https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vice-penez-zeleznici
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

RNDr. Miroslav Patrik: Více peněz železnici

5.12.1998
Česká vláda v polovině listopadu 1998 předložila druhý návrh státního rozpočtu na rok 1999, který předpokládá schodek ve výši 31,015 miliard korun. Ke změnám došlo i v kapitole "327 - Ministerstvo dopravy a spojů", neboť druhý návrh předpokládá celkové výdaje ve výši 31 025,472 miliónů korun (v prvním návrhu se uvažovalo o výdajích 30 777,348 miliónů korun, tj. o 248,124 miliónů korun méně). Nejvyšší nárůst při konstrukci 2. návrhu rozpočtu v této kapitole došlo u financování investic - 1. návrh počítal s 15,900 miliardami korun, kdežto druhý s 16,252 miliardami korun (tj. o 352 miliónů Kč více na rekonstrukci železničních tratí, což lze z hlediska ochrany životního prostředí uvítat)
 
Při rozdělení investičních nákladů pro jednotlivé druhy dopravní infrastruktury je zřejmé, že jde o pokračování trendu z minulých let, kdy byla jednoznačně upřednostněna silniční doprava. Na základě doporučení zemí Evropské unie by investice do dopravních sítí měly být podle specifických podmínek asi v tomto poměru: silnice 45 % (vládní návrh rozpočtu 60,5 %), železnice 45 % (35,6 %), vodní doprava 3 % (2,5 %), letecká doprava 3 % (0,8 %) a kombinovaná doprava 4 % (0,6 %). Je zřejmé, že kromě vodní dopravy (rozvoj infrastruktury u nás však naráží na přísné limity ochrany přírody) jsou největší odlišnosti u kombinované dopravy (velmi nízká podpora), železniční dopravy (nízká podpora) a u silniční dopravy (naopak značná podpora).

Uvedené disproporce se částečně snaží řešit alternativní návrh Českého a Slovenského klubu. Na základě své studie o rozvoji dopravních sítí ČR do roku 2010 (červen 1998, text na http://www.detizeme.cz) navrhuje snížit investice do rychlostních silnic a dálnic a vodní dopravy ve prospěch programu rekonstrukce železničních tratí.

Jedním ze sporných bodů mezi staviteli silnic dálničního typu a ochranáři přírody se v poslední době staly přímé investice do rychlostních silnic a dálnic. V 2. návrhu rozpočtu tvoří tyto investice cca 50 %, kdežto v alternativním návrhu 45 %, tzn. že převažuje modernizace a rekonstrukce stávající silniční a dálniční sítě nad novostavbami. Alternativní návrh ČS dopravního klubu je tak ve shodě s proklamacemi vedení MDS ČR a ČSSD o upřednostnění údržby nad výstavbou.

Pokud poslanci schválí předloženou druhou verzi státního rozpočtu, může se návrh Českého a Slovenského klubu na změnu výdajů finančních prostředků v kap. "327" ve prospěch ekologicky šetrného druhu dopravy - železnice (zvýšení o 1 563,585 miliónů korun) stát podkladem k věcné diskusi při druhém čtení v příslušných výborech, resp. podvýborech. Lze jen doufat, že změna ve složení vlády i rozložení politických sil v parlamentě umožní prosadit ekologicky udržitelný rozvoj dopravní infrastruktury v souladu s přijatou dopravní politikou ČR. Hlasování o konečné podobě zákona o státním rozpočtu na rok 1999 tak ukáže, že omezování vlivu dopravy na životního prostředí není jen předvolební proklamací stávajících parlamentních politických stran.


reklama

 
RNDr. Miroslav Patrik
Autor je předsedou Českého a slovenského dopravního klubu
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist