https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/d52-rakousky-spolek-zrusil-umisteni-obchvatu-mikulova
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: D52: Rakouský spolek zrušil umístění obchvatu Mikulova

12. října 2020 | Děti Země
Krajský úřad v Brně nezákonně vyloučil spolek z územního řízení

Dětem Země byl v úterý 6. října 2020 doručen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. září 2020, kterým bylo na základě žaloby rakouského spolku Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales ze dne 9. ledna 2020 zrušeno jeho vyloučení z územního řízení pro obchvat Mikulova dálnicí D5206.1 i rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 3. prosince 2019 o potvrzení umístění této dálnice.

Podle krajského soudu byl spolek řádným účastníkem řízení. Krajský úřad bude muset nyní rozhodnout o jeho námitkách i o jeho odvolání.

„Soud uznal, že stavební úřad v Mikulově i krajský úřad v Brně se v rozporu se mezinárodními úmluvami odmítly řádně zabývat námitkami i odvoláním rakouského spolku, ačkoliv všechny požadavky českých zákonů splnil. Jejich tvrzení, že jako rakouský spolek nemůže být účastníkem, bylo diskriminační,“ vysvětluje podstatu soudního sporu předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které se soudního sporu také účastnily.

Krajský soud v Ostravě ve svém rozsudku spis. zn. 38 A 2/2020 uvádí mj. toto: „Takový názor je přímým popřením čl. 3 odst. 9 Aarhuské úmluvy, který výslovně v případě právnické osoby zakazuje diskriminaci vzhledem k jejímu místu registrace nebo k místu skutečného centra jejího působení... žalovaný nejenže výše rozvedená pochybení správního orgánu I. stupně nenapravil a dopustil se shodné ignorace závazků plynoucích pro správní orgány z mezinárodních úmluv... ale navíc vyslovil zcela neodůvodněný závěr...“

Podle Patrika je rozsudek překvapivý, neboť očekával, že spor o účast rakouského spolku v územním řízení bude spíše řešit Nejvyšší správní soud. Nyní je podle něho jasné, že se rakouské spolky za splnění českých zákonů budou moci zúčastnit třeba i povolování výstavby jaderných bloků v jaderné elektrárně Dukovany.

„Spolek po věcné stránce namítal, že existují rozpory mezi českými a rakouskými dopravními studiemi pro obě části transevropského Baltsko-jadranského silničního koridoru, takže může dojít k nadlimitnímu zvýšení intenzit hluku a znečištění ovzduší. Proto je podle spolku nutné, aby proběhlo přeshraniční posouzení vlivů české dálnice D52 na obyvatele Dolních Rakous a na jeho území,“ upřesňuje dále Patrik, který připomíná, že v letech 2014 až 2016 proběhlo přeshraniční posouzení jen o vlivech rakouské dálnice A5 na české území.

Trasa dálnice D52 z Pohořelic ke státní hranici délky 23,1 km sice již v květnu 2005 získala stanovisko EIA a v prosinci 2019 i první územní rozhodnutí, které se týká obchvatu Mikulova délky 3,9 km, nicméně tento úsek je nyní bez tohoto rozhodnutí. Úřady přitom již dříve územní řízení pro zbývající části dálnice zastavily, neboť žádosti neměly všechny podklady, naposledy v listopadu 2019 pro úsek D5204.1 Pohořelice – Ivaň.


* * * * * * * * * * *


I. Základní údaje o schvalování dálnice D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,1 km:


1) D5204.1 Pohořelice – Ivaň v km 16,1-19,2 (3,1 km)

10.05.2007 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
30.06.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
23.05.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 2
06.01.2014 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 2 ruší
24.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.07.2015
07.08.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2016
23.01.2017 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2017
22.01.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2018
12.12.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.10.2019
06.11.2019 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť ŘSD ČR nedoplnilo řádně žádost


2) D5204.2 Pohořelice – Ivaň v km 19,2-23,0 (3,8 km)

19.03.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
29.11.2010 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
11.07.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
17.05.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2012
20.03.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


3) D5204 Pohořelice – Ivaň, SSÚRS Pohořelice

10.05.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
24.05.2011 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
28.11.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
27.02.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2012
14.06.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2013
28.06.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


4) D5205 Ivaň – Perná v km 23,0-31,0 (8,0 km)

29.03.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
10.09.2010 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2011
28.06.2011 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2012
01.08.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2013
02.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2014
27.01.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK a ÚP obcí


5) D5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km), resp. D5206.1 v km 34,550-38,445 (3,895 km)

25.02.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí pro D5206
22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206
18.06.2012 = KÚ v Brně územní rozhodnutí pro D5206 ruší
05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013
06.01.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2014
18.12.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2015
28.12.2015 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2016
12.04.2016 = ŘSD ČR žádost zužuje na stavbu D5206.1 obchvat Mikulova
28.12.2016 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 30.05.2017
26.06.2017 = MěÚ Mikulov oznamuje zahájení územního řízení pro D5206.1
11.09.2018 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206.1
03.12.2019 = KÚ v Brně všechna odvolání zamítá a rozhodnutí MěÚ Mikulov částečně mění
09.01.2020 = rakouský spolek Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales podává žalobu proti vyloučení z územního řízení a proti nevypořádání svých námitek a svého odvolání
30.09.2020 = Krajský soud v Ostravě ruší odmítnutí účasti rakouského spolku v územním řízení i rozhodnutí KÚ v Brně


II. Údaje o dálnici D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,093 km (ŘSD ČR, 10/2019)


D5204.1 Pohořelice – Nová Ves = délka 3,100 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025
D5204.2 Nová Ves – Vodní nádrž Nové Mlýny = délka 4,412 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2026
D5205 přechod Vodní nádrže Nové Mlýny = délka 4,888 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2028
D5206.4 Nové Mlýny – Bavory = délka 5,000 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2025
D5206.3 Bavory – silnice II/414 = délka 1,050 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025
D5206.1 obchvat Mikulova = délka 3,895 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2024
D5206.2 MÚK Mikulov jih – státní hranice = délka 0,748 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist