https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/ferove-a-ekologicky-setrne-kytky-v-cesku-koupite-ale-nevedomky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Férové a ekologicky šetrné kytky v Česku koupíte – ale nevědomky

11.2.2010 17:30 | PRAHA (Ekolist.cz)
Blíží se 14. únor. Den, kdy muži vyrážejí do květinářství koupit pro svou ženu květinu. Pokud by některý z nich chtěl koupit květiny s ekologickým certifikátem či značkou Fair Trade, pak v obchodě nepochodí. Může se však stát, že zakoupí některou z mála květin na našem trhu, které takový certifikát mají. Nebude o tom ale vědět.
 

Žluté růže
Má certifikát, nemá certifikát, má certifikát...
Licence: Licence
Foto: Image*After

Květiny s Fair Trade certifikátem, který zaručuje tzv. férový obchod, tedy že farmáři dostali řádně zaplaceno, nebo s certifikátem, který zaručuje ekologickou šetrnost při pěstování, se do Česka v malém množství dovážejí. Společnost Tulipa Praha dováží z Keni týdně okolo 9 až 12 tisíc květin, které mají ekologických a „férových“ certifikátů hned několik: Milieu Programma Sierteelt, Kenya Flower Council, Fair Flowers Fair Plants, Fair Trade. Certifikát mají i některé květiny dovážené z jižní Ameriky. Ke koncovému zákazníkovi se ale informace o certifikátech nedostanou.

Aleš Vít jr. to vysvětluje lapidárně: „Trh si to nežádá“. Čeští spotřebitelé „květinové“ certifikáty neznají a u svých květinářů se po nich neptají. Prodavači v květinářstvích proto informace o certifikátech od dovozců nepotřebují, a jak říká Aleš Vít jr., často o nich ani netuší.

Pokud někdo chce mít o tomto Valentýnu jistotu, že květiny jsou certifikované, musí si pro ně zajet do Německa nebo Rakouska, kde jsou takové květiny k dostání. Je ale otázka, zda cesta pro pár certifikovaných růží nesmaže ekologické snahy při pěstování. Markéta Novotná z Ekumenické akademie Praha je realizátorkou projektu „Fair Flowers – květiny pro lidská práva“, který podporuje uvedení těchto květin na český trh a jejich propagaci. Jak Markéta Novotná říká, v rámci projektu musí zatím pro certifikované květiny na prezentace projektu vyrazit k našim sousedům.

V rámci propagace květinových certifikátu uspořádala Ekumenická akademie Praha například i setkání s aktivistkami ze Zimbabwe Spiwe Chigwande, která na květinové farmě pracuje a Emmou Mahlunge, která vede neziskovou organizaci Kunzwana Women´s Association, která ženám poskytuje vzdělání a informace o jejich právech. "Z vystoupení obou aktivistek je zřejmé, že práce je v květinovém průmyslu těžká zejména pro ženy. Ty konají nejméně kvalifikovanou práci, mají velmi nízké mzdy, na pracovišti mají nedostatečné hygienické podmínky," říká Markéta Novotná. Podle ní je zdraví žen ohroženo i tím, že pracují bez ochranných pomůcek s agrochemikáliemi. Přístup ke vzdělání a ke zdravotní péči je pro rodiny velmi obtížný a často i nemožný. O tom, co se skrývá za bezchybnou krásou květin, si můžete více přečíst ve zprávě z loňského dubna Květiny jak je neznáte: škody na životním prostředí a sexuální zneužívání.

Podle informací Markéty Novotné některé hypermarkety nárazově udělaly akci a svým zákazníkům nabídly i květiny s certifikátem, ale jde spíš o výjimky. Budoucnost přesto vidí růžově. „Certifikované květiny na českém trhu nejsou hudbou daleké budoucnosti,“ věří Markéta Novotná. Podle ní je potřeba, aby se zákazníci začali svých prodejců na certifikované květiny ptát. Ekumenická akademie chce v rámci svého tříletého projektu na propagaci férových květin zprostředkovat informace o certifikátech i prodejcům a dovozcům květin. Že se něco mění naznačuje i příklad společnosti Tulipa. Přestože ze strany maloobchodních odběratelů není o certifikáty zájem, v Tulipě o nich vědí. „Chystáme na náš web připravit informace o certifikátech pro naše odběratele,“ říká Aleš Vít jr.

Letem světem květinových certifikátů

Milieu Programma Sierteelt (MPS) – založen v roce 1993 v Nizozemsku. Vznikl za účelem redukovat negativní environmentální dopady květinového odvětví a zpočátku byl orientován pouze na nizozemské květinářství, nyní v 15 zemích světa. V roce 2000 byl program MPS rozšířen o sociální standardy, zdraví, bezpečnost a práva zaměstnanců.

Kenya Flower Council (KFC) - vznikla v roce 1994, založilo ji šest největších keňských producentů květin ve spolupráci ministerstvem zemědělství a ministerstvem práce. Certifikát zahrnuje pracovní právo, zdravotní a bezpečnostní standardy a environmentální nařízení květinového průmyslu.

Fairness in Flowers - certifikát vznikl v roce 1998 v Evropě. Jedná se o jakási základní pravidla „chování“ určená pro produkci řezaných květin, která mimo jiné zdůrazňují: respektování pracovních práv jako je právo zakládat odbory, kolektivní vyjednávání, existenční minimum, přiměřená pracovní doba, dodržování zdravotních a bezpečnostních standardů. Zakázána je dětská a nucená práce. Důležitá je ochrana životního prostředí a omezené užívání pesticidů a jiných agrochemikálií.

Flower Label Programme (FLP) - vznikl v roce 1998. Byl založen dvěma hlavními asociacemi, které reprezentují obchod s květinami v Německu – BGI (German Flower Wholesaler and Import Organization) a FDF (Professional Association of German Florists) s pomocí organizací pro lidská práva a odborů. Od roku 1999 je program rozšířen o sociální a pracovní podmínky.

Florverde – progam založený v roce 1996 kolumbijskou asociací vývozců květin Asocolflores. Certigikát zaručuje ekonomickou, sociální a environmentální udržitelnost.

Fair Trade – certifikát tzv. spravedlivého obchodu, zaručuje způsob výroby, dovozu i prodeje výrobků a komodit z ekonomicky málo rozvinutých zemí, který respektuje základní konvence Mezinárodní organizaci práce (ILO), prosazuje zásady trvalé udržitelnosti a spravedlivě dělí zisk mezi zaměstnance, výrobce, dovozce a prodejce. Mezi komodity Fair Trade přibyly řezané květiny v roce 2005. Certifikát je známý především z potravin jako čokoláda, káva, čaj.

Ethical Trading Initiative – vznikla 1998 jako nezávislá nezisková organizace a představuje spojenectví firem, odborových organizací a nevládních organizací. Jejich společným cílem je zjišťovat a podporovat etické praktiky v pracovně-právních zvyklostech.

Max Havelaar Foundation - nadace založena v roce 2001 ve Švýcarsku. Zaměřuje se na certifikaci květinových farem v Ekvádoru, Keni, Tanzánii, Zambii a Zimbabwe. Certifikace je zaměřena na všechny zemědělské produkty, které jsou produkovány a prodávány v souladu s mezinárodními kritérii pro fairtrade a standardy ILO.

Informace o certifikátech jsou zpracované podle údajů z diplomové práce Kateřiny Kosové Riskantní krása květin: Environmentální a sociálně-ekonomické důsledky květinového průmyslu a informovanost spotřebitelů.


reklama

 
Martin Mach Ondřej
Tento text vznikl v rámci projektu Environmentální občanské poradenství, který je realizován díky finanční podpoře SFŽP a MŽP.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist