https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/prezijeme-bez-opylovacu-a-pomuze-novela-pro-jejich-ochranu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přežijeme bez opylovačů? A pomůže novela pro jejich ochranu?

30.1.2024 06:24 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Foto | will668 / Flickr.com
Opylovačů v ČR i ostatních státech EU rapidně ubývá, mnohé druhy z nich jsou na pokraji vymření. Jejich význam přitom spočívá nejen v produkci potravin. Opylování je nezbytnou podmínkou zachování stabilních a různorodých ekosystémů. Vzájemnou interakci mezi rostlinami a hmyzem nelze ničím nahradit. V lednu se proto na Ministerstvu životního prostředí znovu sešly víc než čtyři desítky zástupců vědců a ochránců přírody. Ti společně prezentovali a diskutovali své výsledky, zkušenosti i doporučení pro úspěšnější ochranu opylovačů, zejména pro druhy volně žijících opylovačů. I na ně je zaměřena novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou Ministerstvo životního prostředí právě dokončuje.
 
Dovedete si představit svůj život bez ovoce, zeleniny a ořechů, čokolády nebo třeba procházky po kvetoucí zahradě či louce? Všechny tyto poskytované ekosystémové služby jsou výsledkem společného vývoje rostlin a hmyzu v roli opylovačů. Opylovačem není jen dobře známá a probádaná včela medonosná, zcela zásadní roli při opylení planě rostoucích i hospodářských rostlin hrají čmeláci, pestřenky, mouchy, brouci, motýli nebo divoce žijící včely. V posledních desetiletích však hmyzu celosvětově rapidně ubývá a více než 40 % druhů hmyzu hrozí vyhubení.

„Neexistuje jediná převažující příčina úbytku volně žijících opylovačů. Příčinou je kombinace změn ve využívání půdy, intenzivní hospodaření, používání pesticidů, environmentální a světelné znečištění, invazní druhy, patogeny a změna klimatu. Je důležité si také uvědomit i nepřímé faktory, které přispívají k poklesu biodiverzity, tj. širší systémové otázky, jako je nárůst světové populace, ekonomický posun a technologický pokrok,“ objasňuje Michal Knapp z Katedry ekologie České zemědělské univerzity v Praze.

Přečtěte si také |
Foto: Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Kvete to, hučí to

A možné důsledky? Téměř 90 % planě rostoucích kvetoucích rostlin na světě je alespoň částečně závislých na opylování pomocí živočichů, 50 % rostlin je potom závislých úplně. Rostliny se nemohou naučit žít ve světě bez hmyzu, narušení dlouhodobé koevoluce rostlin a hmyzu je nevratné a má zásadní dopady na obě skupiny organismů. Úplná ztráta opylovačů by snížila celosvětovou produkci ovoce o 23 %, u zeleniny o 16 % a u ořechů asi o 22 %.

„Máme dluh vůči mizejícím druhům opylovačů, a to jsme na nich životně závislí – respektive tři čtvrtiny našich potravinářských plodin. Doposud se ochraně volně žijících opylovačů nikdo legislativně, ani strategicky nevěnoval. Moje Ministerstvo životního prostředí proto iniciovalo změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, kde ochranu opylovačů, a to i před světelným znečištěním, a také podporu jejich biotopů pevně ukotvujeme. Do meziresortního připomínkování ji chceme poslat v nejbližší době,“ komentuje současnou situaci ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

MŽP vloni zahájilo odbornou diskusi se zástupci akademické sféry, neziskových organizací i resortu zemědělství s cílem vytvořit odborný základ pro přípravu prvního českého strategického dokumentu. Inspirací je devět států EU, které takový národní strategický dokument definující nezbytné kroky k ochraně opylovačů již má. „Opylovačům se také věnuje široká škála vědeckých i ochranářských týmů - a odvádějí skvělou práci,“ dodává ministr Hladík.

V lednu 2024 se na MŽP opětovně sešlo 44 zástupců vědců a ochránců přírody, prezentovalo a diskutovalo své výsledky, zkušenosti i doporučení pro ČR, jak téma uchopit a jaké jsou priority v tomto směru zvolit. Významný pro diskusi byl zájem o téma, které primárně míří na ochranu volně žijících opylovačů, ze strany včelařů a zástupců Ministerstva zemědělství. Význam opylovačů pro člověka spočívá v produkci potravin, ale opylování je nezbytnou podmínkou zachování stabilních a různorodých ekosystémů, interakce mezi rostlinami a opylujícím hmyzem je nenahraditelná.

Tématu volně žijících opylovačů se věnují týmy z předních českých univerzit - České zemědělské univerzity v Praze, Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Hradec Králové i Univerzity Palackého v Olomouci, odborníci z ČR se tak mimo vlastní výzkum podílí např. na tvorbě Červeného seznamu včel Evropy nebo se aktivně zapojují do mezinárodního monitoringu motýlů. V praktické ochraně přírody je potřebné ocenit práci neziskových organizací, jako je ochranářská skupina JARO, při realizaci praktických managementů, často velmi inovativních, zaměřených například na obnovu biotopů ohrožených druhů opylovačů.

Společným tématem pro spolupráci s Českým svazem včelařů je zásadní role včelařské komunity v péči o biotopy opylovačů i osvětě veřejnosti a spolupráce při začínající invazi sršně asijské do ČR. S Pracovní společností nástavkových včelařů CZ a AOPK ČR pak ministerstvo připravuje na 20. února 2024 online konferenci s názvem Sršeň asijská aktuálně, prezentující zkušenosti z prvního zásahu proti druhu v ČR, ale také doporučené postupy a metody, jak s novým invazním druhem nakládat a volně žijící i hospodářské opylovače před ním chránit.

Další příklady dobré praxe při prezentování tématu úbytku opylovačů veřejnosti představuje společný projekt skupiny JARO a Botanické zahrady Praha k vyvracení pěti zásadních mýtů o opylovačích nebo každoroční výběr hmyzu roku připravovaný Českou společností entomologickou. Na cílový druh či skupinu je pak vázána řada aktivit přímo zapojujících veřejnost. Oba projekty ukazují, že zlepšovat stav opylovačů může svým chováním skutečně každý, např. menší frekvencí sečení vlastní zahrady nebo ponecháním nesečených stonků rostlin po celé zimní období jako úkrytů pro široké spektrum opylovačů.

Vyzdvihnout lze také aktivity samotných včelařů a výzkumníků, věnujícím se tomuto druhu. Pozitivním příkladem je snaha o rovnoměrnější pokrytí ČR včelími úly, protože vysoká koncentrace včelstev může v lokálním měřítku významně konkurovat o potravu nejen samotným včelám medonosným, ale i ostatním druhům hmyzu. Praktickým výstupem je pak mapa hustoty zavčelení ČR zpracovaná Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci projektu COLOSS s využitím každoročně aktualizovaných dat Ministerstva zemědělství. Vítaná je také nabídka spolupráce z Výzkumného ústavu včelařského, s.r.o.

Další rozvoj tématu i přípravu samotné strategie ČR pro opylovače jsou významnými tématy nového desetiletého projektu MŽP a AOPK ČR LIFE PROSPECTIVE. Projekt komplexně cílí na ochranu vzácných a ohrožených druhů, jejich aktivní podporu formou přípravy a realizace záchranných programů a regionálních akčních plánů, ale také na osvětu veřejnosti v otázkách spjatých s ohrožením biodiverzity v ČR.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (15)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

30.1.2024 07:18

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.1.2024 12:14 Reaguje na smějící se bestie

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.1.2024 12:16 Reaguje na smějící se bestie

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.1.2024 08:02
U nás proběhlo 2x po týdnu stříkání proti dřepčíkovi do kvetoucí řepky.
Nevím co to bylo. Dřepčík zmizel. Troje včely chcíply, ale až na podzim. Nemohu prokázat, že to tím postřikem bylo, ale ta korelace... Nejspíš to účinkovalo na larvy? A co udělají divocí opylovači.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.1.2024 08:25 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ví někdo z místních sedláků co to asi bylo?
Odpovědět
JS

Jiří S

30.1.2024 08:40 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pokud to bylo do květu, tak to bylo spíše proti blýskáčkovi, či při odkvétání proti krytonosci šešulovému.

Každopádně v tu dobu jsou povoleny v 99% jen pyrethroidy a ty jak to propagovali zelení, jsou přípravky včelám bezpečné. Mohly být i v tankmixu, pak jsou včelám nebezpečné a musí být aplikovány po ukončeném denním letu včel.

Z mého pohledu zemědělce mohou být asi tři varianty

1) Použit zakázaný insekticid
2) Použit tankmix v nevhodnou dobu, včely byly oslabeny
3) Včelař málo přikrmil a měl nemocné včelstvo

Obecně z mé zkušenosti se v posledních letech kvůli cenám cukru málo přikrmuje na zimu a včely v drtivé většině pochcípají samy i bez zemědělců. Byl jsem ve dvou řízeních o úhynu včel a dvakrát mi bylo prokázáno, že ve včelách nebylo žádné reziduum pesticidu. Nakonec se vždy prokázala chyba včelaře.

Každopádně toto je můj osobní názor, který může být veden značně subjektivně z pohledu zemědělce.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.1.2024 10:35 Reaguje na Jiří S
No díky. Na jaře docela silné, nemyslím že byly málo krmené, ale po této události silně slábly a v červenci, srpnu v podstatě vyhynuly. Není to tedy přímá otrava létavek. Lže rezidua prokázat po 3 měsících ???
Postřik byl sice ráno. ale tak v 8-10h. Pyretroidy jsou bezpečné?
Odpovědět
JS

Jiří S

30.1.2024 21:40 Reaguje na Slavomil Vinkler
Po tak dlouhé době již nelze nic prokázat. Nejlépe je při úhynu okamžitě včely odnést do laboratoře.

Ten čas už je denní let včel.

Ano, tak je na většinu pyrethoridů nahlíženo, neb je to látka v přírodě vyskytující se, tak asi proto, jinak nevím.

Může to být souhra několika věcí. Pokud je to větší pole, tak je pro včela i horší orientace, pak ten postřik, slabší krmeni, možná nějaká nemoc. Organismus jako takový, at je to včela, či člověk vydrží poměrně dost, většinou to je až kombinace několika faktorů která rozhodne.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

31.1.2024 09:32 Reaguje na Jiří S
Chvíli jsem listoval po internetu. Po zákazu nikotinoidů se zavedl (pod tlakem přírodních věrozvěstů?) postřik do květů "přírodními" pyretroidy. Je to vyhánění čerta ďáblem a zákeřné. Je známo, že pokud nezahubí hned dospělý hmyz způsobí chronickou otravu zejména larev a vede ke smrti včelstva pomalu, tedy neprokazatelně po 3-4 měsících. Zřejmě totéž to udělá s opylovači divokými, jak jsou samotářky.
viz: https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/skudci/vlastnosti-ovlivnujici-vcely-u-pesticidu-aplikovanych-v-obdobi-kvetu-repky
No asi nás čeká TICH0 JARO.
Odpovědět
JS

Jiří S

31.1.2024 17:06 Reaguje na Slavomil Vinkler
S tím se dá asi do určité míry souhlasit.

Já třeba nechápu ten zákaz organofosfátů, to bylo pro přírodu nejhorší rozhodnutí, které mohlo padnout. Protože organofosfáty byly vesměs aplikovány ve správnou dobu a navíc přípravky jako Nurelle D naopak včely z porostu odpuzovaly. Kdežto pyrethroidy včely do porostu přitahují, na to jsou vcelku známe studie. Dle mého pozorování se naopak stav hmyzu po zakázání těchto látek naopak zhoršuje. Navíc pyrethroidy mají výrazně nižší účinnost, a proto se také musí aplikovat mnohonásobně vícekrát než organofosfáty.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.1.2024 08:18

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.1.2024 08:20
Nepřežijeme ani s opylovači, když se Evropa nebude starat o sebe, ale o jiné.
Odpovědět
Ra

Radek

30.1.2024 14:37
Přece všichni ví že je potřeba pěstovat zemědělské plodiny na malých plochách ,řekněme 15 ha i méně . Dokud se o tom bude jen planě plkat ( cpát plodiny do bioplýnek , pohoných hmot a podobně ) tak se prostě musíme smířit z tím že lidstvo jako takové vymře . Co víc k tomu ještě říct ,snad jen to , věřím že budou mít naše děti dostatek času vyrůst a začít ovlivňovat dění …… :-)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

31.1.2024 09:34 Reaguje na Radek
No s plochami si nepomůžeme.
Odpovědět
MV

Miloš Vondruška

5.2.2024 10:21
Zase někaký ekoterorista vypotil článek, aniž by si coklov zjistil.
Zaprvé opylovač je samčí rostlina, ze které se bere pyl při šlechtění. Živočichové, kteří přenášení pyl z květu na květ se nazývají opylovatelé. Když chci psát odborný článek, tak si zjistím alespoň terminologii.
Zadruhé v ČR je naopak problém katastrofálního převčelení krajiny, díky naprosto nekoncepčním dotacím včelařům. V běžné krajině je normální mít jedno maximálně dvě včelstva na km2, v ČR máme v průměru 10 včelstev na km2, ale jsou lokality, kde je i 50 včelstev na km2. To je problém, protože včela medonosná konkuruje čmelákům, včelám samotářkám a dalším opylovatelům, kterých opravdu ubývá a jsou mnohdy pro přírodu nepostradatelné, protože opylují i rostliny, na které včela medonosná nejde a ty bez opylení mizí z krajiny. Dalším problémem je, že i díky ekoteroristům jsou ničeny tzv. nepůvodní druhy, které dávají nektar opylovatelům, jsou to třeba akát, zaltobýl, netykavka atd. Bohužel dotace a (ne)ziskovky více škodí, než pomáhají.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist