https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vaclav-prais-elektrarna-pocerady-nedodrzela-provozni-limity-urady-ale-odmitaji-zakrocit
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Václav Prais: Elektrárna Počerady nedodržela provozní limity, úřady ale odmítají zakročit

20.10.2023
Elektrárna Počerady.
Elektrárna Počerady.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín
Elektrárna Počerady odstavila jeden ze svých bloků do záložního režimu, ve kterém nemusela plnit řádné emisní limity. Po dvou letech ale vyšlo najevo, že značně překračovala limit povolených provozních hodin. Krajský úřad i Česká inspekce životního prostředí však nepovažují jednání elektrárny za nezákonné.
 
Elektrárna Počerady pod kontrolou skupiny Sev.en Pavla Tykače patří mezi největší znečišťovatele ovzduší skleníkovými plyny v České republice. Podle evropského práva musí provozovatelé uhelných elektráren dodržovat specifické emisní limity a modernizovat svá zařízení, aby vypouštěla méně znečišťujících látek. Aby provozovatel Počerad tuto povinnost oddálil, převedl v červenci roku 2020 jeden ze svých bloků do tzv. záložního režimu. Pro zdroje znečištění v tomto režimu platí výrazně mírnější emisní limity, lze je však provozovat pouze 1 500 hodin za rok.

Elektrárna tak sice může vypouštět do ovzduší vyšší koncentraci nečistot, ale zato ve výrazně menší frekvenci. Tím je vyšší emisní limit kompenzován a nedochází k nadměrnému znečištění životního prostředí. A provozovateli elektrárny je dána možnost svůj odstavený blok modernizovat, aby po ukončení záložního režimu mohl plnit řádné limity.

V srpnu minulého roku však provozovatel elektrárny převedl odstavený blok zpět do běžného provozu. Záložní režim tak trval lehce přes dva roky. Pokud by byl blok Elektrárny Počerady skutečně provozován maximálně 1 500 hodin každý rok, neměla by celková délka provozu za toto období překročit zhruba 3 250 hodin. Porovnání se skutečnými daty o provozu elektrárny však ukazuje, že byl blok po dobu záložního režimu v provozu více než 6 000 hodin. Provozovatel tak překročil povolený limit provozu téměř o dvojnásobek.

Expertní skupina Frank Bold na toto porušení upozornila Krajský úřad Ústeckého kraje i Českou inspekci životního prostředí. Úřady se však po zhruba pěti měsících údajného šetření rozhodly žádné kroky nepodnikat a překročení povoleného provozu ponechat bez sankce. Odvolávají se na znění vyhlášky, podle které se limit 1 500 hodin za rok počítá jako „klouzavý průměr za 5 let.“ Toto ustanovení má zajistit větší flexibilitu, kdy není nutné dodržet limit striktně v každém roce. Provoz se tak může rozložit do více let, kdy například v prvním roce bude zařízení v provozu 2 000 hodin a v druhém pouze 1 000 hodin.

Česká inspekce životního prostředí se odvolává právě na toto ustanovení a uvádí, že dokud neuběhlo 5 let trvání záložního režimu, nelze provozní limit přepočítávat na kratší časové úseky.

Postoj úřadů činí omezení provozu v záložním režimu de facto bezpředmětným, provozovatel by díky tomuto výkladu mohl převést elektrárnu do záložního režimu třeba jen na jeden rok, provozovat ji sedm a půl tisíce hodin, tedy po většinu roku, bez nutnosti dodržovat řádné emisní limity a na konci roku ji převést zpět do běžného provozu. Zjevné překročení provozního limitu by však úřady odbyly s tím, že záložní režim netrval 5 let a nemohou tak nijak zasáhnout.

Podle expertů z Frank Bold by se měl klouzavý průměr počítat vždy za období, po které záložní režim trvá. Tím by bylo dosaženo smyslu a účelu provozního limitu, provozovatelům by byla ponechána flexibilita a předešlo by se absurdním závěrům.

Není to poprvé, kdy úřady přistupují k provozovateli elektrárny velmi benevolentně. Například v roce 2021 získala Elektrárna Počerady výjimku z emisní limitů pro rtuť. Může díky ní vypouštět až 4x vyšší koncentraci této toxické látky. Do životního prostředí se tak potenciálně dostane až o 1 250 kg rtuti více než při dodržení řádných emisních limitů. Udělování výjimky provázely pochybnosti o nepodjatosti Krajského úřadu Ústeckého kraje kvůli mnohamilionovým darům poskytnutým Ústeckému kraji skupinou Sev.en. O zákonnosti samotné výjimky nyní musí rozhodnout správní soud.


reklama

 
foto - Prais Václav
Václav Prais
Autor je právní asistent v expertní skupině Frank Bold

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Uhrovič

20.10.2023 09:21
Autor je právní asistent v expertní skupině Frank Bold. Tak to chce žaloby a bojovat a ne kecat na ekolistě, pane Prais.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

20.10.2023 12:40
Řešením je úplné zrušení ČIŽP - pokud se nebude mít k nejapným dotazům občanů kdo vyjadřovat, nebude o čem psát protestní články...a přesně tímto směrem kráčí vláda financovaná provozovateli zdrojů znečištění (Křetínský, Tykač, Kellner/ová...).
Bohužel stále nebylo technologicky dořešeno cestování časem. Reportáž o současném stavu ochrany ŽP bych milerád pustil demonstrantům na podzim r.1989. Myslím, že by čuměli ještě víc, než soudruzi ve federálním shromáždění, když jim Čalfa (aktuálně předseda dozorčí rady Křetínského EPH) vysvětloval, že když nezvolí prezidentem Havla, budou viset na kandelábru :D
Odpovědět
ss

smějící se bestie

20.10.2023 13:44 Reaguje na Pavel Karel
1*
Odpovědět
VN

Vilém N

21.10.2023 00:27
Já bych všechny tydlety internety zakázal. Teda elektrárny. Rovnou vypnout. A všude. Cvak. Tak a co dál?
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

22.10.2023 11:34
Tento článek jasně ukazuje, proč se technik a právník nikdy nemohou domluvit!

Také ukazuje, jak často bývají používány nepřesné termíny.

Klouzavý průměr se používá především v ekonomice jako nástroj na zobrazení vývoje nějakého trendu (např. vývoj cen, vývoj kurzu apod.), ale v technické oblasti se moc nehodí, protože existují přesnější nástroje. V programech jako je MS Excel ho můžete znát pod pojmem "spojnice trendu", která se zobrazuje přímo v grafu Vámi zobrazovaných dat.

Mnohem vhodnější je tzv. "harmonický průměr", který ale někteří lidé slangově označují právě jako klouzavý průměr (i když to není přesné, ale už jsem se s tím setkal opakovaně). V programech jako je MS Excel jej v nápovědě najdete zadáním textu "HARMEAN (funkce)".

Takže když si naměřená data dáte do sloupců vedle sebe s aritmetickým průměrem, geometrickým průměrem a harmonickým průměrem, pak pochopí i člověk s netechnickým vzděláním, jak se to od sebe liší!

Harmonický průměr nejpřesněji zohledňuje odchylky hodnot (např. při najíždění technologie po odstávce) a používá i statistickou váhu odlehlých hodnot, protože počítá s jejich reálnou četností výskytu v celé datové sadě.

Profesionální ukázka je na webu Českého statistického úřadu, kde je přepočítán trend vývoje počtu obyvatel od roku 1918 do současnosti (zohledňuje počet narozených a počet zemřelých občanů). Právě u válečných let je citelně poznat rozdíl v průměrných hodnotách, který je dán četností výskytu zvýšené mortality obyvatelstva (zohledňuje počet obětí války).

Doporučuji autorovi, aby si ověřil přesný algoritmus výpočtu a zejména podmínky pro stanovení tzv. "odlehlých hodnot", které se do výpočtu nezapočítávají, případně jsou eliminovány jako odlehlé s nižší statistickou váhou.

Jinak to bude pořád "jeden o voze, druhý o koze" a nikdy se nedomluvíte!
Odpovědět
ig

23.10.2023 09:32 Reaguje na Jiří Kvítek
Případně se to může brát jako matematický důkaz, že expertní skupina Frank Bold není zase až tak expertní :D
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

23.10.2023 19:01 Reaguje na
1*
Odpovědět

Radek Čuda

23.10.2023 15:51
Já to tak úplně nepochopil.
V článku autor píše, že kraj a inspekce postupují podle platné vyhlášky.
Což je důvodem jeho stěžování si na oba uvedené subjekty.

Tak mne napadá, že je autor s prominutím blbej.

Buď kraj a inspekce podle vyhlášky nepostupovaly, a potom jsou na vině ony. Nebo podle ní postupovaly, popřípadě je její znění nejasné a vyhláška holt stojí za prd, a pak je na místě její kritika.
Ale kritizovat orgány veřejné správy, že postupují podle platné legislativy ... ehm.

Ale třeba je to jinak a autor je jen slabší v psaném projevu.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

23.10.2023 19:09 Reaguje na Radek Čuda
Dovolte abych Vás zdvořile upřesnil:

- není pravda, že Vy jste to nepochopil
- je pravděpodobnější, že to nepochopil autor, jak jsem výše vysvětlil

To víte, expertní skupina si dneska říká kdekdo...ale EGO znalosti nikdy nenahradí!
Odpovědět

Viktor Šedivý

23.10.2023 21:17
Elektrárna Počerady je užitečná. Vyrábí elektrický proud. Bez elektřiny se neobejdeme, výpadek dodávek by měl fatální následky.

Frank Bold a Václav Prais jsou neužiteční prudiči. Nic potřebného nikdy nevyrobili, kdyby zmizeli z povrchu zemského, akorát by se lidem ulevilo.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist