https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/hluk-z-projizdejicich-vlaku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hluk z projíždějících vlaků

dotaz: 215

27. února 2006 | M.Kováčocyová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdo je odpovědný nebo kdo může pomoci v případě, že je v bytě poblíž železniční tratě hluk z projíždějících nákladních vlaků i přes použití speciálních oken a plastové clony u tratě. Počet projíždějících vlaků se zvýšil a clona je instalována pouze na pár metrech. Je možné přimět železnice nebo příslušnou městskou část o dostavbu clony? Děkujiodpověď:


27. února 2006

Při dlouhodobém nadměrném hluku můžete podat oficiální stížnost na příslušnou Krajskou hygienickou stanici nebo Zdravotní ústav, které mají povinnost stížnost zpracovat do 30 dní a zadat kontrolní měření hluku příslušné laboratoři, která má osvědčení o autorizaci, jež zaručuje zákonem oprávněné měření hluku. Pokud bude zjištěno překročení hygienických limitů daných prováděcím předpisem Zákona č. 258/2000 Sb., je provozovatel daného zdroje hluku povinen zajistit v termínu uvedeném v rozhodnutí příslušného úřadu nápravu stavu k hodnotám hlučnosti, které nepoškozují zdraví.

Kontakty na příslušné Krajské hygienické stanice a Zdravotní ústav.

Jen pro úplnost zde připojujeme některé informace, které s tématem souvisejí:

Hluk je možno definovat jako každý zvuk, který ruší nebo obtěžuje, nebo který má škodlivé účinky, bez ohledu na jeho charakter a intenzitu. Hluk patří mezi nejrozšířenější škodliviny v životním prostředí.

Hluk působí na celý organismus, a to z fyziologického i psychologického hlediska.

Z fyziologického hlediska má sluch funkci alarmujícího orgánu. Většinu alarmujících signálů člověk přijímá právě sluchem. Uši nemůžeme, na rozdíl od očí, zavřít ani při spaní, a centrální nervová soustava neustále musí přijímat a zpracovávat všechny zvukové podněty. Nadměrně často dochází k aktivaci stresové reakce. Ovlivnění zdravotního stavu se však většinou projevuje až po několikaleté expozici nadměrnému hluku a vznikají poruchy centrální nervové soustavy, kardiovaskulárního systému, psychickým poruchám a pod. Kromě toho dochází k poškození smyslových buněk ve vnitřním uchu, a to buď dočasného, nebo trvalého charakteru.

Z psychologického hlediska může nadměrná hladina hluku vést k rušení vzájemné hlasové komunikace a ke slovním nedorozuměním, jež mohou vést až ke zhoršeným mezilidským vztahům, k poruchám soustředění a učení.

Základní zdroje hluku:
Hluk z dopravy - ze silniční dopravy, z železniční dopravy a z letecké dopravy

Hluk z výroby - hluk strojů i ručních nástrojů (obráběcí stroje, pneumatická kladiva, vrtačky apod.), hluk z těžby (odstřelování skály apod.), lesnictví (motorové pily apod.), zemědělství (kombajny apod.)

Hluk v obytném prostředí - hluk z technického vybavení domu (výtahy, kotelna apod.), hluk z provozu domácích spotřebičů (vysavač, lednička), ostatní hluk (hovor, hudební nástroje, rozhlas, televize, počítač, domácí zvířata)

Hluk ve veřejném prostředí - kulturní a společenská zařízení, hudba v obchodech a restauracích, sportoviště, příležitostní shromáždění lidí (trhy, poutě apod.)

Posuzování hluku:
Rozlišuje se (většinou poslechem) ustálený hluk, jehož hladina se v čase a na sledovaném místě nemění o více než 5 dB, a naopak proměnný hluk, jehož hladina se mění o více než 5 dB.

Dále se rozlišuje vysokofrekvenční hluk s výraznými složkami v oblasti kmitočtů vyšších než 8 kHz, hluk s výraznými tónovými složkami, jehož spektrum obsahuje tónové složky, jejichž hladiny akustického tlaku jsou o více než 5 dB vyšší než v sousedících kmitočtových oblastech, a impulzní hluk vytvářený jednotlivými zvukovými impulzy s dobou trvání do 200 ms, nebo sledem takových impulzů následujících po sobě v intervalech delších než 10 ms.

Základní hodnoty hladin hluku pro různá prostředí:
- pracovní prostředí 85 dB(A)
- obytné prostory a stavby občanského vybavení (nemocnice, školy) 40 dB(A)
- venkovní prostor 50 dB(A)

Legislativa:
- Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů
- Sbírka zákonů č.88/2004 nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Metodický návod Hlavního hygienika pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (z r.2001) č.j.HEM-300-11.12.01-34 065

Co dělat v případě obtěžování hlukem:
- v akutním případě (například rušení nočního klidu) volat Policii ČR či městskou policii.
- při dlouhodobém nadměrném hluku mohou občané podat oficiální stížnost na příslušnou Krajskou hygienickou stanici nebo Zdravotní ústav, které mají povinnost stížnost zpracovat do 30 dní a zadat kontrolní měření hluku příslušné laboratoři, která má osvědčení o autorizaci, jež zaručuje zákonem oprávněné měření hluku. Pokud bude zjištěno překročení hygienických limitů daných prováděcím předpisem Zákona č. 258/2000 Sb., je provozovatel daného zdroje hluku povinen zajistit v termínu uvedeném v rozhodnutí příslušného úřadu nápravu stavu k hodnotám hlučnosti, které nepoškozují zdraví.
Kontakty na příslušné Krajské hygienické stanice a Zdravotní ústav.

Přečtěte si také:

Praha neví, jak snížení rychlosti omezí hluk - výsledky není s čím srovnat 28. ledna 2010
Proti hluku, proti zvěři 23. leden 2008
Jak se bránit proti nadměrnému hluku 13. září 2007
Zákon proti nadměrnému hluku neprošel 25. únor 2005
Ubývání tichých míst - hluk se stal jedním z největších environmentálních problémů ČR 1. října 2004

Hana Hermová, Martin Mach
Autoři jsou redaktory EkoListu.


Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 215".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist