https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ryby-vylezajici-z-vody-maji-lepsi-cich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ryby vylézající z vody mají lepší čich

16.8.2023 04:57 | PRAHA (Ekolist.cz)
Keříčkovci jsou známí svými dlouhými exkurzemi na souš. Umí totiž dýchat vzduch.
Keříčkovci jsou známí svými dlouhými exkurzemi na souš. Umí totiž dýchat vzduch.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Zuzana Musilová
Některé ryby umí vylézat z vody a trávit na souši určitý čas. Nejčastěji se to děje v noci a z českých ryb to dělají například úhoři. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ukázali, že takovéto ryby mají pravděpodobně vylepšený čich.
 

Analýza genomu a mozku dvou set druhů ryb, naznačuje, že se čich takzvaných obojživelných ryb přizpůsobil novému způsobu života, a to zvýšením počtu čichových receptorů a zvětšením čichových laloků.

O tomto tématu pojednává nová právě publikovaná studie v BMC Biology, na které se zásadním způsobem podíleli vědci z Katedry zoologie – Zuzana Musilová a Demian Burguera z výzkumné skupiny rybí evoluce (FishEvo), a Pavel Němec, Kristina Kverková, Yicheng Zhang a Francesco Dionigi ze skupiny smyslové a evoluční neurobiologie.

Zuzana Musilová a její tým studují smyslové soustavy ryb. „Zajímalo nás, jak je to u ryb s čichem, protože se jedná o velmi diverzifikovanou skupinu a pro mnoho jiných genů disponují větší diverzitou než ostatní skupiny obratlovců,“ vysvětluje pozadí studie Zuzana Musilová. V prvním kroku získal Demian Burguera, postdoktorand ve skupině Zuzany Musilové, genomová data z databáze a analyzoval dvě stě druhů ryb.

Genomická analýza odhalila překvapivé zjištění – repertoár genů pro čichové receptory se u mnoha obojživelných ryb rozšířil. „Jedná se o takzvané obojživelné ryby, které v noci vylézají ven z vody. Tyto ryby tráví někdy i hodiny na souši – jdou tam buď cíleně lovit, nebo dělají tzv. terestrické exkurze, tedy pohyb za nějakým konkrétním cílem. Do této skupiny patří třeba i náš úhoř, který se po souši dokáže dostat z jedné vodní plochy do druhé,“ popisuje Demian Burguera. Ukázalo se, že množství čichových receptorů odráží biologii těchto ryb, konkrétně to, že jsou schopné využívat čich ve vodě i na souši.

Úhoř se dokáže přesunout z jedné vodní plochy do druhé po souši.
Úhoř se dokáže přesunout z jedné vodní plochy do druhé po souši.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Zuzana Musilová

Autoři studie objevili obdobný trend u více linií ryb, u kterých se nezávisle na sobě vyvinula schopnost prozkoumávat souš. V jejich databázi však chyběla jedna skupina ryb, která byla pro tuto studii mimořádně zajímavá: keříčkovci, kteří zároveň umí dýchat vzduch. Tyto ryby jsou známé svými poměrně dlouhými terestrickými exkurzemi. Předchozí studie jiných autorů navíc jasně prokázala, že se na souši podle čichu dokonce orientují. Proto se vědci pro tuto studii zaměřili specificky na keříčkovce, které detailně zanalyzovali, aby následně potvrdili zmnožení počtu čichových genů ve srovnání s příbuznými druhy, které na souš nevylézají.

Již předchozí studie ukázaly, že obojživelníci (žáby, mloci apod.) mají také poměrně velkou diverzitu čichových receptorů, a to jak těch, které jsou běžné u ryb, tak i těch, které známe u suchozemských savců. „Čichat ve vzduchu a čichat ve vodě znamená detekovat jiné rozpuštěné látky, takže na to jsou potřeba různé receptory,“ vysvětluje Zuzana Musilová.

„Existuje mnoho typů odorantů, které jsou díky svým chemickým a fyzikálním vlastnostem přítomny pouze ve vzduchu nebo ve vodě. Jsou známy i molekuly, které jsou rozpustné ve vodě i těkavé ve vzduchu. Předpokládáme, že funkcí mnoha z těch čichových genů, které zvýšily svůj počet v genomech ryb pohybujících se na souši, by mohla být detekce právě těchto molekul,“ přibližuje výsledky studie Demian Burguera. Autoři se proto domnívají, že pro tyto linie ryb bylo evolučně výhodné vyvinout lepší čich vhodný pro oba typy prostředí.

Do další části výzkumu se zapojil tým neurobiologů pod vedením Pavla Němce, který zkoumal čichový lalok dvaceti čtyř druhů obojživelných ryb. Tato část mozku odpovídá za zpracování čichových vjemů a jeho relativní velikost (tj. velikost čichového laloku oproti velikosti celého mozku) odráží míru důležitosti, jakou pro dané druhy čich hraje. Ukázalo se, že relativní velikost čichového laloku jasně koresponduje se způsobem života – čich je opět více vyvinut u obojživelných druhů než u ostatních skupin ryb. Zajímavé je, že jediný analyzovaný druh, u kterého najdeme pravé plicní struktury pro dýchání vzduchu, je bichir. Bichiři jsou starobylá skupina paprskoploutvých ryb a představují tak nejstarší příběh o suchozemské aktivitě mezi rybami. Ukázalo se totiž, že bichir má zdaleka nejpropracovanější čichový systém z celého souboru dat a má například sadu receptorů, které měli předkové dnešních obratlovců a které u dalších ryb téměř vymizely.

Závěry uvedené studie jasně ukazují, že čichový systém je pravděpodobně schopen velmi rychle (v evolučním čase) reagovat na určité ekologické výzvy, jako je například pohyb ryb na souši. Dojde ke zmnožení a diverzifikaci čichových receptorů, aby bylo vyhověno novým smyslovým potřebám. Autoři článku spekulují, zda k něčemu podobnému mohlo dojít před stovkami milionů let při přechodu našich “rybích” předků z vody na souš, kde se později vyvinuli suchozemští obratlovci. Je pravděpodobné, že známé evoluční změny, jako je třeba přeměna ploutví v končetiny, byly doprovázeny také významnými změnami smyslového vnímání.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

BM

Břetislav Machaček

16.8.2023 18:59
O těch úhořích asi vědci něco četli ve Světě zvířat v době reportéra Haška,
když tam psali, že za deště vylézají na pole žrát hrách. No nevím, ale
kamarád měl v zahradním jezírku s pozvolnými břehy(nebyl to tedy bazén s
kolmými stěnami) asi deset let úhoře. Za plotem(cca pět metrů) tekl potok
a úhoř mu neutekl a zemřel tam stářím(nebo na nějakou nemoc). Za deset let se nikdy nepokusil opustit jezírko a odplavat do Sargasového moře, až už v době ulovení měl 90 cm ! Rád bych slyšel názor na opuštění vody úhořem, pokud to není únik ze škopku, či kbelíku. Každopádně jezírko, kde ho krmil
rousnicemi a mrtvými rybkami neopustil až do své smrti. Jinak po úniku z
kýble spěchá k nejbližší vodě a na suchu sice lekne později, než jiné ryby, ale lekne taky(vlastní zkušenost, kdy mi utekl pod hromadu dřeva a tam
uhynul). Při paběrkování sice v bahně přežívali ze všech ryb nejdéle, ale
i oni nakonec lekli, pokud nebyli uloveni lidmi, či predátory. A co jsem
se jich tak nalovil do smyček, když jim z bahna vyčnívaly pouze hlavy.
Ideální na to byly struny a tenká ocelová lanka zaklesnutá za hlavou, ale
provázky ukroutili a utekli. Jó to byly časy, kdy to po výlovu bylo
legální a ti úhoři tam bývali v hojném počtu.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist