https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vlastnici-lesu-spolecne-memorandum-k-financovani-strategickeho-planu-spolecne-zemedelske-politiky-2023-2027
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vlastníci lesů: Společné memorandum k financování Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027

6.10.2021
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Foto | Jan Řezáč
V České republice pokrývají lesní pozemky 2 677 329 ha, což představuje 34 % z celkové rozlohy státy. Zemědělská půda (orná půda, chmelnice, vinice a trvalé travní porosty) zaujímá 51 % celkového území státu.
 
Lesy, které mají stěžejní úlohu pro zmírňování klimatických změn, zajištění uhlíkové neutrality a zvýšení biodiverzity naší krajiny, v současné době čelí dopadům kůrovcové kalamity mimořádného rozsahu. V období 2018-2020 bylo kůrovcem napadeno zhruba 85 miliónů m3, což je téměř dvojnásobek celkové průměrné předkalamitní těžby. Celkové ekonomické dopady kůrovcové kalamity na lesní hospodářství v Česku za uvedené období jsou dle Czech Forest think tank odhadovány na téměř 100 miliard korun.

Obnova lesů a všech jejich funkcí je klíčová pro naplnění cílů adaptace na klimatické změny. K tomu je nezbytná i adekvátní podpora lesního hospodářství z prostředků Společné zemědělské politiky na nadcházející programové období 2023-2027 (dále jen SZP). Návrh Ministerstva zemědělství na financování Strategického plánu SZP však těmto potřebám neodpovídá.

V předchozím programovacím období (1.-11. kolo Programu rozvoje venkova) bylo pro lesní hospodářství alokováno cca 186 mil. EUR. Ukázalo se, že alokace na intervence do lesnické infrastruktury a technologické investice nebyly dostatečné. Bez oprav lesních cest poškozených v důsledku kůrovcové kalamity, které jsou na většině míst hojně využívány veřejností, a bez moderní lesní techniky šetrné k životnímu prostředí přitom nebude možné za neustálého odlivu pracovní síly z lesnictví plnit cíle adaptace na klimatické změny.

Rozpočet SZP na nové období byl celkově ponížen cca o jednu třetinu, za oprávněné lze tedy považovat snížení alokace na lesní hospodářství max. o 30 % z objemu finančních prostředků minulého období, tedy na cca 130 mil. EUR.

Návrh Ministerstva zemědělství na financování Strategického plánu SZP pro oblast lesního hospodářství však uvažuje pouze s alokací 28,6 mil. EUR, což představuje cca 2,2 % z disponibilního rozpočtu 1 295 mil. EUR Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro druhý pilíř společné zemědělské politiky. S ohledem na poměr lesní a zemědělské půdy v ČR a drtivé dopady kůrovcové kalamity je žádoucí zvýšit navrhovanou alokaci prostředků na lesnická opatření na 10 % z celkového objemu podpor určených pro rozvoj venkova, tedy cca 130 mil. EUR.

Signatáři memoranda vyzývají Ministerstvo zemědělství, aby:
1. v souladu se základními politickými parametry EU v připravovaném modelu SZP lépe zohlednilo místní podmínky a potřeby České republiky v oblasti lesního hospodářství,
2. přehodnotilo rozdělení finančních alokací ve prospěch podpory udržitelného a konkurenceschopného lesního hospodářství, které může významně přispět k Zelené dohodě pro Evropu,
3. pro lesní hospodářství vyčlenilo minimálně 130 mil. EUR,
4. s ohledem na dlouhodobý vývoj v lesním hospodářství, na schválenou Koncepci Státní lesnické politiky do roku 2035 a zajištění všech funkcí lesa i v budoucnu zařadilo do hlavních priorit rozvoje venkova s odpovídajícím finančním zajištěním investice do lesnické infrastruktury a technologické investice v lesnictví.

Signatáři memoranda se dohodli, že budou vzájemně spolupracovat za podmínek uvedených v tomto memorandu:
1. Signatáři memoranda budou společně koordinovat a prosazovat návrhy a opatření, které budou směřovat k navýšení finanční alokace ve druhém pilíři Strategického plánu SZP ve prospěch podpory udržitelného a konkurenceschopného lesního hospodářství.
2. Signatáři memoranda budou společně koordinovat a prosazovat zařazení „Investic do lesnické infrastruktury“ a „Technologické investice v lesnictví“ do hlavních priorit druhého pilíře pro oblast lesního hospodářství s odpovídajícími alokacemi, prioritně pro nestátní lesy.
3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti vůči signatáři dnem podpisu jeho oprávněným zástupcem.
4. Memorandum je vyhotoveno ve třech vyhotoveních s platností originálu.
5. Signatáři memoranda prohlašují, že souhlasí s obsahem memoranda a jejich přistoupení je projevem svobodné vůle stvrzené podpisem oprávněného zástupce.

Ing. Jiří SVOBODA, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR
Mgr. František LUKL, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky
arcibiskup olomoucký Mons. Jan GRAUBNER, předseda České biskupské konference


reklama

 
Vlastníci lesů

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Katka Pazderů

Katka Pazderů

7.10.2021 06:14
Budou někdy hospodáři v lesích a na polích hospodařit bez dotací?
Chápu, když se rozdává, hloupý, kdo nebere. Tak řekněmě, že ano, nějaké podpory budou, ale chceme za to vidět stabilní les a zemědělskou krajinu, ráj to na pohled.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

8.10.2021 16:21 Reaguje na Katka Pazderů
Pro informaci - co se financuje z lesnických opatření v PRV, abyste měla aspoň představu: https://www.szif.cz/cs/prv2014-m08
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

8.10.2021 16:19
Vzhledem k tomu, že z PRV se v lesnictví dotují neprodukční opatření, tak se lesákům nedivím, že se jim to nelíbí. Ty škrty jsou drastické.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist