https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/otakar-prazak-petice-proti-vyhlaseni-chko-soutok
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petiční výbor: Pane prezidente, posíláme Vám Petici proti vyhlášení CHKO Soutok

6.2.2024
Soutok Moravy a Dyje - pohled na výběžek českého břehu.
Soutok Moravy a Dyje - pohled na výběžek českého břehu.
Dne 6. 2. 2024 byla panu prezidentovi zaslána Petice proti vyhlášení CHKO Soutok, v následujícím znění:
 
Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás, v souladu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, jako na nejvyššího ústavního činitele České republiky s přiloženou peticí. Jsme skupinou občanů České republiky, která se sdružila ve jménu společného zájmu, a sice zabránění vyhlášení plánované CHKO Soutok na území jižní Moravy, konkrétně v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, jelikož jsme přesvědčeni, že vyhlášení tohoto CHKO je zcela nadbytečné a celé oblasti, stejně tak jako případným vyhlášením zasaženým subjektům, nepřinese zamýšlené vyhlášení CHKO nic dobrého.

Vědomi si postupu, který stanovuje zákon o ochraně přírody a krajiny pro vyjádření nesouhlasu dotčených vlastníků nemovitostí, případně dotčeným samosprávám, s plánovaným vyhlášením CHKO, a sice podání oficiálních námitek proti vyhlášeních CHKO, jsme chtěli dát možnost pro vyjádření případného nesouhlasu i dalším subjektům, které nemohou uplatnit shora uvedený postup podání námitek podle zákona, a proto jsme utvořili v souladu s Listinou základních práv a svobod petiční výbor ve složení, které je popsáno v přiložené petici.

Petiční výbor je nositelem přiložené petice „Proti návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok“, která dává možnost vyjádření nesouhlasu se zamýšleným vyhlášením CHKO Soutok mnohem širšímu okruhu osob, nežli jen a pouze dotčeným vlastníkům nemovitostí, případně samosprávám, nýbrž i „řadovým“ občanům, kteří v dotčeném území a v jeho bezprostředním okolí žijí, pracují, případně hospodaří. Jedná se tak o aktivitu občanské společnosti v její nejryzejší formě, která dává možnost vyjádřit případný nesouhlas se zamýšleným vyhlášením CHKO Soutok nejširší skupině jakkoliv dotčených osob.

Petice byla realizována výhradně formou fyzického sběru podpisů na území obcí dotčených plánovaným záměrem vzniku CHKO Soutok a blízkém okolí. Zde jsou základní informace o petici: - do dnešního dne je celkový počet všech podpisů = 3.981 - celkový počet všech platných hlasů = 3.889 - informace o počtu platných podpisů z deseti nejvýznamněji zastoupených obcí: Břeclav (všechny části) = 885, Lanžhot = 705, Tvrdonice = 294, Kostice = 254, Podivín = 181, Moravská Nová Ves = 148, Týnec = 130, Hlohovec = 115, Valtice = 80, Hrušky = 72

Jak je vidno z množství podepsaných petentů pod peticí, počet nesouhlasných podpisů je vskutku značný, což svědčí o kontroverznosti zamýšleného záměru na vyhlášení CHKO Soutok. Dle názoru petičního výboru se však není čemu divit. Celý proces vyhlašování CHKO Soutok provázejí až do dnešních dnů pochybnosti o samotné smysluplnosti vyhlášení CHKO v dotčeném území, doprovázené značným demokratickým deficitem v prosazování záměru, kdy tento deficit se projevuje zejména tím, že celý záměr vyhlášení CHKO Soutok je tlačen tzv. „na sílu“, kdy (zejména) dotčení vlastníci pozemků a jejich námitky jsou ignorovány, případně pouze povrchně vypořádány.

Jak je zřejmé z množství nesouhlasných podpisů pod peticí, tento demokratický deficit vnímají i další subjekty, které nejsou přímo dotčenými vlastníky nemovitostí, avšak „na sílu“ tlačený záměr vyhlášení CHKO se jich rovněž dotýká. Na základě uvedeného množství podpisů v petici je zřejmé, že v průběhu záměru vyhlašování CHKO Soutok nebylo dosaženo společenského konsenzu. Tomuto tvrzení odpovídá i vysoký počet podaných námitek dotčených vlastníků nemovitostí na Ministerstvo životního prostředí. O více než 1700 došlých námitkách nebylo do dnešního dne rozhodnuto, i když ministerstvu již uplynula 60denní zákonná lhůta.

Mnoho vlastníků nemovitostí se také domnívá, že byl porušen zákon o ochraně přírody a krajiny tím, že záměr vyhlášení CHKO Soutok s nimi nebyl projednán, a to v rozporu s ustanovením paragrafu 39 odst. (1), zákona č. 114/1992 Sb., které zcela jasně stanoví, že ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v součinnosti s vlastníky pozemků. Z uvedeného je zřejmé, že v tomto případě došlo k zásadnímu porušení citovaného zákona. Vážený pane prezidente, žádáme Vás tímto, aby naše petice byla Vámi projednána s plnou vážností a nechť je Váš formální a případně i neformální vliv využit k tomu, aby se proces vyhlašování CHKO Soutok zastavil a veškeré aktivity, které by snad k jejímu vyhlášení směřovaly, byly zrušeny!

Dosavadní proces vyhlašování CHKO Soutok totiž trpí tak zásadními nedostatky a demokratickým deficitem, že ho již dle našeho názoru nelze zhojit v rámci současného řízení. Předem Vám děkujeme za projednání přiložené petice a sdělení o výsledku tohoto projednání v rámci zákonných lhůt k našim rukám.

S pozdravem
V Lanžhotě, dne 5. února 2024
Za petiční výbor petice „Proti návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok“:
Michal Blažej v.r. Tomáš Bača v.r. Ing. František Tuček v.r. Andrej Hanzlík v.r. Libor Hrnčíř v.r


reklama

 
Petiční výbor

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (22)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.2.2024 14:48
Zřizování NP Soutok a NP Kokořínsko -- v čem je problém ? Je tady někdo znalý ?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.2.2024 17:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Teda já nejsem znalý odporu. Ale za mě NP tam i tady. Je to jakás takás (chabá ale nejvyšší) ochrana proti privatizaci lesa. Možná proto.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.2.2024 21:57 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ani s NP bych neměl problém, ale nějak mi připadá, že jde o CHKO, tím spíš tu petici nechápu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2024 18:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Soutok znám, jezdíval jsem tam fotit, přežívají tam občas ještě mohutné, solitérní duby a na nich hnízdili čápi. Je to obrovská obora, nesmí se tam autem, jen na kole, dobře se znám s hajným. Vůbec netuším, jak to zasáhne do provozu lesa, střílí se tam komerčně stovky divočáků, jelenů a daňků, těží se tam normálně dřevo, ale divočina je to ozrutánska.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.2.2024 21:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nevím, zda ví ti co zaslali petici prezidentovi, že on v zásadě proces zvrátit nemůže neb moc výkonnou prezident nemá.
Odpovědět
MM

Milan Milan

6.2.2024 19:21
Zajímavé je, proč současnými vlastníky dobře opečovávaná a prosperující přírodní lokalita najednou potřebuje nějakou vyšší formu ochrany danou státem? To bude ochrana i před činností současných vlastníků? Nebo vznikne přírodní a krajinný "nehorázus" v pojetí tzv. bezzásahového území?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

7.2.2024 07:20 Reaguje na Milan Milan
Podívejte se někdy na Mapy.cz nové a staré. Pokládáte intenzivní kácení, frézování a ošetřování za dobré opečovávání přírodní lokality? Já ne. To co tam zbývá je jen zlomek oné vyhlášené lokality. Momentálně jde o intenzivně těžený hospodářský les v nejlepším stadiu pro prodej dřeva tj. realizaci zisků. Nejsem obecně proti hospodářskému lesu. Ale nějaké chráněné krásné lužní lesy extenzivně obhospodařované, jako vzorek, taky potřebujeme.
Zisky z těžebně dospělého dřeva, to bude ten spouštěč petice.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.2.2024 22:14 Reaguje na Slavomil Vinkler
Vidím to podobně.
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

6.2.2024 23:14
Domnívám se, že to je velmi trefná připomínka. Děkuji za ni. Vyhlášení CHKO Soutok nejspíš přinese ověřování "hokus-pokus" aktivit těch, kteří v tom vidí naplnění svých individuálních tužeb. Nemá široký odborný základ, srovnatelný s léty ověřeným modelem hospodaření, jehož výsledkem je současný jedinečný stav. Rozdíl mezi těmi, kteří zde hospodaří a těmi druhými asi bude v tom, že jedni si zde na živobytí musí vydělat, a ti druzí žijí ze státních, či dotačních přídělů.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

7.2.2024 07:26 Reaguje na Josef Střítecký
Podívejte se na článek: https://mendelu.cz/vedec-pro-soutok-se-narodni-park-nehodi/
Vědec sice píše že na NP se nehodí, ale to vychází z představy , že NP striktně vyžaduje bezzásahovost. Já zastávám názor, že i v NP se dá hospodařit šetrným způsobem.
Navíc, celá petice je proti i tak malé ochraně přírody jako CHKO. Tedy pokud ne NP tak aspoň CHKO.
Odpovědět
co

6.2.2024 23:19
Jedny z mnoha důvodů proč území chránit jsou shrnuty zde: www.zachranmesoutok.cz/podrobnejsi-informace/ a pod textem je možné podepsat i petici PRO CHKO, kterou zatím podepsalo přes 14 tisíc lidí, tedy přes 10 tisíc více, než kolik jich podepsalo "antipetici"
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

7.2.2024 07:29 Reaguje na
Možná máte pravdu, že petici pro CHKO podepsalo 14 tisíc lidí. Musíte ovšem dodat, že to jsou většinou lidé z celé republiky a značná část z velkých měst (Brno, Praha atd.), a to není až tak moc. Těch 4 tisíce podpisů proti CHKO patří místním lidem. K těm je nutné připočíst přes 200 vlastníků hospodařících na stovkách hektarů intenzivně obdělávané zemědělské půdy, kteří podali 1700 námitek proti vyhlášení a vyjádřili zásadní nesouhlas se vznikem CHKO.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.2.2024 09:05 Reaguje na
Také by mě zajímalo kolik z těch 14 tisíc lidí co podepsalo petici PRO CHKO je místních a kolik " z druhé strany" republiky.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

7.2.2024 09:31 Reaguje na Jarek Schindler
To by mě zajímalo , kdo má větší váhu podle vás. Zda 14 tisíc, kteří se snaží omezit necitlivé hospodaření, nebo těch 4 tisíce, co potřebují maximalizovat výnosy.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

7.2.2024 11:03 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pane Vinklere, v roce 2005 se vyhlašovaly evropsky významné lokality Niva Dyje a Soutok - Podluží z důvodu, kromě jiného, zachovalosti a vysoké hodnoty lužních lesů. Od toho roku se zde podle vás necitlivě hospodaří a já dodávám, že za dozoru Agentury ochrany přírody a krajiny, protože ta připomínkuje a schvaluje, jak se bude v lužních lesích hospodařit v termínu každých dalších deseti let. Nyní přišli s nápadem lužní lesy prosvětlovat. Stovky let byly tyto lesy husté a nyní si chce někdo vyzkoušet jejich parkovou úpravu. Zdá se vám to normální, přirozené a ochranářsky důležité? Podobně experimentují v NP Šumava, České Švýcarsko atd. Výsledky jsou vám jistě známy.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

7.2.2024 11:50 Reaguje na Otakar Pražák
Status Evropsky významné lokality a Natura 2000, nemají v podstatě žádná právně vymahatelná omezení. Je to jen deklarace. Parková úprava okrajů a luk byla dříve za knížepána. Pozůstatkem jsou solitérní duby, které po zárůstu odumírají. Okraje a okolí solitérních dubů je třeba prosvětlit. No zatím se ale těží dospělý les na dřevo. Určitě to víte jako místní znalec, jak se podívat na současný stav Mapy.cz. No a že se zalesňují paseky metodou fréza+HERBICID, TO TAKY DO TAKOVÉHO LESA NEPATŘÍ. Jde pouze o intenzivní metodiku produkce dřevní hmoty při minimu nákladů. Opakuji. To jako místní znalec vše víte. (I to, že AOPK si může mimo rezervace lámat něco někde.)
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.2.2024 22:18 Reaguje na Slavomil Vinkler
1**
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

8.2.2024 15:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jen pár technických poznámek. TO, že nyní dochází k prostorově větší obnově lesa pouze ukazuje na to jak vypadal ten les za toho knížepána před těmi 120 +- lety. Jo zalesňovali se tam megaholiny které nýní dorostly. Okolí soliterních dubů není , pokud se tedy jedná o ty solitery, potřeba prosvětlovat. Jsou to přece solitery. No a každý okraj lesního porostu, který vy požadujete prosvětlit tvoří plášť toho porostu a je ochraným prvkem. Prosvětlením toho pláště uděláte pouze místo pro bořivé větry aby se měly kudy do toho porostu zakousnout. Opravdu jste přesvědčen že AOPK se k hospodaření v Natuře 2000, ptačích oblastech či Evropsky významných lokalitích nevyjadřuje?
Odpovědět
AB

Anežka Bartošová

7.2.2024 15:56
Nikdy jsme ze své pozice co se týká petice pro ochranu Soutoku nevystupovali, že všichni jsou pro. To by byla lež. Je mi líto, že petice proti CHKO Soutok byla prezentována, že všichni jsou proti (občané, spolky, samosprávy).
Je v pořádku vyjádřit i jiný názor. O to víc mě mrzí, jakým způsobem byli místní lidé rukováni, aby se k petici proti CHKO přidali. Ne jen hospody se v místních vesnicích obcházeli s tím, že se lidé strašili zákazem chození do lesa, sběrem česneku medvědího, koncem samovýroby dříví,...
Podpis, který byl získán nepravdou a strašením, jakou má váhu? Co je vedlo k takovému stylu sběru podpisů, ani vědět nechci.
V petici, kterou jsme předávali bývalé ministryni Hubáčkové jsme vyčíslili, kolik podpisů je od místních. Číslo bylo zhruba stejné. Ti, kteří jsou zatvrzele z nějakého důvodu proti, stejně neuvěří. Ti už na projednání o plánované ochraně Soutoku chodili s tím, že neslyší, co se jim říká (a to stále dokola), škoda.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.2.2024 22:30 Reaguje na Anežka Bartošová
Děkuji za informace z "místa činu"!
Oblast Soutoku si zaslouží, aby byla vyhlášena alespoň chráněnou krajinnou oblastí.
Odpovědět
AB

Anežka Bartošová

7.2.2024 16:03
Jo a jinak téměř všechny pozemky v plánované CHKO Soutok patří státu. To znamená stejně nám místním, tak i jakéhokoliv Čecha, ať se nám to líbí, či ne (proto i ta celostátní petice).
A někteří místní odpůrci ochrany tohoto území při prvních krocích k maloplošné ochraně před pár lety začali zkupovat pozemky na Soutoku, mnohdy jen třeba 5x5 metrů z jediného důvodu, aby mohli pak vstupovat do všech řízení.
Smutná realita, kterou se nikdo nechlubí
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

8.2.2024 15:55 Reaguje na Anežka Bartošová
Tak tahle podle vás smutná realita je již dávno vyzkoušenou ekopraxí.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist