https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pravda-vyjde-najevo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ivona Matějková: Pravda vyjde najevo

5.12.2000
Pravda časem vyjde najevo - pod tímto názvem byl 25.11.2000 uveřejněn v Klatovském deníku článek Jaromíra Bláhy, vedoucího programu Lesy Hnutí DUHA. Autor příspěvku se zde zamýšlí nad tím, jaké okolnosti vedly ředitele Správy NP Šumava ing. Ivana Žlábka k zamítnutí oficiální žádosti p. Tomislava Vodičky o poskytnutí informací týkající se hospodaření Správy šumavského parku. Nenachází však žádnou smysluplnou příčinu, jak o tom svědčí následující řádky:
 
"Podle platných zákonů má každý občan na takové informace o státním úřadu právo. Ředitel Ivan Žlábek však odmítl podrobné údaje o těžbě dřeva v parku poskytnout s výmluvou velmi průhlednou: na zpracování požadovaných informací prý nemají na správě parku čas. Předně nikdo, tedy ani ředitel Žlábek, si nemůže dovolit říci, že na plnění zákonů nemá čas. Navíc Tomislav Vodička nežádal, aby mu informace zpracovávali. Chtěl pouze mapy, čísla z lesní hospodářské evidence, údaje o množství finančních prostředků utracených správou parku na určité činnosti a její příjmy. Vše, co k poskytnutí těchto informací ředitel Žlábek potřebuje, je kopírka a papír. Jeho cenu je přitom žadatel povinen správě parku uhradit," cituji doslovně z článku J. Bláhy.

"Hnutí DUHA rovněž před časem žádalo o informace obdobného charakteru - například mapy hranic prvních zón, mapy porostů apod. Správa parku je také, v rozporu se zákonem, odmítla poskytnout. Ministerstvo životního prostředí však dalo jasný signál, že na rozdíl od jiných případů tentokrát porušování zákona trpět nebude. Tento týden vydalo příkaz správě parku mapové podklady vydat."

Není bez zajímavosti, že ing. Ivan Žlábek je v současné době trestně stíhán za porušení zákonného rozhodnutí vydaného dne 13.7.1998 Správou NP Šumava - viz "Rozhodnutí o zásazích proti škůdcům a zásazích v případech vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesních porostech, zařazených do II. zóny ochrany přírody NP Šumava", č.j. 51-VI /1078 /98. Toto rozhodnutí nařizuje ponechávat určitý objem asanované dřevní hmoty v rašelinných a podmáčených smrčinách či na extrémních stanovištích, neboť tlející dřevo zde představuje nezbytný zdroj živin pro obnovu lesního ekosystému. Dle zjištění České inspekce životního prostředí však Správa NP Šumava nechala za pomoci vrtulníků odvážet kmeny i z těch míst, kde mělo zůstat 20-100 % celkové dřevní hmoty. Na odvoz dřeva vrtulníky byly paradoxně čerpány dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotačního titulu 3.1.3. "K přírodě šetrné hospodaření v lesích NP - aplikace šetrných technologií - přibližování vrtulníkem".

Tento případ jasně poukazuje na smutnou skutečnost, že v NP Šumava není prioritní záležitostí ochrana přírody, nýbrž těžba a prodej dřeva. Hořká pravda však pomalu začíná vycházet najevo...


reklama

 
Ivona Matějková
autorka je čtenářkou EkoListu
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist