https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/diky-ocekavanym-srazkam-dojde-ke-stabilizaci-ci-zmirneni-sucha-na-nasem-uzemi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

ČHMÚ: Díky očekávaným srážkám dojde ke stabilizaci či zmírnění sucha na našem území

5. září 2019 | ČHMÚ
Autor: Martina Součková, tel: 777 181 882, 735 794 383
I když v minulém týdnu převládalo velmi teplé počasí, došlo opět k mírnému vylepšení půdního sucha, tzn., že se nám opět zmenšila plocha území zasažená půdním suchem, především díky nočním srážkovým epizodám. Více deště se vyskytlo na konci popisovaného období, tedy v neděli 1. září. Bohužel stav podzemní vody je stále silně podnormální. Stavy řek jsou setrvalé či mírně rozkolísané, stále se nám nachází třetina měrných profilů ve stavu hydrologického sucha. V dalších dnech očekáváme déšť či přeháňky na většině našeho území a to v intervalu běžných hodnot pro dané období. To by mělo ustálit stavy na řekách i v podzemí a postupně by mohlo docházet k vylepšování současného stavu.


Meteorologické shrnutí od 26. 8. do 1. 9. 2019

Týden od 26. srpna do 1. září 2019 byl v průměru na celém území ČR teplotně silně nadprůměrný s průměrnou teplotou 22 °C a odchylkou +6,3 °C od dlouhodobého průměru. Maximální teploty se pohybovaly nejčastěji mezi 26 až 31 °C, v extrémech dosáhly až 33 °C (čtvrtek a neděle).

Za týden spadlo na území České republiky průměrně 12 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 15 mm), což odpovídá 70 procentům normálu pro toto období (Čechy 59 % N, Morava 90 % N). Většina srážek spadla v přeháňkách a bouřkách, které v průběhu nočních hodin místy přecházely do deště. Nejvyšší srážkové úhrny týdne byly zaznamenány v neděli 1. 9. (a v noci na pondělí 2. 9.), kdy spadlo v průměru 7,1 mm, v pondělí 26. 8. spadlo 3,4 mm, a ve čtvrtek 29. 8. 4 mm. Nejdeštivější částí republiky byl východ území, zejména Zlínský kraj, kde v průběhu pondělí spadlo v průměru 14,1 mm a v neděli 16,4 mm. V průběhu týdne se ojediněle vyskytly silné bouřky provázené přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny mezi 50 – 80 mm. Nejvyšší úhrny týdne byly zaznamenány na stanicích: v pondělí Zlín 84 mm, Police nad Metují 59 mm, ve čtvrtek Tisá 61 mm, v neděli Voznice 75 mm, Vsetín 52 mm, Březnice 48 mm. Naopak nejméně srážek v průběhu týdne zaznamenaly srážkoměry na jihu Moravy a západě Čech.

V průběhu následujícího období, s výjimkou čtvrtka, bude přetrvávat chladnější ráz počasí s očekávanou odchylkou průměrných teplot v rozmezí 2 až 4 °C pod normálem. Denní maximální teploty budou nejčastěji vystupovat na hodnoty v rozmezí mezi 15 až 20 °C, pouze ve čtvrtek dosáhnou až k 25 °C.

V následujícím období očekáváme 2 významnější srážkové epizody, ve kterých budou srážky vypadávat ve formě deště nebo přeháněk, předpokládaná intenzita bude slabá až mírná. Kratší epizoda potrvá od čtvrtka do části pátku a delší od neděle do středy. V obou případech se předpokládá, že se srážky vyskytnou místy nebo na většině území, tzn., postihnou více jak polovinu území republiky. Očekávaná úhrny se budou pohybovat v intervalu běžných hodnot pro danou roční dobu.


Půdní sucho a stav vegetace

Díky dešťovým srážkám došlo k výraznému zmírnění půdního sucha na většině území, nyní je půdním suchem postiženo necelých 30 % území ČR. Ve srovnání s předchozím týdnem je to o cca 10 % méně. K výraznému zlepšení došlo např. v jižních Čechách a částečně i ve středních Čechách. Ale i nadále přetrvávají nízké vlhkosti půdy zejména v severozápadních a východních Čechách a na jižní Moravě.

„Půdní sucho se nadále nejvíce vyskytuje nejvíce v Čechách (zejména v severozápadních, středních a východních) a na jihu Moravy, a to zejména v nižších a středních polohách. “

Vegetace je stále zasažena suchem, z volně rostoucích dřevin jsou nejvíce postiženy jehličnany, a to zejména borovice lesní a smrk ztepilý a místy i modřín opadavý. Vinou pokračujícího sucha na většině území usychají především starší porosty borovice, právě snížením hladiny podzemní vody. Oslabení jehličnanů suchem má za následek vyšší škody způsobené hmyzími škůdci.

U listnatých stromů a na loukách došlo sice k mírnému zlepšení, ale někteří jedinci (zejména ti, kteří byli zasaženi suchem již v loňském roce) předčasně žloutnou (maximálně do 10 %). Půdní sucho má i nadále stále negativní vliv na výnosy a kvalitu polních plodin.


Stav vodních toků

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne setrvalé nebo slabě rozkolísané, k výraznějšímu kolísání docházelo ojediněle v oblastech zasažených bouřkovou činností. V porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry byly průtoky ve většině povodí nadále výrazně podprůměrné, nejčastěji mezi 20 až 50 %, přičemž téměř v jedné třetině profilů nedosahovaly ani čtvrtiny měsíčního průměru. Hydrologické sucho (tj. průtok, který je v dlouhodobém průměru dosažen, či překročen 355 dní v roce) aktuálně (4. 9.) vykazuje více než třetina (35 %) hlásných profilů. Hydrologická situace se oproti předchozímu týdnu mírně zlepšila v povodí Moravy a Dyje, v povodí Vltavy, Labe a Ohře se mírně zhoršila a v povodí Odry se téměř nezměnila.

V následujících dnech budou toky setrvalé nebo na pozvolném poklesu, později, během noci na pátek mohou toky začít, v závislosti na srážkách, opět mírně kolísat.


Stav podzemní vody

Stav podzemních vod zůstal oproti minulému týdnu setrvalý a nadále zůstal silně podnormální. Hladina v mělkých vrtech a vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně stagnovaly.

Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se nezměnil a tvoří 58 % všech objektů.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální vydatnosti tj. silného či mimořádného sucha se mírně zvýšil a tvoří 64 % všech objektů.

V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat setrvalý stav podzemních vod, místy mírný vzestup.


Odborný garant:
František Šopko, Josef Hanzlík/meteorologie
Martin Možný, Lenka Hájková/půdní sucho a stav vegetace
Radek Čekal, Martin Pecha/hydrologie, povrchové vody, hydroprognóza
Martin Zrzavecký, Lenka Černá/podzemní vody

Podrobné informace naleznete:
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho
http://hamr.chmi.cz/
Martina Součková, tel: 777 181 882, 735 794 383
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist