíc jsem do stáda zařadil osla a plánuji ovčáckého psa. Prakticky oplůtek je udělán tak ,že až na tuto malou část pozemků mne chodí srnčí díky průchodnosti oplůtku. Telata díky výchově mi ze oplůtek až na vyjímky nechodí.Měl jsem velké problémy s dančí zvěří vypuštěné z farmového chovu ,/danci oplůtkem neprolezou/vyvinul jsem velký tlak jak na myslivce tak i na určité referáty aby přemnožené danky redukovali/dnes už jsou myslivci skoro na přijatelných stavech -nebyla požadována likvidace druhu zvířat / Takže nevím proč se tu mluví o neprůchodnosti krajiny,nebo dokonce o oploceném kriminálu.Těch obor,nebo pastvin není v krajině moc,jde jen o to aby nějaký blbec zas něco nevypustil a druhý z moci úřední to nechránil . Josef Valenta
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

10.2.2024 08:03 Reaguje na Josef Valenta
Panu Stýblovi se nelíbí, že nemůže na čtyřkolce počítat přemnoženou zvěř v oboře.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.2.2024 08:26 Reaguje na Josef Valenta
Víte, ono stačí elektrický ohradník a uvnitř starý býk se stádem. Polní cestou se pak z důvodů bezpečnosti nevydáte. No a je to omezení?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.2.2024 09:47 Reaguje na Josef Valenta
Pokud nebude plot povolován jako stavba a bude si ho moci
postavit každý vlastník pozemku kdekoliv, tak si vzpomeňte
na má slova o zaplocené krajině. Pro vás je plot neúnosná
investice, ale jsou tu lidé, pro které ty náklady nehrají
roli, jen když si ro mohou oplotit. Nedaleko ode mne je
"farma" s daňky bez jediného stébla trávy v rozšlapané
půdě lesního výběhu. Tuto zvěř bych osobně raději viděl
ve volné přírodě, než aby takto trpěla v bahně a smutně
koukala na zelenou trávu za plotem. I takoví "chovatelé"
u nás existují a světe div se veterina s tím souhlasí.
Přes kamarádovo pole vede migrační trasa zvěře a prozatím
případní kupci pole nechtěli kvůli zákazu ho oplotit.
Pokud toto padne, tak pole prodá a to se oplotí. No a zvěř?
Tak ta bude mít smůlu a bude migrovat po asfaltové silnici
a nebo vůbec. Chápete ty dopady, kdy bude možné stavět ty
ploty bez dosavadního povolení? Znám dokonce vlastníka
jednoho rybníka, který se třese na to, že ho bude moci
oplotit a je mu fuk, že ztratí zvěř přístup k vodě, aby
se tam napila. Jemu vadí, že tam chodí lidé a "možná"
v noci pytlačí. Ptal jsem se ho, zda to ví jistě, když
nikdy nikoho nepřistihl. On to chce oplotit a basta a
ten nový zákon mu to umožní. Víte mi už to je celkem
jedno, ale leckde to bude mít nedozírné následky. Znám
místo, kde se začalo před 20. roky masivně stavět a taky
oplocovat. Ponechán byl jako migrační koridor pás o šíři
dvacet metrů. Na obou stranách za ploty štěkají velcí
psi a zvěř raději chodí po silnici, kde ji zabíjejí auta.
Ono mezi ploty nemůže zvěř žít a ani lidé z toho nejsou
mimo těch vlastníků nadšení.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.2.2024 10:07 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Macháčku zákon o myslivosti není o plotech ale o oborách. A ano, ani kus lesa či ten rybník nepůjde jen tak oplotit bez toho, že by tam nejprve byla uznána ta obora. No a aby byla uznána tak musí splňovat nějaké parametry. Takže nestrašte. Ono nic není tak horké jak to ochranáři nyní presentují. No a pokud někomu vadí obora tak proč mu nevadí stále se zvyšující zabezpečení pastvin před vlky. Délka těch plotů plotů a ohradníků bude vždy mnohonásobně větší než délka všech oborních plotů. A že by byly průchozí?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.2.2024 18:40 Reaguje na Jarek Schindler
To máte pravdu, ale obávám se, že důvodem povolení
dalších obor bude ochrana zvěře před predátory.
Vlastník pozemku provozující na něm myslivost to
oplocení bude moci takto zdůvodnit, jako ochranu
svého majetku před predací. Pokud mu to stát
nedovolí, tak ho může žalovat za nekonání a jsem
zvědav, jak soud rozhodne. Za chovaná domácí
zvířata zabitá predátory náhrada náleží, ale za volně žijící zvěř nikoliv. Vlastník může tudíž
namítnout, že je chce chránit jako ta domácí
oplocením pozemku. V praxi dnes funguje i to
oplocení "malých" rybníků z důvodu ochrany
chovných ryb před predátory a nebo náleží
vlastníkovi chovného rybníka náhrada za škodu.
Takže nestraším, ale konstatuji, že nové obory
vznikají neustále a to i ty, které se klamně
nazývají "rezervacemi".
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.2.2024 20:26 Reaguje na Břetislav Machaček
Je to vždy na zvážení majitele pozemku co tam chce. To považuji za naprosto normální. Obora aby byla schválená, musí něco splňovat. No a když už jste zmínil ty "rezervace" jako jsou asi i ty Milovice, tak tam je vstup za plot snad povolen?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.2.2024 17:55 Reaguje na Jarek Schindler
Nemám nic proti oborám historickým a taky
nežádám do nich vstup, či průchod. Mám
pouze obavu ze vzniku dalších u každého
majitele větších pozemků, kde bude chtít
chovat zvěř. Samozřejmě se chov bez plotu
neobejde a bude to příspěvek k plotům
kolem pastvin a samozřejmě i dálnic a
hlavně rychlotratí, kde by srážka vlaku
s větším zvířetem ve velké rychlosti byla tragická. Z mé praxe u ČD jsem viděl
lokomotivu jezdící do Polska po srážce
s losem a u nás po srážce s kravami. A
to vše v relativně malé rychlosti a u
strojů masivní konstrukce, což se nedá
srovnat se skořepinovými karosériemi
moderních lehkých souprav. Myslím si, že plotů už je přespříliš nyní a to, že
hrozí jejich navýšení se mi nelíbí.
Mám zkušenosti z mého okolí, kdy po
zaplocení jedné z migračních tras se
srnčí prvé týdny proplétala mezi auty
a domy středem vesnice. Po čase si sice zvykla a přestala migrovat mezi oběma
částmi honitby. Vznikly tak dvě oddělené populace migrující do okolních honiteb.
Jinak pokud víte, tak kritizuji i ty
"rezervace" jako Milovice a to, že jich
porůznu přibývá všude tam, kde domácí
zvířata nahrazují velkými kopytnatci.
Je mi taky jasné proč. Je na to možno
čerpat dotace a k oplocení "rezervace"
asi není potřeba tolik povolení, jako
k oplocení pastviny domácích zvířat.
Navíc to, že se o ně nestarají jako o
ta domácí je nakonec jejich cíl a ty
náklady jsou tak velmi nízké. Ono
pást se tam v mrazu krávy, tak je řev,
že je chovatel týrá a u zubrů to je
přirozené. Dnešní ochranářství je totiž
hlavně o nicnedělání! Les se sám vyseje,
sám vyroste a sám uschne a zetlí. Zvíře
se samo narodí, samo si najde potravu
a samo i uhyne. To, že z toho není žádný
užitek nevadí, protože ochranáře lesy
a ani zemědělství a chovatelství neživí!
Možná ti z České krajiny, když jsou už
zaměstnanci, tak dostávají za vypásání
dotace a za pronájem spásačů. Tak mají
enormní zájem toho spásat s co nejvíce zvířaty co nejvíc. Oploťte si louku,
my dodáme spásače a stát zaplatí spásání
chráněné lokality, což budou inkasovat
vlastníci spásačů. Dobře vymyšleno za
peníze státu tvářícího se, že na to má.
Má ale prd. Jedněm to na daních vezme a
druhým na dotacích rozdá a co schází,
tak si půjčí. Hospodařit tak soukromník,
tak už dávno zkrachoval.
Odpovědět
DH

David Hromádko

9.2.2024 22:48
V době, kdy se tu opakovaně a stále dokola řeší, že zvěře je příliš, chápu vznik a provoz obor jako přežitek z dob feudálů, kteří chtěli maximálně zabránit pytláctví a dopřát si lov i třeba "exotických" druhů zvěře. Dnes je zvěře dostatek (mnohde se uvádí, že nadbytek), některé druhy zvěře, které se v oborách chovaly a chovají jsou dnes považovány za invazní a už tu nemáme nikoho, kdo by obory považoval za nepostradatelné. Pokud se jedná o nějaké zachování kulturně historických obor (Lány) či chov turisticky zajímavého druhu (typu) zvěře (bílí jeleni ve Žlebech), pak ano, nechť dále fungují ve stávajícím a udržitelném rozsahu, ale proč v dnešní době zakládat nové obory či více "upevńovat" jejich práva? Plánujeme do naší přírody přes oborový chov zavádět nové druhy zvěře? Plánujeme zachování konkrétního domácího druhu v zajetí, neboť mu v přírodě hrozí vyhubení? Nebo je chov zvěře v oborách pro širokou společnost ekonomicky, kulturně či potravinově nepostradatelný?
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

10.2.2024 00:12 Reaguje na David Hromádko
Možná třeba pro tento příklad

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/obora-obelisk-u-lednice
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.2.2024 09:52 Reaguje na David Hromádko
Zeptejte se na to zastánců zubrů, praturů a "divokých" koní. Pro ně
neustále přibývá oplocených ploch(obor)honosně nazvaných rezervace.
Uvidíte jak zdůvodní ty nové oplocené plochy o které připravili
divoce žijící zvířata.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

10.2.2024 10:02 Reaguje na David Hromádko
Zvěře je méně než dříve. Ale ještě mnohem méně v běžné krajině ubylo pastvy pro zvěř, zatímco kvůli třeba kůrovcové kalamitě výrazně přibylo nově osázených pasek listnatými stromečky, které jsou pro zvěř jako cukrárna pro lidi. Zvěř se proto přednostně snaží dostat na tyto stromečky a proto je jí opticky více a je opticky přemnožená. Čehož využívají různí demagogové. třeba zelení, kteří prosazují šelmy nebo střední vlatníci pozemků, kterým vadí, že na svých 200 hektarech nemohou bez omezení bouchat zvěř.
Neplatí to pro divoká prasata, protože ta se dokáží krmit zemědělským plodinami ošetřovanými pesticidy a prosperují ve velkých lánech.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.2.2024 12:38 Reaguje na Radim Polášek
No prasata ploty umí. Knížecí obory pro prasata měly vysoké a tlusté zdi.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

12.2.2024 22:49 Reaguje na David Hromádko
To se jeví jako rozumný argument!
Odpovědět
Anyr

Anyr

10.2.2024 02:15
Les nemá být výrobna dřevní hmoty, ani výkrmna masné zvěře, ani střelnice, ani vlastněn jako dům nebo zahrada - na to je přespříliš důležitý. Obora je zejména cela smrti pro velké savce.
Les má primárně poskytovat takové funkce, které v první řadě vedou k tomu, aby, mimo tisíce jiných organismů, nevychcípali lidi.
Blbec les, co? Ale ono ho už ubývá :) A člověk moudrý se může těšit z toho, jak moudře té přírodě, tomu světu, vládne. Každý den o tom dostává nové a nové zprávy.
Hurá! :)

K myslivcům raději nic psát nebudu. Jedině dobře, že jich každoročně ubývá.

Lesu zdar, myslivcům zmar :*
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.2.2024 08:29 Reaguje na Anyr
Myslím, že se mýlíte. V podstatě, činnost myslivců, tedy lov ve volné přírodě je proti vzniku obor a proti přezvěření. Obory se hodí jen pro snoby.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.2.2024 12:41 Reaguje na Slavomil Vinkler
Obory feudalove zakládali jako zimní přežití zvěře, kde majitel vytvořil oboru s jelením skokem a staral se o ně celou zimu. Dříve bylo normální i několik metrů sněhu a tak to byla forma příkrmu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.2.2024 09:56 Reaguje na Anyr
Zajímavé. " Les nemá být.... ani vlastněn jako dům nebo zahrada." Tady je alespoň krásně vidět že ideály padesátých let minulého století v hlavičkách mnohých zelených přetrvávaly do dnešní doby. Vyvlastnit, to je to po čem touží zelený ekomužík Anýrova ražení. No a ono se to vlastně již děje. O cizím majetku chtějí rozhodovat různé nevládní ekoorganizace.
Jinak samozřejmě jak je u Anýra zvykem jen nepravda a lži. On snad les v oboře, tedy kromě té rekreační funkce jiné mimoprodukční funkce neplní? A že by lesa ubývalo? Stačí se podívat na data statistického úřadu a je hned jasné, že Anýr pouze účelově lže.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

10.2.2024 10:03 Reaguje na Jarek Schindler
Přesně tak 1+++
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.2.2024 12:46 Reaguje na Radim Polášek
Můžete si myslet co chcete, ale přístupnost krajiny a to i lesní je důležitý. Dneska už feudalové nestaví obory a stravovacích návyky se posunuly od lovu k velkovykrmnám, takový novodobý “ obory”.
Odpovědět
Ra

Radek

11.2.2024 13:28 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Já si myslím a co znám obory ,jsou v nich nadělané rybníčky , nechybí ani remízky ,malé políčka pro zvěř ,takže vše pro přírodu . Volný pohyb by měl být veden po řádných cestách ,bez domacích mazlíčku a z pokorou a to jaksi dnešní turisti zapomněli . Tak mi z toho vyšlo že namá v oboře nikdo bez povolení majitele co dělat . Ve volných honitbách v omezené míře , jasně stanovené době . To by měl být cíl ochrany přírody .
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.2.2024 07:19 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Přístupnost krajiny je sice důležitá ale jak pro koho. Jsou skupinky lidí co zrovna nemusí procházet krajinou tam, kde je zrovna napadne. No a divoká zvěř nemá s velkovýkrmnami nic společného. No a pokud máme divokou zvěř ve volné přírodě tak je snaha i tu divokou zvěř chovat. No a na to je nejlepší obora.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

10.2.2024 09:59
Chtěli jste kapitalismu,tak ho tu máte s plnou parádou v ještě absurdnější podobě, než tady byl před rokem 1948. Tenkrát se stavěli ploty jen kolem koncentráků...
Odpovědět
RP

Radim Polášek

10.2.2024 10:05
Hm, odkdy u nás platí ústavní právo volného pohybu osob po CIZÍM soukromém pozemku?
zelený demagogický článek plný zelených žvástů.
Odpovědět
MM

Milan Milan

11.2.2024 14:28 Reaguje na Radim Polášek
Nemůže nikdo chtít návrat vlastnictví do dob feudalismu. Všechno musí mít svá omezení. Pochopitelně i les je možné vlastnit,i já mám kousek, ale oplocovat lesy z jakýchkoliv důvodů, omezovat a bránit trvale vstup občanů tohoto státu do lesů je minimálně politická i lidská zvrhlost. Jsou prostě věci, které musí zůstat veřejným statkem a dobrý stát o zachování takových statků a práv je využívat všem občanům musí dbát.
Odpovědět
Ra

Radek

11.2.2024 15:08 Reaguje na Milan Milan
Takže na vesnicích budeme mít veřejné statky , kde by měl stát zajistit volný pohyb pro všechny . Ve městech , budeme mít soukromé čtvrti ,zahrady kam muže pouze majitel a jim pozvaní . Tak nevím co je politická a lidská zvrhlost , jen mi připadá jako zvrhlost že někde má platit právo něco oplocovat a vykazovat veřejnost a jinde to samé má být má být podle vás při nejmenším zvrhlé .
Odpovědět
Ra

Radek

10.2.2024 13:52
Pan Stýblo argumentuje , cituji , Právo na vstup do volné krajiny všech občanů nesmí být omezováno zájmy jednotlivců.

Do honitby by měl být omezen vstup veřejnosti v jasně stanovených časech ,tak aby nedocházelo k jejímu rušení a neustálému pohybu lidí . Tak aby měla zvěř dostatek klidu a přestala dělat škody . Je to v podstatě jediná možnost jak škodám zamezit . A to je to co by měla ČSOB prosazovat v novele zákona o MS .
Nechápu jak se mužou zabývat a řešit vstup do obory ,která je oplocená a žádný soudný člověk do ní nechce chodit , je na první pohled vidět že je to soukromý majetek . Je to stejný jako když má někdo oplocenou zahradu , také mu do ní nikdo neleze a nedomáhá se práva volného pohybu . Je pravda že někteří lidé , turisté se chovají v přírodě jako by to bylo smetiště , všem zákazům se diví a ti samí potom u nich ve městě ,dbají právě na dodržování těch zákazů . Kterým se ve volné přírodě diví a odvolávají se na právo volného pohybu .

Pan Stýblo by se nad tím měl zamyslet a začít hájit ochranu přírody a ne tlupu lidí z měst co se v přírodě chovají jako kdyby to bylo smetiště .
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.2.2024 16:32 Reaguje na Radek
Škody způsobené zvěří ale nejsou proto, že zvěř nemá klid. Jsou způsobeny tím, že se snížila úživnost krajiny. Pokud se bavíme o škodách způsobených na sazeničkách v době vegetace.
Prakticky vymizely od května po září až říjen sekané louky na trávu na krmení, kde byla od dubna až do větších mrazů na podzim k dispozici pro zvěř mladá čerstvá tráva. Taky vymizely pícniny, jetel, vojtěška, pícninné směsky, intenzívní travní porosty sekané na píci do kravínů a sekané na senáž, kde se zvěř taky velmi silně přiživovala. Sekané travní porosty okrajů cest a lesů chovateli králíků a dalších zvířat taky vymizely - zarostly kopřivami, plevelem a ostružiním. Vymizely lesní nezarostlé loučky, ty noví majitelé po Sametu zalesnili a vymizely mladé neudržované divoké nálety, kde zvěř ožírala výhonky stromků, noví majitelé od nich les vyčistili.
Pro pastvu zvěře zůstaly pouze kousky neudržovaných trávníků, které nezarostly a kde je mladá tráva pro zvěř pouze v dubnu až květnu, pak tráva přeroste. A troška extenzívních travních porostů, o které se majitel nijak nestará kromě toho, že je jednou až dvakrát za Rok poseče na seno.
Zvěř je tak mnohem víc než dříve lákána na vysázené hlavně listnaté stromečky, protože to je pro ně po většinu roku nejchutnější a nejkvalitnější pastva.
Odpovědět
Ra

Radek

11.2.2024 19:23 Reaguje na Radim Polášek
vymizely mladé neudržované divoké nálety, kde zvěř ožírala výhonky stromků, noví majitelé od nich les vyčistili. Tohle mě pobavilo .
Jinak s tím co jste popsal se nedá jinak něž souhlasit . K tomu nadměrný pohyb lidiček z domácími mazlíčky , nadržený lovec z termovizí a stresovaná zvěř . Také jistě hraje roli druh honitby a ochrana sazenic, pohyb lidí všude co za kovidu začal ,hraje velkou roli ve škodách .
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

11.2.2024 21:05 Reaguje na Radek
Pan Stýblo je ekologista. Jemu o přírodu vůbec nejde. Tomu jde jen o teror a perzekuci nepohodlných.
Odpovědět
Ra

Radek

12.2.2024 13:06 Reaguje na Michal Ukropec
Smutné na tom je , že mluví do tvorby nového zákona o myslivosti a přitom nezná ten starý .
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

12.2.2024 18:39 Reaguje na Radek
On papouškuje to, zač je placen. Po devadesátém se rychle a dobře radikalizovali.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

11.2.2024 08:19
Tak přesně takto vznikají "ochranářské fámy" . Přesně takovým lživým tvrzením se snaží ČSOP manipulovat s , v problému se neorientující, veřejností. Je absurdní, že společku který deklaruje, že chce v zájmu vlastníků a posílení jejich práv ( tato prohlášení jde doložit)zasahovat do zákona o myslivosti, se najednou možnost takového posílení nelíbí. Řekl bych, že ČSOP či jiným ekoskupinkám o žádné vlastníky nikdy nešlo. Jejich cílem bylo jen poškodit myslivce a co nejvíce jim znepříjemnit život. Otázka je jak dlouho bude pan Stýblo veřejně lhát a jak dlouho mu ty jeho lži budou procházet. Řekl bych, že člověk chtějící se podílet na tvorbě nového zákona o myslivosti by měl v první řadě znát ten starý. To ale nebude v případě pana Stýbla asi pravda. Pokud zákon zná tak je na místě otázka proč veřejnosti předkládá napravdivé informace?
ČSOP tvrdí, že : " Radikální návrh může způsobit úplný zákaz vstupu do lesů v ČR". Nepravdivá informace. Víc než polovina lesů je ve vlastnictví státu a spravují ji Lčr. Další lesy jsou poton součástí vojenských újezdů či NP. Významná část lesů je obecních. Pochybuji, že by například obce chtěli vše "oplotit a zakázat stup". Na druhou stranu ČSOP nevadí uzávěry některých turistických stezek. Že by se v tomto případě nejednalo o " omezení ústavního práva občanů na svobodu pohybu"?
V článku ČSOP tvrdí, že: zákon o myslivosti dlouhodobě pošlapává práva vlastníků tím, že je nutí strpět aktivity myslivců na jejich (i oplocených) pozemcích. Pokud by ČSOP znal zákon tak by věděl, že myslivost jde provádět pouze na honebních pozemcích a ze zákona většina oplocených pozemků těmi honebními pozemky není.Také není nikde psáno a ničím dáno, že by majitel ohledně myslivosti musel něco strpět. Vždy může nechat prohlásit své pozemky za pozemky nehonební. Současný zákon mu takovou možnost dává. Takže zase pouze a jen účelová lež ČSOP.
Dále není pravdou, že by stát nutil vlastníky strpět škody zvěří a vůbec již není pravdou, že náhradu za tyto škody nelze v praxi na nikom vymoci.
Co říci o tvrzení, že " Přehrazování přirozených migračních koridorů může vytlačit zvířata na silniční komunikace či do měst. Zákonitě tak dojde ke škodám na majetku dalších vlastníků"? ČSOP nevadí přehrazování migračních koridorů v případě ochrany pastvin před vlky. Že těch plotů a ohradníků je již dnes podstatně víc než plotů v případě obor už ČSOP asi nezajímá. Ohradník chránící stado na pastvině snad nepředstavuje přehrazení a znepřístupnění ?
Ministerstvo chce zamezit "nekvalitní práci úředníků, kdy jsou jejich rozhodnutí často napadána a konči u Ústavního soudu“. ČSOP se odvolává na místní znalost úředníků ORP. Tedy na znalost těch jejiž nakvalitní práce končí u ÚS. To opravdu nermální člověk nemůže vymyslet.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.2.2024 16:33 Reaguje na Jarek Schindler
Přesně napsáno.1+++
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

12.2.2024 18:43 Reaguje na Jarek Schindler
Pane Schindler. Pan Stýblo je ekologista. To není člověk s kterým jde polemizovat. Něco jako RuSS, nebo Hamásovec.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist