https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/alespon-tohle-sest-priorit-pro-spojovani-mysliveckych-zakonu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí Duha / Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů / Lesy ČR: Alespoň tohle: šest priorit pro spojování mysliveckých zákonů

Ekologické organizace, vlastníci a správci lesů považují za nešťastné rozhodnutí poslanců spojit dva zcela odlišné návrhy mysliveckého zákona v jednu právní normu. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Lesy ČR a Hnutí DUHA budou v dalším projednávání žádat, aby zákon zabránil dalšímu ničení českých lesů přemnoženou zvěří, respektoval soukromý majetek a zajistil ochranu ohrožených druhů. Soustředí se přitom na prosazení šesti prioritních bodů: _ Zákon musí umožnit snížení stavu zvěře na počet, který zabrání dalšímu ničení lesů. Zároveň ale populace nesmí být snížena pod stav nezbytný k běžnému životu a rozmnožování. Zvěř je majetkem státu, nikoli vlastníků pozemků. _ Majitel nebo správce pozemku má mít možnost ovlivnit množství jelenů, srnců či muflonů na svém pozemku. Škody, které způsobí zvěř při stavech větších než je minimální počet, platí nájemci honiteb. _ Právo myslivosti má vlastník pozemku. Majitel rozhoduje, za jakých podmínek a komu honitbu pronajme: zákon by tedy neměl obsahovat žádná ustanovení o opčním právu či státem určovaném nájemném. Pokud dojde ke změně vlastnických vztahu, nový majitel musí mít možnost vypovědět dosavadní nájemní smlouvu mysliveckému sdružení a vytvořit vlastní honitbu. _ Úřad může z praktických důvodů upravovat hranice honitby, například aby hranice byla snadno rozeznatelná a vedla proto třeba po polní cestě. Tato změna ale nesmí být větší jak 15 % výměry honitby a majitel s ní musí souhlasit. _ Vlastník pozemku je účastníkem všech správních řízení o myslivosti - má tedy právo se vyjádřit k návrhům mysliveckých sdružení a odvolat se proti rozhodnutí státních úředníků. _ Na seznam zvěře by neměly být zařazeny žádné druhy chráněné státem, evropskou legislativou nebo mezinárodními úmluvami. O budoucnosti našich lesů a některých chráněných živočichů rozhodnou pravděpodobně dnes poslanci. Na stole budou mít v prvním čtení dva návrhy mysliveckého zákona. První, připravený lobbyisty Českomoravské myslivecké jednoty [1], chce zakonzervovat současný tristní stav myslivosti. Druhý představuje reprezentuje široký konsensus ostatních - vlastníků lesů, obcí, ochránců přírody a zemědělců [2]. Vlastníci a správci lesů, ekologické organizace a lesnická sdružení - Agrární komora, Lesy ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Hnutí DUHA, Český svaz ochránců přírody, Česká lesnická společnost, Společnost pro trvale udržitelný život, Lesnické sdružení ČR, Národní lesnický komitét a Sdružení přátel lesa - proto dopisem požádali poslance, aby v zítřejším prvním čtení zamítli návrh jednoty myslivců [1] a jako podklad pro další jednání zvolili předlohu poslanců Miloslava Kučery ml., Stanislava Němce, Libora Ambrozka a Vlasty Parkanové [2]. Spojení obou poslaneckých návrhů není možné, protože jejich východiska i koncepce jsou zcela protichůdné. Poslanci se musí rozhodnout - zda hájit zájmy úzké zájmové skupiny, nebo dát přednost soukromému majetku, evropské legislativě a zabránit devastaci lesů uměle přemnoženou zvěří, která spásá stromky. Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl: "Poslanci rozhodnou, zda zájem lovců převažuje nad zdravými lesy, chráněnými živočichy a soukromým majetkem. Sněmovna by si v prvním čtení měla vybrat, ze kterého návrhu bude vycházet, a ten druhý zamítnout. " "Druhý poslanecký návrh je kompromisem. Jedině proto se na něm mohlo shodnout tak široké spektrum organizací. Respektuje práva vlastníků, ale přitom nelikviduje ani myslivost ani zvěř, jak tvrdí ve své kampani myslivci. Hnutí DUHA a další ekologické organizace by nikdy nepodpořily zákon, který by ohrozil kterýkoli druh naší zvěře na existenci." Kontakt: Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel.: 05/4521 4431, fax: 05/4521 4429 info@hnutiduha.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist