https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lenka-hornychova-a-petr-chaloupek-prazsky-okruh-doprave-v-centru-prahy-zlepseni-neprinese-ani-nemuze
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lenka Hornychová a Petr Chaloupek: Pražský okruh dopravě v centru Prahy zlepšení nepřinese. Ani nemůže

11.5.2024
Pražská magistrála, ilustrační snímek.
Pražská magistrála, ilustrační snímek.
Pražský okruh v současné navrhované podobě dopravě v centru Prahy zlepšení nepřinese, ani nemůže – byl by pouze extrémně drahou, neefektivní stavbou zhoršující současnou dopravní situaci. Dokud zůstane pokračování hlavní české dálnice, brněnské D1, vedené kolem Národního muzea a přes Václavské náměstí, tj. Severojižní magistrála (SJM) v nezměněné podobě, která do centra Prahy přivádí masivní intenzitu dopravy 70 až 80 tisíc vozidel/24h, nemůže se středu města od dopravy ulevit. Magistrála je už dávno jen přivaděčem aut do centra, tranzit na ní činí několik procent.
 
Jedním z návrhů řešení byla přeměna SJM na městskou třídu s alejemi stromů a městským mobiliářem – tak jak to navrhoval dánský urbanista Jan Gehl v roce 2017. Čím méně automobilů bude do města přivedeno, tím bude město obyvatelnější. Doprava po magistrále by měla být korigována dalším rozvojem městské hromadné dopravy a umožnit komfortní pohyb chodců. Pokud se podaří realizovat lepší alternativu k automobilové dopravě, sníží se i počet aut. Magistrála by se měla proměnit z dálnice postavené na pilířích na městskou třídu „na zemi“, obklopenou městskými aktivitami. V současné době svými nájezdy a podjezdy neprostupně rozděluje vnitřní město, vytváří dopravní brownfieldy a podporuje individuální automobilovou dopravu, nikoliv veřejnou hromadnou dopravu, cyklisty a chodce, tedy městotvorné funkce.

Problémy pražské dopravy má podle oficiálně preferované koncepce MD, ŘSD i MHMP vyřešit dálnice D0, nazývaná také Pražský okruh. Z historické situace vyplývá, že všechny dálnice z celé republiky se sbíhají v hlavním městě. Praha je v administrativních hranicích poměrně malá oblast, která neunese nárokované množství automobilů a bohužel ani navrhovaná koncepce dopravy situaci nevyřeší. Pro stálé obyvatele Prahy se životní prostředí neustále zhoršuje.

CAMP (Centrum Architektury a Městského Plánování) prezentoval analytickou část dokumentace, která se zabývá regionálními vazbami. Praha nefunguje jen ve svých hranicích, ale plní funkce nadregionální (občanská a správní vybavenost, zaměstnání obyvatel v dojezdové vzdálenosti atd.). S těmito funkcemi rostou nároky na automobilovou dopravu. Jižní část okruhu se v minulosti před dokončením podařilo od centra města oddálit; plánovaná severní část je od Pražského hradu pouhých 5,5 km. Šestiproudá dálnice znemožňuje rozvoj městských funkcí – bydlení a rekreace nejen pro Prahu 8, ale i pro centrální části města. V ZÚR hl. m. Prahy je toto území vysoce hodnoceno – jsou zde přírodní parky, archeologické památky a návaznost na botanickou a zoologickou zahradu.

Využití této oblasti Prahy závazný dokument aktualizovaný v roce 2022 stanoví jako rekreační a edukativní park. Přesto je tímto územím vedena dálnice v rozporu s ochranou přírody i památek.

Rozvoj celé regionální oblasti přímo nabízí na základě zjištěných dat přehodnotit vedení severní části Pražského okruhu a rozvoj nových koncepcí v navrhování urbanistických struktur (město krátkých vzdáleností, tramvajová doprava, příměstská vlaková spojení, budování blízkých regionálních center, bydlení v přírodním prostředí apod.). Z dopravních dat vyplývá, že naprostá většina osobní automobilové dopravy v centru Prahy není tranzitní. Z toho plyne, že dokončení a uzavření Pražského okruhu neovlivní dopravu v centru.

Aktuálně projednávané dokumentace v řízení EIA pro severní části Pražského okruhu v úsecích D0 518, 519 a 520 v dopravně analytických částech ukazují, že dokončení a úplné uzavření okruhu má minimální, či spíše nulový vliv na snížení dopravních intenzit ve středu města. Na magistrále v současné době projíždí cca 71,2 tisíc aut/24h. Pokud by byla severní část okruhu dokončena v roce 2030 (což je nereálný termín), tak dopravní model předpovídá přibližně stejnou hodnotu 72,6 tisíc aut/24h (+2 %). V Karlíně ulicí Rohanské nábřeží dnes projede 31,1 tisíc aut/24h, po dostavbě okruhu by to bylo 31,3 tisíc aut/24h (+0,5 %), v Argentinské místo 39,7 tisíc aut/24h dnes, po dostavbě 42,8 tisíc aut/24h (+8 %), na mostě Barikádníků místo 59,6 tisíc aut/24h dnes, po dostavbě dokonce 66,2 tisíc aut/24h (+12 %). Podobná situace je i na dalších hlavních sběrných městských komunikacích v centru města. Předpokládané snížení dopravní intenzity na ulici Evropské bude ve středu Dejvic znehodnoceno vznikem frekventované radiály ulicí Jugoslávských partyzánů přes Vítězné náměstí do tunelu Blanka. Vznikne tak nová, dopravním modelem podceněná, tranzitní trasa vedoucí městem jako nejkratší spojení na D4. Paradoxně v tunelovém komplexu Blanka má po dostavbě okruhu dopravní intenzita podle dopravního modelu klesnout oproti komunikacím na povrchu o 13 %. Smyslem umístění dopravy pod zem, tj. smyslem realizace Blanky, bylo ovšem snížit dopravní zátěž na povrchu…

Mediálně prezentované naděje šířené reklamními agenturami (například „Pět mýtů o Pražském okruhu“), že okruh přinese snížení dopravní intenzity ve městě, jsou jen zbožná přání úředníků ŘSD a Ministerstva dopravy zaplacená penězi daňových poplatníků, která jsou v rozporu s daty z předložené dokumentace.
 


reklama

 
Další informace |
Text je převzatý z webu Rozumná doprava.
foto - a Petr Chaloupek Lenka Hornychová
Lenka Hornychová a Petr Chaloupek
Ing. arch. Lenka Hornychová vystudovala ČVUT, Fakultu architektury. Pracovala jako památková architektka na PSPPOP (dnes NPÚ), projektantka staveb občanské vybavenosti, pedagožka na FA ČVUT, ateliérová tvorba. Je iniciátorkou petice Za záchranu přírodního parku Drahaň-Troja. Ing. arch. Petr Chaloupek vystudoval ČVUT, Fakultu architektury. Pracoval jako projektant staveb občanské vybavenosti, OSVČ projektant, podnikatel v oblasti služeb v dopravě.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

11.5.2024 06:08
Nejde jenom vnější pražský okruh, už nyní v některých úsecích poddimenzovaný ( sjezd od Barrandova na nájezd na D5 a opačně ), ale i vnější okruh a jejich vzájemná propojení - vše má zpoždění minimálně 20let, tedy před vstupem ČR do EU, to vše jmenované mělo být v provozu !
Odpovědět
Pe

Pepa

11.5.2024 07:19
...protože není stavěn jako náhrada magistrály. Drahy bude, ale dražší je neprujezdnost severní a východní části Prahy. Blanka také měla být extrémně draha a zbytecna a dnes její vyznam nikdo nezpochybnuje.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

11.5.2024 08:11
Bohužel existují skupiny, které řadu let úspěšně blokují dostavbu okruhu a namísto toho "zklidňují" dopravu ubíráním jízdních pruhů. Dost často jejich příznivci netuší, že rychlostí 80 km/h projedu Prahou za 4x kratší dobu než rychlostí 20 km/h a už jenom toto vede k tomu, že v Praze je 4x méně aut v pohybu.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.5.2024 11:04 Reaguje na Richard Vacek
No i když byla známa celá trasa okruhu, byla povolena výstavba satelitních městeček v jeho blízkosti minimální - i tam jsou ti blokátoři okruhu !
Odpovědět
PB

Petr Blažek

11.5.2024 08:47
Samozřejmě , že dokončení pražského okruhu je důležitou součástí nejen pražské infrastruktury, ale celé české dálniční sítě.
V současné době se naplno dokončují dálnice mířící přes Jaroměř do Polska, přes Hradec do Olomouce, Přes Budějovice do Rakouska. Jelikož se většina dálnic paprskovitě sbíhá v Praze, tak všechny auta musejí nějakým způsobem Prahu projet nebo objet. Již nyní je jižní okruh silně přetížený a prakticky 5 dní v týdnu stojí, proto si zkracují cestu přes centrum. Když je okruh volný tak každý z nás raději pojede okolo kde nejsou žádné semafory a vy jedete plynule alespoň 80 km rychlostí. Zároveň s dostavbou severní části by se měly posílit (rozšířit) ty stávající, kde již dnes dochází k problémům.
Praha je geograficky centrem Evropy, to znamená křižovatka Evropy a podle toho musí být nadimenzovaný okruh.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.5.2024 11:08 Reaguje na Petr Blažek
Ano, problém je, že vše se sbíhá až k Praze - nejsou odpovídající propojení dálnic ve větší vzdálenosti od ní - například od D10, 11 na D3.
Odpovědět
LB

Lukas B.

13.5.2024 09:40 Reaguje na smějící se bestie
a kde jinde by se to mělo sbíhat? v Kouřimi? na Tetíně?
fakticky současná Velká Praha je spádovou oblastí pro polovinu území středočeského kraje a má zhruba tři miliony obyvatel. jiné město v české republice vlastně není.
Odpovědět
ig

12.5.2024 21:40
Magistrála rozděluje město na východní a západní část, ale její přeměna (chápu to jako zneprůjezdnění) by rozdělila město na severní a jižní část mezi kterými by se cestovalo hodinu nebo déle...
Odpovědět
LB

Lukas B.

13.5.2024 09:37
já bych se pro jednoduchost přidržel zde oblíbeného kastování odborností (viz oblíbené "o klimatologii může diskotovat jen klimatolog") a poukázal bych na skutečnost, že ani jeden ze spoluautorů není dopravním inženýrem (ve smyslu navrhování a trasování dopravních cest) a tedy bych celý článek označil za broukpytlikárnu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

13.5.2024 09:40
Tahle touha zklidnit milionové město na úroveň samoty u lesa je fascinující ve své hlouposti.
Odpovědět

Radek Čuda

13.5.2024 14:24
Od kdy je cílem PO snížení intenzit v centru města? Kdyby tmu tak bylo, tak nemusíme souběžně s tím mít MO. A posuzovat dopad na dopravu těchto staveb izolovaně je totální pitomost. Že nám toho stojí v obou případech tak půlka je věc jiná ... a taky to podle toho vypadá.

Další věc je tak, že ta uváděná numera nemají autoři nijak odzrojována ... když něco někam píšu, tak bych snad měl uvést kde jsem k tomu přišel.

Plus další bláboly typu ... " ... bude ve středu Dejvic znehodnoceno vznikem frekventované radiály ulicí Jugoslávských partyzánů přes Vítězné náměstí do tunelu Blanka." ... kdy si člověk říká, jestli tam vůbec někdo z autorů vůbec byl jinak, než prstem na mapě.

To je zase blábol, tohle to.
Plus jak zde správně zaznělo, oba autoři mají s dopravou prd co společného, třeba u Hornychové mi teda NPÚ jako moc relevantní zaměstnavatel nepřijde s Chaloupkem to není o nic lepší.
Odpovědět
LB

Lukas B.

13.5.2024 14:36 Reaguje na Radek Čuda
ono stačí kliknout na ten odkaz na "rozumná doprava". on to je běžný nymbýčkářský spolek snažící se navenek vypadat jaksi odborně.
narovinu přiznávám - já bych také nechtěl novostavbu dálnice za barákem.

chybějící části Dnula na východě a severozápadě přetěžují zbytek okruhu (pro náklaďáky) a zasekávají blanku (osobáky). s magistrálou to má společného opravdu pramálo.

Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.5.2024 21:59
Pražáci s takovými službami, občanskou vybaveností a dopravními vazbami na veřejnou dopravu auto vůbec nepotřebují.
Odpovědět

Radek Čuda

14.5.2024 14:01 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Taky jim je na rozdíl od MO ten PO poměrně k prdu ... resp. jeho primární funkce je pro ně to, aby jim tranzitní doprava nepřetěžovala právě ten MO, což se dnes neustále děje.

Jinak podíl automobilové dopravy je na celkových přepravních výkonech v rámci Prahy cca 21%, alespoň podle posledních údajů TSK, což samo o sobě žádný Mordor není, akorát že z valné části je tato doprava realizována na zcela nevyhovující infrastruktuře stylu "co se nerozpadá, to jsme zklidnili". A lepší to hodně let rozhodně nebude.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist