https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-koupit-nezavadnou-hracku-hledejte-ceskou-kvalitu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak koupit nezávadnou hračku? Hledejte Českou kvalitu

11.12.2007 10:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Letos v srpnu se v mediích objevily zprávy, že hračkářský gigant Mattel kvůli zdravotní závadnosti stahuje z trhu miliony hraček. Lidé, kteří chtějí svým nejmenším kupovat bezpečné hračky, tak přišli i o důvěru v renomované firmy. Může dnes spotřebitel koupit hračku, u které bude mít jistotu, že není škodlivá? V orientaci by měly pomoci dvě značky, které jsou součástí Programu Česká kvalita: značka „Bezpečná a kvalitní hračka“ a značka „Bezpečné hračky“.
 

Ochranná známka Bezpečná a kvalitní hračka a Česká kvalita
Ochranná známka Bezpečná a kvalitní hračka a Česká kvalita.
Foto: Zkušební ústav lehkého průmyslu
Program Česká kvalita byl schválen usnesením vlády ČR jako program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Značka Bezpečná a kvalitní hračka byla do Programu zařazena loni a uděluje ji Zkušební ústav lehkého průmyslu (ZÚLP). Dosud ji získal jeden výrobce a nalézt ji lze na 18 jeho výrobcích. "Hračka (podle druhu) musí splnit požadavky norem týkajících se bezpečnosti hraček, vyhlášky ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let a dalších vyhlášek, které upravují použití některých chemických látek. Dále musí vyhovět požadavkům na kvalitu, které určuje ZÚLP podle druhu hračky. Zároveň se prověřuje systém kvality výroby. Kromě vstupní kontroly se během roku provádí namátková kontrola hraček, odebraných z trhu," říká Ilona Pechová ze ZÚLP. Pravidla pro udělování značky kvality Bezpečná a kvalitní hračka a Směrnici s kritérii pro hodnocení bezpečnosti a kvality jsou ke stažení na stránkách Zkušebního ústavu lehkého průmyslu.

Druhá značka Bezpečné hračky je vydávána akciovou společností Institut pro testování a certifikaci (ITC), ale původ má v Itálii. V současnosti lze u nás sehnat asi 200 hraček od 12 výrobců, které mají certifikát Bezpečné hračky. Tyto certifikáty byly uděleny ještě před tím, než se Bezpečné hračky staly součástí Programu Česká kvalita. „Prioritou je ochrana zdraví dětí, značka přináší rychlou informaci o bezpečnosti výrobku a i vyšší kvalitě, než jakou požaduje legislativa,“ říká Tatiana Pašiaková z ITC.

Současná unijní legislativa je založena na důvěře ve výrobce. Podle Milana Pražáka z České obchodní inspekce se v EU při volném pohybu zboží dodržuje presumpce neviny. Hračky, které jsou k nám dováženy ze zahraničí, musí získat tzv. značku shody (písmena CE). Ta však stojí jen na prohlášení výrobce, že výrobek splňuje legislativu země, do které je výrobek dovážen.

V čem se liší certifikované hračky popisuje Tatiana Pašiaková z ITC: „U obyčejného výrobku stanovuje věkovou kategorii hračky výrobce, pro získání značky Bezpečné hračky určí věkovou kategorii hračky odborník. Při testování vlastností výrobku se obyčejně testuje jen prototyp výrobku, při získání značky Bezpečné hračky se testuje kromě prototypu i výrobek ze sériové výroby. Nemůže tak například dojít k tomu, že se během výroby zhorší kvalita vstupní suroviny.“

Ochranná známka Bezpečné hračky a Česká kvalita
Ochranná známka Bezpečné hračky a Česká kvalita.
Foto: Národní program jakosti

Mezi další rozdíly patří to, že nositel značky Bezpečné hračky je pravidelně kontrolován Institutem pro testování a certifikaci. ITC také vede registr hraček, které jsou certifikované, včetně fotografií, takže spotřebitel si je může prohlédnout před tím, než vyrazí na nákupy.

Jak dále uvádí Tatiana Pašiaková, značku Bezpečné hračky získala i jedna firma, která své výrobky vyrábí v Číně. „Společnost si prostě hlídá podmínky výroby a kvalitu surovin,“ říká Pašiaková. Podle jejích slov se spotřebitelé nejvíce zajímají o certifikované hračky pro děti do 3 let.

Hlavním cílem Programu Česká kvalita je zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a umožnit jim orientaci při nákupu. Pokud konkrétní značka splní podmínky zásad Programu Česká kvalita (především ověřování třetí nezávislou osobou), najdou spotřebitelé na obalu výrobku kromě původní značky i logo Programu Česká kvalita, které dokladuje ověřenou kvalitu, a to nad rámec předpisů a zákonných požadavků na výrobek či službu. V současnosti je v Programu Česká kvalita celkem 19 jednotlivých značek různých spotřebních kategorií.

Co má člověk dělat, když má pro silný zápach nebo i z jiných důvodů obavu, že hračka (a potažmo jakékoliv spotřební zboží) je nebezpečná nebo zdraví škodlivá? „V takovém případě je potřeba dát podnět České obchodní inspekci, která prověří, zda je výrobek v pořádku. Čím víc informací spotřebitel inspekci o výrobku poskytne, tím lépe,“ říká Milan Pražák z České obchodní inspekce. Inspekce pak provede kontrolu a o výsledku kontroly vyrozumí spotřebitele, který podal podnět ke kontrole. Pokud by Česká obchodní inspekce zjistila, že výrobek je z nějakého důvodu závadný, může spotřebitel výrobek u prodejce reklamovat.


reklama

 
Martin Mach

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist