https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ucitele-podporujeme-nase-studenty-v-klimatickych-stavkach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Učitelé: Podporujeme naše studenty v klimatických stávkách

23.5.2019
Mají podporu stovky učitelů.
Mají podporu stovky učitelů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Zewlak Vrabec / a2larm
My, učitelé SŠ a ZŠ, chceme touto otevřenou výzvou vyjádřit jednoznačnou podporu našim studentům, kteří vyzvali vládu a zákonodárce k neodkladnému a aktivnímu přístupu ke globálním změnám klimatu. A tak jako desítky tisíc studentů po celém světě začali i oni na svůj požadavek upozorňovat opakujícími se pátečními stávkami (Fridays For Future).
 

My pedagogové se ke stávkám odhodláváme spíše výjimečně, přestože jde o krok legitimní a máme pro něj za léta nenaplněných slibů všech možných politických garnitur mnoho důvodů. Argumentujeme, že si nechceme brát svoje žáky a studenty jako rukojmí svých požadavků a že nechceme ztrácet drahocenný čas, který můžeme věnovat jim a jejich vzdělávání.

Jestliže je však jedním z cílů školní docházky připravit naše žáky a studenty na budoucnost a ta se v důsledku hrozící nezvratné změny klimatu jeví jako krajně nejistá, nemůžeme se za této situace tvářit, že se nás stávající protesty a výzvy za udržitelný život netýkají. Těžko můžeme naše žáky a studenty připravovat na budoucnost, když v důsledku devastace životního prostředí a změn klimatu již žádná udržitelná a dlouhodobá budoucnost nastat nemusí. Tím spíše, že dle zjištění Mezivládního panelu OSN pro klima nám příliš času na transformaci společenského a ekonomického systému nezbývá.

Vyzýváme proto vládu, Parlament ČR i zastupitelstva na všech úrovních, aby otázky spjaté se změnou klimatu začali brát vážně a učinili z nich co nejdříve ve své agendě otázku prioritní.

Vyzýváme rovněž Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a příslušné pracovní skupiny, které v současné době revidují Rámcové vzdělávací programy, aby v těchto patnáct let starých kurikulech mnohem více akcentovaly témata spjatá s ochranou klimatu, životního prostředí a s udržitelným životem na naší planetě. Environmentální výchova jako průřezové téma akcentující i potenciální klimatický kolaps naší civilizace by se měla v mnohem větší míře prosadit do všech předmětů a oborů.

Obracíme se i na Vás, studenti a žáci. Přestože mnohde možná narážíte u svých vyučujících na překážky a nepochopení, pokuste se veřejnost přesvědčit, že důvodem vaší stávky není jakési legitimizované záškoláctví, ale naopak starost o věci veřejné. Zvěte odborníky do škol nebo pořádejte studentské konference. Vejděte s námi do konstruktivního dialogu či sami přinášejte do vzdělávání témata související s globálními problémy životního prostředí.

Hrozící klimatický kolaps je problémem, jejž musíme řešit společně, ale který může zároveň pomoci odstranit případné bariéry mezi námi.

Stávkujete za vaši i naši budoucnost. Jsme si toho vědomi.

Petiční výbor:

Sofia Hladíková - ZŠ a MŠ Kocbeře
Klaus Hübner - Gymnázium Jihlava
Miroslav Pešek - Gymnázium Jana Keplera, Praha
Hana Vacková - Gymnázium Olomouc-Hejčín
Martin Vonášek - Gymnázium Hladnov, Ostrava

reklama

 
Učitelé

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (37)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

VW

Vladimír Wagner

23.5.2019 15:41
Učitelé by se hlavně měli snažit, aby žáci a studenti porozuměli přírodním a technickým zákonitostem a chápali, jak funguje svět a společnost. Pro pochopení toho, co reálně ovlivňuje klima, jaké dopady mají emise CO2 a jak lze případně dosáhnout jejich snižování jsou dominantně potřeba přírodovědné a technické znalosti. Měl jsem možnost, a několikrát jsem to zde dokumentoval, se přesvědčit o poměrně plytkých znalostech studentských aktivistů o oblasti jak klimatických změn, tak dalších oborů, které s tématem souvisí. U studentů může být neznalost a primitivní zjednodušování nejen závěrů klimatického panelu pochopeno na základě jejich mládí. Ovšem nedokážu už pochopit, když se stejného dočkám, jako je tomu v této petici, u jejich učitelů. Na základě ní bych si docela troufl tvrdit, že její autoři neviděli tyto závěry ani s rychlíku. Možná je to dáno i tím, že v petičním výboru není nikdo s přírodovědným nebo technickým zaměřením.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

23.5.2019 20:41 Reaguje na Vladimír Wagner
Ale pane Wagner nemotejte technické řešení se zaměřením. Je to naprosto legitimní požadavek, aby politici, vědci začali hledat řešení. Akademická obec promrhala několik let než byla ochotna připustit že se něco děje. Obyčejný člověk už dávno věděl jak devastující následky našeho počínání nemohou zůstat bez odezvy a přesto nám zarytě vědci tvrdili, jak jim to v excelovských tabulkách skvěle vychází. To že už máme toho vašeho haštěření dost, že by jste se měli probrat a najít řešení je nasnadě. Je dobře, že těm dětem nejde o to kdo letost dostane cenu, keré ego dostane zapravdu, ale o to aby se tato společnost konečně rozhýbala. Ani vy nemáte stoprocentní pravdu i když si to očividně myslíte.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

23.5.2019 22:20 Reaguje na Roman Salátek
Víte pane Salátku, jenomže třeba v oblasti energetiky politici a vědci řešení hledají a ty do jisté míry mají i cesty k němu (u nás třeba právě v aktualizaci státní energetické koncepce). Zde jsou velice často největšími sabotéry a přispěvateli k devastaci životního prostředí právě aktivisté a osoby jako jste Vy. Bylo by dobře, kdyby se hlavně něco rozhýbalo v tomto prostředí. Já jsem nikde netvrdil, že mám stoprocentně pravdu, vždy říkám, že se mohu mýlit. O stoprocentní pravdě a jistotě katastrofy hovoří jedině aktivisté a třeba právě i proponenti stávky za klima.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

24.5.2019 06:28 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagner, od vědce bych očekával, že dokáže napsat neutrální příspěvek, dokáže srozumitelně vysvětlit svůj názor. Jestliže neustále jemně povýšeně a ironicky shazujete všechny ekologické názory, protože prostě mají jiný názor, zdaleka ne většinový(ve společnosti) a hlavně ne jednotný, jak se tady snažíte naznačit, tak si asi neuvědomujete, že vaše příspěvky jen vyhrocují situaci a nic neřeší. Místo posílání se něco doučit, zkuste bez nálepkování o ekomarxismu, polpotismu, nebo kdo ví co ještě, jednoduše vysvětlit svůj názor. Na to nepotřebuji vysokou abych neviděl jak strašně se chováme k této zemi, děláme z ní jednu velkou stoku, spustili jsme rozsáhlé vymírání, změny klimatu, zemědělství nám ničí rozmanitost druhů, spodní vody. A příští rok budeme muset tu devastaci zase o nějaké to procento zvýšit, abychom se měli "dobře". Indicie, které jen potvrzují naše sobecké chování a jeho dopady, přichází ze všech možných koutů světa a rozmanitých oborů. Jak toto může lidská mysl popřít, co by jste tedy potřeboval za důkaz? Jsme jak ve velíně jaderné elek. v Černobylu a všichni kroutí hlavou co tam ti velící dělají a jejich ega nejsou ochotna připustit, že se mílí, že se řítí do katastrofy. Dokážete zastavit ten experiment nebo pojede podle manuálu?
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.5.2019 11:35 Reaguje na Roman Salátek
Pane Salátku. Dovolím si Vás citovat: "Na to nepotřebuji vysokou abych neviděl jak strašně se chováme k této zemi, děláme z ní jednu velkou stoku,...". Kdo si tady myslí, že má stoprocentní pravdu? Víte, pocházím z Ostravska, konkrétně z Havířova, a tak vím, jak tam, a nejen tam se ekologická situace dramaticky zlepšila. Pořád není zdaleka ideální, ale emise se snížily, Ostravice se citelně vyčistila, meandry Lučiny jsou ještě přírodnější. Nejen v Česku plocha neobdělávaných, zalesněných a vrácených přírodě území vzrostla. Kdyby ekoaktivisté vašeho typu neprosadily dotovaná biopaliva a energetické využití biomasy pod praporem snižování CO2 a boje proti klimatickým změnám, tak by byla situace ještě lepší.
A to vše v situaci, kdy se životní úroveň a možnosti vzdělání a svobodného a smysluplného využití života lidí nejen u nás zlepšila (jak je využijí, záleží už na konkrétním z nich).
K tomu, aby se situace s ochranou našeho životního prostředí a podmínek na Zemi zlepšila a byla udržitelná, je potřeba ještě hodně udělat. Na rozdíl od Vás si však myslím, že je pro to potřeba vysoká úroveň vzdělání u každého (a tedy vysoká) a ne pouze skandovaná, zafixovaná ideologická hesla.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

24.5.2019 14:03 Reaguje na Vladimír Wagner
Nedávno jsem zjistil, že naše republika dostala za úkol snížit C02, jakým způsobem bylo na rozhodnutí naší vlády a my jsme se rozhodli jít hlavně cestou biopaliva. Kdo pak si tu zase přihrál polívčičku? Je to strašné a je potřeba to zastavit. S tím naprosto souhlasím. Jen nechápu proč by jsme měli nejprve všechno zničit a pak revitalizovat(mimo jiné díky tlaku ekologických organizací). Vzdělání by mělo jít ruku v ruce se slušností, skromností a lidskostí. Odtrženo od těchto hodnot plodí jen peklo. Mladí se snaží nastavit pravidla hry, podle kterých by jsme měli směřovat naše úsilí. Motáte spoustu věcí dohromady. Je to ideový základ, ochrana přírody, udržitelný rozvoj, takže nechápu proč po nich vyžadujete hluboké vzdělání, to by měli mít lidé, co budou řešit konkrétní postupy. Pokusy s lidmi jsme také zakázali a nikdo přeci nepožaduje pro obhájce tohoto pravidla hluboké znalosti psychologie, medicínské znalosti, atd. Je to nastavení pravidel.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.5.2019 16:32 Reaguje na Roman Salátek
Pane Salátku s vámi nemá diskuze opravdu cenu. Vy to totiž převedete na nálepkování jiných různými morálními odsudky. Problém je, že pokud je někdo nevzdělaný a ještě se cítí, že on je ten morální a ten jiný je ten nemorální, tak dokáže svým aktivismem docílit takových škod na životním prostředí i společnosti, že to často jen těžko něco překoná. A na to jsem se snažil upozornit. Pokud nemáte kromě slušností, skromností a lidskostí i znalosti, tak vaše aktivitu mohou vést k katastrofě. A nastavovat pravidla bez znalosti problému opravdu k ničemu dobrému nepovede.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

24.5.2019 18:42 Reaguje na Vladimír Wagner
S tím naprosto nesouhlasím, nejprve nastavit pravidla a pak podle toho hledat a nabízet řešení. To už jsem zažil víckrát, že se zhaslo a čekalo jak to dopadne. Na nejvyšším místě je lidský život a ochrana přírody. To by měl být základ, ne rostoucí DPH jako je tomu dnes.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

26.5.2019 20:02 Reaguje na Roman Salátek
Ale ochrana lidského života je jaksi v rozporu s ochranou přírody. Např. nově narozené děti chtějí k životu další prostor na úkor přírody. Lidská kultura, kde ochrana lidského života je na "prvním místě", dovedla planetu do současného stavu.

Lidská společnost jede vpřed v hluboce vyježděných kolejích a změnit to půjde zoufale složitě. Pouhý apel na slušnost, skromnost a lidskost je zcela nedostatečné a vlastně i nebezpečné, neboť vytváří naivní a bezelstný pohled na svět, který může být velmi lehce zneužit.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

29.5.2019 21:43 Reaguje na Jiří Svoboda
Žití v rovnováze předvádí ve své dokonalosti přeci příroda sama. Od ní se můžeme učit. Naivní a slušný přeci není to samé. Obávám se ale že dobrovolně si lidé neporučí až pod tíhou okolností se o to snad budou snažit.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

30.5.2019 21:17 Reaguje na Roman Salátek
Řekl bych, že na mnohé rovnovážné situace, které dokonalá příroda předvádí, byste jako analogii v lidské společnosti těžko zkousnul. Např. medvěd sežere svá medvíďata.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.5.2019 17:14
Soudruzi učitelé mají poklonkování totalitě v krvi. Od minulého režimu prostě uplynulo příliš málo času. A to, co je na pedagogických fakultách kvalitnější, odchází, až na výjimky, mimo resort školství.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

23.5.2019 20:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Asi jste to nepochopil. Vaše rekce je mi záhadná.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.5.2019 05:59 Reaguje na Roman Salátek
Ale pochopil. Já učitelky, velebící s očima planoucíma nadšením totalitní komunistický režim, zažil na vlastní kůži, na základní i středí škole (a v podstatě i na vysoké).
Odpovědět
RS

Roman Salátek

24.5.2019 08:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Komunistický režim pohrdal lidskostí, životem. Opravdu v této výzvě vidíte paralelu? Mohu pochopit vaši obavu z budoucnosti, je otázka jaké jednání ji ohrožuje a jak to napravit.
Odpovědět
ig

24.5.2019 13:57 Reaguje na Roman Salátek
Je to paralela. Ideologie je, aspoň v některých kruzích, opět cennější než fakta. A to byl též základní znak komunistického režimu, diktatury proletariátu pohrdající vzděláním a ignorující realitu :-)
Odpovědět
RS

Roman Salátek

24.5.2019 14:15 Reaguje na
Ale teď přeci žijme také podle určitých pravidel. Ideologie. To že je chtějí změnit je naprosto v pořádku. My jsme uvěřili ekonomům, že sobecká motivace dokáže rozhýbat ekonomiku, přinese blahobyt. Že dokážeme tak nízký pud obrátit v náš prospěch. Učíme to děti ve školách, ekonomové o tom píšou knihy. A divíme se v jakém stavu je společnost. Udržitelný rozvoj je něco co je velká výzva pro všechny. Zodpovědnost za jiné bytosti, za lidi, za budoucnost je diktatura? Vzdělání bez lidskosti je jen pro psychopaty. Nevidím tady důraz na slušnou komunikaci a to i u vzdělaných osob.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2019 08:44 Reaguje na Roman Salátek
Udržitelný rozvoj je nesmyslný ideologický blaf, stejný jako budování komunistické společnosti.
A nasazení tržních principů nám opravdu pomohlo (obrovský skok po roce 1989, jenže pak nám to zařízla EU se svou směskou socialismu a fašismu).
Odpovědět
RS

Roman Salátek

26.5.2019 07:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Nesmysl je obhajovat exponenciální růst. Podívejte se prosím, jak vypadá. Jestli toto není ideologie, tak už nevím, co by vás přesvědčilo. Obhajovat něco tak sebedestruktivního je celkem velká odvaha. Už se totiž nemáme kam šířit, vše co šlo jsme obsadili, vydrancovali. Celá společnost už je z toho unavená. Podívejte se na učitele, lékaře, atd. A proč to celé děláme? Deset procent lidí vlastní víc majetku ne zbývající devadesát. Peněz je dost, je otázka jestli kvůli 10% lidí ničit tuto planetu. Jako společnost máme právo říct, že nejsme ochotni obětovat chiméře růstu DPH budoucnost, lidské bytosti. Chápu vaši obavu z komunismu, ale doba nás postavila před mnohem větší problém, který budeme muset řešit ať už se nám to líbí nebo ne. Proto prosím o to nastavit pravidla a poté navrhnout řešení. Poučme se z toho co se stalo při nástupu nacismu, komunismu, postavme lidský život a přírodu na nejvyšší stupínek. Vložme to do podstaty našeho právního řádu. Pak hledejme v mantinelech těchto pravidel možná řešení. Ale to znamená ochránit i toho posledního domorodce v deštných pralesech. Náš rozvoj nemůže být na úkor jiných. Už teď se obětováváme pro deset procent, co kdyby jsme to udělali pro nějaký vznešenější cíl?
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2019 09:29 Reaguje na Roman Salátek
My tím "růstem" v podstatě jen doháníme to, co jsme tady vinou lidí, hlásajících "Deset procent lidí vlastní víc majetku než zbývající devadesát." (a že je to špatně) zaostali.
I komunisté a fašisté (a mnozí další "-isté" se zaklínali tím, že jim jde o "vyšší zájem", takže zaklínání ekologistů v tomto směru neberu.

A, mimochodem, opravdu neberu představu, že by "příroda" (bůhví kým a bůhví jak definovaná) měla stát na stejné úrovni jako životy lidí.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

29.5.2019 21:38 Reaguje na Jan Šimůnek
Proto píšu lidé a hned příroda, v rovnováze. Jinak určitě si nemyslím, že společnost potřebuje takto bohaté lidi, i když oni si to možná myslí. Minimálně není důvod kvůli tomu ničit tuto zem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.5.2019 05:18 Reaguje na Roman Salátek
V dobře uspořádané společnosti mohou kvalitní lidé prací bohatství získat.
Odpovědět
ig

26.5.2019 14:31 Reaguje na Roman Salátek
Za růstem HDP ovšem nestojí touha zvyšovat HDP :-) Úplně stačí, když se přestěhuje do lepšího bytu - v ten okamžik vzroste HDP. A lidi chtějí bydlet líp (a fúru jiných věcí), takže HDP roste a roste. Jediný způsob jak to zastavit je (mimo jiné) účinně zabránit stavbě dalších domů. Kdyby jste to řešil takhle, nevím, jestli by vás za to lid pochválil :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.6.2019 09:08 Reaguje na
Mimochodem, HDP zcela nesmyslně zvyšují ekologická opatření EU: Předražené "eko" spotřebiče, nucená "ekologizace" budov a podobné škodlivé nesmysly.
Odpovědět
ig

26.5.2019 14:34 Reaguje na Roman Salátek
Těch 10 % lidí vlastnících 90 % je taky jen takový zkratkovitý propagandistický kec. Kdyby těm 10 % lidí najednou jejich majetek zmizel, ocitl byste se ve světě bez většiny budov, zmizely by letadla a vlaky, přestaly by existovat vodárny, elektrárny, prodejny cukrovinek a půjčovny bicyklů, ...
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

26.5.2019 19:46 Reaguje na Roman Salátek
Pane Salátku, jaká je korelace mezi vlastněním majetku (kapitálu) a udržitelností rozvoje či ničením planety? A co s tím chcete nadělat?

Zdá se, že citově chápete problém správně, rozumově by bylo dobré, kdybyste ještě přidal.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

29.5.2019 21:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Jen, že nyní systém generuje velké zisky. Je nutné tak tlačit na výkon ekonomiky? Podívejte se na reakce lidí jak emotivně reagují při zmínce o přesměrování našich cílů nějak jinam než na růst DPH. Na udržitelný rozvoj. Na ohleduplné technologie. Přijde vám to normální? To že jsme si na to zvykli neznamená, že je to v pořádku. Je to jen o společenské dohodě. Ať si ty peníze nechají, ale proč v tom dál pokračovat, když nás to posílá do pekel. Strach z diktatury nám brání v normální pohledu na společnost a její potřeby, je to zajímavé.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

30.5.2019 21:10 Reaguje na Roman Salátek
S přiměřeným ziskem se může spokojit hospodský či instalatér. Ale těžko výrobce automobilů či huťař. Tam musí jet vše na 120 %, aby ho konkurence nepřeválcovala. Je to velmi tvrdý chléb.

Zespolečenštění výrobních prostředků se už jednou nepovedlo a nebylo by dobré se z toho nepoučit.

Já vidím jedinou šanci ve v čase progresivním zpoplatnění všech činností poškozujících planetu a nechat trh volně fungovat v takto modifikovaných podmínkách.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.5.2019 10:25 Reaguje na Jiří Svoboda
Problém je, jak takové činnosti definovat a ohodnotit, aby to bylo skutečně objektivní v situaci, kdy skutečně vědecké informace (tedy ne bláboly organizací typu Greenpeace nebo IPCC) nic jistého nedávají.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

23.5.2019 17:21
Více OZE, více řepky a více kukuřice nejen pro bioplynky, ale i pro biometan od ANOfertu do aut! Ekologismus musí zvítězit nad přírodou! S černými, rudými a zelenými na věčné časya nikdy jinak!
Odpovědět
RS

Roman Salátek

23.5.2019 20:50 Reaguje na Michal Ukropec
Zkuste něco konkrétního zaco mohou ty děti. Myslím si že zrovna toto vadí i jim.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.5.2019 10:26 Reaguje na Roman Salátek
Už se jich ptali jinde, čeho se chtějí ve jménu boje za ekologii zbavit. Soudružka Greta se svou uhlíkovou stopou ukazuje, že nejspíš ničeho.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

6.6.2019 19:43 Reaguje na Roman Salátek
Savonarolovskou komunisticko-fašistickou soldatesku by slušný člověk neměl tolerovat. Člověk, který chce pomáhat přírodě, má možnost vystudovat příhodný obor, a může se tak i profesně se podílet na ochraně přírody. Já jsem autorizovaný stavitel ve vodohospodářských stavbách. Jinak jsem včelař, rybář, akvarista, terarista, herpetolog a mám i myslivecké zkoušky.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

24.5.2019 16:40
Musím uznat, že ta podpora studentům je napsána poměrně pěkně a možná i nadějně.

Ale pořád se to může zvrtnout. Místo aby se o supervážném a supersložitém problému ochrany klimatu a trvalé udržitelnosti rozvinula věcná a konstruktivní diskuse hledající co nejefektivnější řešení, může lehce dojít k tomu, že maximem snah bude, že do hodin přírodopisu budou zváni "odborníci" z ekologických organizací a budou do dětí nalévat své rozumy.

Každopádně si cením přístup pana Salátka, který nebojácně diskutuje a staví se tak do kontrastu s ostatními ekoaktivisty, kteří zůstávají při diskusích zalezlí ve svých ekoulitách.

Odpovědět

24.5.2019 21:10 Reaguje na Jiří Svoboda
I malé dítě vám kolikrát položí velmi jednoduchou, prostou, ale upřímnou otázku a to se člověk zapotí. Tím zesměšnováním mladých lidí přicházíme o velmi důležitou zpětnou vazbu. Mimo jiné je učíme "vést diskuzi". Kdyby to téma nebylo tak vážné bylo by to celé směšné.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

26.5.2019 18:06 Reaguje na
Jakou zpětnou vazbu?

To, co studenti předvádějí, žádnou diskusi neobsahuje, pak jsou ty úvozovky zcela na místě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.5.2019 08:18
Už se provalilo, že ve Švédsku jsou studenti na "stávky" nahánění násilím a pod hrozbou postihu. Viz https://www.info.cz/nazory/palicka-odmitas-stavkovat-s-gretou-ceka-te-sikana-41755.html

U nás to zatím (snad) probíhá stylem "dostaneš pětistovku a uvidíš na živo tajtrlíky z televize".

Faktem je, že čím budou studenti méně vzdělaní, tím spíš budou podporovat ekonesmysly, na jejichž vyvrácení zpravidla stačí trojčlenka (proto se taky na středních školách nejen neučí, ale přímo zakazuje). Ideálem moderního školství je nevzdělaný hlupák, jaké vidíme běžně v západních zemích EU.
Výsledkem této školské politiky ovšem je, že tito absolventi záměrně zméněcenněných škol budou dělat (v lepším případě) poskoky absolventům škol v Korei, Číně nebo Japonsku, kde je naopak kladen důraz na co nejvyšší kvalitu vzdělání i absolventa.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist