https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vedci-a-nevladni-organizace-pane-ministre-neoslabujte-ekologicka-opatreni-v-zemedelskych-dotacich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vědci a nevládní organizace: Pane ministře, neoslabujte ekologická opatření v zemědělských dotacích!

18.3.2024
Na ilustračním snímku biopás.
Na ilustračním snímku biopás.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Přes 180 vědců a 21 nevládních organizací v otevřeném dopisu ministru zemědělství Marku Výbornému vyjádřili výrazné znepokojení nad oslabováním základních ekologických podmínek v rámci dotací ze Společné zemědělské politiky.
 
Vážený pane ministře,
zemědělský sektor přímo závisí na stavu krajiny a přírodních zdrojů. Péče o půdu, ochrana a dobré hospodaření s vodou a podpora biodiverzity jsou základními podmínkami dlouhodobě prosperujícího zemědělství. Nastavit opatření, která pomohou napravit degradační procesy zemědělské krajiny a připravit zemědělský sektor na stále se zhoršující dopady klimatických změn, není snadné. Je to však zcela nezbytné, ačkoli se jedná o dlouhodobý a pracný proces, který vyžaduje finance, trpělivost, odvahu a flexibilitu v hledání vhodných přístupů.

Velice jsme ocenili zahrnutí odpovídajících cílů do programového prohlášení vlády a jejich reflexi v českém Strategickém plánu Společné zemědělské politiky, které se po dlouhých jednáních podařilo dosáhnout. Nyní jsme ale velmi znepokojeni, že pod tlakem ekonomických a politických problémů by se tyto dlouhodobé klíčové potřeby naší společnosti mohly dostat na okraj zájmu. To považujeme za nešťastné. Řešení důležitých problémů by se tím jen odkládalo a do budoucna ještě více komplikovalo a zdražovalo.

Považujeme proto za důležité, aby resort zemědělství a celá vláda usilovali o to, že

   1) nebude docházet k oslabování environmentálních ambicí na národní ani na evropské úrovni
   2) veřejné finance ve formě zemědělských dotací budou využívány v souladu se snahami připravit zemědělství a krajinu na klimatické trendy, zastavit degradaci přírodních zdrojů a čelit úbytku biodiverzity
   3) bude podpořena osvěta zemědělské i široké veřejnosti o významu environmentálních opatření pro zachování zemědělské produkce, včetně dostupného poradenského systému pro oblasti ochrany půdy, krajiny a biodiverzity
   4) péče o půdu, ochrana a dobré hospodaření s vodními zdroji a podpora biodiverzity budou náležitě zapracovány do plánované aktualizace Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 způsobem, který odpovídá naléhavosti situace.

Pro tuto chvíli vnímáme jako zásadní hájit na národní i evropské úrovni zachování základních dotačních podmínek Společné zemědělské politiky - Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES a ekoplatby. Žádáme proto, aby byl od roku 2025 obnoven požadavek na zachování a vytváření přírodních prvků a ekostabilizačních ploch (DZES 8) v souladu s Evropskou komisí schváleným Strategickým plánem. Podobně je potřeba zachovat i požadavky na střídání plodin (DZES 7a) nebo minimální pokryv půdy (DZES 6). Je možné diskutovat o konkrétním nastavení parametrů tak, aby je mohli zemědělci vzít lépe za své, ale základní rámec a cíle musí zůstat zachovány.

Vnímáme problémy zemědělců, uznáváme mnohé jejich požadavky a snahu o důstojné podmínky pro život a práci. Vítáme kroky, jako je například omezování byrokracie, která je mimo jiné překážkou také pro naplňování environmentálních potřeb, protože zemědělcům komplikuje zavádění potřebných opatření. Jsme připraveni být nápomocni v hledání konstruktivních návrhů, které budou lépe slučitelné se zemědělskou praxí, a zároveň budou adekvátně odpovídat na realitu klimatické i biodiverzitní krize.

S úctou a pozdravem,

Nevládní organizace
Arnika
Asociace místních potravinových iniciativ
Beleco
Česká arachnologická společnost
Česká společnost ornitologická
Český svaz ochránců přírody
ČESON - Česká společnost pro ochranu netopýrů
Čmelák - Společnost přátel přírody
Greenpeace Česká republika
Hnutí DUHA
Institut pro udržitelný rozvoj
JARO Jaroměř
Krajinohled
Nadace Pro půdu
Pražská pastvina
Společnost pro zvířata
STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
Svoboda zvířat Plzeň
Vše pro půdu
WWF v Česku
Živá půda (Nadace Partnerství)

Vědci a vědkyně
Albrechtová Jana Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Univerzita Karlova v Praze
Baláž Vojtech Vetuni Brno
Balvín Ondřej FZP ČZU
Baránková Lucie Univerzita Karlova
Bartošíková Jana Masarykova univerzita
Benda Daniel Přírodovědecká fakulta UK
Bendová Zdeňka Přírodovědecká fakulta UK
Benetková Petra Ústav pro životní prostředí
Bezányiová Kateřina PřF UK
Bezděk Aleš Biologické centrum AVČR, Entomologický ústav
Bláhová Kateřina BC AV ČR, v.v.i.
Böhmová Julie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Bonušová Běla Česká zemědělská univerzita v Praze
Bouda Martin Botanický ústav AVČR
Brož Petr Geofyzikální ústav AV ČR
Bubeníková Kristýna Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK
Ceacero Herrador Francisco Czech University of Life Sciences Prague
Čada Vojtěch Česká zemědělská univerzita v Praze
Černá Barbora Přírodovědecká fakulta UK
Černohorský Jan Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra ekologie a ŽP
Černý Pixová Kateřina Česká zemědělská univerzita
Červeňák Jakub Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Douda Jan Česká zemědělská univerzita v Praze
Drlíková Johana Ústav výzkumu globální změny CzechGlobe AVČR
Dvořák Tomáš LGR ÚŽFG AVČR; KZ PŘF UK
Fanta Václav Česká zemědělská univerzita v Praze
Farkač Bronislav Centrum pro otázky životního prostředí UK
Fencková Michaela Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Frantová Veronika Technická univerzita v Liberci
Freudenfeld Petr Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Frýdlová Petra Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
Gajdošová Dorota Česká zemědělská univerzita v Praze
Gonzalez Ezequiel Česká zemědělská univerzita v Praze
Gvoždík Václav Ústav biologie obratlovců AV ČR
Hadrián Tuf Ivan Univerzita Palackého v Olomouci
Hájek Michal Masarykova Univerzita
Hájek Tomáš Muzeum Podblanicka, p.o.
Hájková Petra Ústav biologie obratlovců AV ČR
Harabiš Filip ČZU Praha
Havránek Milan Univerzita Karlova
Hédl Radim Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Hejzlarová Eva Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Herben Tomas Univerzita Karlova, katedra botaniky
Hlaváček Antonín Univerzita Karlova
Hofmanová Jiřina Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno
Hološková Adriana Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Homolka Miloslav ÚBO AVČR Brno
Honek David Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Horáček Ivan Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Horák Kryštof Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita Brno
Horký Jakub Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Horsák Michal Masarykova univerzita
Hovorka Tomáš Národní muzeum
Hovorka Jan Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Hradilek Václav Česká zemědělská univerzita
Hrádková Anna Masarykova univerzita
Hrouda Adam Botanický ústav AV ČR
Hruška Jakub Ústav výzkumu globální změny CzechGlobe AVČR
Hula Vladimír Mendelova univerzita v Brně
Chajma Petr Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Chocholová Valérie Přírodovědecká fakulta UK
Choma Michal Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Chroňáková Alica Biologické centrum AV ČR
Chuman Tomáš Přf UK
Chytrý Milan Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Jan Jiří Biologické Centrum AV ČR, v. v. i.
Jandová Kateřina Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Janečková Petra Universita Karlova
Janík Tomáš Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.; Přírodovědecká fakulta UK
Janšta Petr Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
Jelínková Jitka ČZU, FŽP
Jor Tomáš katedra zoologie, Přf UK
Juřičková Lucie Přírodovědecká fakulta UK
Kadlec Tomáš Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Kadlecová Martina Česká zemědělská univerzita
Kašpar Marek Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kintrová Kateřina Masarykova univerzita
Klimeš Petr Biologické Centrum AVČR, v.v.i.
Kment Petr Národní muzeum
Knapp Michal Česká zemědělská univerzita v Praze
Kolář Vojtěch Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kolář Filip Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Komárková Martina Česká zemědělská univerzita
Kopecká Ivana Ústav pro životní prostředí PřF UK
Kostromskaya Valeriya Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy
Kotecký Vojtěch Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Kotyk Michael Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Kozel Petr Biologické centrum AVČR, Entomologický ústav
Kozlíková Eliška Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav
Kozubík Alois PřF MU Brno
Krpcová Alena Univerzita Karlova
Kubánková Aneta Katedra zoologie, Univerzita Karlova
Kubovčiak Jan Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Lojka Bohdan Česká zemědělská univerzita v Praze
Lučan Radek Univerzita Karlova
Lukovský Jan Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy
Malenovský Igor Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno
Malíček Jiří Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Marec František Biologické centrum AV ČR
Marková Kristýna Technická univerzita v Liberci
Marková Kateřina Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Martin Jana Entomologický ústav AVČR
Medková Lucie VÚKOZ, v.v.i.
Mikula Peter Technical University in Munich
Müllerová Jana Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Müllerová Anna Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Němcová Yvonne Univerzita Karlova, Př.F., Katedra botaniky
Němec Pavel Přírodovědecký Fakulta Univerzity Karlovy
Novotná Hedvika FHS UK
Opatová Věra Přírodovědecká fakulta UK
Pavlíková Barbara Přírodovědecká fakulta - Univerzita Karlova
Pergl Jan Botanický ústav AV ČR
Peterka Tomáš Masarykova univerzita
Peterka Jiří Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav
Peterková Šárka Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Petrus David FŽP ČZU
Petrusek Adam Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Petřík Petr Botanický ústav AV ČR a Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze
Pixová Michaela Institut für Entwicklungsforschung, BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Počtová Vodičková Barbora ČHMÚ
Prach Karel Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích
Procházka Petr Ústav biologie obratlovců AV ČR
Reif Jiří Ústav pro životní prostředí, PřF UK, Praha
Rindos Michal Czech Academy of Sciences, Biology Centre v.v.i.
Romportl Dušan VÚKOZ, v.v.i.
Rozkošná Knitlová Markéta Katedra zoologie PřF UK
Růžička Jan Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra ekologie
Růžičková Jana HUN-REN-ELTE-MTM Integrative Ecology Research Group, Eötvös Loránd University
Řeháková Klára Botanický ústav AV ČR
Řehounková Klára Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Řeřicha Michal Česká zemědělská univerzita v Praze
Řezáč Milan Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Simon Ondřej FŽP ČZU
Singh Patrícia Masarykova Univerzita
Sirová Dagmara Biologické Centrum AV ČR, v.v.i.
Skokanová Hana VÚKOZ
Sládeček Martin Fakulta životního prostředí, ČZU
Soukalová Kateřina Biologické Centrum AV ČR v.v.i.
Storch David Univerzita Karlova
Straka Jakub PřF UK, Katedra zoologie
Svoboda David Univerzita Karlova, přírodovědecká fakulta
Sychra Jan Masarykova univerzita
Sychra Oldřich Veterinární univerzita Brno
Šebek Pavel Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Šímová Irena Univerzita Karlova
Šípek Petr PřF UK, Katedra Zoologie
Šmíd Jiří Univerzita Karlova
Šmídová Adéla PřF UK Praha
Šmilauer Petr Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Šmilauerová Marie Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
Šobotník Jan FTZ ČZU
Štefka Jan Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
Štrobl Martin Česká zemědělská univerzita v Praze
Těšický Martin Ludwig Maximilian University of Munich
Tetaur Adam Česká Zemědělská Univerzita v Praze
Tichý Lubomír Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Tropek Robert Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Václavík Tomáš Univerzita Palackého Olomouc
Vašíčková Ivana VÚKOZ, v.v.i.
Večeřa Martin Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita
Věchtová Pavlína Přírodovědecká fakulta JU
Velenská Doubravka Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Vilímová Jitka Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Vinkler Michal Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Vizina Adam VUV TGM, v.v.i.
Vlašín Mojmír FSS MUNI Brno
Vohnoutová Marta Jihočeská univerzita
Vohralík Vladimír Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Vojík Martin FŽP ČZU
Volf Martin Biologické Centrum AVČR
Vondrák Daniel Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Voříšek Petr Česká společnost ornitologická
Weiss Matthias ENTOMOLOGICKÝ ÚSTAV Biologické centrum AV ČR, v
Wild Jan Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Wutkowska Magdalena Biology Centre CAS
Zahradníčková Helena Biologické centrum AVČR
Záleská Josefína Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Zasadil Petr Česká zemědělská univerzita v Praze
Zeidler Miroslav Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Zukal Jan Ústav biologie obratlovců AV ČR
Zýka Vladimír Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

reklama

 
Vědci a nevládní organizace

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (12)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

18.3.2024 18:46
Uvidíme. Mnoho iniciativ má už pošramocenou pověst.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

18.3.2024 19:16
Ani jeden, který rozumí zemědělství. Ti z ČZÚ jsou z kateder ekologie, plánování krajiny.
Odpovědět
Ra

Radek

18.3.2024 21:20
Podle toho jak vypadá životní prostředí v tuto chvíli , v celé ČR chybí drobná zvěř , zdevastovaná půda která není schopná absorbovat vodu , v nadmořské výšce 500 m i výš se pěstuje kukuřice a to do bioplýnek , eroze půdy kam se oko podívá . Díky dotovaným zemědělským firmám se změnilo životní prostředí které v podstatě vyhovuje jen černé zvěři. Proto se ptám , co dělali zemědělci z dotacemi do teď a jak chcete uhlídat aby se konečně za pomoci veřejných peněz opravdu starali o životní prostředí , tak jak o tom píšete .
Odpovědět
pp

pavel peregrin

18.3.2024 22:36 Reaguje na Radek
Zemědělci si z dotací alespoň částečně dorovnali rozdíl normální výkupní ceny komodit, který by měl být. Nežijte v bludu, že dotace slouží na nějaké životní prostředí.A pokud by tomu měly sloužit, tak musí být výkupní ceny takové, které pokryjí výrobní náklady. Zatím tomu tak není.
Odpovědět
Ra

Radek

19.3.2024 06:55 Reaguje na pavel peregrin
Já v iluzi nežiju.

Ten kdo žije v iluzi jsou páni vědci .

Ty peníze o které žádají pana ministra totiž skončí ve vašich kapsách jako navýšení zisku . Nevládní organizace z nich budou zase chvíli žít , o nic jiného jim nejde .

TEN KDO OSTROUHÁ JE NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZVĚŘ
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

19.3.2024 11:03 Reaguje na Radek
Jo, jsou lidé, kteří budou závidět i rakovinu, pokud ten nemocný na ni dostane invalidní důchod.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

19.3.2024 10:49
Vážení, nežádejte, zaplaťte. A hysterie není na místě. Právě mám puštěný webinář MZE k přímým platbám a PRV a můžu bez uzardění prohlásit, že zmírnění podmínek pro neprodukční plochy, které s takovou pompou ventiluje v médiích EK i naše ministerstvo, je jen šidítko pro rozzuřené zemědělce. Snad v každém slidu je červeně nějaká nová povinnost, nový termín nebo "zpřesnění požadavků" na žadatele, které přinese zkomplikování podmínek plnění jednotlivých opatření. Žádné zmírňování se ve skutečnosti nekoná. Opět se utahují šrouby.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.3.2024 10:50
Uvedenými opatřeními, které snižují zelenými neználky v Bruseli nadiktovaná zelená opatření se pouze snížila rychlost propadu našeho zemědělství a naší potravinové soběstačnosti.
Bruselské regulace a zelená Green dealovská opatření mají potenciál evropské zemědělství zničit neboli učinit ho globálně totálně nekonkurenceschopné. Což se už z děje, kdekoliv jinde na světě mimo Evropu produkují srovnatelné potraviny výrazně levněji, takž stačí ,když vlivem určité nadprodukce obilí klesne jeho cena jako nyní, světoví producenti to bez problémů ustojí, ale evropští zemědělci už kvůli tomu krachují.
nemáme li si naše zemědělství úplně zničit a EU vystavit další z mnoha už Bruselem zajištěných závislosti, závislosti na dovozu potravin z jiných částí světa, je třeba zelená bruselská Green dealovská opatření pro zemědělce výrazně zneutralizovat nebo rovnou zrušit.
Odpovědět
HH

Honza Honza

22.3.2024 07:32
Na tomto dopisu je vidět, jak vše je nutno řešit komplexně, globálně, izolované výkřiky (i když jsou správné) nikam nevedou. Na vše je nutno se dobře připravit, mít nějaký rozumný plán, vidět priority. To platí i pro Green Deal.
Celá dotační politika EU je chybná. Tato politika chránila zemnědělce vyspělých zemí Evropy, aby si zachovali vysokou živ. úroveň za výrobu, která není schopná konkurence se světem, přitom poškozovala přírodu. Nelze vytrhnout ČR a zavést jiná pravidla - naši zemědělci zbankrotují.
Musí se postupovat postupně, rozumně, ministr takto postupuje, i když to pořírodě zatím škodí, nelze náhle udělat revoluci. Je třeba tlačit na EU aby se změnila, dokud to nebude, snažit se osamostatnit, nepřijímat rigidně všechna nařízení EU, být papežštější než papež.
Náš stát by měl přijmout původní Klausovu doktrínu- být co nejméně závislý na EU, tvořit si pokud možno své vlastní zákony, max. se od EU odklánět.
EU a Green Deal je dobrý projekt, není možno jej zrušit, je nutno se max. snažit jej opravit, dokud to nejde, tak nařízení EU pokud možno ignorovat a jít svoji vlastní cestou.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.3.2024 10:05 Reaguje na Honza Honza
No, pokud je projekt , jak říkáte dobrý tak co na něm chcete opravovat?
No a na úvodní fotce je krásně vidět jak se z toho nyní tolik vzývaneho biopásu může naopak stát biopast.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.3.2024 09:29 Reaguje na Jarek Schindler
Taky jsem si všiml, zásobárna plevelů a pod rottlinami určitě nory hrabošů. A celý ten nesmysl financuje zemědělec ze svých prostředků, protože z té plochy platí daně, musí tam na své náklady po sklizni provést nějakou úpravu půdy a na jaře klasicky připravit půdu a osít. Pouze pesticidy tam nemusí používat, ale o to víc je potom bude muset použít, až z toho pásu zase bude dělat produkční pole.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

25.3.2024 14:06
Studie vědeckých ekologů v kalifornii Viz:
https://www.osel.cz/13401-nechteny-efekt-ekologickeho-zemedelstvi.html
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist