https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-vesely-pri-zatepleni-domu-nad-12-cm-polystyrenu-se-jiz-uspora-nezvetsuje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Veselý: Při zateplení domu nad 12 cm polystyrenu se již úspora nezvětšuje

14.4.2011
Na stránkách www.ekolist.cz byl 18.2.2011 prezentován příspěvek „Na co si dát pozor při zateplování rodinného domu?“, autor Martin Singr.
 

V reakci na článek se rozběhla obsáhlá diskuze, která dokazuje, že téma zateplování je v současnosti skutečně aktuální. Příspěvky v diskuzi ukazují na nejednotu názorů. Z příspěvků vyplývá, že diskutující mají o problematice přehled a technickou argumentací zdůvodňují svůj názor. Řada názorů je založena na věcném základu, nicméně lze postrádat určitý nadhled a nezávislý přístup.

Občanské sdružená Energy Centre v Českých Budějovicích se v nedávné době podílelo na přípravě projektů zateplení v rámci dotačního programu „Zelená úsporám“. V průběhu trvání programu bylo provedeno na několik desítek výpočtů energetické náročnosti rodinných domů konkrétních investorů. Výpočty vychází z platných norem – ČSN 73 0540-2 (2007), ČSN EN ISO 6946 (2008) a ČSN EN ISO 13 790.

Považuji za přínosné uvést konkrétní příklad reálného rodinného domu, kde je porovnána energetická náročnost pro různé tloušťky zateplení. Výpočet je proveden dle výše uvedených metodik ČSN s využitím programů firmy Protech, s.r.o. Bylo obtížné vybrat jeden dům – nabízí se starší domy stavěné z plných cihel, nebo novější výstavba z období 60. až 80.let, kdy se prosadily nové materiály (pálené cihlové děrované bloky, škvárobeton, pórobeton apod.). Dnes patrně nikdo nepochybuje o potřebě zateplení domů, které mají obvodové stěny z plných cihel 45 cm, ale jak je to z objekty postavených z materiálů, které byly v době výstavby považovány za tepelně izolační?

Vybraný rodinný dům je samostatně stojící, z jedné poloviny podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a plochou střechu. Jedná se o typickou „kostku“ s půdorysem 12 x 10 m. Nosné a obvodové zdivo objektu je ze škvárobetonových tvárnic na tloušťku zdění obvodové stěny 30 cm (λ 0,52). Stropy všech podlaží jsou keramické typu Armo s betonovými žebry. Střecha je dvouplášťová a již dříve zateplená nafoukanou izolací na bázi papírové buničiny v tloušťce 25 cm. Okna byla již rovněž nová, plastová se součinitelem prostupu tepla Uw 1,2 W/m2.K. Podíl prosklených výplní v ploše fasády je cca 20%. Strop nad sklepem a podlahy jsou prakticky bez tepelných izolací. Dům je bez rekuperace, má pouze přirozené větrání okny.

Pro tento konkrétní dům byl proveden výpočet měrné potřeby na vytápění pro různé tloušťky tepelné izolace na bázi pěnového polystyrénu (EPS-F). Jedná se o nejběžnější tepelný izolant, sice ne příliš ekologický, ale cenově velmi dostupný. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Varianta Tloušťka zateplení (cm) Měrná potřeba tepla na vytápění (kWh/m2.rok) Úspora (%) Poznámka
Stávající stav 0 231,0 -
1.) 5 154,6 33,0 a.)
2.) 12 138,5 40,0 b.)
3.) 16 132,5 42,6 c.)
4.) 25 127,8 44,7 d.)

Tabulka: Porovnání různých tlouštěk izolace.

a.)konstrukce nevyhovuje z hlediska ročního množství zkondenzované páry a zároveň nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla U (U = 0,54, minimální požadavek dle ČSN U = 0,38 W/m2.K)

b.)konstrukce vyhovuje z hlediska ročního množství zkondenzované páry, ale nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla U (U = 0,31, doporučení dle ČSN U = 0,25 W/m2.K)

c.)konstrukce vyhovuje z hlediska ročního množství zkondenzované páry a splňuje požadavek ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla U (U = 0,23, doporučení dle ČSN U = 0,25 W/m2.K). Tato varianta vyhověla požadavku dotace Zelená úsporám.

d.)konstrukce vyhovuje z hlediska ročního množství zkondenzované páry a splňuje požadavek ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla U (U = 0,16, doporučení dle ČSN U = 0,25 W/m2.K). Tato varianta se blíží doporučení pro nízkoenergetickou výstavbu (nikoli však pasivní domy).

Z uvedeného vyplývá, že zateplení 5 cm EPS je naprosto nevyhovující. Ukazuje se, že s narůstající tloušťkou zateplení nad 12 cm se již úspora příliš nezvětšuje. Poměr by se však změnil, pokud by byl dům vybaven systémem rekuperace, který by výrazně snížil tepelnou ztrátu větráním.

V každém případě je nutné si uvědomit, že se jedná o jeden z mnoha případů. Pro každý konkrétní objekt budou výsledky jiné. Mnoho majitelů rodinných domů si pro potřebu dotace nechalo zpracovat podobný výpočet, takže pro jejich rozhodování o přínosu zateplení měli k dispozici dostatečné podklady. Podobný postup lze doporučit vždy a to i bez ohledu na možnost získání dotace. Zateplením domu dochází k výraznému zhodnocení nemovitosti. Odhad návratnosti investice je však většinou velmi nepřesný.


reklama

 
Další informace |
Výpočty provedl Ing. Zdeněk Krejčí, ECČB.
Jiří Veselý
Autor je energetický poradce ECČB.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist