https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/mame-spor-se-sousedem-o-nas-strom-ktery-presahuje-na-jeho-pozemek
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Máme spor se sousedem o náš strom, který přesahuje na jeho pozemek

dotaz: 238

22. ledna 2008 | T.
Jsem vlastník stromu (buku), který je starý dle odborníků minimálně 70 let, naprosto zdravý, výška cca 30 m a obvod cca 3 m. Větve stromu přesahují na pozemek sousedů, kteří mají chatu postavenu před 30 ti lety, tudíž v době výstavby strom byl 40 let starý a předpokládám hodně vzrostlý. Dnes vedu spor o tom, že mám nechat prořezat větve, nebo pokácet strom, jelikož stíní. Nevím, jak strom zachránit, protože jestli se prořežou větve nad pozemkem souseda, tak to znamená půl stromu pryč. Na jaký úřad bych se měl obrátit? Jsou nějaké prostředky na záchranu? Chráněný strom státem?odpověď:


31. ledna 2008

To, že sousedovi vadí větve stromu, který roste z Vašeho pozemku, může ze strany Vašeho souseda vyústit v tzv. sousedskou žalobu. Soused se může bránit proti tomu, že jej omezujete na jeho vlastnických právech, která garantuje občanský zákoník. V občanském zákoníku je v paragrafu 127 popsáno, že:

„Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.“

Z tohoto paragrafu k Vašemu případu vyplývají dvě věci:
- Váš soused smí odstranit větve Vašeho stromu ve „vhodné“ době, tj. v období vegetačního klidu (cca listopad až březen). Pokud by tak učinil i přes Váš nesouhlas, musela byste se bránit soudní cestou (opět sousedský spor, popř. spor o náhradu škody).

- Vy byste neměla nechat Váš strom „nad míru přiměřenou poměrům“ zastiňovat dům sousedů. Pokud strom stínění nezabráníte, mohou Vás sousedi žalovat zmiňovanou sousedskou žalobou. Pokud by u soudu uspěli, pak by Vám bylo nařízeno se tohoto stínění zdržet. To by fakticky znamenalo do stromu nějakým způsobem zasáhnout. Soud Vám však nemůže nařídit konkrétní řešení, to bude vždy na Vás a na konkrétních okolnostech. Pokud soud žalobu Vašich sousedů neuzná, nemusíte dělat nic.

Při případném soudním procesu požadujte, aby soud zjistil postoj orgánu ochrany přírody. Bude pak záležet i na vyjádření tohoto úřadu. Pokud bude nesouhlasné, soud posoudí, jak se vypořádat v této střetové situaci a který zájem převáží. Nicméně samotný rozsudek soudu není povolení ke kácení, viz níže.

Další věcí, kterou soud musí zohlednit, je ona „míra přiměřená poměrům“. Můžete na svou obranu uvést, že strom byl vysazen dříve, než sousedé postavili svůj dům, nebo že je v dané lokalitě běžné, že je na zahradě takto vysoký strom, sousedi se mohou bránit například tím, že v dané lokalitě naopak není běžné mít tak vysoký strom na zahradě. Tyto argumenty pak bude zvažovat soud.

To, že má strom obvod kmene větší než 80 cm znamená, že pro jeho případné pokácení musíte mít povolení orgánu ochrany přírody. Bez povolení lze kácet jen stromy mimo les, pokud mají obvod kmene menší než 80 cm (měřeno 130 cm nad zemí), a pokud jsou na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, která pozemek užívá. Povolení ke kácení se vydává podle zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. Zde stojí, že „orgán ochrany přírody vydá povolení jen za závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu stromu“ (v daném případě je tímto orgánem obecní úřad). Bude tedy záležet na úřadu/orgánu ochrany přírody, zda jako závažný důvod pro pokácení akceptuje to, že strom stíní Vašim sousedům.

Památný strom
Z pohledu ochrany životního prostředí by bylo možno též dát podnět na orgán ochrany přírody k vyhlášení stromu jako stromu památného. Takový strom pak má zvýšenou ochranu podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb:
§ 46 Památné stromy a jejich ochranná pásma
(1) Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.
(2) Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.
(3) Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.
(4) Zrušit ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody jen z důvodu, pro který lze udělit výjimku dle § 56.

Nicméně na toto vyhlášení není právní nárok ani nelze odhadnout, jak dlouho by takové vyhlášení trvalo.

Zcela nejlepší řešení je pokusit se se sousedy dohodnout, navrhnout například nějaká kompenzační opatření. Sousedské spory zpravidla k sousedské pohodě nepřispějí.

Evropský sociální fond
Tento text vznikl díky projektu Environmentální občanské poradenství, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Za obsah článku je výhradně zodpovědná redakce Ekolistu a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.

 

Tereza Tichá, Martin Mach
Tereza Tichá je právnička. Martin Mach je redaktorem serveru Ekolist.cz


Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 238".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ak

25.3.2020 15:08
Jedna z nejčastějších hádek! Táta měl to samé a nakonec to řešíl přes https://www.cikr.cz/sluzby/sousedske-spory/. Za nás doporučují :)
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist