https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/experimentalni-vychova-douglasky-ma-prvni-vysledky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

VÚLHM, v.v.i.: Experimentální výchova douglasky má první výsledky

6. října 2016 | VÚLHM, v.v.i.
Autor: Marta Čížková, tel: +420 257 892 242
To chtějí změnit vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. V rámci experimentu s výchovou porostů douglasky vyhodnotili růstovou reakci douglasky tisolisté na výchovné zásahy ve věku 24 let. Postupně tak doplňují poznatky potřebné pro stanovení optimální strategie porostní výchovy této introdukované dřeviny.

Odborníci z VÚLHM, Výzkumné stanice Opočno zvolili pro experiment 24letý porost na LS Dvůr Králové (revír Červený Kostelec – Havlovice) původem z umělé obnovy o počáteční hustotě 3500 ks/ha.

V roce 2011 zde založili čtyři experimentální plochy o rozměrech 20×20 m (0,04 ha). Dvě plochy slouží jako kontrolní bez výchovy (Havlovice 1 a 3), na dvou v roce 2012 provedli experimentální výchovný zásah. Negativním podúrovňovým zásahem byl hektarový počet stromů snížen z původních 1300 na 625 a z 1550 na 650. V zásahových porostech byl vytvořen dostatečný prostor pro vývoj ponechaných nejkvalitnějších jedinců v úrovni a nadúrovni.

Pro zjištění přírůstové reakce na experimentální výchovné zásahy byly každoročně mimo růstovou sezónu měřeny výčetní tloušťky všech stromů a výšky reprezentativního souboru stromů napříč celým tloušťkovým spektrem.

Na základě prvních průběžných výsledků experimentu s výchovou douglasky lze konstatovat že:

Výchovnými zásahy v 24letém porostu douglasky byl podpořen absolutní i relativní tloušťkový přírůst.
Výchovné zásahy se pozitivně projevily především na relativním přírůstu výčetní kruhové základny.
Kontrolní i zásahová varianta jsou tři roky po experimentálním zásahu co do průběhu výškové křivky srovnatelné.
Pozitivní ovlivnění tloušťkového přírůstu vytváří předpoklad příznivějšího vývoje štíhlostního kvocientu a tím i budoucí vyšší statické stability vychovávaných porostů.

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu NAZV QJ1520299 – Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR.

Cílem introdukce lesních dřevin je zvýšení produkčního potenciálu lesů, zlepšení stability porostů a bezpečnosti produkce. Douglaska tisolistá je nejrozšířenější introdukovanou dřevinou v lesích střední a západní Evropy a svou objemovou produkcí předčí i naši hospodářsky nejdůležitější dřevinu smrk. Ačkoli je považována za relativně odolnou vůči abiotickým i biotickým škodlivým činitelům, byly zaznamenány četné případy biotického poškození. Z vážnějších ohrožení lze jmenovat napadení sypavkou a václavkou. Na bývalých zemědělských půdách může být ve vyšší míře ohrožena hnilobou kořenového systému. Douglaska pravděpodobně nemá výrazně negativní vliv na půdu.

O výsledcích tohoto experimentu informovali řešitelé na 17. vědecké konferenci pěstitelů lesa Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí, konané na konci srpna v Dobrušce.

Kontakty na řešitele projektu: Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno, e-mail: dusek@vulhmop.cz
Marta Čížková, tel: 420 257 892 242 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist