https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-valdman-transformace-energetiky-a-modernizacni-fond-se-v-cesku-rozjizdi-podivne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Valdman: Reakce na článek Transformace energetiky a Modernizační fond se v Česku rozjíždí podivně

1.12.2021
Státní fond životního prostředí ČR považuje organizaci Frank Bold, jejíž zástupci jsou členy Platformy Modernizačního fondu v České republice, za dobře informované a přínosné partnery v implementaci tohoto inovativního nástroje na podporu modernizace energetiky v České republice. Je proto zarážející, jaké laické a v mnoha ohledech si odporující informace uvádí pan Franc, člen tohoto sdružení, ve svém článku „Transformace energetiky a Modernizační fond se v Česku rozjíždí podivně“. Rád bych proto tyto zavádějících informace uvedl na pravou míru.
 
Hlavním cílem předregistračních výzev Modernizačního fondu bylo aktivovat investory a ověřit si jejich připravenost na čerpání dotačních prostředků. Enormní zájem, který o ně byl, nás v žádném případě nemile nezaskočil, právě naopak. Velký zájem nás potěšil a přijatých více než 10 tisíc projektových záměrů během 2 měsíců rozhodně neukazuje na nedostatečnou informovanost veřejnosti. Otevření předregistračních výzev bylo komunikováno formou tiskových zpráv, na webu, sociálních sítích i v časopise Priorita. Díky předregistračním výzvám jsme získali přehled o tom, jak obrovský je aktuální zájem, jaké projekty se chystají, jakých technologií se týkají a v jaké fázi připravenosti jsou, viz např. výsledky RES+. To byl pro nás výborný základ pro nastavení ostrých výzev Modernizačního fondu a rozdělování dotací a byl i klíčovým podkladem pro vyjednávání s Evropskou investiční bankou nad schématy podpor, což je specifikum tohoto finančního nástroje. Vše podstatné, jak funguje Modernizační fond, je přehledně popsáno např. zde.

Naprosto lživá informace, proti které se musím důrazně ohradit, je, cit. „Jeho část, kde je nejvíc peněz, byla otevřena jen na kraťoučké období dvou měsíců, od listopadu 2020 do ledna 2021, jako tzv. předregistrační výzva. Kdo se nepřihlásil s projektem, nemohl do dalšího kola. Věděla o tom jen velice úzká skupina podnikatelů, samozřejmě ČEZ a uhelné firmy.“ Předregistrační výzvy byly vyhlášeny 30. 11. 2020 s příjmem projektových námětů do 1. 2. 2021 a přímo v textu výzvy je uvedeno, cituji: „Předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu.“

Předregistrační výzvy byly otevřeny širokému okruhu žadatelů z veřejného i soukromého sektoru, malým i velkým podnikům. O zvýhodňování „vybraných“ skupiny velkých subjektů nad ostatními, proto nemůže být řeč. To ostatně potvrzují i výsledky předregistračních výzev, kde v případě programu na podporu obnovitelných zdrojů energie činil podíl stávajících výrobců elektrické energie oproti ostatním pouhých 7,8 %. Proč Frank Bold nedokázal z jím podaných 1000 projektových námětů proměnit doposud žádný do plné žádosti o podporu, je otázka, na kterou si musí odpovědět sám Frank Bold, výzva je pro tyto projekty stále otevřena.

Nevím a nerozumím, kam článek pana France směřuje, co jím chtěl říci a koho chtěl oslovit. A už vůbec mi není jasné, na čem staví slova „netransparentní, chaotická a nekoncepční příprava dotačních kol“. V případě Modernizačního fondu jsme spolu s MŽP k přípravě programu přistoupili zcela nad rámec svých zákonných povinností, mj. jsme zpracovali programový dokument a předložili ho ke schválení Vládě ČR, proběhlo zcela standardní připomínkové řízení všech zapojených subjektů. Princip partnerství, opět nad rámec zákonné povinnosti, je realizován zejména prostřednictvím Platformy Modernizačního fondu, složené mj. ze zástupců AK ČR, SMO ČR, SMS ČR, Uhelných regionů, Zeleného kruhu, MAS, Šance pro budovy, Komory OZE a celé řady dalších. Všechny klíčové dokumenty touto Platformou procházejí, všechny připomínky jsou vypořádávány a s partnery ve většině případů projednávány i bilaterálně na řadě tematických pracovních skupin. Za tento otevřený přístup jsme ze všech stran pozitivně hodnoceni.

V rozjezdu Modernizačního fondu se Česká republika stala premiantem ze všech přijímacích zemí. Hned v rámci prvního rozdělování financí se nám podařilo získat prostředky, které umožňují výrazně nebrzdit vysokou poptávku a současně připravovat podmínky i pro další podporované oblasti Modernizačního fondu. Již v první polovině úvodního roku implementace Modernizačního fondu otevřel Státní fond životního prostředí ČR výzvy s kumulativní alokací 18,3 mld. Kč a ke konci listopadu 2021 byly předloženy projekty s požadavkem na podporu v celkové výši více než 30 mld. Kč. To je jednou tolik, než je pro Českou republiku k dispozici z Modernizačního fondu pro letošní rok. Ne náhodou je Česká republika často dávána za vzor ostatním přijímacím zemím, které se na Českou republiku obrací s žádostmi o poradenství při nastavení obdobných podmínek i v jiných státech.


reklama

 
foto - Valdman Petr
Petr Valdman
Autor je ředitel Státního fondu životního prostředí.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist