https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-je-opravdu-nemecky-odklon-od-jadra-dobrou-cestou-k-udrzitelne-energetice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Je opravdu německý odklon od jádra dobrou cestou k udržitelné energetice?

16.5.2023
Jaderná elektrárna v Gundremmingenu v Německu.
Jaderná elektrárna v Gundremmingenu v Německu.
Celá řada naších zelených aktivistů považuje německé uzavírání jaderných elektráren za tu správnou cestu k udržitelné nízkoemisní energetice. Německá energetická koncepce je podle nich i pro nás tím správným vzorem, který máme následovat. Podívejme se, jestli je tomu opravdu tak.
 
V nedávném článku představu o správnosti německé cesty k nízkoemisní energetice prezentuje Oldřich Sklenář. Jde o analytika Výzkumného centra AMO, který v oblasti energetiky pracuje i pro organizaci Fakta o klimatu. Podívejme se tak, jak jeho názory odpovídají realitě. Velice dobrou představu posouzení reálných možností přechodu k nízkoemisní energetice s využitím kombinace jaderných a obnovitelných zdrojů ve srovnání s případem, že si jaderné zdroje zakážeme a budeme se o to snažit pouze s využitím obnovitelných zdrojů jasně ukazuje porovnání vývoje ve Francii a v Německu.

Německo je v době, kdy nefouká a mimo slunečný den po Polsku nejemisnější elektroenergetiku v Evropské unii.
Německo je v době, kdy nefouká a mimo slunečný den po Polsku nejemisnější elektroenergetiku v Evropské unii.

Francie má nízkoemisní elektroenergetiku, u Německa zatím není v dohledu

Vývoj francouzského přechodu k nízkoemisní energetice a její zkušenosti s jadernými zdroji jsem popsal v nedávném článku. Už v roce 1987 se elektroenergetika Francie stala nízkoemisní. Už pětatřicet let jí tak využívá a patří tak k regionům Evropy s nejnižšími emisemi při produkci elektřiny. V roce 2022 bylo ve Francii 89,2 % elektřiny z nízkoemisních zdrojů, jádro vyrobilo 64,4 %. A to byl rok, kdy byly u reaktorů problémy se svary a poměrně velký počet z nich byl odstaven. Francie má navíc pokrytu velkou část vytápění pomocí elektřiny. To ještě více snižuje její emise CO2.

Německo investovalo obrovské úsilí a finance do instalace větrných a fotovoltaických zdrojů. V současné době tak má instalovaný výkon ve fotovoltaice okolo 60 GWp, a u stejné hodnoty je celkový instalovaný výkon ve větrných turbínách. Požadovaný výkon se v průběhu roku v Německu pohybuje mezi 50 až 80 GW. Je tak vidět, že samotná fotovoltaika dokáže v době ideální polední špičky už nyní pokrýt celý požadovaný výkon, a stejně je tomu i u větrných turbín. V době, kdy hodně fouká a svití, má už nyní Německo i velký přebytek elektřiny z větru a slunce. Část těchto zdrojů tak v té době musí vypínat. Tento problém je zvýrazněn i tím, že ani v takové situaci nelze zastavit fosilní zdroje úplně, protože se musí udržovat v horké rezervě při určitém výkonu, aby mohly zajistit při změně počasí a podmínek náhradu větrných turbín a fotovoltaiky.

I po tak intenzivní a finančně náročné instalací obrovských výkonů ve fotovoltaice a větru však Německo mělo v roce 2022 z nízkoemisních zdrojů pouze 54 % elektřiny, z nich však šest procentních bodů bylo stále z jádra. Z obnovitelných zdrojů je tak méně než polovina vyvážené elektřiny i v situaci, kdy Německo intenzivně těží z možnosti exportovat přebytky z větrných a solárních zdrojů ke svým sousedům a dovážet elektřinu od nich v době, kdy nefouká a nesvítí. Na rozdíl od Francie má Německo velkou část vytápění řešenu pomocí fosilních paliv. A právě vytápět je třeba nejvíce v zimě, kdy solární zdroje dodávají minimum.

V současné době jsou ideální podmínky pro fotovoltaiku, slunce je přes den již vysoko nad obzorem a při chladném počasí mají panely nejlepší účinnost. Přesto je velká část elektřiny v Německu vyrobena fosilními zdroji (šedá barva) a emise CO2 dosahují hodnot mezi 400 až 600 g/kWh (fialová plná čára).
V současné době jsou ideální podmínky pro fotovoltaiku, slunce je přes den již vysoko nad obzorem a při chladném počasí mají panely nejlepší účinnost. Přesto je velká část elektřiny v Německu vyrobena fosilními zdroji (šedá barva) a emise CO2 dosahují hodnot mezi 400 až 600 g/kWh (fialová plná čára).
Foto | AGORA

Bez dlouhodobé akumulace se nízkoemisní elektroenergetika bez jádra nedosáhne

Už nyní je tak Německo v situaci, kdy bez vyřešení problému s akumulací bude velmi těžko zvyšovat podíl větrných a fotovoltaických zdrojů. Ve slunečných a větrných dobách porostou přebytky a nutnost výkon omezovat, v dobách se špatnými povětrnostním podmínkami růst výkonu nepomůže. A akumulace nestačí na několik hodin, ale je nutná akumulace dlouhodobá až sezónní. Bez ní podíl obnovitelných zdrojů příliš nepřekročí polovinu. A to ještě pomáhá to, že obnovitelnými zdroji nejsou jen větrné a solární. Takový podíl byl zatím překročen pouze ve velmi specifických geografických podmínkách, jako je Norsko nebo Island. V běžných geografických podmínkách se tak pouze s pomocí obnovitelných zdrojů nízkoemisní elektroenergetiky dosáhnout nedá.

Problém akumulace by mělo podle představ příznivců dosažení nízkoemisní energetiky pouze na bázi obnovitelných zdrojů využití vodíku. Předpokládá se jeho produkce elektrolýzou v dobách přebytku ve výrobě elektřiny. Je však třeba připomenout, že otázka masivní produkce vodíku touto cestou není dosud technologicky a tím více ekonomicky vyřešena. Zásobníky na vodík i infrastruktura pro jeho dopravu a využití jsou mnohem náročnější, než je tomu u zemního plynu. V současné době se dominantní část vodíku pro průmyslovou potřebu produkuje ze zemního plynu a je doprovázena emisemi oxidu uhličitého. Zatím se nedá předpokládat v blízké době ani náhrada tohoto vodíku zeleným z elektrolýzy. Vybudování potřebné infrastruktury i zdrojů pro masivní akumulaci bude velmi náročné a podle mě zatím není v dohledu. Zatím existují v relativně malém rozsahu jen některé prototypové příklady jednotlivých komponent takového systému.

Technická řešení přenosu větrné energie z větrného severu Německa na průmyslový jih jsou založena na známých technologiích, relativně běžných zařízeních a na jejich realizaci byla desetiletí plánované Energiewende. Přesto zatím potřebná vedení nestojí, a ještě řadu let nebudou k dispozici. Je tak obrovskou neznámou, jak dlouho bude trvat a jak dopadne vybudování infrastruktury vodíkové.

V minulém roce vyrobily obnovitelné zdroje necelých 50 % elektřiny. Německá elektroenergetika má pořád k nízkoemisnosti velice daleko.
V minulém roce vyrobily obnovitelné zdroje necelých 50 % elektřiny. Německá elektroenergetika má pořád k nízkoemisnosti velice daleko.
Zdroj | Energostat – oEnergetice)

Je opravdu rychlé odstavení jaderných zdrojů dobrou cestou?

Oldřich Sklenář ve svém článku označuje německé rychlé odstavení jaderných zdrojů, které by ještě dvacet i třicet let mohly dodávat nízkoemisní elektřinu, za dobrou a následování hodnou cestu k udržitelné nízkoemisní energetice. Svůj požadavek na rychlé odstavení jaderných bloků zdůvodňuje tím, že se během období ideálních pro větrné a solární elektrárny bude méně omezovat jejich produkce. Připouští, že z krátkodobého a střednědobého hlediska se emise zvýší. To ovšem nepovažuje i na pozadí kampaně různých klimatických hnutí, že je třeba snížit emise CO2 okamžitě, za problém. Předpokládá totiž, že Němci akumulaci do vodíku vyřeší rychle. Tuto představu zakládá na německém deklarovaném plánu vyrábět v roce 2030 už 80 % elektřiny z OZE. To opravdu není bez vyřešení dlouhodobé akumulace pomocí vodíku možné.

Už jsem zmínil, že na rozdíl od Oldřicha Sklenáře jsem v rychlosti zavádění akumulace do vodíku skeptický. Kdo z nás se mýlí, ukáže budoucnost. Podívejme se, jaké jsou však dvě možné varianty rychlého nebo náročného řešení dlouhodobé akumulace z pohledu Německé realizace rychlého odstavení jaderných bloků.

První možností je, že reálnější je moje představa dlouhé cesty k dlouhodobé akumulaci. Pokud by v tomto případě Německo nevypínalo předčasně jaderné zdroje, bylo by s nově postavenými obnovitelnými zdroji mnohem blíže nízkoemisní energetice a ušetřilo by si velké množství emisí. V obdobích ideálního větru a slunce by sice muselo omezovat větší část výkonu u větrných turbín a fotovoltaiky, ale i jaderné reaktory umožňují přispívat k regulaci. Za dlouhodobě nižší emise by to však určitě stálo. Pokud však Německo své jaderné bloky odstavilo, bez vyřešení dlouhodobé akumulace bude muset v ideálních podmínkách velkou část výkonu fotovoltaických a větrných elektráren stejně vypínat. Zároveň však bude mít stále vysoké emise. Připomeňme, že díky emisím skleníkových plynů při těžbě, dopravě, zkapalňování a opětného zplynování nemusí být výhoda zemního plynu oproti uhlí v této oblasti příliš velká.

Pokud bude mít pravdu Oldřich Sklenář a akumulace do vodíku bude vyřešena brzy, tak předčasné odstavení jaderných zdrojů postrádá smysl úplně. Z pohledu ukládání energie do vodíku s využitím elektrolýzy není rozdíl mezi elektřinou z jádra nebo obnovitelných zdrojů. Zvláště, když i němečtí odborníci deklarují, že jim jejich produkce zeleného vodíku v žádném případě nebude stačit a budou jej muset dovážet. Jaderné bloky by jim v takovém případě byly velkým přínosem.

Francie má nízkoemisní elektroenergetiku už téměř čtyřicet let. Podle mého názoru nebude vyřešena masivní dlouhodobá akumulace ještě dvacet i více let. A do jejího vyřešení německá cesta k nízkoemisní elektroenergetice není reálná. Německo se tak k nízkoemisní elektroenergetice dostane se zpožděním nejméně půlstoletí oproti Francii. Připomeňme, že na základě ropné krize chtěla jít nejen Francie, ale i Německo a další evropské státy cestou využívání jaderných zdrojů. Kvůli názorům a intenzivní kampaní proti jaderné energetice, kterou vedly hnutí podobné Greenpeace a Hnutí Duha i osoby podobné Oldřichovi Sklenářovi, se podařilo jadernou energetiku v Evropě zmrazit a cestu k nízkoemisní energetice dramaticky zdržet. Podle mého názoru jde tak o největší viníky toho, pokud se tento přechod nepodaří realizovat včas. To je jeden problém, horší však je, že u nich nedošlo k žádné sebereflexi a v kampaní za následování německého odchodu od jádra stále pokračují

Přednáška o možnostech nízkoemisní energetiky u nás:


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (39)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DV

Daniel Višňovský

16.5.2023 08:40
Vidíte to moc skepticky pane Wagnere. Když jsem naposledy mluvil se šéfy LEAGu, tak jsem jim nadhodil, že BASF je schopné dodávat dostatek zelené barvy, a pomocí této se to hnědé a černé uhlí dá přemalovat na ekologické - zelené. Tím se eliminuje to, že LEAG převedl z rezervy 3 pětistovky (jeden v Boxbergu a dva v Jänschwalde), takže se bude moci se zvýšeným úsilím ekologicky čmudit.

Jo, a k té horké rezervě......tohle se právě má částečně řešit baterkama, Češi jednu velkou postavili ve Schwarze Pumpe, a další, největší v EU budou stavět v Boxbergu.

Spousta lidí má představu, že ty baterky jsou nějaká energetická spižírna, jde však o zařízení poskytující podpůrné služby sítě
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.5.2023 08:41
" Je opravdu německý odklon od jádra dobrou cestou k udržitelné energetice? "

Každý normální člověk pochopitelně ví, že Energiewende je výplod chorých mozků v Německu.
Sociologicko-psychické odůvodnění bylo renomovanými odborníky podáno několikrát.
Pocit viny po dvou světových válkách , které Němci vyvolali vedl k dalšímu společenskému rozhodnutí - zachránit svět před ??? Po delší době si Němci našli ztělesnění zla v sodovkáči , kterého teď musíme utlouct a pak na Zemi nastane ráj a blahobyt.
Národní schizofernie , nic jiného to není.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

16.5.2023 09:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
ona ta válka Německa trvá pořád, jen jinými prostředky...k čemu posílat tanky, když si nás koupí za cetky....
Odpovědět
ss

smějící se bestie

16.5.2023 09:51 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
Odpovědět
pk

pepa knotek

16.5.2023 08:53
Asijské velmoci pokračují úspěšně v řešení a realizaci uzavřeného palivového cyklu JE a to i přesto, že zásoby fosilních paliv mají na desítky let. Asi to dělají proto, že se tamní vědci nudí. Je otázkou, zda Evropa má šanci tento vývoj ještě někdy v budoucnu dohnat, s tím materiálem co produkují evropské školy.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

16.5.2023 09:07
Němci jsou známi tím, že když se pro něco rozhodnou, tak to realizují i kdyby to mělo vést k totální porážce Německa a jeho spojenců.
Teprve poté je vítězné mocnosti nasměrují jiným směrem.
Odpovědět

Viktor Šedivý

16.5.2023 09:38 Reaguje na Richard Vacek
Teď už je jen otázkou, zda nás bude nově směrovat Čína nebo někdo jiný.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

16.5.2023 09:49
Německo a jim ovládaná EU se opakovaně zakouslo do nějaké vize a nemíní
uhnout od vytýčeného směru. Sice ho mírně koriguje podle momentální situace
(odklon od plynu lepí rezervními uhelkami), ale základní směr nemění. Ten
ale není vhodný pro každou ze zemí v EU, protože mají rozdílné nároky na
energetiku a na podmínky provozování OZE. Zemědělské země si s OZE + ropou
vystačí, ale co průmyslová země s hutnictvím a s energeticky náročným chemickým průmyslem? Malý zateplený dům OZE část roku utáhne, ale co ty
velké průmyslové haly a energeticky náročné provozy? Naivita fandů OZE
je k pláči, když pouze srovnáme plochu FVE potřebnou k pokrytí jednoho
bloku v Temelíně. To si opravdu někdo myslí, že se dá takto pokrýt naše
spotřeba energie? Asi ano, když raději nematuroval z matematiky, neboť
neumí logicky myslet a fyzika mu nic neříká. Vystačí si s bláboly jemu
podobných popírajících přírodní zákony. Bohužel pokud nedojde na kolaps,
tak se jejich názor nezmění a kalich hořkosti budeme muset vypít všichni.
Tajně doufám na co nejrychlejší kolaps a tím i to procitnutí, protože
plýtvání prostředků na zcestné projekty likviduje ekonomiku i občany.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

16.5.2023 09:52 Reaguje na Břetislav Machaček
Doufejme, že si nakonec pořádně " nabijou nos ".
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2023 10:59 Reaguje na Břetislav Machaček
ČESKÝMI UHELKAMI pane Macháčku :)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

17.5.2023 14:35 Reaguje na Daniel Višňovský
České uhelky pějí labutí píseň, protože narazily na svoji
životnost a limity těžby. Nebudou mít čím topit a nebo už
nebude možno prodlužovat jejich technickou životnost. Jádro
je už na tom podobně a životnost Dukovan je podle výrobce
v poslední třetině. To, že ji někdo podivně prodlužuje je
poněkud nezodpovědné a nový blok by měl pouze nahradit dva nejstarší bloky už brzy zralé dle výrobce na odstavení.
Takže ten kolaps čeká brzo i nás a to už jen díky nárůstu spotřeby elektřiny při přechodu k elektromobilitě a topení
tepelnými čerpadly. Spotřeba elektřiny tak enormně vzroste
a OZE to každopádně nenahradí. Občasné zdroje energie totiž
nejsou spolehlivými zdroji v daném okamžiku, ale pak se bude
muset spotřebitel přizpůsobit zdroji. Topit, když fouká a svítí a mimo to mrznout, nabíjet elektromobil taktéž a nebo
chodit pěšky. Je to návrat do předindustriální doby, kdy se mlelo, když foukalo a nebo teklo v náhonu dost vody. Jinak
seděl mlynář na lavici a "mlel mlýnek prsty na klíně". Pak
namontoval místo kola elektromotor a mlel podle potřeby.
OZE je návrat zpět a bude nám zase poroučet vítr a slunce, kdy budeme pracovat, topit, cestovat a bavit se.
Odpovědět
EN

Emil Novák

17.5.2023 14:47 Reaguje na Břetislav Machaček
Na prodlužování živnotnosti Dukovan nic podivného není, prodlužovat je možné živnotnost tak dlouho, dokud opakovaně prokazují splnění stejných nebo přesněji řečeno ještě daleko přísnějších podmínek než jaké plnily při uvedení do provozu. To se zatím jeví jako celkem bez problémů dosažitelné, když kromě tlakové nádoby a parogenerátorů se dá všechno ostatní vyměnit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.5.2023 17:31 Reaguje na Emil Novák
A ty se daji postavit vedle.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.5.2023 10:23 Reaguje na Emil Novák
Četnost mimořádných oprav(těsnost potrubí atd.) s
věkem stoupá a tím i odstávky a riziko havárie byť
nízkého stupně. Každý díl má svoji životnost a ta
je dána výrobcem. Pak už je to věcí provozovatele,
zda zařízení kompletně vymění a nebo látá "díry".
Je to jako s autem, které na Kubě jezdí 70 let,
ale v USA už je 50. let ve šrotu. Tam jezdí ale
od poruchy k poruše a nikoliv spolehlivě po dobu
své životnosti stanovené výrobcem. Obnova JE už
tu měla být dávno a zanedbala se i dostavba 2 bloků JETe, JE Blahutovice a jiných. Prostě se tu chrápe a žije z podstaty minulé výstavby energetických zdrojů. Tož si ještě chvíli schrupnem a jednou se probudíme do mrazivého rána, kdy bude v síti jen
kulové H!
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.5.2023 11:14 Reaguje na Břetislav Machaček
Naprostý nesmysl, jaderná elektrárna se vůbec nedá srovnávat s autem na Kubě. Žádám zdroj té vaší statistiky, která ukazuje že s věkem stoupá riziko havárie. Máte o provozu a údržbě jaderných elektráren dost naivní představy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2023 08:23 Reaguje na Emil Novák
No právě. Jaderky se normálně odstavují často z ekonomického důvodu, kdy série oprav a testů se příliš prodražuje. Každý stroj se dá udržovat při životě třeba neomezeně, ale kolik to stojí?
Odpovědět
EN

Emil Novák

19.5.2023 08:37 Reaguje na Pavel Hanzl
"Se normálně odstavují často z ekonomického důvodu"? V EU? Na to jste přišel jak? Kolik takových případů jste schopen vyjmenovat, když je to podle vás "často"?
Neomezeně se rozhodně udržovat nedají, rozhodující je stav nevyměnitelných komponent, tj. hlavně tlakové nádoby reaktoru, pokud ta doslouží, tak se elektrárna "při životě" udržovat nedá.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.5.2023 18:47 Reaguje na Břetislav Machaček
Kecy v kleci pane Machacku :) českými uhelných elektrarnami myslím ty, které majetkové ovládají Češi, a je úplně jedno, kde jsou. Zkuste se pořídit po tom, kdo vlastní třeba LEAG, nebo tu uhelku mezi Brunsvikem a Hannoverem vedle A2. Vesměs se jedná o moderní zdroje, obdobně tomu novému ledvickemu, plus má LEAG ještě celkem 8 starších 500 MW bloku. Volno je jich tam víc, ale jsou ve stádiu šrotu, který nemá kdo odvézt.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.5.2023 18:49 Reaguje na Břetislav Machaček
Jo, a uhlí je dost, a když tak se pokaceji nějaké větráky nebo zbori vesnice, v luzici s tím nemají takový problém, jako Češi.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.5.2023 18:54 Reaguje na Břetislav Machaček
Jo, kromě LEAGu, zkuste ještě MIBRAG, tam jsou také Češi:)
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.5.2023 18:55 Reaguje na Břetislav Machaček
Vám nestačí 77 miliard tun tezitelneho uhlí???
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.5.2023 10:26 Reaguje na Daniel Višňovský
Mi ano, ale asi víte, že existují limity těžby,
za které se bojí kdokoliv jít. Povolit další těžbu
by byla pro každou vládu sebevražda a tak raději
harakiri přehodí na energetiky.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

18.5.2023 13:47 Reaguje na Břetislav Machaček
No, jak píši.......zatím došlo akorát k tomu, že se vykácely větrníky, který tomu uhlí stály v cestě, a vesnice Mühlrose je na trase t0 porubn9 fronty, a řekl bych, se se průběžně vyklízí.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.5.2023 19:32 Reaguje na Břetislav Machaček
Ku-Va Machačku, proč jste si v tom chacharstánu budovali tolik metalurgického průmyslu, když tam nemáte ani železnou rudu, uhlí tam moc nebylo, a když tak v příšerný hloubce, a notabene tam není ani dost dalších surovin? Proč jste tu budovali energeticky náročný chemický průmysl, když byla ČSSR s energetickými surovinami nic moc?

Asi se budete muset přeškolit na něco jiného.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.5.2023 10:40 Reaguje na Daniel Višňovský
Hutní průmysl měly všechny státy s ložisky koksovatelného
uhlí a nedisponovaly železnou rudou( Německo, Lucembursko,
Anglie, Rakousko, Polsko atd.) Obojí měl málokdo a tak tomu
je dodnes. Bez metalurgie kovů nelze dosáhnout soběstačného
strojírenství, stavebnictví a ani zemědělství, pokud nechci
orat voly a zahnutou větví. Přeškolit na něco jiného se už
u nás děje, ale za cenu dovozu všeho železného z Číny,
Indie, USA a jiných zemí, které budou tímto držet trumfy
a nám zbydou pouze karty do počtu. U chemického průmyslu je to totéž. Nebudeme vyrábět například průmyslová hnojiva
a dovezeme odkudpak, když ty z Ruska nesmíme? Nedělejme
tedy nic a pouze kecejme, ale jsem zvědav, zda nás to uživí!
Některé to kecání prozatím živí díky zdrojům z průmyslu,
ale až ty jednou skončí, tak je nebude z čeho zaplatit!
Kecálisté kecálisty neuživí i kdyby se stavěli na hlavu
a už nebude koho ždímat a přerozdělovat zisky.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

18.5.2023 14:00 Reaguje na Břetislav Machaček
Ano, a pouze bývalá ČSSR toto naprosto zhovadile dotovala. Apropos......kde v okolí východoslovenských železáren bylo to koksovatelné uhlí? Co vím, tak tam pořádně není ani voda, tak proč jste tam vy bolševici stavěli takovouhle fabriku?

Macháčku, už zase SOBĚSTAČNOIDNOST?????? Víte, která evropská země má nejvyšší výrobu obráběcích strojů vzataženou na jednoho obyvytele? ŠVÝCARSKO, hlupáku!!!!! To je ukázka země, která má špičkové strojírenství, a žádnou soběstačnoidnost v primární metalurgii nepotřebuje!!! Rakousko podle Vás nemá vyspělé strojírenství, a zpracovatelský průmysl?

A další.......Pitomý Macháčku, pro roční spotřebu kovů firmy, která dělá stamilionové obraty v Eurech stačí, kdybych tam jednou dojel s Hyundaiem I30 a ten materiál dovezl v kufru. Víte, jak se ta firma jmenuje? Patek Phillipe!!!!

Vy se přeškolujete na něco jiného, jo???? Pokud vím, tak zatím jste ještě nezačali, akorát dodáváte pomocné vyráběcí práce komukoli, kdo u Vás postaví fabriku, a zavede vám do této výrobní program, protože sami nejste schopní vyprodukovat vůbec nic.


Ano, Vám chacharským lopatám opravdu zbudou akorát karty do počtu, když umíte akorát házet lopatou, válet se po hospodách ve stodolní, a vřeštět, já jsem horník, kdo je víc.

Vy si opravdu myslíte, že například limit pro to, aby TSMC mohla vyrábět čipy, je dostatek křemennejch valounů v okolí?

Když někdo vyveze 10000 náramkových hodinek v ceně 50 000 Ero za každé, tak je to půl miliardy, a bude na to potřebovat necelou tunu materiálu v ceně pár tisíc.

Ano, tak něco dělejte, a nekecejte, zatím jste vy chacharská hovádka ještě nezačala dělat vůbec nic.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

18.5.2023 14:59 Reaguje na Daniel Višňovský
P. Višňovský zvládnete psát ve větší míře také bez nadávek a nenávisti. Umíte psát k věci, to je bez debat. Ale proč ta nenávist.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

18.5.2023 15:20 Reaguje na Aleš Nebáznivý
To je jednoduché......macháčkovi soukmenovci se v týdnu od 20.11.1989 do okamžiku, než to Jakeš složil, dožadovali střelby do studentů, kteří přišli k lidem pracujícím v průmyslu pro podporu vyšetření incidentu na národní třídě. Nemám jediný důkaz, že své postoje od té doby změnili. Vy ano?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.5.2023 10:46 Reaguje na Daniel Višňovský
Pokud podle pár pomatenců odsuzujete zbytek, tak se divím, že tak aktivně
spolupracujete s dnešními Němci, kde
bylo pomatenců miliony. Dodnes tam
jsou neonacisté a oslavují vrahy.
Ano, i zde se mnozí s plyšákem dodnes nesmířili, ale jsou rozeseti po celé republice a hutě a doly jste měli v Kladně a i jinde v republice.
U VSŽ Košice bylo výhodou napojení na
širokorozchodnou trať pro dovoz rudy
a části uhlí bez nákladné překládky.
VSŽ je prosperující hutí i dnes stejně,
jako Třinec zásobující ocelí i válcovny plechů na ten váš Hyundai. Vám asi nic
neříká dělba práce, kdy jeden dělá to
a jiný ono. Každý dělá to, co je prostě
potřeba a z čehopak se budou dělat ty
kolejnice, mostní konstrukce, budovy
atd., když nebudou hutě a doly? Z vašich
keců? K čemu vám budou i ty čipy, když
tu nebude ocel na auta, které ty čipy
potřebují? Mimochodem stará auta se bez
čipů obejdou, ale ta nová bez oceli ne!
Děláte se chytrý, ale postrádáte celkový
přehled jak o historii, tak o dělbě práce
a možnostech jednotlivých ekonomik světa.
Z jednoho klubka drátu mohu rok dělat
jehly do šicích strojů, ale na kilometr
kolejnic potřebuji stovky tun železné
rudy a koksu. Vystačí si obyvatelé celé
zeměkoule pouze s těmi jehlami bez kolejnic, mostů, strojů atd? Pokud ano,
tak proč se to vyrábí?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

19.5.2023 12:48 Reaguje na Břetislav Machaček
S jakými Němci??? Jak říkám, zjistěte si, kdo vlastní třeba LEAG, má stejné křestní jméno jako já, a příjmení asi tak německé, jako to Vaše.

No, já myslím, že neonacistů je daleko víc v tom Vašem chacharstánu. je to jedinej kout ČR, odkud se rekrutovali lidé, kteří hromadně sloužili ve wermachtu. Takže neonacistů, a jejich pohrobků je plnej chacharstán, a ten zbytek jsou bolševici a neobolševici, kteréžto vy reprezentujete docela důstojně.

Ano, dělba práce, to je ono. A také přidaná hodnota, Macháčku.

Kilo ocelového plechu stojí zcela něco úplně jiného, než kilo auta, a kilo auta stojí něco úplně jiného, než kilo nějakého velmi přesného obráběcího stroje, a kilo tohoto stojí něco uplně jiného, než kilo nějakého diagnostického přístroje pro lékařství.

Když jste takový stoupenec dělby práce, tak proč rajtujete na šimlu energeticky náročného průmyslu s nízkou přidanou hodnotou???

Já Vím, nízká vysoká přidaná hodnota je a volný trh je pro Vás chachary nepřítel.

Víte, já těch kolejnic a mostních konstrukcí moc nepotřebuju, takže jsou mi šumák. A pokud je někdo potřebuje, tak ať si je koupí.

Vaše hloupé lži o tom, že kilo mostní konstrukce stojí víc, než kilo hodinek, snad ani nemá cenu komentovat.

Bingo, a proč tedy naše zemička, která je hustě zalidněná, nemá suroviny, a energetické zdroje, tak proč proboha musí dělat tisíce kilometrů kolejnic na export??? Že by proto, že ti dezoláti nic jiného neumí?

Mimochodem, kdybyste se svými ruskými soukmenovci nerozbombardovali Azovstal, tak byly ty primární metalurgické komponenty ještě levnější.

Proč tedy, když jste takový stoupenec dělby práce, a lokálních podmínek, se příčíte myšlence, že například ty kolejnice se budou dělat na Ukrajině, kde je jak železná ruda, tak uhlí, navíc i levná pracovní síla, a vy v tom chacharstánu budete dělat něco, co má vyšší přidanou hodnotu?

Proč blábolíte něco o chabějící oceli na uta, když problém jsou zrovna ty čipy?

Vy chachaři máte docela problém, že sice máte plechy, ale sami od sebe byste těžko něco použitelné a prodejné auto vyvinuli. Aha, já zapomněl, vývoj dle Vás chacharů není práce, a kilo výkresů má menší cenu, než kilo ingotů surového železa, protože ve sběrně za to dostanete méně.

Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

19.5.2023 12:59 Reaguje na Břetislav Machaček
No jo, no......na Kladně byla pýcha českého hutnictví včele s hutí Koněv z roku 1860 :) docela dobře ale Poldovka obstála ve filmovém snímku "Nepřítel před branami", kde si zahrála na rozstřílený Stalingrad :) Mimochodem, kladeňáci se přizpůsobili, a to i bez útlumových programů za desítky miliard. Dnes třeba vyrábějí Lego, nebo nemocniční postele vyvážené do celého světa, že.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

19.5.2023 18:13 Reaguje na Břetislav Machaček
Ku...va Machacku, tak snad vím, kdo se dozadoval toho, aby se do mne v inkriminovanem čase střílelo??? Napovídá Vám....Němci to nebyli. A nepamatuji se, že by ostatní chachari proti tomuto nějak protestovali. Jinými slovy, vy byste do studentů velmi rádi stříleli, ale nemůžete.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

19.5.2023 21:28 Reaguje na Břetislav Machaček
Aha, tak já postrádám přehled o dělbě práce......Macháčku, ANTAGONISMUS dělby práce tu jaksi propagujete vy, víte jak se ten antagonismus jmenuje???? Správně, SOBĚSTAČNOIDSNOST. A co se týče těch možností, tak jste to především VY, kdo to ignoruje. Když prostě nemáte suroviny, a energetické zdroje, tak těžko ,ůžete dělat surovinově a energeticky náročnou výrobu jenom proto, že místní galerka nic jiného než házet lopatou neumí.
Odpovědět
va

vaber

17.5.2023 09:00
přijde doba, kdy zálohování zdrojů bateriemi,bude ještě větší špína než uhelky
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.5.2023 09:11 Reaguje na vaber
Baterky neslouží k zálohování zdrojů, ale k realizaci podpůrných služeb sítě.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.5.2023 17:29 Reaguje na Daniel Višňovský
A jaky je v tom rozdil?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.5.2023 19:28 Reaguje na Jiří Svoboda
Ku-va, už to tu píši po stopadesáté......baterky bez uhelek jsou nesmysl. Baterky řeší pouze ten okamžik, kdy přejde okluzní fronta s mraky přes fotovoltaiku, a než ty kotle a točivé stroje najedou na provozní stav.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.5.2023 10:55 Reaguje na Daniel Višňovský
Přesně tak. Je to na pár minut, či hodin, ale v
zimě při zatažené obloze a bezvětří bude v síti kulové hov..! Na to musí existovat záložní zdroje,
které se musí udržovat i když nefungují a to včetně
zaměstnanců. To, co nevydělají při nečinnosti si
pak doúčtují při zálohováni a to násobně na horší
časy a na nárazový nákup paliva. U plynu je pak
v potrubí doslova vítr, když jsou schopni díky drahému proudu i draze skoupit všechen dostupný plyn. Burza šílí ze spotových cen a zákazníci
z faktur za plyn i elektřinu. Strčili jsme hlavu
do oprátky OZE, které by měly zálohy provozovat
samy a dodávat na trh trvalý výkon bez výkyvů.
Pak by šlo srovnávat cenu z různých zdrojů a ne
pouze zvýhodňovat OZE a ostatní ekonomicky tepat
až do úplného krachu. Co až ty zálohy udolají a
ony skončí? To bude to vítězství OZE nad jinými
zdroji za KAŽDOU cenu?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

18.5.2023 14:03 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak ty uhelky a přilehlé doly obvykle vlastní jedna firma, tam problém není.

A jak píši, ty baterky se staví spíše v uhelkách, než v paroplynech, ty dokáží nabíhat docela rychle.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist