https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/odborne-spolecnosti-otevreny-dopis-v-reakci-na-ostudnou-formu-komunikace-ministerstva-zemedelstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Odborné společnosti: Otevřený dopis v reakci na ostudnou formu komunikace Ministerstva zemědělství

20.8.2020
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Vážený pane premiére, vážený pane ministře, obracíme se na Vás jako zástupci odborných společností, které letos na jaře vydaly společné stanovisko ohledně tzv. Moravské Amazonie, tedy lužních lesů při dolních tocích Moravy a Dyje (dále Soutok). V tomto stanovisku jsme vyjádřili názor odborné veřejnosti, že ochrana tohoto biologicky nesmírně cenného území není dostatečně institucionálně a územně zajištěna, což vede k jeho poškozování a neplnění závazků, které si vláda ČR sama vytyčila. Na stanovisko za Ministerstvo zemědělství (dále MZe) odpověděl náměstek pro řízení Sekce lesního hospodářství pan Mgr. Patrik Mlynář. Odpověď obsahuje zavádějící tvrzení a flagrantně ignoruje vědecky podložené poznatky. Její obsah i formu považujeme za natolik urážlivou, že jsme nuceni reagovat.
 

Pan náměstek v dopise píše o našem „neobjektivním hodnocení vlivu lesnickéhohospodaření na vývoj a stav lužních lesů“. Když pomineme, že pan náměstek, jakožto zástupce resortu zodpovědného za stav našich lesů, může být v tomto ohledu těžko arbitrem objektivity, považujeme za důležité zdůraznit, že naše stanovisko odráží odbornou diskusi ve vědeckých společnostech, sdružujících několik tisíc členů včetně akademiků z většiny našich univerzit, Akademie věd ČR a mnoha dalších vědeckých institucí. Je výsledkem dlouhodobé diskuse ve vědecké komunitě založené na řadě konkrétních vědeckých studií.

Pan náměstek zmiňuje „účelové načasování“ našeho společného stanoviska. O problému Soutoku se už hovoří mnoho let, přírodovědci situaci považují za zcela tristní a o její řešení se snaží od minulého století. V současnosti existuje návrh Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) na síť chráněných území, s nímž Lesy České republiky nesouhlasí a staví proti němu vlastní, extrémně redukovaný návrh takové sítě. K takovému postupu jim však schází mandát i odbornost. Načasování našeho stanoviska nebylo účelové, pouze odráželo momentální konflikt mezi státními orgány ochrany přírody a hlavním subjektem, který v oblasti spravuje lesy ve vlastnictví státu, a který hospodaří tak, že již způsobil nenávratné ztráty biologické rozmanitosti.

Pan náměstek v dopise argumentuje tím, že ochrana Soutoku je zajištěna existencí biosférické rezervace. Nejsme schopni odlišit, zda jde v tomto případě o vědomou lež, nebo jen o totální neporozumění problematice. Biosférické rezervace nemají žádnou oporu v našem právním systému. Z jejich existence proto neplyne nic, co by jakkoli přispělo k ochraně přírody jejich území. Biosférické rezervace tedy neposkytují nejen adekvátní, ale dokonce vůbec žádnou ochranu území. Nezbytnost zajistit územní ochranu Soutoku v souladu s platnou legislativou ČR ostatně zdůrazňuje ve svém stanovisku i dlouholetý předseda Českého národního komitétu programu UNESCO Člověk a biosféra, který činnost biosférických rezervací u nás koordinuje.

Oficiální dopis náměstka Mlynáře obsahuje výroky o nepřátelské emotivnosti našeho prohlášení a tvrzení, že „emotivně vypjatá kampaň dosud nikdy nic nevyřešila“. Pomiňme nyní, že ve skutečnosti se málokterý zásadní společenský problém naopak nevyřešil bez emotivně vypjatých kampaní. Naše prohlášení není nikterak emotivně vypjaté, jakkoli odráží frustraci z dlouhodobé neochoty řešit palčivý problém našeho biologicky nejhodnotnějšího území. Odpověď pana náměstka Mlynáře indikuje nejen odbornou nekompetenci, ale také trvající neochotu vyslyšet argumenty odborné veřejnosti a přezíravý postoj MZe k veřejnosti jako takové.

Odpověď pana náměstka proto považujeme za natolik urážlivou vůči vědecké obci, že jsme nuceni žádat o veřejnou omluvu a odvolání pana náměstka z funkce. Zároveň očekáváme zásadně věcnější a konstruktivnější přístup MZe k diskusi o způsobech využití státního majetku i dalších zdrojů, které toto ministerstvo pro občany této země spravuje.

Za předsednictva odborných společností podepsáni:
Doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., ředitel České společnosti pro ochranu netopýrů
Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc., předseda České společnosti pro ochranu netopýrů
Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., místopředseda České botanické společnosti
RNDr. David Král, Ph.D., předseda České společnosti entomologické
Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., předseda Jihomoravské pobočky České společnosti entomologické
Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D., předseda Společnosti pro ochranu motýlů
Prof. Mgr. Stano Pekár, Ph.D., člen České arachnologické společnosti
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., předseda České botanické společnosti
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., předseda České arachnologické společnosti
Prof. RNDr. David Storch, Ph.D., místopředseda České společnosti pro ekologii
RNDr. Robert Tropek, Ph.D., předseda České společnosti pro ekologii
Mgr.Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické
Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., člen České limnologické společnosti
Doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D., předseda České limnologické společnosti


reklama

 
Odborné společnosti

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MK

Majka Kletečková

20.8.2020 23:34
Pokud úředník Patrik Mlynář není ochoten vyslyšet argumenty odborné veřejnosti a věcně a konstruktivně jednat, MZe by ho mělo nahradit někým kompetentnějším a méně arogantním.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

23.8.2020 20:49
Po zběžném přečtení korespondence mám spíše dojem, že ctihodní páni učitelé a vědci oboru hmyzozpytného a k nim přidružených oborů neúplně pochopili text odpovědi pana náměstka. V jeho odpovědi jsem nenalezl žádného spílání ani sprostého napadání, což však nelze upřít jejich korespondenci a průvodnímu listu. Připadá mi tedy spíše pravděpodobné, že se jedná o lidovecký folklor, který má zajistit spílání jen proto, že se jedná o příjmení identické kancléři Hradu.
Co se týká obsahu a námětu, nemám s tím problém, je fakt, že uvedené argumenty jsou relevantní a silné, a měly by být zkoumány i rozváženy, stejně jako kroky k ochraně ŽP. Nakolik tomu pomůže osočování a výhružky ( voz web společnosti - "a my ještě budeme konat", je sporné. Naproti tomu, některé výstupy ministerstev jsou opravdu arogantní a nejsou v oblasti Moravy samy jediné. Volat po odstranění úředníka je dosti silné kafe, měl bych tipy na jiné pány ministerské, ale ti tam od lidovců a ODS sedí již několik desetiletí, a myjí za sebou značná pochybení.
Podotýkám, že v dané věci nejsem nic více, než čtenářem. Mrzí mne ale, když se ti, kteří to mají řešit, hašteří, jako haranti na pískovišti.
Vyjádření pana ministra Brabce s odůvodněním, proč se opožďuje vyhlášení CHKO moc neberu, ale viníky jsou lidovci a ODS, ovládající ( i v té době ) MZe, Lesy ČR, školy, obce, kraj, a nakonec i zmíněné ekologické platformy. On je to totiž jejich styl.
Snaze ochrany lužních lesů vyjadřuji podporu.
<rýpal lesní>
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist