https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/klimaticka-zaloba-mirime-k-nejvyssimu-spravnimu-soudu-jiz-podruhe
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Klimatická žaloba: Míříme k Nejvyššímu správnímu soudu, již podruhé

22.12.2023
Foto | Josef Beneš Photography / Klimatická žaloba
Po prvotním úspěchu žaloby u Městského soudu v Praze byl rozsudek, který ministerstvům přikazoval přijmout dodatečná opatření proti klimatické krizi, letos v říjnu zrušen. Žalobci se odvolají k Nejvyššímu správnímu soudu a jsou připraveni podat Ústavní stížnost.
 

Co je Klimatická žaloba?

Spolek Klimatická žaloba ČR byl založen v roce 2019 a sdružuje zhruba 300 obyvatel České republiky, kteří jsou znepokojeni neaktivitou státu v oblasti ochrany klimatu. Spolu s dalšími žalobci, na jejichž živobytí změna klimatu přímo dopadá, spolek připravil a podal správní žalobu na Vládu ČR a čtyři příslušná ministerstva pro takzvaný nezákonný zásah. Podle žaloby a odborných posudků, které spolek nechal vypracovat, vláda dosud nepřijala dostatečná opatření k mitigaci (omezování) emisí a adaptaci (přizpůsobení) na změnu klimatu, čímž porušují lidská práva občanů ČR i závazky vyplývající z mezinárodních dohod. Cílem žaloby je přimět vládu a zodpovědná ministerstva k přijetí skutečně účinných opatření proti dalšímu zhoršování klimatické krize.

Jak dosud probíhalo soudní jednání?

Klimatickou žalobu připravili odborníci z firmy Frank Bold Advokáti, k soudu byla podána v dubnu 2021. Po 15 měsících soudního řízení vydal Městský soud v Praze v červnu 2022 rozsudek, kterým dal spolku za pravdu v oblasti mitigace a nařídil ministerstvům přijmout ambicióznější klimatický cíl snížení emisí o 55 % do roku 2030, který vychází z Pařížské dohody i platných nařízení EU. V oblasti adaptace pak soud shledal, že k nezákonnému zásahu nedošlo, současně také určil, že Vláda ČR sama o sobě není orgánem odpovědným za ochranu klimatu.

Ministerstva následně podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Současně však na vydaný rozsudek odmítla reagovat a nepřijala žádná dodatečná opatření, ačkoliv rozsudek již tehdy nabyl právní moci (ve správním soudnictví totiž podání kasační stížnosti neodkládá účinek rozsudku). Tím byl opět porušen právní řád ČR, který ale proti ignorování správního rozsudku ze strany ministerstev nepřipouští žádné opravné prostředky.

Nejvyšší správní soud pak v únoru 2023 rozsudek Městského soudu zrušil a žalobu mu vrátil k dalšímu projednání. NSS totiž shledal, že Městský soud dostatečně neodůvodnil nařízení cíle ve výši právě 55 % do roku 2030; odborné posudky dodané žalobci přitom ukazují, že emisní cíle Česka by pro skutečně účinnou mitigaci měly být ještě vyšší. Městský soud v Praze následně v říjnu 2023 vydal nový rozsudek, ve kterém se přiklonil k argumentaci NSS a žalobu kompletně zamítl jako nedůvodnou.

Proti poslednímu rozsudku Městského soudu v Praze žalobci podali kasační stížnost, jednání se tak podruhé přesune k Nejvyššímu správnímu soudu.

Co se bude dít dál, a co je cílem žalobců?

Pokud NSS zamítnutí klimatické žaloby potvrdí, plánuje spolek podat ústavní stížnost. Ústavní soud je v Česku nejvyšším ochráncem lidských práv, a o Klimatické žalobě dosud nerozhodoval.

Podle žalobců má ústavní stížnost šanci na úspěch i vzhledem k tomu, že klimatická krize prokazatelně zasahuje do základních práv obyvatel ČR a stát má pozitivní povinnost tato práva chránit. Ministerstva dosud tvrdila, že opatření na ochranu klimatu přijímat nemusí, protože v Česku neplatí žádný zákon, který by jim to konkrétně nařizoval. Tato argumentace by však u Ústavního soudu neměla uspět, protože absence klimatického zákona nezbavuje ministerstva obecnější povinnosti chránit obyvatele ČR před důsledky klimatické krize, naopak ukazuje na trvající nečinnost státu v ochraně práva na příznivé životní prostředí.

Ústavní soud může všechna předešlá soudní rozhodnutí zrušit a přikázat správním soudům, aby žalobu projednaly znovu a s ohledem na práva zaručená Ústavou. Pokud ústavní stížnost uspěje, bude to mít zásadní dopad na další činnost správních orgánů a soudů v oblasti ochrany klimatu, a výrazně to pomůže mnoha jednotlivcům i organizacím, požadujícím ochranu environmentálních práv úřední i soudní cestou.

Klimatická žaloba pokračuje ve sbírce na přípravu ústavní stížnosti, přispět můžete zde: https://www.klimazaloba.cz/jak-se-pridat/#jak-prispet.

Bližší informace o členství ve spolku najdete na webu https://www.klimazaloba.cz/jak-se-pridat/


reklama

 
Klimatická žaloba

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (46)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

22.12.2023 16:23
Ano, přírodní zákony určí nejvyšší....
Odpovědět
RA

Robert Axamit

23.12.2023 00:54
Takže po Grétě, studentech humanitních věd se nyní přidají vysoce kvalifikovaní soudci, aby začali bojovat za klima. Žijeme v dokonalém blázinci.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

23.12.2023 08:33 Reaguje na Robert Axamit
1*
Odpovědět
RV

Richard Vacek

23.12.2023 07:14
Obdobné případy jsou varováním pro politiky.
Ti totiž často z rozmaru lehkovážně něco "nezávazného" podepíší a následně se může ukázat, že nezávislý soudce to pokládá za závazné. Pak následuje mrhání prostředků na nesmysly.
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.12.2023 21:39
Takže opět bude platit "státní náboženství". Oteplistická víra by měla být povinná pro všechny české občany a pro veškeré jednání českého státu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.12.2023 16:26
Jsem také pro přijetí "skutečně účinných opatření proti dalšímu zhoršování klimatické krize." Toto by ale měla Klimatická žaloba jasně specifikovat, co a jak se má přijmout a jak to bude/má fungovat. Pokud nevědí, co chtějí, vypadají směšně.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

24.12.2023 16:59 Reaguje na Jiří Svoboda
To je podobné jako se ženou. Neví, co chce, ale nepřestane, dokud to nedostane.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

25.12.2023 07:56 Reaguje na Richard Vacek
moje zkušenost je, že záleží na narativech, které se nedají zevšeobecňovat. Nicméně tyhle " organizace" nic nezajímá...
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.12.2023 09:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Nic proti "opatřením" - ale tahle hra by se měla přeci týkat jen těch, kteří na oteplismus věří, ne?
Půst před Velikonocemi také dodržují jen křesťané a židy ani muslimy s tím neotravují.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.12.2023 10:33 Reaguje na Viktor Šedivý
Ta hra je o fyzikální podstatě problému, kde víra/nevíra v oteplismus není relevantní.

To, že ta hra je jen velmi nákladná šou pro 8 miliard diváků, je zcela jiný problém. V tom se asi shodneme.

Zkuste, prosím tyto dvě úrovně rozlišovat a nepřijímejte pštrosí taktiku. Když v něco nevěříte, neznamená to, že to není.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.12.2023 11:44 Reaguje na Jiří Svoboda
A naopak, že na niečo veríte ešte neznamená že to existuje.
Odpovědět
va

vaber

25.12.2023 12:34 Reaguje na Vladimir Mertan
včera jsem viděl dokument ,na BBC Earth o Antarktidě, byl tam člověk na jednom místě ,které navštívil poprvé v r.1974, v té době bylo místo plné tučňáků a pod sněhem, nyní je zelené ,určitě to považujete za rozšíření zelených ploch planety, ale jen od lišejníků a tučňáci zmizeli,
paradoxně, oteplení tam přineslo deště, které tam dříve nebyly a malí tučňáci co nemají ještě peří ,nepřežijí ,protože déšť jim smáčí chmíří a ti neudrží tělesnou teplotu,
opravdu to vše nevidíte, nebo nechcete vidět
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.12.2023 13:31 Reaguje na vaber
Jasné, verím že teplo môže tučniakom škodiť. Ak by sa mal kompexne posúdiť tento prípad, bolo by vhodné doložiť pravdivosť príbehu a prípadne históriu teplôt a zaľadnenia príslušného miesta. Potom by sa dalo skúmať, či sa tučniaky nepresunuli niekde inde a čo im ešte všetko škodí - predátori, parazity, nedostatok potravy. Ak to boli napr. Tučniaky cisásrske, tak bola objavená nová kolónia https://www.teraz.sk/zahranicie/veda-satelitne-snimky-odhalili-novu/688547-clanok.html
V podstate súhlasím s p. Svobodom, že by sa niektoré javy nemali spájať, ale skúmať osobitne. Totiž, dôležité je čo spôsobilo roztopenie snehovej pokrývky v tej časti ANtarktídy, alebo možno A. poloostrova čo dokonca ostrova Južná Georgia. Ak to bol - je prirodzený cyklus, tak je asi zbytočné kvôli tomu zavádzať elektromobily. Ak to spôsobilo CO2, taktiež je zbytočné zavádzať elekromobily, pretože to nepomôže. :-) Počas existencie života na Zemi vyhynulo 99% druhov ktoré tu boli. Z histórie vieme, že život je viac citlivý na ochladenie a najväčšie vymierania boli spôsobené chladom. Určite Vám včelári potvrdia, aký bol tento rok zlý pre včely. Studená jar a nedostatok potravy spôsobili veľké škody. Ešte horšie dopadli motýle a ďaľší hmyz.
Odpovědět
va

vaber

26.12.2023 09:09 Reaguje na Vladimir Mertan
člověk planetu špiní a to ji škodí a že s tím chce přestat je správné ,
ovšem mnozí budou stále říkat, já nic já muzikant, nějaké drobky nevadí a je to normální,
tak potom musí člověk,tedy lidstvo ,dostat pořádně přes držku a náprava bude vyřešena ,to se v minulosti vždy stalo, jak vy říkáte
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

26.12.2023 10:21 Reaguje na vaber
Bolo by dobre definovať čo je to znečistenie. CO2 znečistenie nie je. Samotnej planéte je asi jedno čo sa na nej robí a nič jej neškodí. Planéta vie nejaké to znečistenie aj sama vyrobiť. Napríklad výbuchom sopky Tambora relatívne nedávno bolo do ovzdušia rozptýlené asi 100 km3 materiálu. V dávnej minulosti Yellowstone vyvrhol nepredstaviteľných 1000 km3 sopečného materiálu. To ešte nehovoríme o Slnku, asteroidoch alebo len o kozmickom žiarení. Ak by niekde blízko slnečnej sústavy vybuchla supernova tak končí život na Zemi. Ten skôr či neskôr skončí práve zosilnenou činnosťou Slnka keď sa minú zásoby vodíka.
Odpovědět
va

vaber

27.12.2023 09:19 Reaguje na Vladimir Mertan
když jste vzpomenul přírodní emise a sopky ,třeba 100km3 materiálu ,
člověk prý vypustí 36miliard tum CO2 každý rok ,což by bylo
36 km3, kdyby 1m3 CO2 vážil 1tunu,
a to vše v atmosféře zůstane a nespadne, jako prach sopky ,
tak ovlivňuje člověk atmosféru nebo ne, sopka ano, člověk ne?
samozřejmě vše je smrtelné a nějak skončí i tato civilizace a když to lidé chtějí urychlit díky své hlouposti, nic jim v tom nezabrání
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.12.2023 12:53 Reaguje na Vladimir Mertan
Neznáte-li základy fyziky, abyste si mohl věci ověřovat, pak se musíte spoléhat na pocity a víru. To pak dělá v hlavě maglajz a vede ke směšným komentářům.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.12.2023 20:25 Reaguje na Jiří Svoboda
Prosím, tak ma poučte ako ste schopný pomocou základov fyziky vypočítať budúce možné oteplenie. Ak to nie ste schpopný vypočítať, potom sú všetky Vaše tvrdenia postavené iba na pocitoch a pevnej viere. Zvlášť ak svoj výpočet budete odovodzovať od zachytávania tepla plynom ktorého je v atmosfére 0,04% a zvyšné fyzikálne procesy budete ignorovať, alebo budete jednoducho predpokladať že budú pôsobiť ako pozitívna spätná väzba.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.12.2023 13:53 Reaguje na Vladimir Mertan
Současné skleníkové plyny způsobí globální oteplení o 33 °C. Zdvojnásobení koncentrace CO2 v atmosféře zvýší skleníkový efekt odpovídající zhruba globálnímu opteplení o necelý 1 °C. To způsobí vyšší koncentraci vodní páry, snížení albeda a tání permafrostu s produkcí dalčích skleníkových plynů a tak se globální teplota zvýší o další 2-3 °C.

Co je na těchto fyzikálně dobře podložených tvrzeních špatně?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

26.12.2023 17:58 Reaguje na Jiří Svoboda
Sú to zaujímavé počty, ale zjavne nezodpovedajú realite. Tých bájnych 33°C je výpočet pre vyžarovanie čiernej gule. Zem nie je ani čierne teleso a dokonca nie je zďaleka ani guľa. Len takýto "malý" detail má pre teplotu Zeme veľké následky - spôsobuje jeden z Milankovičových cyklov. Vysvetlenie kde je chyba vo Vašich jednoduchých výpočtoch sa dá nájsť napríklad v publikácii klimatická algebra, ktorú napísal človek pracujúci 30 rokov v optike a spektometrii, ktorý má 8 amerických patentov v oblasti osvetlenia, laserov s vyššou energiíu, optických senzorov a optických komponentov. https://venturaphotonics.com/files/VPCP_032.1_ClimateAlgebra.pdf Pre ukážku by som zvejnil časť o skleníkovom efekte 33°C. In order to dissipate the absorbed solar flux and maintain the energy balance of the earth, the average planetary LWIR flux that has to be returned to space is approximately 240 W m-2. This corresponds to a blackbody emission temperature near 255 K. The average surface temperature is
288 K. It is then assumed that the earth is 33 K warmer that it would be without the IR radiation
field in the atmosphere. This is just meaningless climate algebra. The spectral distribution of the
LWIR flux returned to space is not that of a black body. It is simply a cooling flux that is emitted
from many different layers of the atmosphere at different temperatures. The emission from each
layer is modified by absorption and emission within the layers above. There can be no ‘effective
emission temperature’ of 255 K [Clark and Rörsch, 2023; Möller, 1964]. Similarly, an average
planetary surface temperature of 288 K is just a number with no physical meaning [Essex et al.
2006].
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.12.2023 18:35 Reaguje na Vladimir Mertan
Proč pořád musíte dokazovat, jak neumíte fyziku!

V oblasti tepelného vyzařování je zemský povrch velmi černý, byť v optické oblasti černý rozhodně není.

To, že emisní spektrum Země neodpovídá záření černého tělesa je dáno právě přítomností skleníkových plynů v atmosféře. Kdyby tam skleníkové plyny nebyly, zářila by do vesmíru (při daném příkonu ze slunečního záření) jako černé těleso při teplotě 255 K.

Co je to za blbost říkat, že průměrná teplota zemského povrchu 288 K nemá fyzikální význam. To může napsat či citovat jen opravdové pako.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.12.2023 08:29 Reaguje na Jiří Svoboda
Zase ste dokázal svoju "vedeckú" úroveň. Slovom pako ku vám naozaj pasuje.
Skúste sa zamyslieť ako získate takúto "priemernú" teplotu. Zase budem citovať Richarda Lidzena: Budeme priemerovať teplotu na Kilimandžáre a pri Stredozemnom mori.
Pokiaľ ste si nevšimol, 2/3 zemegule sú pokryté oceánom, aj ten prijíma a vyžaruje ako čierne teleso?
Tvrdíte že bez skleníkových plynov by bola teplota o 33°C nižšia. Funguje takáto fyzika aj na planéte Mars, kde je 20x viac CO2 ako na Zemi?
Naozaj nemá zvyšná neskleníková atmosféra žiadnu funkciu pri zadržiavaní tepla a regulácii teploty na Zemi?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.12.2023 09:57 Reaguje na Vladimir Mertan
Průměrnou teplotu získáte tak, že jednotlivým měření na různých místech přisoudíte i váhu, kterou přespívají. Pak lze získat poměrně přesnou hodnotu průměrné teploty.

Kdo tvrdil, že oceán přijímá A vyzařuje elmag. záření jako černé těleso? Zkuste se nad sebou zamyslet, kde je původ těch blbostí, které píšete.

A proč by skleníkový jev neměl fungovat i na Marsu? Bude zjevně slabší, protože tam výrazně chybí vodní pára.

Neskleníková atmosféra je pro tepelné záření transparentní a teplo nezadržuje. Molekuly neskleníkových plynů nemají energetické přechody, které umožňují absorbci a emisi fotonů o vlnových délkách odpovídajících tepelnému záření Země. Proto jsou neskleníkové. Jinak než zářením se teplo ze Země dostat nemůže. Atmosféra má jistě nějakou tepelnou kapacitu a umožňuje transport tepla i prouděním. To se ale na globální tepelné bilanci (o tom diskutujeme) neprojeví.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.12.2023 14:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Kto tvrdí, že oceán je čierne pevné teleso? Predsa každý, kto vypočíta teplotu Zeme podľa povrchu a prichádzajúceho žiarenia. POčíta sa s celým povrchom Zeme, teda aj tým ktorý pokrývajú oceány. Teploty na Marse kolíšu od +30 do -153 °C. Zaujímavé je, že hoci povrch Marsu môže mať aj tých + 30°C, vo výške 2 m tam mrzne. Toto všetko sa deje pri 20 násobnej koncetrácii CO2 oproti Zemi. Prakticky všetky zdroje píšu, že je tomu tak preto, že chýba hustejšia atmosféra. Vy píšete že chýba vodná para. Tak teda neviem, ako by to fungovalo, keď na Marse cyklicky zamŕza aj CO2. Pritom na Marse v minulosti existovala tečúca voda. Bolo to práve v čase keď mal ešte Mars hustú atmosféru, lenže tú mu pravdepodobne "odfúkol" slnečný vietor.
Teraz poďme naspäť na Zem. Je zjavné, že atmosféra sa dokáže zahriať aj dotykom s teplejšími telesami.
Takže určite na Zemi vzniká teplý vzduch. Ten sa podľa Vás nemá ako ochladiť, pretože nie je schopný vyžarovať teplo. V takom prípade by ale museli chladiacu úlohu prevziať skleníkové molekuly. Tie predsa vyžarujú teplo všetkými smermi, takže by podľa Vás mali atmosféru vlastne ochladzovať.
Ak ale pripúšťate transport tepla prúdením, tak potom musí byť takýto trasport možný aj výškovo a nielen niekde do strán. Predsa ak je teplo prenesené do vyšších hladín atnosféry, tak sa už odtiaľ nemá ako vrátiť späť na Zem.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.12.2023 17:22 Reaguje na Vladimir Mertan
Proč se tedy tak hloupě ptáte: "aj oceán prijíma a vyžaruje ako čierne teleso?"? To je diskuse klást hloupé otázky na které znáte odpověď?

Co tím povídáním o Marsu sledujete?

Sleníkové plyny se ohřívají od tepelně zářícího povrchu. V čem zase máte problém?

Vzduch proudí i vertikálně a adiabaticky se s poklesem tlaku (rostoucí výškou) ochlazuje. Když vzduch někde stoupá, musí jinde zase klesat. Opravdu nechápu, kam takovými chaotickými úvahami směřujete. Pokud si v nich neuděláte pořádek, opravdu vám nezbývá než slepě věřit vašim guru ala Pokorný. Minochodem ten se chová jako správná celebrita: napíše článek se spoustou hloupostí a odmítá diskutovat.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.12.2023 19:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Začnem od konca. Od Petra Pokorného by sme si mali zobrať hlavne údaje o teplotách v minulosti. To že sa mu posmievate nie je správne. Samozrejme, že vzduch sa môže adiabaticky ochladiť, zase klesnúť a adiabaticky sa stlačiť a tým sa znovu zohriať. Ale určite by som netvrdil, že takýto proces bude prebiehať bez strát. Pri týchto procesoch sa bude tiež zrážať voda pričom sa uvoľní latentné teplo. Okrem toho sa vytvoria oblaky, ktoré zase nejako zasiahnu do výslednej teploty. Tvrdíte, že výsledná teplota Zeme nie je závislá od prúdení v atmosfére. Pritom sú jasne zaznamenané silné globálne zmeny vyvolané zmenami morského prúdenia, ktoré je zase závislé od vzdušných prúdov. Prepokladá sa, že Zem vstúpila do veľmi chladného obdobia práve zaľadnením Antartídy. Zaľadnenie bolo spôsobené zmenami morského prúdenia.
Mars je výborný príklad na to aby sme zistili ako skutočne fungujú skleníkové plyny. Má v atmosfére 95% CO2 a aj pri 100x menšom tlaku ako na Zemi má stále atmosféru oproti Zemi veľmi skleníkovú. Nakoniec podľa práce https://www.researchgate.net/publication/338356357_Refutation-of-Nikolov-and-Zeller-universal-theory-of-climate na všetkých planétach slnečnej sústavy platí že výsledná teplota záleží od slnečného príkonu a tlaku atmosféry.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.12.2023 19:21 Reaguje na Vladimir Mertan
Aha tak som tam dal vyvrátenie teórie namiesto samotnej teórie. Správne to malo byť https://www.researchgate.net/publication/317570648_New_Insights_on_the_Physical_Nature_of_the_Atmospheric_Greenhouse_Effect_Deduced_from_an_Empirical_Planetary_Temperature_Model Aspon sa nemusí p. Svoboda namáhať :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.12.2023 11:21 Reaguje na Vladimir Mertan
Ať se tedy Pokorný vyjadřuje k historickým klimatickým změnám a netahá tyto závěry do současnosti, kde má globální klimatické změna diametrálně odlišné příčiny. Tím generuje zblblíky jako jste vy.

Je třeba rozlišovat, co je a co není pro GLOBÁLNÍ oteplování planety rozhodující a o tom se předně bavit. Vy pořád vytahujete nějaké efekty druhého řádu, které nejsou aplikovatelné pro současné globální oteplování. Taková diskuse nemá smysl.

Asi by bylo dobré, kdybyste pochopil, co je psáno v tom vámi citovaném článku a nepsal tu bludy. Úryvek z abstraktu: "The point is that it was not the increase in pressure that caused the increase in temperature but vice versa. The relevance of this is that we see many attempts to explain why the surface temperature of planets is greater than that which direct solar radiation to the surface could achieve. So some people say the high pressure is causing the temperature to be hotter. That is simply not the case. Correlation does not imply cause."
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.12.2023 12:57 Reaguje na Vladimir Mertan
Proto nelze víru/nevíru brát jako argument.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.12.2023 20:52 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak som to myslel aj ja, aspoň v niečom sa zhodneme. Snáď by bolo vhodné mať ničím nezaujatý pohľad na celú problematiku. Vy sa veľmi upínate ku svojim riešeniam - natočili o Vás film, ste "celebrita". Je takmer isté, že vo svojom vnútri chcete aby táto globálna kríza existovala.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.12.2023 13:55 Reaguje na Vladimir Mertan
Pokud vím, tak jsem vždy vaše tvrzení věcně rozporoval a vy na to stejným způsobem nereagoval. To z vaší strany není pohled nezaujatý. A netahejte sem nějaké celebrity. To jsou ubohé argumenty.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

26.12.2023 18:00 Reaguje na Jiří Svoboda
To nie je argument, iba upozornenie na fakt, ktorý Vám možno unikol.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.12.2023 18:39 Reaguje na Vladimir Mertan
Na fakt????? Kde proboha berete takovou drzou sebejistotu? Vaše názory, na které máte jistě právo, považovat za fakty?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.12.2023 08:14 Reaguje na Jiří Svoboda
Či chcete, alebo nechcete tak osoba o ktorej sa natočí film je celebrita. To je fakt. Nakoľko tento fakt ovplyvňuje Váš pohľad na svet sú už len moje domnienky vytvorené pozorovaním iných ľudí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.12.2023 09:58 Reaguje na Vladimir Mertan
Celebrita by se s vámi nebavila, stejně jako celebrity se nebaví se mnou.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.12.2023 14:09 Reaguje na Jiří Svoboda
Celebrita je pre mňa aj p. Metelka, ktorý tiež nemá problém s ľuďmi diskutovať. Nakoniec veď bol zástupcom Česka v IPCC čo je naozaj významná a čestná funkcia.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.12.2023 11:15 Reaguje na Vladimir Mertan
Jistě máte právo považovat za celebritu, koho chcete.

Jiná věc, zda se oni považují za celebritu (a podle toho se i chovají, viz třeba Pokorný) a zda jsou tak vnímáni společností.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

2.1.2024 10:37 Reaguje na Vladimir Mertan
Za prvé nejsem celebrita. A za druhé by mě zajímalo, kdo psal ty odborné posudky, o které se žaloba opírá.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

25.12.2023 14:03 Reaguje na Jiří Svoboda
Snad by bylo spravedlivé, aby si boj s klimatem platili ti, kteří věří, že jsou schopni klima znatelně ovlivňovat a že je teplá perioda měco špatného.
Mimochodem za předchozí doby meziledové bylo takové teplo, že v Británii žili hroši. Myslíte, že se jednalo o nějakou katastrofu? Vždyť právě takové příznivé klima tehdy umožnilo předchůdci člověka, aby se rozšířil do Evropy.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.12.2023 14:03 Reaguje na Richard Vacek
Myslím si, že je třeba začít tím, zda je/není globální oteplování současnou rychlostí i do budoucna žádoucí/přijatelné/rizikové. Pak, pokud jej chceme omezit, jak to udělat co nejefektivněji. A pak, kdo by to měl zaplatit.

Také si můžete říci, že když ten vlak stejně jede, nemusíte platit za cestu jízdné.
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.12.2023 13:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Otázek je víc. Třeba zda má smysl omezovat lokálně. Jaké strategické hrozby zesílí tím, že ekonomické a mocenské důsledky ponese jen někdo.

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.12.2023 17:31 Reaguje na Viktor Šedivý
Souhlasím, že je jich více. Ale na tu moji první je třeba najít odpověď co nejdříve a od ní se odpíchnout.

Každopádně je hloupost, aby byl globální problém velmi draze řešen jen někde lokálně a jiní na to kašlali.
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.12.2023 14:04 Reaguje na Jiří Svoboda
Nevěřím. A ve "vědeckých důkazech" je od samého počátku tolik ideologického ovlivňování, že je dost obtížné důvěřovat závěrům.

-----
Že je šou nákladná, to je pravda - bohužel není nákladná pro osm miliard ale pro necelou půlmiliardu. Zbytek světa se válí smíchy a doufá, že nám sebevražedná nálada vydrží co nejdéle.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.12.2023 17:39 Reaguje na Viktor Šedivý
Asi těžko můžete ideologicky ovlivnit, zda je/není CO2 skleníkový plyn. Pokud by popírači představili rozumnou alternativu k vysvětlení současného drsného nárůstu globální teploty a zdůvodnili by, proč za to narůsající koncentrace CO2 v atmosféře kvůli spalování fosilních paliv nemůže, jistě by byli bráni vážně. Oni tak ale neučinili a tak se ohání pouhou ideologizací.

S druhým odstavcem souhlasím.
Odpovědět
ig

27.12.2023 01:50
Nemůžete si laskavě své rituály provozovat v ústraní a neobtěžovat jimi lidi?
Odpovědět

Radek Čuda

27.12.2023 15:25
Co je cílem žalobců ... prudit a díky tomu somrovat peníze.

Zbytek té snůšky nemá smysl ani komentovat.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist