https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ondrejn-hudecek-rok-udrzitelneho-rozvoje-v-ceskych-knihovnach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ondřej Hudeček: Rok udržitelného rozvoje v českých knihovnách

22.2.2021
České knihovny se rozhodly věnovat rok 2021 podpoře Cílů udržitelného rozvoje.
České knihovny se rozhodly věnovat rok 2021 podpoře Cílů udržitelného rozvoje.
Knihovny v České republice jsou klíčovými institucemi, které zajišťují všem bez rozdílu přístup ke kulturnímu dědictví. Jsou zásadní pro rozvoj komunitního života v místě, kde působí, a jejich úloha v procesu celoživotního vzdělávání a učení je také nezastupitelná. Pro knihovny tedy už dávno neplatí, že “pouze” půjčují knihy, byť samozřejmě stále jde o hlavní náplň práce většiny knihovníků a knihovnic. Jak se ale stalo, že se knihovny nejen v České republice začaly intenzivně věnovat tématu udržitelného rozvoje?
 

Jedním ze základních úkolů každé knihovny je poskytování informací, a protože každé odpovědné rozhodování vyžaduje přístup k relevantním a ověřeným informacím, jsou to, možná pro někoho překvapivě, právě knihovny, které mají celosvětově zásadní úlohu v prosazování udržitelného způsobu života. Bez přístupu k informacím o stavu klimatu nelze získat celospolečenskou podporu pro nutná opatření pro řešení klimatické krize. Udržitelnější postupy v zemědělství nebo dopravě se také bez široké podpory vyplývající ze znalosti dané problematiky samy neprosadí. Z tohoto důvodu se také nejdůležitější knihovnická organizace, Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí (IFLA) aktivně podílela na vyjednávání Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a stála za prosazením cíle 16.10 “Zajistit veřejnosti přístup k informacím a ochranu základních svobod”. Informací je ale nyní obecně všude spousta, doslova se v nich denně topíme. A tady právě můžeme ocenit další přednost knihoven - vzdělané knihovníky a knihovnice, kteří dokáží individuálně pomoct a poradit, jak v tom pomyslném moři najít to, co právě potřebujeme. Knihovny tedy nabízí něco, co ani sebelepší algoritmus internetového vyhledávače nezvládne, protože pro to ani nebyl navržen.

V České republice najdete i ve světovém měřítku zcela ojedinělou knihovní síť zahrnující přes šest tisíc knihoven a jejich poboček. Tyto knihovny se samozřejmě velmi liší, mají různé specializace, cílové skupiny i priority, přesto spolu dokáží efektivně spolupracovat. Jedním projevem této spolupráce je i každoroční společné komunikační téma, které vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a knihovny se do jeho naplňování po svém zapojují. V roce 2021 je tímto tématem udržitelnost, respektive Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Důvodů pro volbu tohoto tématu bylo hned několik. V obecné rovině navazujeme na činnost mezinárodních oborových organizací, např. již zmíněné federace IFLA, které SDGs dlouhodobě podporují. V českém kontextu vycházíme z Koncepce rozvoje knihoven na roky 2021-2027, přijaté vládou v roce 2020, která se explicitně odvolává na Strategický rámec Česká republika 2030, tedy dokument, jenž fakticky implementoval principy SDGs do českého prostředí. Zároveň nelze opomenout ani velmi aktivní kolegyně a kolegy v blízkém i vzdálenějším zahraničí, kteří sami ve svých knihovnách téma udržitelnosti dlouhodobě propagují, i zájem mnoha českých knihovníků a knihovnic, kteří by se mu rádi více věnovali.

Z ankety mezi více jak třemi stovkami českých knihoven, která proběhla na podzim 2020, vyplynulo, že aby se knihovníci a knihovnice mohli náležitě věnovat tématům spojeným s udržitelným rozvojem, potřebují propojení na experty, které by zvali na diskuse a přednášky, tipy na volně dostupné lekce a obsahy, návody, jak jít příkladem, a sdílení nápadů i osvědčené praxe. Na tuto poptávku jsme se jako skupina knihovníků a knihovnic sdružených pod Svazem knihovníků a informačních pracovníků rozhodli reagovat vytvořením několika platforem pro sdílení takových příkladů inspirující praxe. Vedle webu, který slouží jako hlavní rozcestník, probíhá výměna názorů a zkušeností na facebookové stránce a v rámci diskusní facebookové skupiny.

Pro rok 2021 jsme se ale rozhodli zaměřit především na přípravu celoročního vzdělávacího programu pro samotné knihovníky a knihovnice. V plánu máme šest online webinářů a tři praktické workshopy, které povedou přední odborníci a odbornice na zvolená témata. V prosinci snad dojde i na konferenci, na které shrneme dosavadní výsledky a domluvíme se, jak dál, neboť tímto cyklem téma udržitelného rozvoje v českých knihovnách pevněji ukotvíme, ovšem mnohem obtížnější úkol, tedy jeho prosazení u široké veřejnosti, nás teprve čeká.

Celosvětově platí, že knihovny se již na naplňování řady Cílů udržitelného rozvoje aktivně podílejí. Nejinak je tomu i v Česku, konkrétní příklady jsou k dohledání třeba na webu Co dokáže knihovna? V knihovnách se konají setkání s místními farmáři, populární swapy, diskuse o lokálních tématech i rukodělné workshopy. Ano, předávání po generace uchovávaných dovedností je také úkolem knihoven. Proto například Městská knihovna v Praze otevřela v roce 2020 hned tři kreativní prostory - v jednom se můžete naučit šít, ve druhém pracovat se dřevem a třetí je uzpůsoben na drobné kreativně-technologické projekty. Všechny dílny jsou postaveny na principu sdílení a podporují opětovné využití starých, ale stále funkčních nebo opravitelných věcí.

Knihovny najdete v České republice takřka všude. V mnoha lokalitách jsou vedle hospody a možná ještě kostela jediným prostorem, kde se místní mohou společně sejít. Už dávno to nejsou jen sklady knih, na které usedá prach. Často se jedná o živoucí komunitní centra, a tak je jen logické, že by mohly hrát výraznější roli i při šíření principů udržitelnosti. Aktivity plánované na rok 2021 by tomu měly pomoct postavit základ, na který budeme v příštích letech dále navazovat. Pokud vás téma zajímá, sledujte svou místní knihovnu, třeba vás již brzy příjemně překvapí. Nebo ještě lépe - nabídněte jí spolupráci a vymyslete něco společně pro sebe i pro druhé.

V čem konkrétně vám již nyní mohou knihovny pomoct? Třeba poskytnutním prostoru pro nejrůznější aktivity - od vyvěšení plakátu po uspořádání fairtradové sousedské snídaně. Samozřejmě pomohou s výběrem knih, informačních zdrojů i při pořádání besed a jiných setkání. Můžete společně připravit místní quest nebo stávající akce rozšířit o témata udržitelnosti. Možnosti a zdroje jednotlivých knihoven jsou pochopitelně různé. Záleží i na míře, s jakou si zřizovatel uvědomuje roli a důležitost knihovny pro obec a investuje do jejího rozvoje. Mnohé překážky lze ale právě ve spolupráci úspěšně překonat.

Záštitu nad celoročním vzdělávacím cyklem “Udržitelnost v knihovnách” převzalo Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky a Informační centrum OSN v Praze.


reklama

 
foto - Hudeček Ondřej
Ondřej Hudeček
Autor je metodik Městské knihovny v Praze.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist