https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/veronika-dombrovska-otevreny-dopis-mzp-na-verejne-projednavani-rozsireni-dolu-bilina-vulgarismy-nepatri
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Veronika Dombrovská: Otevřený dopis MŽP o tom, že na veřejné projednávání rozšíření dolu Bílina vulgarismy nepatří

14.12.2018
Důl Bílina. Ilustrační snímek.
Důl Bílina. Ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Vážené Ministerstvo životního prostředí,
12.12.2018 jsem se zúčastnila veřejného projednávání rozšiřování lomu Bílina, z něhož jsem odešla po té, co spolupracovník zpracovatelů EIA začal mluvit vulgárně a vyzval k prezentaci údajně nestranného bývalého pracovníka Severočeských dolů, aby ten při prezentování tvrdil, že české emise CO2 jsou v evropském kontextu zanedbatelné, ačkoliv podle ČSÚ jsou tyto 3. nejvyšší v přepočtu na osobu. V setrvávání na veřejném projednávání jsem v tu chvíli přestala vidět smysl a nyní se na vás obracím písemně s pěti body.
 

1) Žádám o vysvětlení, proč z veřejného projednávání nesměly být pořizovány audio ani video záznamy nikým kromě Vás. Dále Vás žádám, zda byste mi mohli poskytnout Vámi vytvořený záznam.

Domnívám se, že toto je v rozporu s principem veřejného projednávání samotného, kterého se může účastnit kdokoliv. Zákazem činíte z veřejného projednávání exkluzivní událost, o jejímž detailním obsahu se mohou dozvědět pouze ti lidé, kteří mají čas uprostřed týdne a disponují finančními prostředky, aby si mohli dovolit přijet do Mostu a strávit tam (a cestou) skoro celý den.

2) Žádám o to, aby Severočeské Doly musely přehodnotit a omluvit se za to, že u problematiky překračování limitů 24-hodinové průměrné koncentrace PM10, které by kvůli rozšíření lomu zasáhlo obyvatelky a obyvatele okolních obcí, argumentují tím, že jsou tam tyto limity překračovány již nyní.

Domnívám se, že je to ukázka absolutního despektu ke zdraví místních lidí a je podle mého názoru zcela nepřípustné takto argumentovat v demokratické zemi jako je Česká republika.

3) Žádám o to, aby se pan Paroha omluvil za svůj výstup, během něhož použil vulgární výraz „sračky“ a adresoval ho zástupci dotčené veřejnosti s tím, že zástupce upozorňující na existenci vědeckého konsenzu o tom, že 80 % všech známých zásob fosilních paliv musí zůstat pod zemí, nechceme-li dojít ke zvýšení globální teploty o 1,5 stupně, neví, o čem mluví.

Domnívám se, že používat vulgární výrazy na veřejném projednávání, které by mělo být demokratickým politickým nástrojem, je zcela nemístné a může spíše odradit veřejnost, aby o takové politické nástroje měla zájem. To je proti principům otevřené demokratické společnosti.

4) Žádám o to, aby Ministerstvo dalo této dokumentaci EIA negativní stanovisko.

V demokratickém sekulárním státě by nemělo docházet k tomu, že objektivní vědecké hodnocení vlivu těžby na životní prostředí vypracovávají lidé, kteří popírají vliv pálení uhlí na klima či tvrdí, že plán revitalizace a zatopení bývalých lomů vodou nebude do roku 2050 ohrožován již dnes zcela evidentními suchy. Přitom tito lidé jsou za přípravu dokumentace placeni, kdežto lidé, kteří jí mohou oponovat připomínkami, to musí udělat teprve ve svém volném čase po práci a o termínu veřejného projednávání, kde mohou (je-li jim štěstí nakloněno, protože vyvolávání lidí z veřejnosti nemá žádná jasná pravidla) položit své otázky, se dozví snad jen několik dní předem.

5) Žádám změnu zákonu o EIA.

Tento záměr jasně prokázal jeho systémové nedostatky zejména co se týče zpracování vlivů na globální klima, kdy tato EIA hodnotí pouze vlivy těžby, nikoliv však pálení uhlí. Vlivy pálení mají být posuzovány v samostatných EIA. Jelikož však k pálení dochází v domácnostech, na něž se zákon o EIA nevztahuje a ve starých uhelných elektrárnách, které procesem EIA nikdy neprošly a procházet nebudou, k hodnocení vlivu pálení uhlí na ŽP nedojde nikdy a to je v době klimatické krize podle mého názoru chyba, která by měla být urychleně napravena. Pan Morávek se oháněl pojmem rovnost před zákonem. Severočeské Doly by podle něj neměly být nuceny počítat vliv pálení uhlí na klima, protože jiné firmy také nemusí počítat vliv prodávaného produktu. Nemělo by ale prioritou Ministerstva být dodržování rovnosti před zákonem pro obyvatele a obyvatelky obcí v okolí lomu, kteří jsou tímto zbavováni svého ústavního práva na příznivé životní prostředí?

Předem Vám děkuji za odpověď.
reklama

 
Veronika Dombrovská
Autorka je čtenářka Ekolistu.cz.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist