https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/markn-maslin-pet-piliru-popirani-zmeny-klimatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Mark Maslin: Pět pilířů popírání změny klimatu

18.12.2019 | LONDÝN
Street art v anglickém Bristolu, červen 2019.
Street art v anglickém Bristolu, červen 2019.
Uhelný a ropný průmysl, politická lobby, mediální magnáti a řada jednotlivců strávili posledních třicet let vytvářením pochyb o globálním oteplování a změně klimatu. Aktuální odhad říká, že pět největších ropných společností ve veřejném vlastnictví utratilo za lobbing zhruba 200 milionů amerických dolarů, aby si zajistily kontrolu, zbrzdily nebo oslabily klimatickou politiku.
 
Zdá se ale, že jejich vliv na veřejné mínění klesá. Dva nedávné průzkumy uvádějí, že více než 75 % Američanů je přesvědčeno, že současnou změnu klimatu způsobují lidé. K tomuto posunu přispěly školní stávky za klima, protesty hnutí Rebelie proti vyhynutí, vlády členských států vyhlašující stav klimatické nouze, lepší informování médii a rostoucí počet extrémních povětrnostních událostí. Objevuje se také optimismus, že se s krizí ještě můžeme vypořádat.

Spolu s veřejným míněním se ale mění i lobbing. Používá mnohem jemnější, ale i podlejší strategie. Začalo se jim říkat „klimatický sadismus“. Patří k nim posmívání se mladým lidem stávkujícím za ochranu klimatu anebo zesměšňování Grety Thunbergové, šestnáctileté aktivistky s Aspergerovým syndromem, která prostě jen dává hlas vědeckým zjištěním.

Zdá se mi proto důležité, abychom byli schopni jednotlivé druhy popírání rozpoznat. Dovolil jsem si proto připravit charakteristiku pěti způsobů, které se snaží přesvědčit vás, že na ochranu klimatu není potřeba nic dělat.

1. Popírání vědy

S tímto typem popírání jste se pravděpodobně již setkali. Tvrdí, že věda o změně klimatu ještě není dostatečně zavedená. Popírači argumentují, že změna klimatu je prostě jen součást přirozeného přírodního koloběhu. Nebo že klimatické modely jsou nespolehlivé a příliš zacílené na oxid uhličitý.

Finance, které utratilo pět největších ropných společností ve veřejném vlastnictví za lobbying popírající změnu klimatu.
Finance, které utratilo pět největších ropných společností ve veřejném vlastnictví za lobbying popírající změnu klimatu.

Někteří dokonce tvrdí, že CO2 tvoří tak malou součást atmosféry, že nemůže mít velký vliv na její oteplování. Nebo že klimatičtí vědci upravují data, aby prokázali, že se klima mění (do takové celosvětové konspirace by muselo být zapojeno tisíce vědců z více než stovky států světa).

Všechny tyto argumenty jsou nepravdivé. Mezi vědci je jasná shoda na příčinách současné klimatické změny. Klimatické modely, které předpovídají globální vzestup teploty, se za posledních 30 let nezměnily, a to i přes obrovský nárůst jejich složitosti. To ukazuje, že se jedná o solidní výsledek vědy.

Protože podkopování vědy má stále menší účinek, přecházejí popírači změny klimatu na novou taktiku. Příkladem je jeden z předních britských klimaskeptiků, bývalý ministr financí Spojeného království Nigel Lawson. V roce 2009 založil skeptickou nadaci Global Warming Policy Foundation. Ta dnes připouští, že lidé změnu klimatu způsobují, ale do tohoto uznání rovnou doplňuje pochybnosti: Nadace má být „otevřená vůči sporné vědě o globálním oteplování, [ale] je hluboce znepokojena náklady a dalšími důsledky mnoha prosazovaných politickým kroků“. Jinými slovy, změna klimatu je nyní o nákladech, nikoli o vědě.

2. Ekonomické popírání

Myšlenka, že změna klimatu je příliš nákladná na nápravu, je jemnější formou popírání klimatu. Ekonomové však naznačují, že pokud bychom do řešení klimatické krize investovali 1 % světového HDP, mohli bychom se s ní vypořádat.

Náklady by mohly být ještě menší, pokud vezmeme v úvahu úspory vyplývající ze zlepšení zdraví a rozvoje globální zelené ekonomiky. Pokud ale nebudeme jednat hned, do roku 2050 by nás záchranná opatření mohla stát více než 20 % světového HDP.

Rekonstrukce světové teploty od roku 1970. Průměr modelů vyznačuje černá čára, doplněná záznamy teplot od NASA, NOAA (americký Národní úřad pro oceány a atmosféru), HadCRUT (Hadleyovo centrum pro předpovídání klimatu a výzkum ve Velké Británii), Cowtan and Way, and Berkeley Earth.
Rekonstrukce světové teploty od roku 1970. Průměr modelů vyznačuje černá čára, doplněná záznamy teplot od NASA, NOAA (americký Národní úřad pro oceány a atmosféru), HadCRUT (Hadleyovo centrum pro předpovídání klimatu a výzkum ve Velké Británii), Cowtan and Way, and Berkeley Earth.
Zdroj | Q&A

Měli bychom také pamatovat na to, že v roce 2018 svět vygeneroval HDP v hodnotě téměř 86 000 000 000 000 amerických dolarů. A tato hodnota každý rok roste o 3,5 %. Vyčlenění 1 % na řešení změny klimatu by bylo malou změnou. Přitom by světu ušetřilo obrovské množství peněz.

Popírači změny klimatu také zapomínají zmínit, že poskytují ochranu průmyslu fosilních paliv. Ten dostává roční dotace 5,2 bilionu amerických dolarů – což zahrnuje dotované náklady, daňové úlevy a environmentální náklady. To činí 6 % světového HDP.

Mezinárodní měnový fond odhaduje, že pokud by se do ceny fosilních paliv promítly všechny náklady s nimi spojené, snížilo by to celosvětové emise uhlíku o 28 %, úmrtí způsobená znečištěním ovzduší o 46 % a vládní příjmy by se zvýšily o 3,8 % HDP.

3. Humanitární popření

Klimaskeptici také tvrdí, že změna klimatu je pro nás dobrá. Delší a teplejší léta v mírném pásmu podle nich zlepší produktivitu zemědělství. Tyto výhody jsou ale ve stejných oblastech často vykoupeny suššími léty a častějším výskytem vln veder. V roce 2010 například „moskevská“ vlna veder zabila 11 000 lidí, zničila sklizeň ruské pšenice a zvedla globální ceny potravin.

Více než 40 % světové populace však žije v tropech. A tam je nárůst teploty nežádoucí jak z perspektivy lidského zdraví, tak z hlediska rozšiřování pouští.

Popírači také poukazují na to, že rostliny potřebují k růstu atmosférický oxid uhličitý, takže čím více ho máme, tím lépe pro výživu rostlin. Je sice pravda, že pevninská biosféra absorbuje každý rok asi čtvrtinu znečištění oxidem uhličitým. Další čtvrtinu našich emisí pak pohltí oceány. Ale ztráta obrovských oblastí přirozené vegetace v důsledku odlesňování a změn ve využívání půdy tento účinek zcela ruší.

Zeměpisné pásy. Tropy sahají od obratníku Raka na severní polokouli k obratníku Kozoroha na jižní (oblast podparvená červeně) a žije v nich 40 % světové populace.
Zeměpisné pásy. Tropy sahají od obratníku Raka na severní polokouli k obratníku Kozoroha na jižní (oblast podparvená červeně) a žije v nich 40 % světové populace.

Další z oblíbených argumentů používaných klimaskeptiky je, že na podchlazení umírá každoročně víc lidí než kvůli teplu, takže teplejší zimy budou dobrá věc. To je velmi zavádějící. Lidé, kteří jsou vůči výkyvům teplot zranitelní, umírají na chlad především kvůli špatnému bydlení anebo si prostě nemohou dovolit dostatečně vytápět. Zabíjí je tedy společnost, ne klima.

Tento argument je také fakticky nesprávný. Například v USA jsou úmrtí způsobená teplem čtyřikrát vyšší než úmrtí způsobená chladem. Tento poměr může být navíc podhodnocený, protože mnoho úmrtí souvisejících s teplem je zaznamenáno jako srdeční selhání, mrtvice nebo respirační selhání.

4. Politické popírání

Klimaskeptici tvrdí, že opatření proti klimatické změně nemají smysl, dokud se k nim nepřipojí celý svět. Ale ne všechny země nesou na současné změně klimatu stejnou vinu. Například 25 % emisí CO2 z lidské činnosti v atmosféře produkují USA, dalších 22 % má na svědomí EU. Afrika produkuje necelých 5 %.

Pokud vezmeme v úvahu naši historickou roli ve vypouštění skleníkových plynů, bylo by fér přijmout i vedoucí roli při snižování jejich emisí. Nakonec se však musí zapojit všechny země. Pokud chceme minimalizovat katastrofální dopady klimatických změn, musí svět do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

V diskuzi s lidmi, kteří popírají změnu klimatu, se často setkáte s argumentem, že máme řadu akutních problémů, které se nás dotýkají více. Takže namísto toho, abychom se trápili s globálními problémy, je lepší zaměřit se na ty, které jsou nám blíž.

Mnohá řešení, které jsou výhodná pro ochranu klimatu, ale zároveň zlepšují životy normálních lidí. Například přechod na obnovitelnou energii a elektromobily snižují znečištění ovzduší, což prospívá celkovému zdraví lidí.

Extrémní klimatické události v USA: povodně, blesky, tornáda, hurikány, horko, zima, vítr, poryvy větru. Červeně za rok 2018, modře desetiletý průměr za roky 2009 - 2018, žlutě třicetiletý průměr za roky 1989 - 2018.
Extrémní klimatické události v USA: povodně, blesky, tornáda, hurikány, horko, zima, vítr, poryvy větru. Červeně za rok 2018, modře desetiletý průměr za roky 2009 - 2018, žlutě třicetiletý průměr za roky 1989 - 2018.

Rozvoj zelené ekonomiky přináší ekonomické výhody a vytváří pracovní místa. Zlepšení životního prostředí a zalesňování poskytuje ochranu před extrémními povětrnostními jevy a může zase zlepšit zabezpečení potravin a vody.

5. Popírání krize

Poslední část popírání změny klimatu je argument, že bychom se neměli unáhlit. Není přece třeba měnit zavedené postupy tak rychle, zejména vzhledem ke všem těm pochybám, které už jsme zmínili. A podle názorů klimaskeptiků vědci přehání naléhavost problému. Když nebudeme spěchat a počkáme, budeme v budoucnu mnohem bohatší. A tak budeme i lépe vybaveni na to, abychom se s klimatickou změnou vypořádali.

Mnoho z nás nemá rádo změny. Možná si říkáte, že vlastně žijeme v nejlepší možné době – zvlášť pokud vám nechybí peníze a kontrola nad vlastním životem. Tak proč něco měnit?

Ale podobné argumenty už byly použity v minulosti při jiných příležitostech: aby se oddálilo zrušení otroctví, přidělení hlasovacího práva ženám, ukončení koloniální nadvlády, ukončení segregace, postihování homosexuality, posilování práv zaměstnanců a posilování předpisů na ochranu životního prostředí, umožnění manželství stejného pohlaví a i oddálení zákazu kouření.

Základní otázkou je, proč nejmocnějším lidem s největšími výsadami dovolujeme přesvědčovat nás, abychom odložili záchranu naší planety před změnou klimatu.

Článek původně vyšel na serveru The Conversation. Se svolením autora ho přeložila Zdeňka Kováříková.
reklama

 
foto - Maslin Mark
Mark Maslin
Autor je klimatolog, působí na University College London.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (159)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

18.12.2019 05:43
Popírači jsou snad všichni ti, kteří nejdou s námi a nechtějí spolu s námi budovat nový, lepší svět, kde člověk člověku bude soudruhem a nebude existovat vykořisťování.

A přitom stačí dát odkaz na historická data o teplotě a CO2. Z těch je vidět, že žijeme ve velmi chladném období s velmi nízkou koncentrací CO2. A že ta teplejší období neznamenala katastrofu, ale pestrost života.

https://web.archive.org/web/20091027050237/http://ff.org/centers/csspp/library/co2weekly/2005-08-18/dioxide_files/image002.gif
Odpovědět
JN

Josef Novák

18.12.2019 11:02 Reaguje na Richard Vacek
Nás ale nejvíce znamená, co bude případné oteplování znamenat pro člověka. Příroda si s tím nějak poradí, může dojít k novému hromadnému vymírání druhů, ale nás trochu sobecky zajímá právě člověk.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

18.12.2019 15:48 Reaguje na Richard Vacek
Co to tu píšete za blbosti :o)? Argumentujete situací před 100-600 milióny lety :) :-D?! To je trochu vedle, ne?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

19.12.2019 07:33 Reaguje na Jindřich Duras
Snad situací od současnosti až po 600 mil. let zpět. Proto si porovnejte současnost s tím, jak to bývalo obvykle. A jestli chcete rychlou změnu teploty, tak se podívejte do nedávné minulosti 12 000 let na Mladší Dryas.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Evolution_of_temperature_in_the_Post-Glacial_period_according_to_Greenland_ice_cores.jpg
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

19.12.2019 10:11 Reaguje na Richard Vacek
Argumentovat Dryasem, by bylo zajímavé, zejména to hledání příčin. Ale argument z pradávné historie nebyl opravdu dobrý nápad.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.12.2019 06:37
Od r. 1970 stoupla průměrná teplota Země o 0,8 C = souhlas

Že za vším stojí spalování fosilních paliv je sporné, ale připusťme, že ano.

Otázka zní - čim chcete nahradit výpadek energie z fosilních paliv ?

Jak tady bylo mnohokráte prokázáno,jen OZE to být nemohou. A bez energie se společnost neobejde.

Z logiky věci plyne, že se fosilní paliva budou používat dále ,nebo začneme využívat JE.
/pokud nedojde k základnímu technologickému průlomu jinde/
Odpovědět
JN

Josef Novák

18.12.2019 11:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Obecně můžete mít pravdu, ale na situaci to asi moc nezmění, prostě k oteplování dochází a nedá se moc věřit tomu, že se jedná o lineární proces.
Připouštím, že i ten článek může být tak trochu tendenční, ale oteplování prostě probíhá.
Odpovědět
va

vaber

19.12.2019 17:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
takový údaj ,,Od r. 1970 stoupla průměrná teplota Země o 0,8 C , je jen pro statistiku když se budete celý den pohybovat v teplotě 50°C bez klimatizace,večer bude 50% lidí mrtvých, navolte si počasí v Austrálii a sledujte
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.12.2019 07:16
Dobrý článek.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

18.12.2019 08:00 Reaguje na Karel Zvářal
Nejlepší je poslední věta. Přitom ti nejmocnější klidně za klima bojovat budou, protože jejich život to nijak neomezí. Ale nás to omezí hodně.
Odpovědět
JN

Josef Novák

18.12.2019 18:17 Reaguje na Richard Vacek
Myslíte, že nás to omezí více než to oteplení?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

19.12.2019 07:36 Reaguje na Josef Novák
Téměř jistě. Nám oteplení pravděpodobně prospěje. Stále roste třeba úrodnost obilovin jak u nás, tak celosvětově
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ag_yld_crel_kg&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:CZE&ifdim=region&hl=cs&dl=cs&ind=false
Zelené šílenství s OZE nám naopak zdraží elektřinu (viz dnešní Německo).
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

19.12.2019 10:16 Reaguje na Richard Vacek
Vy umíte semlít páté přes deváté! Výnosy obilovin u nás nemají víceméně nic s CO2, ale se způsobem pěstování a se zaváděním nových odrůd. Na výklady tu není prostor.
CO2 má ale prokazatelný vliv na růst stromů, což mění veškeré předivo vztahů lesa. Pro nás ale taky žádná výhra, protože pevnost dřeva - a tedy i jeho využitelnost pro nás - záleží právě na rychlosti růstu. Takže stromy sice rychleji rostou, ale snáze se lámou větrem, námrazou a tak. A protože extrémy počasí přibývají, tak nevím, jestli se radovat alespoň z této maličkosti.
A na to, abych reagoval na pitomost, že "nám oteplení pravděpodobně prospěje", na to nemám už sílu. Pokud nechápete propojenost světa, nemá cenu se dál bavit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2019 09:55 Reaguje na Jindřich Duras
Zcela jistě blábol. Fotosyntéza je obecný jev, společný pro všechny zelené rostliny. Tudíž se její usnadnění zvýšenou koncentrací CO v ovzduší týká také. A i ty obilniny v takové situaci lépe šetří vodu.
To, že by tvrdost dřeva závisela výlučně na velikosti letokruhů, je opět jen blábol, nemající žádnou předlohu v praxi.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2019 09:25 Reaguje na Karel Zvářal
Já osobně od něj čekal mnohem více.
Odpovědět
MM

Milan Milan

18.12.2019 08:53
Ani se mi už celkem nechce reagovat na takovéto články, ale jednu řečnickou otázku mám. Není náhoda, že vzestup CO2 nastal v posledních desetiletích po aplikaci katalyzátorů výfukových plynů?? Pokud si pamatuji ze seminářů chemie, tak auta bez katalyzátrů produkovali CO držící se při zemi, kdežto katalyzátor svým elektrochemickým procesem vytvoří převážně CO2,a obdobně fungují dokonalejší!!!! kotle na spalování fosilních paliv.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2019 09:22 Reaguje na Milan Milan
Toto je opravdová exploze inteligence MM!
Odpovědět
JC

Jan Cedič

18.12.2019 19:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Má pravdu předsedo, vlastně blbe !
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2019 21:45 Reaguje na Jan Cedič
Aha, že by další inteligent na obzoru? CO je jedovatý plyn lehčí než vzduch, CO2 je naopak těžší. CO je produktem nedokonalého spalování a nikdy ho nebylo ve spalinách příliš mnoho, vždy dominoval CO2.

Kdyby auta produkonala hlavně CO, velmi rychle bychom všichni pomřeli.
Odpovědět
JN

Josef Novák

18.12.2019 11:07 Reaguje na Milan Milan
Asi jste na některých těch seminářích chyběl. Doporučuji podobné příspěvky raději nepsat.
Odpovědět
MM

Milan Milan

23.12.2019 15:32 Reaguje na Josef Novák
Tak jo, třeba můj názor je mimo mísu.... Jen nevím jestli se s tím vyrovná i wikipedia.

Zdroje oxidu uhelnatého a jeho výskyt v ovzduší

Vzhledem k jedovatosti je jednou z významných znečišťujících látek. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíku a organických látek, je emitován např. automobily, lokálními topeništi, energetickým a metalurgickým průmyslem.

CO vzniká zejména pokud:

je teplota spalování příliš nízká, aby mohlo dojít k úplné oxidaci pohonných látek na oxid uhličitý,
čas hoření ve spalovací komoře je příliš krátký,
nebo není k dispozici dostatek kyslíku.

Díky povinnému zavedení řízených katalyzátorů u vozidel s benzínovými motory se emise oxidu uhelnatého v poslední době snižují.
V roce 2005 v České republice nepřekračovaly pozaďové koncentrace 300 µg/m3. V Praze činily roční aritmetické průměry v oblastech zatížených dopravou přibližně tisíc µg/m3.[3]

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnatý

Katalyzátor:
Katalyzátor se používá u zážehových motorů proto, že je prakticky nemožné nalézt složení směsi, která by poskytovala vysoký výkon, ale při jejím spálení by vznikalo nejméně škodlivin. Na nosiči (jemná struktura s velkým povrchem – plochou) z keramiky nebo oceli je tenká katalytická vrstva (platina – oxidační, rhodium – redukční), která při provozní teplotě (400 – 800 °C) umožní oxidaci CO a nespálených uhlovodíků na CO2 a H2O a redukci NOX na N2 a O2.[3]
Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katalyzátor_výfukovych_plynů
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.12.2019 11:22 Reaguje na Milan Milan
Tak jak to, že koncentrace CO2 rostly už na konci 19. století? https://www.occupy.com/file/temperature-and-co2-graphpng
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2019 14:10 Reaguje na Ladislav Metelka
Jenže o oteplování se hovoří až zhruba z doby zavedení těch katalyzátorů, do té doby soudruzi alarmisté strašili spíš novou dobou ledovou.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.12.2019 15:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Kec. http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/131047.pdf
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2019 16:14 Reaguje na Ladislav Metelka
Já, na rozdíl od vás v té době žil a četl noviny a časopisy, tak vím, o čem se psalo.

Prostě to, co soudruzi ve vámi odkazovaném článku citují, šlo zcela mimo mainstream textů, které byly předkládány v nějaké zpopularizované formě veřejnosti.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

20.12.2019 08:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Já si taky matně vybavuji nějaké takové články z devadesátek. Ono se o tom nakonec píše pořád. Stačí si vybrat:

https://enigmaplus.cz/blizi-se-nova-doba-ledova/
https://morezprav.cz/svetodeni/uz-za-dva-roky-budeme-celit-nove-dobe-ledove-na-co-bychom-se-meli-pripravit
https://globe24.cz/revue/53700-hrozi-nova-doba-ledova-klimaticke-zmeny-delaji-vedcum-velke-starosti
https://globe24.cz/revue/46736-nova-doba-ledova-zeme-se-zacne-vyrazne-ochlazovat
https://epochaplus.cz/mozna-se-blizi-dalsi-doba-ledova-prezije-ji-lidstvo/

Ty starší předpovědi, zřejmě včetně těch, o kterých hovoříte, se vztahují k semiperiodicitě glaciálů a její extrapolaci, tomuto argumentu se věnuje např.: https://skepticalscience.com/arg_iceage_cz.htm

ty ostatní posuďte sám..
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

20.12.2019 08:57 Reaguje na Ladislav Metelka
https://pubs.giss.nasa.gov/docs/1981/1981_Hansen_ha04600x.pdf “[T]he temperature in the Northern Hemisphere decreased by about 0.5°C between 1940 and 1970, a time of rapid CO2 buildup. … Northern latitudes warmed ~ 0.8°C between the 1880’s and 1940, then cooled – 0.5°C between 1940 and 1970.”
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.12.2019 17:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Přesně tak.
Do roku 1990 - 95 nám podle alarmistů hrozila nová doba ledová.
Pak si zřejmě alarmisti uvědomili, že větší problůém je ohlazování za přílišného horka než topení v době přílišné zimy a od té doby lidstvo způsobuje, že se má zeměkoule uškvařit.
Odpovědět
JN

Josef Novák

18.12.2019 17:57 Reaguje na Radim Polášek
Není podstatné, co kdo psal v roce 95, ale co se opravdu děje.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

19.12.2019 07:38 Reaguje na Josef Novák
Kdepak. Nejdůležitější je, co se bude dít.
Odpovědět
JN

Josef Novák

18.12.2019 18:19 Reaguje na Ladislav Metelka
Ty katalyzátory jsou úplně mimo mísu, neví o čem píše.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

18.12.2019 15:51 Reaguje na Milan Milan
A co byste tak myslel, že se děje s tím CO?
Navíc je i toxický, ale tím bych vám to nerad komplikoval...
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2019 16:16 Reaguje na Jindřich Duras
Je mi líto. Písek taky není toxický, dto voda, a přitom vás může zabít. Toxicita CO2 je prostě bezcenný blábol.
Odpovědět
JN

Josef Novák

18.12.2019 17:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale on nepíše o CO2, ale o CO, který rozhodně toxický je, v podstatě se jedná o základní složku svítiplynu a co víc, nedrží se při zemi, jak píše kolega Milan Milan.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2019 19:34 Reaguje na Josef Novák
Omlouvám se, absenci čísla jsem přehlédl.
Odpovědět
VN

Vilém N

18.12.2019 09:49
Protože ekologické chování se nedá nařídit. To se musí pochopit a přijmout za své. EU jde cestou zákazů, vynucení, zdanění a orwellova světa. Tak proto.
Odpovědět
JC

Jan Cedič

18.12.2019 19:52 Reaguje na Vilém N
A o tom to je. V jihovýchodní Asii žije více než polovina lidstva, ta část, která je v tomto zcela nevychovatelná a neřešitelná, další čeládka se nachází v Africe. Evropa se bude moct třeba rozkrájet, omezit se až k hladomoru a vrátit se ke koňským spřežením, ale z hlediska globálního nenadělá naprosto nic.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2019 11:02
Snůška nesmyslů:

1. Antropogennost současného teplého výkyvu nebyla nikdy prokázána. Pokud klimaalarmisté takový důkaz mají, pak ho přepečlivě tají a místo něj nastrkují veřejnosti jen zjevné lži a podvody.

2. Ekonomika. Kdosi vydělává na provozování OZE a dalších "alternativ", bez ohledu na to že v reálu tato zařízení produkci CO2 energetikou jako celkem zvyšují. To samé se týká i elektromobilů: Pokud stát nemá mix s vysokým podílem jaderné nebo vodní energie, pak elektromobil produkuje až několikanásobně víc CO2 než klasické auto, akorát že jeho "výfuk" trčí z kotle elektrárny. A státy s vysokým podílem vodní energie v mixu už přišly na to, že by musely postavit řadu elektráren na fosilní paliva, aby utáhly dotované elektromobily (např. Norsko).
Téměř celý smysl klimaalarmistického třeštění je v těch cca dvou tisícovkách, co zaplatí v průměru česká domácnost za rok na "podporu OZE", v reálu do kapes šejdířů a podvodníků. A je snaha tuto částku stále zvyšovat (a v jiných státech EU už vyšší je).

3. Je známo, že v minulých teplých epizodách rostla teplota víc od mírného k polárnímu pásu než v tropech. Strašení "šílenými teplotami" v tropech je prostě lež. Ano, jsou tam slumy kolem velkoměst, v nichž jde v létě teplota šíleně nahoru (a lidé mohou na ni i umírat), ale to není dáno oteplením, ale tím, že taková "urbanizace" na letní teploty tropů prostě není stavěná. Stejně tak i ta "vedra v Rusku" s GO prakticky nijak nesouvisejí a byla tam i ve dřívějších dobách, akorát na ně v souvislosti s podstatně řidším zalidněním umíralo méně lidí a nikomu ti lidé v tamních poměrech ani nestáli za záznam.

4. Politika - jen směska ultralevičáckých žvástů. A podíl EU na světové produkci CO2 je jen cca 6 %, nikoli 22.

5. Ano, o žádnou "krizi" se nejedná. "Krize" je ryze virtuální, má vyvolat představu "šíleného nebezpečí", kvůli jakému máme předat moc klimafašistům a potlačit demokracii, přes kterou opatření, prosazovaná klimatem ozástěrkovanými fašisty, nemají šanci projít. Zbytek klimaalarmismu (co nepokrývá bod 2) je o získání politické moci, která by dotyčným zajistila dlouhodobé bezpracné příjmy (plynoucí z toho bodu 2).

Opravdu se nejedná o nic jiného, než o plošné okrádání populace pod záminkou "boje za klima" a zajištění mocenské a politické základny pro tuto zlodějinu likvidací demokracie.
Kdyby skutečně šlo o produkci CO2, tak by "bojovníci za klima" podporovali masívní výstavbu jaderných elektráren, které jediné mohou emise CO2 zastavit. Nedělají to, což je jasný důkaz, že se jedná o vědomé podvodníky (alespoň na úrovni vůdců, kteří toto hnutí řídí).
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

18.12.2019 15:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Píšete tu šílené bludy...
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2019 16:16 Reaguje na Jindřich Duras
Tak vyvracejte, pokud máte fakta, svědčící o opaku.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.12.2019 17:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Nemá žádné argumenty, je to podle jeho příspěvků jen aktivista, který nic neumí a nic se neučí, s mozkem vymytým zelenou propagandou.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

19.12.2019 10:24 Reaguje na Radim Polášek
Děkuji za klasifikaci. Jinak otázkám životního prostředí se věnuji přes 40 let :o). A i čtu, nebojte :o)!
Jenže pouštět se do argumentace s panem Šimůnkem je úplně zbytečná ztráta času a energie. Už naštěstí takové konverzace rozpoznám.
A co k vám? lidí jako vy, známe z poslední historie spoustu. Obvykle ničemu neprospěli, pouze zdržovali a překáželi ostatním, takže zhoršovali následky. Ale v pohodě, ani baktérie se nechovají všechny stejně, tak proč bych to vyčítal vám. Jen si ze mě sundejte ty nálepky a zkuste neideologicky zauvažovat...
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2019 19:35 Reaguje na Jindřich Duras
Já se otázkám ŽP věnuji někdy od 70. let. A na vědecké bázi, takže se asi moc neshodneme.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.12.2019 16:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Tož když jste ten vědec na ŽP, tak to už si nemohu dovolit s vámi jakkoli polemizovat. Jste prostě přirozená autorita, která budí respekt!
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2019 19:56 Reaguje na Jiří Svoboda
Zase mi vkládáte do pera (klávesnice), co jsem nikdy nenapsal. Ale pokud se pan diskutující hodlá opírat o svou historii bádání v oboru, nevidím nejmenší důvod, proč nevytasit tu svou. Zvlášť když je delší.
Odpovědět
va

vaber

18.12.2019 17:18 Reaguje na Jan Šimůnek
Základní podmínky pro zachování života na planetě jsou, správná teplota a dostatek vody ,obojí se dnes dostává do extémů ,zdali je na vině člověk nebo něco jiného přesně nikdo neví. Ale miliardy lidí už dokáží vhodné podmínky pro život zničit, zepomeňte na peníze a tlaky ze všech stran a odpovězte si na otázku, zda se životní podmínky zhoršují nebo zlepšují , ne pro člověka ale pro existenci života vůbec
Odpovědět
JN

Josef Novák

18.12.2019 18:05 Reaguje na vaber
Lidem prostě fakt, že se životní prostředí pro člověka zhoršuje, nic neříká. Je přece úplně jedno, za jakého důvodu se tak děje, měli bychom tedy dělat nějaká opatření, abychom tomu zabránili.
Šimůnkové takhle nepřemýšlejí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2019 09:48 Reaguje na vaber
Proč jsou tedy období nejvyšší prosperity v celosvětovém měřítku spojena s teplotami výrazně vyššími než jsou ty současné?
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

19.12.2019 10:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Zkuste myslet spíš dopředu. Tedy, myslíte, že období s vyššími teplotami povede k prosperitě? Vyšší teploty znamenají víc extrémních klimatických jevů, k nejznámějším patří větrné smrště, sucha s požáry a záplavy. Ty dost ničí jak lesy a zemědělskou produkci, tak infrastrukturu a obydlené oblasti, což je docela nákladné. Třeba já v tom velký přínos nevidím. Až se zase o kousek zvedne hladina oceánu, zaplaví se oblasti s vysokou koncentrací obyvatel - to mně také jako velký přínos nepřijde.
Nemůžeme totiž porovnávat období kolem roku 1000 s rozmachem Vikingů po Evropě s celosvětovou situací lidské populace dneška, co myslíte? Dává vám to nějakou logiku?
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2019 19:38 Reaguje na Jindřich Duras
1. To, že nutně musejí být vyšší teploty spojen s katastrofickými jevy, rozhodně není pravda. Kroniky nic takového nezaznamenávají.
2. Důležité je, že při teplých výkyvech klimatu vždy rostla ekonomická prosperita, byl dostatek potravin a narůstala populace.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

20.12.2019 09:51 Reaguje na Jan Šimůnek
1. Jenže v kronikách není globální změna dnešního typu. To zaprvé, za druhé již dnes je vyšší četnost extremních jevů. Zatřetí, modely předpovídají další nárůst.

2. .. zopakoval bych otázku pana Durase..
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2019 10:04 Reaguje na Petr Dvořák
1. Přes skutečnost, že se to klimaalarmističtí podvodníci snaží zamaskovat "úpravou" dat, byly předchozí teplé epizody globální. K žádným extrémním jevům nedošlo.
Současné "extrémní" jevy jsou v mnoha případech zaviněny inflací (barák, vytopený letos, má výrazně vyšší nominální cenu než ten samý barák před sto lety) a vyšší kvalitou života populace a vyšší ekonomickou úrovní (před těmi sto lety neměli počítač, video, barevnou televizi, dvě auta atd. a kůň vyplaval). A dál tím, že se masově staví v rizikových zónách, kde naši předkové, více ctící přírodu, nestavěli.

2. Období s vyššími teplotami vždy vedla k prosperitě, období chladná a deštivá naopak k bídě,a válkám o bazální potraviny.
Neexistuje jediný argument pro představu, že by tomu nyní mělo být jinak.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

20.12.2019 10:10 Reaguje na Jan Šimůnek
Co třeba argument, že dnes se není kam hnout?
Nebo skutečnost, že globální civilizace je mnohem provázanější a v mnoha ohledech křehčí, než nezávislá roztroušená obydlí minulosti.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2019 13:52 Reaguje na Petr Dvořák
1. Vzhledem k tomu, že po roce 1989 u nás narůstala plocha lesů, tak bych to tragicky neviděl. Musely by se zrušit Natury 2000 a různé nesmyslné "ekoparky" typu Šumavy a místa by bylo dost.

2. Ty vazby jsou naprosto jednostranné. Země 3. světa jedou na pomoci od nás jako heroinista na své droze a bez ní by vymřely, zatímco my je v podstatě na nic nepotřebujeme.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

19.12.2019 10:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste hlavně ideolog. Chápete ten rozdíl, ne?
Jinak to vy uvádíte spoustu "faktů" jako že "je známo" a tak. Tak prvně si vy dejte tu práci a své zdroje nějak řádně doložte, ne?
Jen k CO2. JE to skleníkový plyn. Už Fourier a Svante Arrhenius dokázali vypočítat jeho vliv na teplotní poměry na Zemi, což je někdy 150 let zpátky. Prostě to tak funguje, na tom není co zpochybňovat. Tedy pokud nepovažujete Zemi za Placku...
A pro produkci CO2 v celosvětovém měřítku už existují kromě modelovaných i přímá družicová data. No a tam, zcela překvapivě, města a průmyslové oblasti vycházejí nejhůř. Takže zdroje máme taky po kupě.
No a protože oceán to všechno nestačí pohltit - nemá dost vápníku a hořčíku - ačkoli dokonce klesá i jeho hodnota pH, prostě se ten přebytek CO2 hromadí v atmosféře. To jde taky pochopit, ne?

A jasně, byznys je na tom všem navázaný ukrutně. Já z toho taky nemám radost. S tím ale nejde nic dělat. Byznys se chytí na cokoli a snaží se si to osedlat. Proti zase stojí byznys ropných společností, například, které zase všechno rády metou pod koberec Prokazatelně).
No, to jen tak.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2019 12:10 Reaguje na Jindřich Duras
Ano, ten byznys je hnusný a agresivní a prorůstá stále hlouběji do politiky, ale to je právě to, co je třeba začít napravovat. Zjevně účinná metoda by byla globální jednotná progresivní uhlíkoná daň a 100% dividenda, viz globalcarbontax.eu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2019 10:10 Reaguje na Jindřich Duras
Ten byznys je ta pravá podstata věci. Lidi by nikdy nekupovali předraženou elektřinu z OZE, pokud by je k tomu nenutili zákony, vygenerované pro údajnou "klimatickou nouzi" (která v reálu neexistuje).

Lidi by si nikdy nekupovali elektromobily, kdyby ne to samé.
A ti inteligentnější poukazují na to, že křáp s dojezdem v našich podmínkách pod sto km, produkující při našem energetickém mixu řádově pětinásobek CO2 než normální auto, je totální nesmysl, takže je nutno jim přes "klimatickou nouzi" zacpat ústa.
A zároveň názorně předvést, že o ten CO2 vůbec nejde, protože je to celé podvod, čistě za účelem obohacení se "těch správných" výrobců.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

20.12.2019 19:54 Reaguje na Jindřich Duras
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2012/cislo-5/klima-holocenu-proti-sklenikove-hypoteze.html "V obdobích pleistocénu ani holocénu nenacházíme jediný případ, kdy by byla teplá perioda způsobená vzrůstem obsahu CO2 v atmosféře. Naopak jsou dokumentované klimatické změny probíhající proti působení skleníkového efektu. Byly zjištěny teplotní výkyvy trvající stovky let s teplotami výrazně vyššími, než je současná globální teplota a koncentrace CO2 tehdy nestoupla nad 300 ppm. Vyplývá z toho, že na všechny experimenty provedené přírodou působily jiné faktory než skleníkový efekt. Na současné oteplení tedy zřejmě také spolupůsobí ony ostatní faktory, a to mnohem výrazněji než skleníkový efekt. Pokud by jim byl přisouzen podřadný vliv, musel by být nejprve kvantitativně popsán alespoň pro všechny holocenní oscilace a potom by muselo být vysvětleno, proč tyto faktory v současnosti působí zanedbatelně. K tomu dosud nedošlo.

Odlišuji skleníkový efekt, tj. fyzikální jev, od skleníkové hypotézy, podle níž by skleníkový efekt způsoboval dominantně současné oteplení, a tedy klimatickou změnu. Uvedenou hypotézu podle rozsáhlých materiálů minulosti vyvracím. Také žádný z dosud zkoumaných numerických klimatických modelů založených na skleníkové hypotéze nedokázal namodelovat žádnou z uvedených holocenních teplých nebo chladných period. Skleníkovou hypotézu můžeme proto oprávněně pokládat za neplatnou. Skleníkový efekt se na současném oteplení sice spolupodílí, ale není hlavním faktorem. Z čehož usuzuji, že současné snahy o zastavení růstu obsahu CO2 nebudou podstatně zpomalovat ani nezastaví vzrůst teploty. K oscilacím teplot bude zákonitě docházet nejméně podobně, jako byly krátkodobé oscilace o trvání 20 až 30 let v nejpodrobněji sledovaném období posledních 150 let."
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2019 19:58 Reaguje na Vladimir Mertan
SAno, tohle je věda. Na rozdíl od klimatologie, sorry.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

21.12.2019 09:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Ne, to je hypotéza na základě výše zmíněné problematické logické indukce. Představa, že když tomu bylo v minulosti nějak, musí to tak být i dnes, což samozřejmě nemusí.
Je to navíc poměrně starý článek a tvrzení, že minulé oscilace systému nebyly vysvětleny, na kterém je celý postaven, není platné. Takže hypotéza je prakticky vyvrácena. Narozdíl od té skleníkové.
viz http://www.realclimate.org/index.php/archives/2019/04/first-successful-model-simulation-of-the-past-3-million-years-of-climate-change/

ps. vliv milankovičových cyklů a změn sluneční aktivity je taky vyloučen - zaprvé se aktivita slunce nezvyšuje, zadruhé by oba jevy vedly k rychlejšímu nárůstu denních teplot, opak je pravdou
Odpovědět
va

vaber

21.12.2019 13:01 Reaguje na Petr Dvořák
Je naprosto jisté, že planeta se posledních desetitisících let oteplila, cykly které se vyskytly v minulosti nebyly zcela totožné, to bychom mohli tvrdit, že se vrátí prvohory a klima které tehdy bývalo. Takže minulost nezaručuje budoucnost. Planeta a život na ní se vyvíjí jako živý organizmus a spěje ke své smrti. Jen je otázka kdy to bude. Astromové nyní říkají ,že slunce je bílá hvězda a prý žlutá nebyla ,co viděli minulé generace byl asi blud. Neexistuje srovnání změřeného zářivého výkonu slunce v dostatečném časovém odstupu . Dříve to nikdo přesně neuměl a nikdo nikdy nevydá zprávu že slunce září mnohem víc i kdyby to byla stokrát pravda. Statistiky o průměrném oteplení planety třeba o 0,8C jsou naprosto k ničemu. V Austrálii se teploty blíží 50°C a při této teplotě zemře člověk během několika hodin, když bude na slunci. Farmářům tam chcípají koně vedrem. V létě na jižní polokouli, je planeta o několik milionů km blíže k slunci , než v létě na severní polokouli. Atmosféra kdysi byla jiná, nejen složením, byla mnohem vyšší a hustší,létali tvorové, kteří by v dnešní řídké atmosféře létat nemohi a samozřejmě tím bylo i jiné klima . Jaký je vliv letadel, tedy emise mikročástic a nanočástic, na vysokou zranitelnou atmosféru , nikdo raději nezkoumá, kdo by se pokusil o solidní výzkum v této oblasi ,bude zadupán sto sáhů pod zem i se svoji rodinou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2019 18:55 Reaguje na vaber
Proč se otepluje i Mars a Jupiter? To tam někdo pouští CO2 od nás?
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

21.12.2019 19:25 Reaguje na Jan Šimůnek
https://skepticalscience.com/global-warming-on-mars-intermediate.htm
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.12.2019 13:48 Reaguje na Petr Dvořák
prof. Kutílek v článku píše: "Z dvacetiletých průměrů vychází 9 výrazných teplých period s teplotami vyššími, než je teplota podle dvoutisíciletých průměrů. Je tomu tak v následujících časových intervalech (roky před současností): 9900–8600; 8000–7400; 7100–6700; 5800–5600; 5400–4900; 4300–4100; 3800–3100; 2400–1900; 1100–770. Teplotní vrcholy dosahují ve dvou případech až hodnot o 2,9 °C vyšších, než je současný průměr. Jde o vyhodnocení teplot v oblasti grónského ledovce, teplé periody tedy jen přibližně odpovídají teplým periodám střední Evropy a Středomoří. Navíc se v nich objevují krátké oscilace, které mohou mít jen lokální platnost. Hlavní trendy a výskyt nejvýraznějších teplých period byly potvrzeny dalšími proxy metodami.

Dvoutisícileté průměry ukazují základní průběh klimatu, kdy jsou zahlazeny výše uvedené teplé periody, vlastně oscilace. Výsledná křivka je hladší a má pouze dvě teplé periody. V první třetině holocénu jsou nejvyšší teploty s maximem 1,4 °C nad současnou teplotou, pak se teplota snižuje a dosahuje minima, které je pouhých 0,8 °C nad současnou teplotou; je to kolem roku 4600 před současností. Poté nastává vzestup s vrcholem kolem roku 2900 před současností a s teplotami o 1,3 °C vyššími než dnes. Potom dochází k prudkému poklesu teplot až k tak zvané malé době ledové.

Vrátíme se k záznamu dvacetiletých průměrů. V posledních třech a půl tisíciletích byly 3 významné teplé periody s teplotami o 1 °C až 2,9 °C vyššími, než je současná průměrná teplota. Nejprve to byla velmi teplá minojská perioda, pak od 3. století před naším letopočtem do zhruba 2. století našeho letopočtu bylo římské klimatické optimum a následovala středověká teplá perioda v rozmezí let cca 850–1350 našeho letopočtu. Všechny měly jedno společné: nebývalý rozkvět kultur. Po středověké teplé periodě přišlo výraznější ochlazování v malé době ledové. Její název však nemá nic společného se skutečnými glaciály, odborníci chtěli jen zdůraznit nepříznivý pokles teplot, a tedy zhoršení klimatu pro lidskou společnost." Ako sa stavajú k minulým otepleniam alarmisti klimatoógovia - popierajú ich, bagatelizujú, tvrdia že minulé oteplenia boli iba lokálne a teraz sa otepluje globálne, vyrábajú rôzne hokejky kde sú na sebe nalepené údaje získané z proxy dát a súčasné merania získané teplomermi.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

21.12.2019 14:26 Reaguje na Vladimir Mertan
ps všiml jste si, že na tom vesmiru.cz je těch článků o klimatu víc?
zaujal mě odkaz, který doporučuje redakce a je vložen ve vámi citováném článku:
https://www.nature.com/articles/srep21691

.. ten řeší příčinný vztah mezi nárůstem CO2 a nárůstem teplot

ten čĺánek na realclimate, co jsem posílal výše, se věnuje modelování historického klimatu, a funguje jim to..
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.12.2019 16:15 Reaguje na Petr Dvořák
Dobrý článok má v časopise Vesmír RNDr. Vojen Ložek https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2001/cislo-3/prirozene-zmeny-podnebi.html "Během pouhých dvou tisíciletí na rozhraní poslední doby ledové neboli viselského glaciálu 2) a doby poledové neboli holocénu se v naší šířce teplota zdvihla o 10–12 °C. (Mnohonásobné opakování tohoto procesu je známo i ze starších klimatických cyklů.) Myslím, že v dnešní situaci je na místě vrátit se k těmto ryze přírodním změnám, neboť nám mohou poskytnout cenné poučení do blízké i vzdálenější budoucnosti."
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

21.12.2019 16:27 Reaguje na Vladimir Mertan
To, že v době ledové byla zima, všichni víme. Problém je, že zbytečně rozkolísáváme klima v nebývale stabilním interglaciálu, ve kterém žijeme.
Důkazy, že tomu tak je, jsou dost přesvědčivé.
Ten článek je bezmála 20 let starý, takže nemůže reflektovat dnešní poznání.
Ps. je zajímavé a poněkud již symptomatické, že ani jeden z autorů není z oboru.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.12.2019 16:46 Reaguje na Petr Dvořák
O prirodzených zmenách v Holocéne píše RNDr. Vojen Ložek - je to človek naozaj povolaný. Prof. Kutílek je pedológ a o historických zmenách vie dosť. Pokial si myslíte, že len klimatógovia sú tí správni a sú z oboru, tak sa mýlite.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.12.2019 16:52 Reaguje na Petr Dvořák
Problém je keď porovnáme teplotné údaje získané nepriamo z proxy dát a údaje namerané teplomermi, potom sa môže zdať stabilný interglaciál a nestabilná súčasná klíma. Inak za posledných 20 rokov sa oteplilo skokovo v rokoch 2015 -2017 vplyvom silného javu El Nino, globálne sa teplota nezvyšovala od roku 1998 až do roku 2014.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.12.2019 16:31 Reaguje na Petr Dvořák
Čo sa týka článkov na realclimate aj nature, mám pocit že sa niekto snaží niečo napasovať, čo celkom nesedí. Priznám sa že mám problémy s prekladom a články sú pomerne zložité. Mená Santer a Jones nie sú pre mňa veľmi dôveryhodné. Na IPCC mi sedí výrok knižného hrdinu Sherlocka Holmesa: „To je skutečně záhada,“ poznamenal jsem. „Co myslíte, že to má znamenat?“
„Nemám ještě žádné informace. A není větší chyba než vytvářet si teorie, dokud neznáme fakta. Člověk pak začne nevědomky údaje upravovat tak, aby vyhovovaly jeho teorii, místo co by si vytvořil teorii, která by odpovídala faktům."
Odpovědět
va

vaber

22.12.2019 09:08 Reaguje na Vladimir Mertan
,,následovala středověká teplá perioda v rozmezí let cca 850–1350,, já jsem zase četl že někdy kolem roku 800 a 1000 naposledy zamrzl Nil, jak někdo taková fakta získá nevím.Drtivá většina všech těchto odborníků jen čerpá z nějakých článků a opravdu zíkávaním důkazů se zabývá jen několik lidí a i tyto důkazy lze interpretovat různě
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.12.2019 13:37 Reaguje na vaber
Keby ste si lepšie prečítali článok, zistíte že priebehy teploty sú vypočítané z vrtu Grónskeho ľadovca -je to dosť presná metóda. Ku tomu existujú proxy dáta ako sú peľové analýzy z jazier a rašelinisk, letokruhy stromov-dajú sa nájsť stromy zakonzervované v močiaroch staré 2000 rokov. http://www.osel.cz/6352-kmeny-starych-borovic-vypovidaji-o-klimatickych-zmenach-v-nasem-letopoctu.html Pomerne veľké množstvo údajov sa dá nájsť aj v starých kronikách - venuje sa tomu u nás napríklad historický klimatológ Jiří Svoboda. https://www.eportal.cz/Articles/1335-ceka-nas-globalni-ochlazeni.aspx
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

22.12.2019 14:54 Reaguje na Vladimir Mertan
Pane Mertane, ten článek je zase 12 let starý, a hned první odstaveček, ve kterém se píše "[..] tvrdí, že zhruba padesátileté teplé a suché období pomalu končí - letní a podzimní teploty zůstanou stejné, ale zimní a jarní budou klesat." je vývojem těch 12 let popřen. Přesný opak je pravdou.

Také se tam tvrdí, že klasická klimatologie se nezabývá historií klimatu. To je také zjevná nepravda (nechci říkat sprostá lež..). Oproti historickým datům se validují klimatické modely. A ta data se získávají z "tvrdších" zdrojů, než jsou kroniky, ve kterých bádá pan Svoboda. Jsou to i Vámi zmiňovaná ledovcová jádra, analýzy pylu, letokruhů a sedimentů napříč světadíly.
Všechno je to součástí klasické klimatologie.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.12.2019 18:21 Reaguje na Petr Dvořák
Asi sa mi už nechce pokračovať v tejto debate. Stále sa Vám niečo nepáči a na zjavné fakty nereagujete. Začali ste o zamrznutom Níle a vnášate pochybnosti - popierate Stredoveké klimatické optimum. Dostali ste ku tomu tvrdé dáta, práca Jana Espera na boroviciach, z jeho práce práve vyplýva že klimatológovia podcenili oteplenie v stredoveku a že za posledných 2000 rokov tu máme trend postupné ho ochladenia - platí pre severné zemepisné šírky. Namiesto toho ste si našli neúspešnú predpoveď z pred 12 rokov a preto je podla vás všetko zle. Ale predpovede sú naozaj veľmi ťažké, povedzte úprimne kto predpovedal pauzu v globálnom oteplení v rokoch 1998 -2014.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

23.12.2019 01:28 Reaguje na Vladimir Mertan
Promiňte, ale o zmrzlém Nilu jsem nic nepsal. Středověké klimatické optimum nepopírám. Jen se prevděpodobně nejednalo o globální událost. S prominutím, raději věřím panu Metelkovi a jiným, kteří se tím dlouhodobě zabývají, než profesionálním trollům typu Kremlík, Šimůnek. Tohle je asi tak trochu o vztahu ke konspiračním teoriím obecně.
Článek o borovicích, který jste posílal je fajn, ale opět: nejedná se o globální data, ale s nejlepší vůlí o severní polokouli. S jistotou lze hovořit pouze o severní Evropě. Za druhé, data říkají, že v dané oblasti asi bylo tepleji, než se do té doby předpokládalo, ale zároveň potvrzují klesající trend teplot až do roku 1900, což je konzistentní s instrumentálními záznamy, viz:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Instrument%C3%A1ln%C3%AD_z%C3%A1znamy_teplot

co naopak s nimi v souladu není je tvrzení o pauze mezi lety 98-14 (která by na celkový trend posledních 120 let beztak neměla vliv).
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.12.2019 08:27 Reaguje na Petr Dvořák
Prepačte zmenil som si Vás s iným diskutujúcim -Vaber. Komu veríte, je to vaša viera, ale viera nie sú fakty. Fakty hovoria, že bolo v stredoveku teplo. Dnes nám p. Metelka, ale nielen on tvrdia, že to bolo lokálne. Podla vrtov z Grónska aj laponských borovíc je jasné, že sa to týkalo minimálne severu - to zmamená polárny ľad musel byť na tom horšie ako dnes. Dnes nás strašia spatnými väzbami, ľad sa roztopí strata albeda= nekotrolovatelné oteplenie. Pauza v rokoch 1998-2014 má veľký význam -jednak ju modely nepredpovedali a hlavne sa to stalo pri stúpajúcich koncetráciách CO2 ako aj dalších ľudských vplyvoch ako sú brutálne zmeny krajiny.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

23.12.2019 09:20 Reaguje na Vladimir Mertan
Ale ono to není jen o víře, že člověk, který se tématem zabývá 20 let a stovky dalších profesionálních klimatologů o tom vědí více.
Je to také o argumentaci, která je na klima"skeptické" scéně slyšet, která je vedena stylem tonoucí se stébla chytá. Když vyvrátíte tohle, určite tedy platí tohle.
Dá se shrnout větou: "Globální oteplování není, navíc ho nezpůsobuje človek, a kromě toho bude prospěšné a CO2 je výživou rostlin." Tzn. protiřečí si a argumentuje nesouvisejícími věcmi.

S Vámi se aspoň dá bavit, ale jste spíše výjimka. Zeptám se tedy, odkud čerpáte to tvrzení o neoteplování? Když se podíváte na ta měření výše, tak ho tam vidíte?

Více viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pauza_glob%C3%A1ln%C3%ADho_oteplov%C3%A1n%C3%AD
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.12.2019 10:06 Reaguje na Petr Dvořák
O neoteplovaní sa toho dá nájsť veľa. Pre mňa je rozhodujúca komunikácia medzi p. Lapinom a Tolaszom na internete - bola to verejná debata, som si to okopíroval:"Milan Lapin napsal(a):
Ahoj, Radim, dobre si zhrnul závery tejto správy IPCC a som rád, že sú korektné aj príspevky v diskusii. Trochu ma zarazilo, že IPCC sa nechce podrobnejšie vyjadrovať k stagnácii globálnej teploty v posledných 15 rokoch. Ako som prezentoval aj na seminári v Prahe pred necelým mesiacom, dá sa to celkom elegantne vysvetliť zmenami v oceánickej cirkulácii, ukladaním väčšieho množstva tepla v oceánoch a aj zoslabením slnečnej aktivity. Je takmer isté, že najbližšia epizóda ElNiňo zdvihne globálnu teplotu najmenej o 0,2 °C a bude po prechodnej stagnácii globálnej teploty. Viac sa o tom zmieňujem na mojej stránke www.milanlapin.estranky.sk, ku ktorej som ale neotvoril blog s verejnou diskusiou. Píše mi však dosť ľudí mailom." Z diskusie je aj zjavná neochota IPCC priznať pauzu - pretože sa nehodí. Ak ale teraz došlo k otepleniu vplyvom El Nina, neváhajú vydať mimoriadnu správu o tom aká je situácia hrozivá.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.12.2019 09:17 Reaguje na Petr Dvořák
Este k p.Metelkovi. Čo sa týky Klímy v minulosti, verím vedcom, čo sa tým profesionálne zaoberajú - Geológovia, paleológovia. Dobý článok má teraz paeloekológ Peter Podkorný https://www.konzervativnyweb.sk/c/22179146/docent-pokorny-o-klimatickej-hrozbe-nevieme-co-sposobuje-teplotne-zmeny.html "Keď sa pozrieme na väčšinu proxy-dát z holocénu, ukazuje sa, že jeho stredná časť, zhruba v čase medzi 8000 a 4000 rokov pred súčasnosťou, bola z hľadiska teploty zvlášť stabilná a celkovo teplá. O posledných štyroch tisícročiach už to toľko neplatí. Teploty v nich kolíšu v akomsi kvázi-periodickom štýle a celkovo pozorujeme trend priebežného ochladzovania. Nikto netuší, či toto ochladzovanie už môžeme hodnotiť ako pomalý zostup do ďalšej ľadovej doby, alebo nie.

Faktom však je, že obdobie medzi vrcholným stredovekom a koncom 19. storočia patrilo v rámci holocénu medzi najchladnejšie vôbec. Preto mu populárne a trochu nadnesene hovoríme "malá doba ľadová". Od jej konca sa zase otepľuje. Jeden z rozumných názorov hovorí, že to môže byť len návrat k holocénnemu normálu."

Odpovědět
PD

Petr Dvořák

23.12.2019 11:38 Reaguje na Vladimir Mertan
K argumentaci pana Pokorného tu psal pan Metelka článek https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ladislavn-metelka-o-klimatu-tvrdi-nesmysly-i-lide-akademicky-vzdelani

K té diskusi p. Lapina, ať to čtu jak to čtu, tak nijak nezpochybňuje globální oteplování. A podle dat, která jsem posílal výše, je přeci jen stagnace dost silné slovo. Výsledek je silně závislý na volbě počátečního a koncového bodu a je ovlivněn silnou periodou El Ňino v roce 1998. Tedy jedná se do jisté míry o vliv pacifické oscilace, do jisté míry o artefakt vzniklý výběrem dat, rozhodně ne o změnu dlouhodobého trendu. Je to i poměrně dobře rozebíráno v té wikipedii.

ps. jestli by pan Lapin nebo pan Tolazs byli nadšení, že argumentujete jejich slovy proti globálnímu oteplování, by se dalo dost pochybovat. Výmluvný je už výčet článků a novoroční PF zde: https://milanlapin.estranky.sk/

či zde https://storymaps.arcgis.com/stories/623ff16d5dd54607a1a272539aa5dda2?fbclid=IwAR2W7Q5MAEwPB_dBtOaoC4TFjKrUlO-By6VuC8_wTwO_lI_yPFNbpcBFZVE

a zde https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radim-tolasz-ceska-diskuse-o-zmenach-klimatu
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.12.2019 12:56 Reaguje na Petr Dvořák
Je to komentár o pauze v globálnom oteplení. Lapin chcel aspon pauzu priznať.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

23.12.2019 13:09 Reaguje na Vladimir Mertan
To jsem pochopil, ale ta pauza samotná je dost sporná a ani pan Lapin ani pan Tolasz nezpochybňují ani oteplování jako takové, ani jeho antropogenní původ.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.12.2019 13:05 Reaguje na Petr Dvořák
P. Metelka vyvracia možno tvrdenia p. Pokorného o klimatických modeloch. Nebudem sa teraz o tom hádať. My sa teraz bavíme o historických teplotách v minulosti. V článku p. Pokorného sú závažné tvrdenia, ktoré p. Metelka nevie a ani nemôže vyvrátiť. Napríklad: "Napríklad medzi 12 000 až 11 000 rokmi sa oteplilo o viac ako desať stupňov.
Najpodrobnejší záznamy, ktoré máme k dispozícii, ukazujú, že otepľovanie bolo vtedy natoľko prudké, že v extréme rástla priemerná teplota o jeden stupeň za jedno či dve desaťročia. To je v porovnaní s ľubovoľným úsekom holocénu, vrátane súčasnosti, nepredstaviteľne prudká zmena."

Odpovědět
PD

Petr Dvořák

23.12.2019 13:17 Reaguje na Vladimir Mertan
Rozumím. Ale modely nám ukazují, že si to dnes děláme sami. K těm historickým datům by to byla asi spíš tedy otázka na pana Metelku, jestli si to ještě čte. Jedná se o konec glaciálu, takže je logické, že teplota stoupla, ale pokud uvádíte 10°C za 1000 let, tak to dělá průměr 0.1°C za dekádu, tedy desetinu toho, co tvrdíte další větou a hodnotu porovnatelnou se současným, dosti jistě antropogenním trendem.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.12.2019 13:25 Reaguje na Petr Dvořák
Ťažko sa dá predpokladať že sa tých 1000 rokov len rovnomerne oteplovalo. Museli tam byť kratšie obdobia ochladení či stagnácie.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.12.2019 13:14 Reaguje na Petr Dvořák
Viete, zistil som, že len ťažko sa nájdu argumenty ktoré názorový protivník uzná. Ak je to napríklad naozaj významný vedec ako je atmosférický fyzik Richard Lindzen, tak je kúpený ropnými spoločnosťami. Ak je paleológ, tak potom zase nerozumie fyzike a matematickým modelom. Ak rozumie fyzike aj matematickým modelom Ľuboš Mottl, potom je skeptický a je neôveryhodný. Ak použijem argumenty z názorovo nepriateľského tábora, tak zase nebudú p. Lapin a Tolasz nadšení. No iste že nebudú, to mi je jasné.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.12.2019 13:21 Reaguje na Petr Dvořák
Nechcel som použiť článok blogera Juraja Vanovčana, pretože je pre Vás jasne nedôveryhodný, ale skúsim to: https://vanovcan.blog.sme.sk/c/389271/vedecky-konsenzus-revisited-vi.html Myslím si, že argumenty sú docela presvedčivé
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

23.12.2019 13:29 Reaguje na Vladimir Mertan
Ok, přečtu si to. Ale asi už tu diskusi ukončíme .. věnoval jsem dost času, abych zvážil pro a proti a přečetl jsem si hodně zdrojů, kdysi i toho zmiňovaného Luboše Motla aj. A prostě jsem se přiklonil na tu stranu, kterou tu hájím a těžko mě přesvědčíte o opaku, to je pravda. On i ten L. Motl předvedl jen takovou "back on the envelope" úvahu o oceánských masách vody, jestli se pamatuju dobře. Ale to jsou věci, které jsou už dnes modelované a měřené a předpovědi modelů se spíš zhoršují, ukazuje se, že dlouhodobě mají modely tendenci míru oteplování spíš podceňovat, což ukazují i instrumentální data a není to zrovna dobrá zpráva.
Čas ukáže.
Teď Vám popřeji pěkné a klidné svátky a vše nejlepší v novém roce 2020. :)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

23.12.2019 16:08 Reaguje na Petr Dvořák
Prajem podobne, všetko dobré v roku 2020.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.12.2019 09:10 Reaguje na Petr Dvořák
Není to tak úplně pravda, validace klimatologických modelů se dá dělat pár desítek let zpět, a to ještě s velkými nejistotami, pokud se půjde před měření teplot družicemi.
Někdy od začátku 19. století dál do minulosti klimatologové historii klimatu zcela ignorují. Jinak by z nich nemohly padat bezcenné nesmysly typu žvástů o současných "bezprecedentních teplotách", v reálu zaostávajících za běžným stavem ve druhé polovině 16. století (o dřívějších, ještě teplejších, periodách ani nemluvě).
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

18.12.2019 23:00 Reaguje na Jindřich Duras
Bod 1, i selskym rozumem se dá odhadnout, že rozsáhlé odlesnovani a spatne hospodaření s půdou spolu s emisí jedů do volného prostoru a do podzemních a pozemních zdrojů má vliv na život a to zásadní.
Bod 2 - souhlasim, to je prostě fakt.
Bod 3 - to je k velmi odborné diskuzi, nedokážu posoudit. Zajímavý autor je RNDr Václav Cílek
Bod 4 - vůz. Bod 2. Náš urputny boj za záchranu klimatu možná nepatrně omezuje emise skleníkových plynů na území EU ale za cenu extrémního zahnojeni ovzduší, půdy a Vod mimo území EU, speciálně v Číně. Je to jedno velké pokrytectví. Až se Evropa re-industrializuje a bude vše pro svoji potřebu těžit, zpracovávat a vyrábět na území EU, tak se dá objektivně bavit o jejím skutečném vlivu na ničení biosfery.

Bod 5 - krize probíhá a jejím původcem je civilizovany svět z důvodu boje za lepší svět ktery ten svět dělá horší.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

18.12.2019 23:02 Reaguje na Filip Kondapaneni
V bodě 4 je překlep, mělo tam být viz. Bod 2. Ach ty automaticke opravy....
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

23.12.2019 18:13 Reaguje na Jindřich Duras
Ale ne, přehlédl jste nadpis.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

20.12.2019 08:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Ta antropogennost má mj. solidní fingerprint v poměru C13/C12. Ale když to nechcete vidět, tak je lepší blouznit o tom, jak "klimaalarmisté" něco tají a podobných s prominutím přiblbých konspiracích.
Odpovědět
jj

jan janeček

18.12.2019 11:45
další fakke a hoax, nikdo nepopírá klimatické změny ty jsou jasné, popírají se, ale ty demagogické duvody fanatických gertrud a bursíků že 99,9% změn je zaviněno člověkem
Odpovědět
JN

Josef Novák

18.12.2019 18:07 Reaguje na jan janeček
Ale to snad netvrdí ani Greta, jenže je celkem jedno, proč se nám zhoršuje životní prostředí, prostě se zhoršuje a vliv člověka se nedá popřít
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

19.12.2019 10:43 Reaguje na Josef Novák
Já nějak nevím, kdo je tu hysterický. Jestli my, kteří se snažíme říci, že máme vážně velký problém, kde jedním z důležitých důvodů je CO2 a je s tím třeba něco dělat, nebo ti, co tu vysílají pecky o zelených fašistech a fanatických bursících...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2019 12:16 Reaguje na Jindřich Duras
Pane Durasi, i já tvrdím, že máme obrovský problém, ale současně se velmi kriticky stavím k zeleným a bursíkům za to, jak nemožně a neefektivně ten problém chtějí řešit a nechtějí to věcně diskutovat. A pak se nelze divit, že u části společnosti dostanou takové nepěkné nálepky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2019 19:41 Reaguje na Jindřich Duras
Kdybychom měli opravdu problém, tak by alarmisté podporovali stavění jaderných elektráren, což je jediná rozumná a současně reálně dostupná technologie bez produkce CO2.
To, že to nedělají a navíc proti jádru bojují, je přinejmenším nepřímý důkaz, že je to celé jen hoax a vůdcové alarmistů si toho jsou vědomi.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

18.12.2019 12:48
Už anglický chemik a filozof Joseph Priestley v polovině 18. století zjistil, že přeléváním vody ze sklenice do sklenice nad kvasícím pivem, se voda obohacuje o CO2. Každý i sebemenší deštík na sebe navazuje CO2 a problémem s množstvím CO2 zatočí častější deště. Jenže ty nebudou, dokud se bude navyšovat odběr elektřiny a bude zvětšovat elektromagnetické pole rozvodných elektrických sítí.
Oblačnost se netvoří pouhým odpařováním, jak se mnozí domnívají, ale jev souvisí velmi úzce s vodíkem ionosféry a kyslíkem rozváděným po planetě oceány. Nikdy jsem neuvedl svoji studii vcelku, protože pro pochopení Rayleigho nestability a potažmo vysvětlení cuolombických explozí a rozpad kohézní soudržnosti molekul chce více než jen okénko komentáře.
Zapomeňte na skleníkové plyny a prostoduché grafíčky. jste vedle, jako jedle...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2019 14:25 Reaguje na Jan Křížek
Časopis Nature už se těší na vaši studii vcelku.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

18.12.2019 14:58 Reaguje na Jiří Svoboda
Časopis Nature neotiskne hned tak vše...
Nicméně, teď řeším anomálii teplot s jiného soudku.
Hromosvody, které jsou kvůli podezdívce ohnuté o 45° a pak se zase vracejí kolmo, vykazují v zešikmené části hromosvodu ponížení teploty materiálu hromosvodu až o 20°C oproti okolí a to jak za slunného dne na přímém slunci, tak i v noci. A i tak toho mám rozdělaného více. Až bude příhodný čas, tak to jistě zveřejním. Není kam spěchat...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2019 21:56 Reaguje na Jan Křížek
Tak snad se dočkáme té zásadní fyzikální revoluce alespoň na bázi zešikmené části hromosvodu. Na toto téma ale asi bude těžké najít vhodný dosti prestižní časopis, kde to otisknou.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

19.12.2019 10:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Světu nic nedlužím, takže veskrze každou poznámku beru jako podnětnou.
Nejméně jeden můj nápad všem už 20 let usnadňuje život každý den. Totiž sms, že Vám někdo volal, když jste měl vypnutý telefon, nebo jste byl mimo signál...
V roce 1915 můj strýc odkázal 1600000 zlatých rakouského císařství (ekvivalent asi 5 tun zlata) na stavbu vysoké školy v Olomouci. Ale i tak to není o budovách a o vybavení škol. Je to o kantorech, kteří jsou jednak schopni naučit a zároveň naslouchat a ochotně pochopit nové pohledy. Pak tyto znalosti předávat dál i těm lidem a studentům, kteří si myslí, že nic z toho nebudou potřebovat.
Nedělám ty studie pro prestižní časopisy, dělám je pro lidi...
Odpovědět
va

vaber

18.12.2019 16:54 Reaguje na Jan Křížek
to ,že voda se nasycuje a uvolňuje plyny ví každé dítě ,co si otevře limonádu, ale zkuste vysvětlit chování atmosféry v dobách chladných a vlhkých kdy se tvořily ledovce a v době teplé, jako dnes, kdy voda mizí z pevnin, zůstává v oceánech a koloběh vody nefunguje jako kdysi a nesváděl bych to na elektřinu protože Sahara a celý Střední Východ i Austrálie se změnily na poušť kdysi dávno, jedině že by zatím byla Atlantida a měli vysoké napětí všude
Odpovědět
JK

Jan Křížek

18.12.2019 17:39 Reaguje na vaber
Všechny fyzikální jevy typu blesk, ohřev magmatu, polární záře, Van Allenovy pásy, obnova kyslíku z oxidů a vody, tvorba ozónu, vznik cyklonů je vlastně součástí uzavřeného elektro a elektrochemického chemického obvodu naší planety.
Van Allenovy pásy v hrotech natlačují na zemské póly, nebudu říkat jaký, náboj a jsou přímou spojnicí tohoto uzavřeného elektrochemického obvodu.
Pro lepší pochopení popíši celý obvod. Zemi si musíte představit jako dva Peltierovy články otočené teplotvornou stranou k sobě, ale oba termočlánky sestavené netradičně do kruhu nejsou součásti jen samotné planety, ale i Van Allenových pásů zároveň, takže termoelektrický jev, kdy odpor tvoří zemská kůra a při opouštění náboje se planetární póly ochlazují stejně podobně jako v Peltierově článku. To je zjednodušená verze.
Ta složitější je vysvětlení elektrochemické části.
Základem je kyslík a vodík. Vodík z ionosféry je Van Allenovými pásy přitlačen nebo lépe Van Allenovy pásy jsou bodově přiblíženy k planetě a kyslík z planety se sloučí s vodíkem z ionosféry a spolu s vodními parami vytvoří oblačnost. Jednoduchá reakce vytvoří náboj jako v zenerově diodě, potažmo kondenzátoru, kdy kyslík je akceptorem a vodík donorem. Vznikne výboj cca 100MW až 1GW, který známe jako blesk. Je známo, že Van Allenovy pásy jsou nositelem významného náboje a mezi Van Allenovými pásy v hrotech a planetou je potřebné napětí. Prohnutí ionosféry v místě napětí, je pozorováno jako oblast nízkého tlaku vzduchu.
Náboj z bleskového výboje a četnost blesků v hmotě planety vytváří odpor, jenž je schopen planetu rozpouštět na magma. Když uzavřený obvod, tak náboj dále putuje k pólům planety a při opouštění povrchu planety dochází ke stejnému jevu jako na chladné straně Peltierova článku, tedy ochlazení. Aby to nebylo tak jednoduché, tak tato reakce je vlastně příčinou doplňování kyslíku na planetě, protože se náboj projeví jako ionty vodíku putující do ionosféry z rozložené vody, kdy se molekula vody roztrhne na ionty kyslíku a vodíku a termodynamický děj při coulombických explozích ochladí místo roztržení molekul. Uvolněný vodík interaguje s ozónovou vrstvou, kdy zase vodík je donorem a kyslík akceptorem. V podstatě svítící dioda, která se projeví jako Aurora borealis nebo Aurora australis. Kdo se trochu vyzná v elektrotechnice uvidí v tom jednoduchý stabilizátor, nicméně polární dioda je z důvodu ohromného napětí v hrotech radiačních pásů stejnosměrná. V řezu rovníku naopak dochází k podpětí, takže jižní a severní část pracuje naprosto samostatně.
Volný kyslík se kvůli náhlé změně náboje naváže na slanější vodu a po dně oceánu se přesunuje po planetě, čímž planetu ochlazuje, což pomáhá zachovat pevnou strukturu litosférických desek, až se ohřátý kyslík uvolní a rozprostře se po planetě. Pokud se někde nahromadí kyslíku více, může se jevit, že cyklony nasávají vodu při bouři, ale to jen kyslík kvůli bouřlivé reakci zvedá vodu. Mimo vodní plochy vyšší koncentrace kyslíku mohou v rovinatých oblastech rotací Země způsobovat při deštích tornáda.
Rozložení pevnin nebylo vždy stejné a právě poloha pevniny může zapůsobit na dávkování objemu iontového náboje. Například silná vrstva polárního ledu mohla klidně způsobit stoletá sucha a naopak póly bez ledu vybičují koloběh iontů na takový extrém, že se ochladí celá planeta o dvacet stupňů během týdne.


Odpovědět
va

vaber

19.12.2019 08:50 Reaguje na Jan Křížek
souhlasím s tím ,že elektrochemické děje na planetě mohou způsobovat jevy ovlivňující celou planetu, ale nebude vám nikdo věřit, dokud takovou metodou nedokážete některý jev přesně předpovědět.Nejvyšší soudce každé hypotézy nebo teorie je pokus a ten se musí umět zopakovat. Jinak se z celého vašeho popisu ztratilo obyčejné vypařování,ochlazení a kondenzace v studených horních vrstvách atmosféry,sálání energie do vesmiru v noci takové obyčejné věci které jak se zdá silně ovlivňují počasí na zemi
Odpovědět
JK

Jan Křížek

19.12.2019 10:38 Reaguje na vaber
Berte to jako domněnku, protože 95% rádoby géniů bude slovíčkařit a dvě hodiny rozebírat vhodnost slova hypotéza, aniž by nějak zhodnotil meritum věci.
Ale jinak:
Vodík v ionosféře - dokázáno
Kyslík navázaný na klesající vodu - dokázáno
Blesky - existence prokázána
Polární záře - existence prokázána
Okamžité ochlazení v polární záři - dokázáno
Magma - existence prokázána
Van Allenovy pásy - existence prokázána
Tvorba oblačnosti - dokázáno
Seebeck-Peltierův jev (termoelektrický jev) - je prokázán
Rayleigho nestabilita - prokázána a za objev elektrospreje udělena v roce 2002 Nobelova cena
Chemické děje - doloženy
Funkce jednosměrné diody - doložena a prokázána
Funkce Zenerovy diody - doložena a prokázána

Někteří to hold potřebují mít na zlatém podnosu s fanfárami.
Odpovědět
va

vaber

19.12.2019 16:56 Reaguje na Jan Křížek
bavíme se o atmosféře a jevech, které se v ní odehrávají, takže pokud je teorie správná a mám vstupní podmínky měl bych dokázat předpovědět chování, třeba zdali se bude atmosféra dál ohřívat nebo ne, ten výčet zná skoro každý ale pro předpovědi chování atmosféry nepoužitelný , takže stejně nevíme zdali se usmažíme, nebo zahyneme žízní a ani proč a jak se tomu vyhnout,že by jsme umrzli, na to to nevypadá
Odpovědět
JK

Jan Křížek

19.12.2019 18:49 Reaguje na vaber
Planete není laboratorní zkumavka.
Ale nevyhnu se směsici otázek, na které s vašim uvažováním hned odpovíte a popište Jak fungují Catatumbské blesky? Jak vzniká na Zemi kyslík? Jak vzniká metanhydrát? Proč vznikají mrtvé zóny v šelfových mořích? K čemu má planeta radiační pásy? Kam se ztrácí kolizní náboj z hrotů Van Allenových pásů? Proč pulzuje ionosféra? Kde se bere oblačnost v místech v oblastech pod bodem mrazu? Proč nedokáže nikdo rozklíčovat vznik blesku? Jak vzniká magma? Ale přidám další otázky. Proč má Saturn prstence? Jak vznikají Saturnovy prstence?
Odpovím za Vás. Nevíte, protože Vás pramálo zajímají souvislosti a nutně musíte znát kompletní řešení, které Vás uspokojí, ale bombardujete mne, jako by někdo jiný znal okamžité odpovědi.
Klíčem k úspěchu je dělba o znalosti a kooperace. Vyhraňovat se umí každý...
To výše napsané má hlavu i patu a na otázky je pak snadná odpověď, a když to někomu nevoní, neubude...
Odpovědět
JC

Jan Cedič

18.12.2019 19:56 Reaguje na Jan Křížek
Maj pravdu vašnosto. A dovolím si vaši úvahu zakončit. Ideální a vlastně jediné řešení je, zcela zásadně snížit počet lidí na globusu, zejména v JV Asii a Africe, jinak se o to globus postará sám a podstatně bolestivěji.
Odpovědět
ig

18.12.2019 13:07
Já přídám ještě jeden pilíř, nebo aspoň pilířek který používám já. Metoda sociálních dovedností. Když ke mě někdo přijde a naléhavě mě přesvědčuje, že si mám koupit výhodné investiční životní pojištění, tohle skvělé auto po starém pánovi který s tím skoro nejezdil, přejít k jinému dodavateli elektřiny, začít věřit Jehovovi, ... tak ho slušně odpálkuju. I kdybych nevěděl nic o pojištěních, autech, elektřinách, bozích atd., tak už ze samotného způsobu jakým je mi to prezentováno mám prakticky jistotu, že se mě chystá napálit. No a to samé platí i pro klimaplašanství :-)
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

18.12.2019 15:54 Reaguje na
Jojo, to je moudré :-D!
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2019 16:21 Reaguje na Jindřich Duras
Bohužel, ono to vcelku funguje.
Konec konců, scientometrie je v podstatě založena na něčem hodně podobném.
Odpovědět
JN

Josef Novák

18.12.2019 18:10 Reaguje na
Tedy nevěříte ani tomu, že dotýkati se drátů i spadlých na zem je nebezpečné?
Odpovědět
ig

18.12.2019 19:06 Reaguje na Josef Novák
O větu dřív se v originále píše, že není důvod tomu nevěřit :-) Je to jednoduché, když mi někdo bude radit, ať na ten drát nesahám, tak na tom nejspíš nehorázně nevydělá, když ho poslechnu :-) Tudíž nemá důvod mi kecat :-)
Odpovědět
TR

Tomas Rott

18.12.2019 14:28
Hele prekladateli, nemohl by jsi nam tu napsat jakym zpusobem doslo k vypoctu 97% konsensu na tom, ze za globalnim oteplovanim je clovek? To je pomerne hezky pribeh, ktery ovsem nepotvrzuje to co tvrdi klimoarmagedonista v clanku!
Odpovědět
KP

Karel Padevet

18.12.2019 15:04
Je pozoruhodné, že autor článku neví, že shoda vědců není ve vědě důkazem a nikdy nebyla. Pokud je opravdu vědec, měl by to vědět... a ne šířít "desinformace".
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2019 16:19 Reaguje na Karel Padevet
Soudruh patří k těm, co berou konsensus jako vědecký důkaz. Ještě před nějakými 500 lety byl konsensus, že je země placatá a Slunce obíhá okolo ní...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2019 22:03 Reaguje na Karel Padevet
Ale věda nemá ambice cokoliv dokazovat. Věda má ambice předkládat pravděpodobné vyvratilné hypotézy a dokud je někdo nevyvrátí, nezbývá, než je brát vážně.

Vysoce pravděpodobné antropogenní oteplování je jedna z takových hypotéz, která zatím nebyla vyvrácena.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2019 09:50 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud chcete po lidstvu peníze a diktátorské pravomoci, pak je na vás vyvrátit hypotézu o malém až zanedbatelném vlivu člověka na současný klimatický výkyv a převaze přirozených příčin.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2019 16:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Nejdříve tu vyvratitelnou hypotézu zformulujte!
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2019 19:42 Reaguje na Jiří Svoboda
To by museli udělat soudruzi alarmisté a museli by si za ní stát. Ale musela by to být vědecká hypotéza, a ne žvást.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.12.2019 20:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Proč by měli soudruzi alarmisté formulovat hypotézu o malém až zanedbatelném vlivu člověka na současný klimatický výkyv a převaze přirozených příčin?
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2019 10:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Ať udělají hypotézu o velkém až unitárním vlivu člověka na GO, ale popperovsky formulovanou, aby byla v principu vyvratitelná.

V současnosti produkují klimatičtí alarmisté jen žvásty, které si vzájemně protiřečí, obsahují řadu vnitřních rozporů, takže popperovsky formulované rozhodně nejsou.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

20.12.2019 13:38 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, co je nevyvratitelného třeba na tvrzní, že C13:C12 spolu se silnými korelacemi s antropogenními emisemi poukazuje na antropogenní původ nárůstu CO2 v atmosféře? Je to podpořené celou řadou měření, která jsou samozřejmě krásně zpochybnitelná. Ale musíte je zpochybnit nějak věrohodně, ne vykřikováním o globálním klimaalarmistickém komplotu.

Mimochodem zrovna Karl Popper byl odpůrcem logické indukce, kterou právě Vy opakovaně předvádíte v té nejhloupější možné formě (v minulosti se vždy oteplovalo z jiných příčin -> i dnes se jistě otepluje z jiných příčin).
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2019 13:54 Reaguje na Petr Dvořák
Musela by být definována hypotéza ve stylu "když se naměří to a to, tak tato hypotéza neplatí".
Pokud se týká toho Poppera, byl bych docela zvědav, v jakém kontextu to formuloval.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

20.12.2019 14:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Třeba, když se naměří, že se neotepluje v souladu s předpoklady, například, že se dny oteplují rychleji než-li noci, tak bude třeba hledat příčinu jinde, než ve skleníkovém efektu...?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.12.2019 16:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale přece vyvratitelná hypotéza nemůže předepisovat způsob, jak může/má být vyvrácena. To byste omezil možnosti jejího vyvracení.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2019 20:02 Reaguje na Jiří Svoboda
Vyvratitelná hypotéza musí musí obsahovat informaci ve stylu "když se naměří to a to (jedno, zda v pokusu nebo při pozorování), tak tato hypotéza neplatí".

V případě statistiky hypotézy zamítáme na určité hladin pravděpodobnosti, případně je zamítnout nelze (což ovšem neznamená důkaz, že platí).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.12.2019 18:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste asi v zajetí medicíny, což je věda značně specifická a její postupy by asi v jiných oblastech nebyly použitelné.

Když třeba postavím hypotézu, že všichni samci kosů jsou černí a definuji černou, není třeba dodávat, jak tu hypotézu vyvrátit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2019 19:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Jistě, stačí najít albína.
Pokud ovšem tu hypotézu postavíte tak, že albínů není víc než 1 promile ...

Jinak máte pravdu v jednom: Blábolení klimaalarmistů a jejich zjevné ekonomické napojení na firmy a jednotlivce, které na alarmismu profitují, by v biomedicínských oborech neměly projít. Proto jsou biomedicínské obory vědy, zatímco klimaalarmismus jen blábolologie.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.12.2019 20:38 Reaguje na Jan Šimůnek
Tím jste, myslím posunul diskusi dále! Vaši hypotézu asi lze těžko prakticky vyvracet. Teoreticky lze v daný čas otestovat všechny kosy na světě, tím ale dokážeme jen to, že v daném čase je hypotéza platná či neplatná, což ale nic neříká o jiných časech.
Pak lze průběžně monitorovat všechny kosy a průběžně tak hypotézu testovat.

Ale tento příklad pěkně dokumentuje jiný aspekt. Platnost hypotéz je obvykle časově omezená. Buď je alespoň jednou vyvrácena a padne, nebo se ji vyvrátit nedaří a pak přeroste v teorii, kterou nezbývá než považovat za správnou.

S klimatem je to samozřejmě mnohem složitější než s kosi.

Pokud IPCC tvrdí, že oteplování je s pravděpodobností 90 % alespoň z 90 % způsobeno člověkem, testování je opravdu velmi těžko proveditelné a zjevně není v lidských silách tu hypotézu, která klidně může být pravdivá, vyvrátit.

A tak, upřímně řečeno, nezbývá, než něčemu věřit. Podle síly předložených argumentů se někam přiklonit. A nebo se tím nezabývat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.12.2019 09:10 Reaguje na Jiří Svoboda
"Pokud IPCC tvrdí, že oteplování je s pravděpodobností 90 % alespoň z 90 % způsobeno člověkem", pak tvrdí něco, co vedle vědy ani neleželo.
Je to prostě jen a jen politický žvást a je řešitelný politickými prostředky (asi jako když si občané USA zvolili Trumpa, který odpojil USA od nesmyslných a škodlivých Pařížských dohod, nebo občané Velké Británie hlasovali pro brexit).
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

22.12.2019 10:01 Reaguje na Jan Šimůnek
A všiml jste si, že Trump a Johnson lžou snad každým slovem? Jsem na ten britský hospodářský zázrak upřímně zvědavý.

Jinak bych řekl, že i věda se vyvíjí. Třeba k vysvětlení struktury vesmíru se dnes začínají používat numerické modely. Je to podle Vás pseoudověda? Dnes věda řeší natolik komplexní věci, že je třeba opustit přístupy, které fungovaly za dob Newtona. On nakonec i ten Karl Popper, kterého občas vzýváte a občas ignorujete, podle toho, co se hodí, byl jenom člověk.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

22.12.2019 11:22 Reaguje na Petr Dvořák
p.s. dle mého názoru zajímavé čtení k tématu je https://www.wolframscience.com/nks/
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.12.2019 09:14 Reaguje na Petr Dvořák
Problém je, že je s těch "lží" obviňují jejich političtí protivníci. Trump zatím plní co slíbil asi nejvíce z amerických presidentů za posledních sto let. Johnson slíbil brexit a pokud ho někdo nezavraždí (což je, bohužel, docela dobře možné), tak ten brexist také bude. A Velké Británii to jednoznačně pomůže, protože přestane topit finance v nesmyslech typu "antropogenní globální oteplování".
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

23.12.2019 11:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Ono stačí sledovat, co sypou za bláboly na twitter. Sliby možná plní, ale ze lží v kampani i po ní byli usvědčeni nesčetněkrát.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.12.2019 09:17 Reaguje na Petr Dvořák
Numerický model vesmíru je sice pěkná věc, ale je třeba si uvědomit, že takových modelů, jsoucích v souladu s našimi znalostmi, může být potenciálně až nekonečné množství a my nemáme možnost mezi nimi (co do pravdivosti) rozhodnout. Leda popperovským naměřením dalších dat, které některé z těch modelů eliminují (protože ty modely v podstatě popperovské jsou).
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

23.12.2019 11:53 Reaguje na Jan Šimůnek
A klimatické modely nejsou..

Ps. jaktože modelů s konkrétní fyzikou může být nekonečné množství?
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.12.2019 10:35 Reaguje na Petr Dvořák
Protože platí teorie chaosu a v podstatě jakýkoli fyzikálně OK děj může mít neskutečně mnoho (záleží jen na tom, do jakých podrobností půjdeme) variant a podvariant, které ovlivní celou další větev (a to se děje na všech stupních dějů od velkého třesku až po současnost). "Nekonečno" jsem výše použil v kontextu běžné řeči, nikoli matematickém. Jistě to nekonečno (ve smyslu ležící osmičky) nebude, ale bude to číslo, přesahující matematické možnosti běžného člověka v oblasti velkých čísel a současně prakticky nevypočítatelné.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

24.12.2019 10:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Aha, takže mluvíte o trajektoriích vývoje jednotlivého běhu modelu v závislosti na počátečních podmínkách. Ne o modelu.
Tyto trajektorie se budou lišit v detailech, ale ve všech vesmírech s danou fyzikou by mělo dojít ke vzniku podobných struktur. Proto se ověřuje současné poznání na modelech a opravdu tam pozorované struktury, resp. typy struktur vznikají. Asi tam nevznikne Mléčná dráha a Sluneční soustava, to je jasné..
To samé platí pro modely klimatu. Model klimatu vám asi nepředpoví konkrétní výkyv v příštím roce, i jevy jako ENSO aj. se na delším časovém úseku rozfázují s realitou, ale na delším časovém úseku by měl dobře předpovídat charakteristiku daného podnebí.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

24.12.2019 10:57 Reaguje na Petr Dvořák
*jednotlivých běhů
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

24.12.2019 14:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Jinak, jelikož se bavíme o modelování na číslicových počítačích, tak to v matematičtině zřejmě bude spočetná množina, tj. množina s mohutností aleph0 (ekvivalentní např. přirozeným číslům).
Za předpokladu, že vesmír jako takový je deterministický, což téměr jistě není. Ale ty modely ano.. Modely jsou prostě modely.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.12.2019 18:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale takový výlev nemá s vyvracením hypotézy cokoli společného.
Odpovědět

Milan Štrupl

18.12.2019 15:09
To jsou zase lži... Afrika že je zodpovědná jen za 5%???? - tak to ani omylem prolhaný Masline!!!!
1) Africe se do emisí nezapočítává vypalování lesů, což je činnost, kterou černoši vykonávají už 70let, 24hodin denně a už jen emise z permanentního hoření tisíců hektarů lesa možná převyšují ty naše z průmyslu.
2) Do emisí se jim nezapočítává fakt, že než si černoši rozdělali ohníčky, tak ty lesy pohlcovaly ohromné množství CO2, které po vypálení už nic nepohlcují. Spolu s emisemi s hoření jde už s jistotou o větší znečištění uhlíkem, než kolik produkujeme my.
3) V Africe neumí prakticky nic nevyrobit - téměř vše se tam dováží od bot až po mobilní telefony a komu se počítají emise??? No přece nám, takže podle logiky těchto ekologických lhářů by nejekologičtější stát byl ten co nic nevyrábí a všechno si koupí, nebo lépe dostane zadarmo...
4) Kolik černochů žije pouze z rozvojové pomoci od vyspělých zemí?? v některých zemích až polovina - myslíte že jsou ty stovky miliard dolarů pomoci bezemisní?????? To ani omylem - na to aby státy i soukromí lidumilové mohli poslat stovky miliard dolarů na pomoc Africe, musí vyrobit a prodat zboží zatížené emisemi za biliony dolarů...
5) Populace Afriky vzrostla jen za posledních 100let až 16x, zatímco populace vyspělých zemí (bez migrantů) zmenšila - na hlavu sice produkují jen 1/4 toho co my, ale 16x0,25=4 - tedy 4násobek našich emisí!!!!!!!
Celkově skrytě tak rozvojové státy zatěžují planetu klidně až 10násobně víc, než vyspělé země a to nemluvím o tom, že jsou zodpovědní za vyhubení prakticky veškerých savců větších než myš a jsou odpovědní za 99% znečištění oceánů...
Ekologové tedy lžou víc než komouši a budou mi něco vyprávět o dezinformacích šmejdi!!!!!!!!!!
Odpovědět
KP

Karel Padevet

18.12.2019 16:10
Apropos... "cinklá" jsou i čísla o produkci CO2 USA A EU, čína ani Indie pro něj nějak neexistuje.
Odpovědět
JN

Josef Novák

18.12.2019 18:16 Reaguje na Karel Padevet
Ani mně se ta čísla moc nezdají, ale to nic nemění na tom, že dochází k globálnímu oteplování a že se na tom člověk jistou části podílí. Není důvod o tom pochybovat. Tvrzení opaku je nesmysl. Je samozřejmě možné, že lidský podíl není tak velký, jak se v článku tvrdí, ale to by nám nemělo bránit v činnosti, která by vedla minimálně k vyrovnání se skutečností, že oteplení tu je.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.12.2019 22:07 Reaguje na Karel Padevet
Tady jde zřejmě o kumulativní emise CO2 a tam jsou Čína i Indie malými kumulativními emitenty.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.12.2019 18:20
Článek je jen blábol zeleného aktivisty.
Už proto, že prakticky všechny OZE zdroje energie jsou vyrobeny za prakticky stoprocentního využívání fosilní neobnovitelné energie. Celá koncepce náhrady fosilních zdrojů energie a v případě zvlášť hloupých nápadů i jaderných zdrojů pouze obnovitelnými zdroji energie je tak jedna velká pokrytecká lež. Neexistuje jediný OZE zdroj energie, který by byl sám o sobě vyroben pouze za využití energie z OZE zdrojů.
Zrušením fosilních a potom jaderných zdrojů energie a přechodem na OZE zdroje kromě jiného jednoznačně ztratíme schopnost vyrábět jakékoliv konkurenceschopné zdroje energie. Co se týká energie, budeme tak odkázání na diktát těch zemí, kde propagandu zelených aktivistů už od začátku utnuli a vlastní zelené aktivisty nenechali působit.
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

18.12.2019 19:24
"která prostě jen dává hlas vědeckým zjištěním" přesněji "jen dává hlas NĚKTERÝM vědeckým zjištěním". Prostě těm správným. Nicméně ve vědě se nehlasuje ani pravdivost tvrzení nerozhodují noviny. Klima Země oscilovalo i v minulosti kdy Neandrtálec ohníčkem v jeskyni těžko zahýbal se skleníkovým efektem. Doby ledové a meziledové se střídaly v intervalu cca 20 000 let- Lze to ukázat na vrtech v ledovci v Antarktidě. A navíc nárůst CO2 následoval za oteplením. Takže to nebude tak jednoduché! J.L. end
Odpovědět
JC

Jan Cedič

18.12.2019 19:45
Obě strany lžou a upravují skutečnost ke svojí potřebě. Je zcela zřejmé, že má člověk vliv na zhoršující se kvalitu životního prostředí. Na druhé straně jsou naopak zřejmé zlepšující se ukazatele jednotlivých "zlořádů". Hysteričtí ekošílenci vymýšlí až neuvěřitelná opatření a zásahy, k mnohdy až fantaskním záchranným opatřením. Všechna opatření jsou však zcela nesmyslná a zbytečná, protože řeší důsledky nikoliv příčinu. A ta je zcela jednoznačná a nezpochybnitelná, a sice přemnožení lidstva. Pokud se s tímto nic nezačne dělat, můžou se "zachránci" na hlavu stavět a nic se nezlepší.
Některé části světa jsou již tak přelidněné, že se tam žít v podstatě nedá - jihovýchodní Asie je toho příkladem. Tady je potřeba zasáhnout a snížit počet lidí nejméně na třetinu, pak se může něco zachraňovat. A vy chytráci, kteří říkáte, že to nejde, tak se jděte vycpat, je to typický příklad situace kde platí, že když se nechce tak je to horší, než když to nejde. Takhle to totiž je přátelé.
Odpovědět
RM

Roman Mysík

18.12.2019 20:45
25% USA a EU 22% ??? To je absolutní blábol.Kde by byla Čína, Indie a spol? Není náhodou primárním problémem přelidnění planety? Budete muset vyvraždit pár miliard lidí, aby jste s tím hnuli.
Odpovědět
LB

Lukas B.

19.12.2019 07:40 Reaguje na Roman Mysík
o tom tak nějak mimo protokol není sporu. ale zkuste nějak realisticky navrhnout, jak to provést. navrhujete zplynovat 75% obyvatel každé země a pro zbytek zavést politiku jednoho dítěte a druhorozené a další vraždit hned po narození? nebo chcete na kvoty na počet obyvatel té které země vycházet ze stavu ku roku například 1900? a jak budete vybírat ty, které necháte, a které vyvraždíte? půjdete po genetické kvalitě (ať už iq nebo nějak jinak, třeba bohatství = schopnosti, nebo genetické a zdravotní předpoklady), nebo půjdete po přísně spravedlivé rozmanitosti s paritou pro hemofiliky a roztroušence (a další).

opatrně s těma vidlema! je to zatraceně tenký a nebezpečný led. jediné rozumné a eticky přijatelné snížení počtu obyvatel může přijít postupně evolučně, bohatnutím a přechodem k jiné rozmnožovací strategii. když tedy pomineme epidemii, asteroid, supervulkán, válku...
Odpovědět
va

vaber

19.12.2019 09:06 Reaguje na Lukas B.
jsou odhady že ideální množství lidí na planetě je 500milionů. Ekonomové by se zhrozili. Dokud ale bude zvířecí pud nekontrolovatelného množení oslavován jako něco úžasného, dokud bude společnost podporovat další a další přibývání obyvatelstva ,dokud budou náboženští pomatenci tvrdit ,že každé narození je dílo Boží a nesmí se nijak do toho zasahovat,situace se bude jen zhoršovat. Jinak Evropa má jednu z nejvyšších hustot obyvatel na km2 a lidé z Evropy se navalili do ostatních kontinentů ,jinak by tu bylo lidí jak kobylek ,ne vším je vinen třetí svet. Dají se šlechtit koně i lidé to je jistota, ale nedělá se to
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2019 09:54 Reaguje na vaber
Stejně tak existují odhady, že by Země uživila i přes sto miliard lidí.

A pokud se lidi "přemnožují" na základě "zvířecího pudu", podporovaném náboženstvím, pak je na čase udělat něco s těmi náboženstvími. A to něco opravdu velice radikálního a nehezkého (leč účelného).
Odpovědět
va

vaber

19.12.2019 16:40 Reaguje na Jan Šimůnek
já jsem nepsal o uživení ,ale o ideálním množství ,to je podstatný rozdíl, jestli by tolik lidí Země uživila je jedno, ale brzy by se utopili ve vlastních výkalech, bude to určitě život o který já nestojím. S máboženstvím nikdo nic neudělá protože pro většinu lidí by bez náboženství, život ztratil smysl
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

22.12.2019 20:48
Milí spoluobčané,
se zájmem jsem si přečetl článek eklogických teroristů :
Mark Maslin: Pět pilířů popírání změny klimatu
Protože se ekologií, recyklací aktivně zabývám již od roku 1991, bedlivě sleduji i trendy v ochraně životního prostředí. Ač založením ekolog, rozhodně nepatřím mezi ekologické teroristy, nebo dokonce blázny, kteří nás nutí nejíst maso, protože krávy „plynují“, zakazují nám jíst ryby. . . a nutí nás vrátit se do doby kamenné, přehlížejíc koloběh Země ve sluneční soustavě, pohyb celé sluneční soustavy v naší galaxii – tedy cyklické procesy, které přesahují naše poznání a možnosti je ovlivnit.
Proto si dovoluji pár poznámek k těm pěti pilířům. . . . . Nechci nikoho naštvat ani urazit, jen dávám na vědomí některé postřehy získané praxí a vyhodnocováním veřejně dostupných informací
Osobně jsem přesvědčen, že člověk zachází s přírodouo nešetně neruzumným používáním různých chemických produktů a chemikálií, které by se daly nahradit výrobky příznivějšími a šetrnějšími k ŽP. . .
„ Aktuální odhad říká, že pět největších ropných společností ve veřejném vlastnictví utratilo za lobbing zhruba 200 milionů amerických dolarů, aby si zajistily kontrolu, zbrzdily nebo oslabily klimatickou politiku“
Já se na oplátku ptám : kolilk set milionů USD nebo dokonce miliard $ utratily neziskovky na propagaci sývh ekologických programů ?? Ať mi nikdo neříká, že Greta jezdí po světě za peníze svých rodičů, že Fridays future jsou financovány rodiči těch ubohých pubertálních asnadrchistů ?? Kdo platí stávky aktivistl za omezování emisí ??
„K tomuto posunu přispěly školní stávky za klima, protesty hnutí Rebelie proti vyhynutí, vlády členských států vyhlašující stav klimatické nouze, lepší informování médii
Kdo ale platí – korumpuje politiky, kteří to zelené šílenství jsou ochotní podpořit ve svých parlamentech ?? Jestliže studentík na demonstraci stojí pár dolarů – tak takový politik musí stát desítky, ne-li sto tisíc dodlarů – abyv tochosti podpořil proti vůli svých občanů takové nesmysly.
1.Popírání vědy
S tímto typem popírání jste se pravděpodobně již setkali. Tvrdí, že věda o změně klimatu ještě není dostatečně zavedená. Popírači argumentují, že změna klimatu je prostě jen součást přirozeného přírodního koloběhu. Nebo že klimatické modely jsou nespolehlivé a příliš zacílené na oxid uhličitý.
A není to pravda ?? Jak je možné, že se neustále zdůrazňuje význam CO2 – ale jaksi se lidem zapomíná říkat, že právě CO2 je akcelerátorem růstu všeho zeleného. Je prokázané, že vše zelené dnes roste podstatně rychleji, než v minulosti. . . . Některé odborné studie dokonce hovoří o tom, že celé to klimatické šílenství lze vyřešit zalesněním – příroda si poradí sama.
Někteří dokonce tvrdí, že CO2 tvoří tak malou součást atmosféry, že nemůže mít velký vliv na její oteplování. Nebo že klimatičtí vědci upravují data, aby prokázali, že se klima mění (do takové celosvětové konspirace by muselo být zapojeno tisíce vědců z více než stovky států světa).
Všechny tyto argumenty jsou nepravdivé. Mezi vědci je jasná shoda na příčinách současné klimatické změny. Klimatické modely, které předpovídají globální vzestup teploty, se za posledních 30 let nezměnily, a to i přes obrovský nárůst jejich složitosti. To ukazuje, že se jedná o solidní výsledek vědy.
Co je to věda ?? Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti predikce a aplikace (aplikované vědy). Předmětem vědeckého poznání, jsou objekty a procesy reálného světa. Tolik definice. Věda by tedy měla brát v úvahu všechny poznatky a ne jen ty, které se hodí té či oné straně. To je pro mě zásadní důvod, proč eko teroristům rzhodně nemohu věřit.
2. Ekonomické popírání
Myšlenka, že změna klimatu je příliš nákladná na nápravu, je jemnější formou popírání klimatu. Ekonomové však naznačují, že pokud bychom do řešení klimatické krize investovali 1 % světového HDP, mohli bychom se s ní vypořádat.
Toto tvrzení je sice pravdivé – ale klimatickou změnu neudělme pomocí nesmyslů, jako jsou větrné nebo fotovoltaické elektrárny, elektro mobilita, přidávání řepkového oleje do nafty atd. . .
Naší jedinou šancí je šetrný přístup k přírodě. Eliminace chemicky nebezpečných produktů avýrobních procesů, energeticky náročných výrobků – zvláště, když jdou nahradit přírodními produkty, nebo produkty z recyklátu. . . .
3. Humanitární popření
Klimaskeptici také tvrdí, že změna klimatu je pro nás dobrá. Delší a teplejší léta v mírném pásmu podle nich zlepší produktivitu zemědělství. Tyto výhody jsou ale ve stejných oblastech často vykoupeny suššími léty a častějším výskytem vln veder.
To je sice pravda – ale i pravda je relativní. . . jeďte se podívat do Afriky. . . . Čína, Rusko, Itálie, Feancie mají v Africe pronajaté statisíce hektarů půdy, na kterých pěstují plodiny – ale afričani nemohou ?? Nebo nechtějí ?? Tam, kde dříve byla jen polopoušť jsou dnes úrodná pole. . . . a ta, samozřejmě, ovlivnují místní podnebí. . . . lidskou činností. . . . Ale to chce pracovat. . . . a ne jen čekat co mi spadne shůry od EU na padáku.
Teplejší podnebí šetří emise CO2 – nemusí se tolik topit, takže miliony a miliony domácností spotřebovávají podstatně méně fosilních zdrojů. . . .
4. Politické popírání
Tak tento nesmyslný a nic neříkající odstavec snad ani nemá cenu komentovat. . . je to jen vata bez obsahu.
5. Popírání krize
Poslední část popírání změny klimatu je argument, že bychom se neměli unáhlit. Není přece třeba měnit zavedené postupy tak rychle, zejména vzhledem ke všem těm pochybám, které už jsme zmínili. A podle názorů klimaskeptiků vědci přehání naléhavost problému.
Tak to je další z nesmyslů, které eko-teroristi používají. Každý soudný člověk ví, že nastal čas na změnu, že musíme své ŽP chránit. Problém ale spočívá v představách, JAK to udělat. Zatímco eko-teroristé by nám zakázali jíst maso, uhlí, ropu, atom – ale vše by mělo být na elektřinu – nejsou schopní nám dát rozumný návod JAK poračovat dál. . .
Jaksi zapomínají, že elektro auto potřebuje elektřinu – a tu je potřeba Z NĚČEHO vyrobit. Ale z čeho – resp. JAK – to už nám neříkají.
Proto se odmítám podrobovat nesmyslům naivních loutek, jako je Greta a její zaslepení soukmenovci.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.12.2019 13:55 Reaguje na Aleš Svoboda
Pekne napísané, súhlasím. Je zrejmé, že nezmyselnými akciami typu zavedenie benzínu E10 sa príroda ničí viac, ako to dokážu ropné spoločnosti. Démonizovanie chovu kráv môže mať tiež dosť vážne následky - cez maštaľný hnoj sa zúrodňuje pôda a zároveň sa vracia uhlík do pôdy. Malé (aj veľké) vodné elektrárne zadržujú nánosy bahna a produkujú viac metánu ako tie nešťastné kravy....dalo by sa pokračovať.....
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist