https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/je-po-boji-je-cas-na-vecne-argumenty
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ladislav Půlpán: Je po boji - je čas na věcné argumenty

28.7.1999
V boji, kde převládají pocity, není čas na věcné argumenty. Park je vyhlášen, je proto snad čas připomenout si některé věcné argumenty těch, kdo nesouhlasili s vyhlášením parku.
 
Obavy z možné kůrovcové kalamity po přečtení zákona o NP České Švýcarsko nejen neklesly, ale naopak stouply. Je to díky "péči o lesy", kde je uvedeno: "Při hospodaření v lesích v první zóně národního parku se nepoužijí ustanovení o lhůtách k zalesnění lesních holin a o zajištění lesních porostů na nich ani ustanovení o přednostním zpracování nahodilé těžby." Jinými slovy národní park je zproštěn povinnosti přednostně zpracovávat případné vývraty a zlomy, v kterých se kůrovec množí, takže riziko, že dojde k namnožení kůrovců, stoupá.

Potřeba zabránit dřevařské lobby v exploatačních těžbách podsouvaná veřejnosti utrpěla těžkou ránu již návrhem těžeb v NP (v původní výměře), která byla o čtvrtinu vyšší (!) než těžby současné. V souvislosti s předchozím odstavcem si lze představit katastrofický scénář - národní park v klidu těží úmyslné (a tedy ziskové) těžby, zatímco případnou nahodiou (pracnou a méně ziskovou) těžbu v prvních zónách zpracovávat nemusí. Rovněž případné holiny v prvních zónách nemusí zalesňovat (vynakládat prostředky).

Dotkl jsem se rozpočtu parku. Na první rok požadoval park ze státního rozpočtu 20 milionů korun. Dvě koruny na občana skutečně není moc, ale v této částce je započteno pouze půl milionu na opravu cest a půl milionu na opravu budov. Kdo v současné době staví, ví, že takový návrh v podstatě počítá se zastavením veškeré stavební činnosti včetně údržeb nebo následným navýšením nároků na státní rozpočet.

Dalším bodem zastánců byla zvýšená ochrana v NP proti CHKO (současný stav). Ochranné podmínky upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny, respektive základní ochranné podmínky § 16 (pro NP) a § 26 (pro CHKO). Oba tyto paragrafy obsahují velmi podobné zákazy, pouze různě uspořádané. Další zákazy pak vyplývají ze samotného zákona o NP. O jak podstatná omezení navíc se jedná, nechť si úsudek udělá každý sám. Dle mého názoru se nejedná o činnosti, které by nemohla omezit již správa CHKO.

Pan poslanec Ambrozek několikrát v tisku prohlásil, že vyhlášení národního parku přinese řadu výhod. Tyto výhody však nikdy nekonkretizoval. Jedinou výjimkou byl větší přístup ke státním dotacím. Považuji za smutné, že k tomu, aby region získal finance ze státního rozpočtu, musí nejprve souhlasit se zřízením další instituce. Přidělování dotací je navíc závislé na plnosti státní pokladny, takže o jejich velikosti se můžeme pouze dohadovat. Naproti tomu je jisté, že region přišel o daň z pozemků, neboť lesy budou bez výjimky zařazeny do lesů zvláštního určení a tudíž budou od této daně osvobozeny.

Dalším přínosem by mohlo být zvýšení turistického ruchu spojené s přitažlivostí značky národní park. Turistika je ovlivňována dostupností ubytovacích a stravovacích zařízení a dopravní obslužností. Nejvíce zákazů v národním parku se ale týká právě této problematiky.

Většina území parku jsou lesy, lesy které byly již několik století obhospodařovány rukou lesníka. Troufám si říct, že celkem dobře, když ochránci přírody usilovali o jejich zařazení do parku. Je proto logické, že jsou to právě lesníci, kteří upozorňují na možná nebezpečí vyplývající ze změn, které změna správce přinese. Není to jen kůrovec, ale i další aktivity ochránců přírody z nedávné minulosti - například bezmyšlenkovité kácení vejmutovky či tažení proti modřínu.

I o těchto problémech jednali kolegové s panem Ambrozkem, takže jeho názory o "lesnicko-myslivecké lobby" považuji za úmyslné matení veřejnosti. Vliv "zelené" lobby byl v tomto případě zřejmě silnější.


reklama

 
Ladislav Půlpán
Autor je profesí lesník, jinak člen ZČ AB Dino Hradec Králové
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist