https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/co-s-netopyrem-v-dome
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Co s netopýrem v domě?

13.10.2004 10:57 | PRAHA (EkoList)
"Co mám dělat s netopýry, kteří se ubytovali v mém domě?" napsal nám nedávno dotaz náš čtenář. Jak s nimi naložit, ale neublížit? Odpověď jsme našli v metodickém doporučení, které k ochraně netopýrů vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).
 

Schéma vhodné úpravy vikýřového okna
Zdroj: AOPK ČR

Netopýři vyhledávají úkryty v lidských obydlích za různými účely. Na jaře a na podzim (březen až duben a konec srpna až říjen) můžete zaznamenat přílet jednotlivých kusů nebo i početné skupiny do objektu. Jedná se o tzv. období přeletů a lze očekávat, že netopýři z úkrytu po čase opět zmizí. V létě (půlka dubna až konec srpna) se může ve vašem domě, nejčastěji na půdě nebo v různých štěrbinách pod střechou, usídlit letní kolonie samic s mláďaty. To bývají často úkryty, které netopýři využívají opakovaně každý rok. V zimě (listopad až půlka dubna) mohou netopýři využívat různé štěrbiny nebo teplé sklepy vašeho domu jako místo k zimnímu spánku. Tyto úkryty rovněž mohou být využívány pravidelně.

Podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. jsou chráněna jak přirozená, tak i umělá stanoviště netopýrů. V případě, že by mělo dojít k zásahu do jejich stanoviště (například kvůli opravě střechy, přestavby půdních prostor či sklepení), je nutné si vyžádat výjimku od orgánů ochrany přírody. V případě kriticky či silně ohrožených druhů (viz tabulka) udělují výjimku správy chráněných krajinných oblastí, v případě druhů ohrožených krajské úřady. Pokud sídlíte na území národního parku (NP), pak výjimku pro ohrožené druhy uděluje správa příslušného NP.

Úprava štěrbinového otvoru, která zabezpečí půdu před holuby, ale neznemožní přístup některých druhů netopýrů
Zdroj: AOPK ČR

Netopýr panelákový
Velkou oblibu mezi netopýry získávají panelové domy, zejména jejich větrací šachty, štěrbiny mezi panely či za izolací, také mezery pod vodorovnou střechou jsou skvělým útočištěm. V těchto úkrytech se mohou netopýři zdržovat po celý rok, což znemožňuje jednoduché protiopatření - zaslepení vletových otvorů. Jednou z nepříjemností s takovýmito podnájemníky je znečišťování oken pod vletovým otvorem. Pokud netopýři nepáchají jiné nepříjemnosti, lze pod otvor připevnit plechovou stříšku. Pokud není soužití s netopýry možné, pak kontaktujte odborníky z AOPK ČR (popřípadě správy CHKO či NP), kteří určí druh netopýra a navrhnou vhodný postup. Pravděpodobně však bude nutné požádat o výjimku ze zákona.

Našli jsme netopýra
Pokud někde naleznete mrtvého netopýra, je nejvhodnější jeho předání, spolu s přesnou lokalizací a údaji o okolnostech nálezu, do rukou odborníků, pro které může být cenným vědeckým poznatkem. Nejvhodnější jsou muzea, vysokoškolská pracoviště s výukou zoologie, správy CHKO či Národních parků nebo pracoviště AOPK ČR.

Živého netopýra neschopného letu předejte do útulku pro handicapovaná zvířata (kontakty najdete na internetových stránkách ČSOP). Starat se o netopýra doma je jednak na štíru se zákonem, jednak i poměrně náročné. Pokud budete muset, pak manipulujte s netopýry v rukavicích, vyhnete se tak případnému kousnutí a riziku infekce.

Schéma zařízení, které znemožní návrat netopýrů do úkrytu, ale neuvězní je v něm. Na zařízení je důležité, aby bylo vyrobeno z hladkého materiálu a aby šikmo dolů skloněná výpustní rourka byla nastavena přesně proti štěrbině ze které netopýři vylézají. Vnitřní průměr výpustní rourky, který je dostatečný i pro naše největší netopýry je 4 cm.
Zdroj: AOPK ČR

Jak s nimi žít?
Soužití člověka s netopýry obvykle nepřináší žádné významné problémy. Jediným podstatnějším problémem může být hromadění trusu (guána) pod většími koloniemi netopýrů. Každoročně však půjde maximálně o několik málo lopat materiálu, který můžete vysypat na kompost. Práci s odklízením guána může usnadnit položení velké igelitové folie na podlahu. Pokud dojde k většímu nahromadění guána, můžete se spojit s místními dobrovolnými ochránci přírody nebo s aktivisty České společnosti pro ochranu netopýrů, kteří vám v rámci činnosti své organizace s úklidem půdy mohou pomoci.

Jen pro netopýry, holube!
Velké nepříjemnosti způsobují majitelům velkých půd holubi, kteří je významným způsobem znečišťují. Nejjednodušší obranou je půdu prostě neprodyšně uzavřít, což ale znemožňuje využívání půd i netopýrům. Lze také nechat půdu přístupnou jen netopýrům, k čemuž poslouží latě přidělané do oken ve vikýřích či jiných příletových otvorů. Vhodná vzdálenost mezi jednotlivými latěmi (cca 12-15 cm) neumožní holubům usednout a protáhnout se dovnitř. Ve spodní části okna umístěte zevnitř i zvenku cca 10 cm široké nehoblované prkénko, na které mohou netopýři přistávat. Je-li dostatečně drsné, aby po něm netopýři mohli snadno šplhat, může být umístěno i šikmo, aby plocha nebyla využívána holuby. Důležité je nechat štěrbinu mezi latěmi alespoň 4 cm, což je otvor, kterým netopýr po usednutí na plochu snadno proleze. Tam, kam se holub z "přistávacího prkénka" nedostane, mohou být latě ve větších vzdálenostech (15 cm), což umožní netopýrům přímo vletovat.

Ošetření dřeva
Pokud budete ošetřovat krovy proti dřevokaznému hmyzu a houbám, pak použijte přípravky, které vykazují co nejmenší toxicitu pro netopýry (tím pádem i pro člověka). Zcela nevhodné (a často i zakázané) jsou prostředky na bázi DDT, PCP, Dieldrin, Lindane. Vhodné jsou naopak insekticidy na bázi tzv. pyrethroidů (obsahují Permethrin a Cypermethrin). Také lze použít bórové sloučeniny, jež jsou pravděpodobně též málo toxické pro netopýry a člověka.

Netopýři v České republice:

 • Kriticky ohrožené druhy
  vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
  vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum)

 • Silně ohrožené druhy
  netopýr černý (Barbastella barbastellus)
  netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)
  netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
  netopýr stromový (Nyctalus leisleri)
  netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
  netopýr velký (Myotis myotis)
  netopýr ostrouchý (Myotis blythii oxygnathus)

 • Ohrožené druhy
  netopýr Brandtův (Myotis brandtii)
  netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
  netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
  netopýr pestrý (Vespertilio murinus)

  V případě nálezu zimoviště, letní kolonie, ale i jednotlivých kusů netopýrů kontaktujte: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kališnická 4, 130 23 Praha 3, tel. 283 069 251, 283 069 211.


reklama

 
Martin Mach
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist