https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/evropske-projekty-central-meetbike-a-mobile2020-spojuji-sily
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Centrum dopravního výzkumu: Evropské projekty Central MeetBike a Mobile2020 spojují síly

20. března 2012 | Centrum dopravního výzkumu
Propojení dvou dlouhodobých evropských projektů Central MeetBike a Mobile2020 oznámili národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek a Tomáš Řeháček z Regionálního environmentálního centra (REC ČR).

Cyklodoprava má řadu pozitivních dopadů jako např. snížené riziko dopravních kolapsů, lepší vzduch, snížení počtu závažných dopravních nehod či nižší náklady na údržbu infrastruktury, nicméně hlavním úkolem pro města je celkově zlepšit podmínky pro mobilitu. „Podpora cyklodopravy je jedním z nástrojů, jak řešit celkovou dopravní situaci v dnes již přeplněných městech. Nemůže být vnímána jako stavění nové infrastruktury pro pár nadšenců, kteří dnes jezdí na kole,“ říká Zbyněk Sperat z Centra dopravního výzkumu, které koordinuje projekt Central MeetBike

„Naše spolupráce byla vlastně logická, vždyť máme společný cíl, kterým je podpora a rozvoj cyklodopravy v ČR,“ říká o tom národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek a dodává: „Naše města všeobecně přijímají cyklistickou dopravu jen opatrně, nelze očekávat, že by dosažení tohoto cíle bylo snadné.“

Cílem obou projektů je předat poznatky a zkušenosti těm, kteří rozhodují o cyklistických strategiích a plánují a navrhují cyklistickou infrastrukturu. Oba současně vycházejí z předpokladu, že jen dobře informovaní odborníci a politici mohou změnit postoj a situaci v oblasti podpory cyklistické dopravy. Bez těchto základních požadavků se česká města nedočkají v nejbližší době změny. „Je nutné si uvědomit, že vzdělávání je prvotní krok a současně základní stavební kámen, jež v případě absence či neúplnosti vede k nedostatkům a chybám, které se jen těžko napravují,“ potvrzuje projektový manažer projektu Mobile2020 Tomáš Řeháček.

Oba dva projekty shodně sázejí především na vzdělávání, které se uskuteční formou seminářů a exkurzí v letech 2012 – 2014 za účasti Technických Universit v Drážďanech (TUD) a v Hamburku (TUHH), městského úřadu Zwolle, Institutu pro sociálně-ekologický výzkum (ISOE) se sídlem ve Frankfurtu n. M. a nizozemské cyklistické konzultační společnosti International Bicycle Consultancy (IBC). Systém seminářů, které poběží v Česku, Polsku, na Slovensku a v Německu, bude vycházet také z poznatků z Německé cyklistické akademie (Fahrradakademie), jež vytvořil Německý institut pro urbanistiku (Difu). „Pro město Uherské Hradiště jsou informace a zkušenosti partnerů důležitým přínosem mezinárodního projektu. Jako příklad jejich využití v praxi mohu uvést přípravu realizace víceúčelových jízdních pruhů, které umožní lepší využití stísněného uličního prostoru pro pohyb cyklistů. Realizace tohoto zákonem zatím neznámého prvku je směřována k podpoře legislativních změn v oblasti cyklodopravy a bude pilotním projektem v ČR,“ říká k tomu Zdeněk Procházka, místostarosta Uherského Hradiště, které je zapojeno do projektu Central MeetBike a dodává: „Za naše město se jednotlivých setkání a seminářů Central Meetbike účastní pravidelně nejen odborníci z řad úředníků, ale vždy také volený zástupce.“

Přestože Central MeetBike i Mobile2020 mají partnery na všech úrovních od národní až po místní, největší význam má práce s městy. „Projekty by měly také umožnit vytvoření národní pracovní skupiny,“ říká Jaroslav Martinek. Tomáš Řeháček k tomu dodává: „Měla by zahrnovat jak zástupce jednotlivých měst, tak i odborníky z oboru, zástupce ministerstev, neziskových organizací, případně i soukromého sektoru“.

V rámci obou projektů tak vzniká síť měst přátelských k cyklistům, tato města pak budou mít přednostní přístup k informacím, pozvánkám na semináře a exkurzím do zahraničí. „Spoluprací obou projektů budeme moci oslovit více měst a tedy i větší množství odborníků, jejichž vzdělání je pro podporu cyklistiky u nás klíčové,“ říká o budoucí spolupráci národní cyklokoordinátor. K dnešnímu datu takzvanou Uherskohradišťskou chartu podepsalo 22 signatářských měst (České Budějovice, Děčín, Hradec Králové, Jihlava, Kadaň, Kunovice, Liberec, Litovel, Napajedla, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Praha 19 - Kbely, Přerov, Rousínov, Tábor, Uherské Hradiště, Uničov, Valašské Klobouky a Zlín).
Na projektu Mobile2020 přislíbilo účast celkem osm měst ČR, z toho ale již čtyři jsou součástí UH charty - Liberec, Olomouc, Jihlava a Děčín. Novými městy jsou Chrudim, Hodonín, Karlovy Vary a Chomutov.

„Každé město v ČR má trochu jiné podmínky, někde tradičně jezdí množství cyklistů, aniž by město věnovalo zvláštní pozornost cyklodopravě, jiná města jsou připravena svým přístupem dát cyklistům zelenou. Chceme dát prostor především těm městům, ve kterých má cyklodoprava politickou podporu a je daný jasný postup, který sleduje městský cyklokoordinátor,“ vysvětluje základní předpoklady pro zapojení měst Jaroslav Martinek.

Kontakty:
Tomáš ŘEHÁČEK, MSc., manažer projektu Mobile2020, REC ČR
e-mail: trehacek@rec.org
tel. +36 26 504 000 linka 308, +36 209 387 096
Ing. Zbyněk SPERAT, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
e-mail: zbynek.sperat@cdv.cz
tel. 608 301 485
Ing. Zdeněk PROCHÁZKA, místostarosta města Uherské Hradiště pro resort dopravy
e-mail: zdenek.prochazka@mesto-uh.cz
tel. 572 525 106


Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) – CDV je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.
www.cdv.cz

Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím programu Central Europe, který je spolufinancován ERDF. Projekt Central MeetBike je společným dílem polsko-česko-slovensko-německého partnerství. Zkušenosti z německých měst mají být aplikovány v partnerských státech a jejich vybraných pilotních městech. Za Českou republiku se projektu účastní Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a Uherské Hradiště, za Slovensko Výzkumný ústav dopravní v Žilině a města Žilina a Prešov, za Polsko nezisková organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo Technická universita v Drážďanech a města Lipsko a Dráždany. www.centralmeetbike.eu

Projekt Mobile2020 odstartoval v květnu 2011 a poběží do dubna 2014. Mobile2020 je součástí programu Evropské unie Inteligentní Energie – Evropa pro trvale udržitelnou budoucnost, spadající pod Výkonný orgán pro konkurenceschopnost a inovaci (EACI). Jeho realizace probíhá současně v jedenácti zemích střední a východní Evropy. V České republice je za realizaci projektu, jehož prioritou je vytvoření prostředí vhodného pro ukotvení, propagaci a pozitivní rozvoj cyklodopravy, jako rovnocenné formy dopravy v malých a středně velkých městech, zodpovědné Regionální environmentální centrum, Česká republika, o.p.s. (REC ČR), které je součástí sítě národních kanceláří Regionálního environmentální centra pro střední a východní Evropu pomáhající řešit otázky ochrany životního prostředí prostřednictvím podpory spolupráce mezi vládami, nevládními organizacemi, firmami a dalšími subjekty.
www.mobile2020.eu, czechrepublic.rec.org

Program Central Europe – jedná se o program Evropské unie, který posiluje spolupráci mezi státy střední Evropy za účelem podpory inovací, zlepšení dostupnosti, životního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity středoevropských měst a regionů. Central Europe investuje 231mil. euro a zajišťuje tak financování projektů nadnárodní spolupráce, kterých se účastní veřejné i soukromé organizace z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. Program je financován z Evropských regionálních rozvojových fondů a probíhá v letech 2007 až 2013. www.central2013.eu
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist