https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/hejtman-hasek-poskytl-spolku-anno-jmk-uz-10-milionu-kc
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Hejtman Hašek poskytl spolku ANNO JmK už 10 milionů Kč

11. srpna 2016 | Děti Země
Autor: Miroslav Patrik
Během osmi let, co je hejtmanem Jihomoravského kraje Michal Hašek, obdržel spolek Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje v zastoupení Jaromíra Hrona, exkluzívně téměř 10 miliónů korun.

Zjistily to Děti Země, před kterými smlouvy o těchto dotacích kraj nezákonně tajil pět měsíců. Poslední smlouva na poskytnutí 130 tisíc korun je z 19. července 2016 a nese název „Naplňování partnerského principu veřejné správy a NS při realizaci programového období EU 2014-2020“. 1)

„Nijak nezpochybňujeme právo kraje rozdávat veřejné peníze komukoliv, kdo splňuje jím stanovená kritéria, nicméně se domníváme, že z etického hlediska přijímat bez veřejné grantové soutěže každý rok paušálně přes milión korun na činnosti, které nemohou být až tak finančně nákladné a mají spíše politický rozměr, není pro spolkovou činnost rozhodně vhodné,“ domnívá se předseda brněnského spolku Děti Země Miroslav Patrik.

Ze stručných závěrečných zpráv na jednu až dvě strany, které Děti Země získaly, mj. vyplývá, že tento spolek během osmi let utratil peníze za účast svých zástupců v různých poradních komisích kraje a v monitorovacích výborech kraje a státních struktur, na komunikaci a spolupráci s politiky, na vzdělávací semináře, na tisk propagačních materiálů, na poradenství, na údržbu internetových stránek http://www.annojmk.cz apod.

„Je sice dobře, že politici kraje chtějí komunikovat s vybranou částí neziskového sektoru, ale jistě to nemusí být za peníze a ještě v tak obrovských a neprůhledných částkách. Připadá mi, že si krajští politici v čele s Haškem už osm let prostě politicky kupují náklonnost části angažované veřejnosti, pokud zástupcům ANNO JmK rozdávají peníze a udělují jim funkce. Tento postup mi připomíná minulý režim, kdy si tehdejší vládnoucí klaka za finanční a politické výhody „kupovala“ klid na práci a loajalitu společenských organizaci,“ myslí si Patrik.

Politický rozměr smluv podle něho vyplývá z řady až servilních pasáží stručných závěrečných zpráv předsedy ANNO JmK Jaromíra Hrona, který např. v té za rok 2009 za 1 milión korun mj. uvádí:

„Významně přispívá ke zviditelňování a prezentaci našich zájmů i moje jmenování do poradního orgánu hejtmana JMK Mgr. Michala Haška. Oceňujeme toto rozhodnutí pana hejtmana, které chápeme jako významnou změnu ve vnímání neziskového sektoru...

Vysoce oceňuji pana Mgr. Václavu Božkovi, CSc. Náměstka hejtmana JMK za čas, který mi během roku věnoval, za pomoc při nalézání řešení, které přispívají k lepší spolupráci ANNO JMK a krajské reprezentace.

Je mi potěšením, že mohu poděkovat panu Ing. Jiřímu Kadrnkovi, předsedovi Jihomoravské Rady ODS a členu Zastupitelstva Jihomoravského kraje, za jeho čas a příjemné chvíle při diskusích o budoucnosti, možnostech a úkolech, které stojí před NNO nejen v nebližších měsících, ale i v nejbližších letech.“

Smlouvy JmK se spolkem ANNO JmK téměř pět měsíců před Dětmi Země zřejmě ze strachu tajila úřednice KÚ JmK Pavlína Krásná a její šéf Roman Heinz z odboru kontrolního a právního, kteří až pod opakovanou a důraznou výtkou Ministerstva vnitra o porušování zákona informace vydali dne 25. července 2016. 2)


* * * * * * * * * *


Přehled finančních dotací JmK pro spolek ANNO JmK během 8 let (2009-16)

08/2009 = 1.000.000 Kč
12/2009 = 180.000 Kč
04/2010 = 1.000.000 Kč
03/2011 = 1.200.000 Kč
12/2011 = 397.000 Kč
03/2012 = 1.100.000 Kč
03/2013 = 1.200.000 Kč
03/2014 = 1.100.000 Kč
06/2014 = 195.000 Kč
11/2015 = 255.000 Kč
03/2015 = 1.100.000 Kč
03/2016 = 1.100.000 Kč
07/2016 = 130.000 Kč
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Celkem = 9.957.000 Kč


Přehled názvů smluv JmK se spolkem ANNO JmK během 8 let (2009-16)

01) Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2009
02) Reprezentační publikace ANN v JMK (2009)
03) Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2010
04) Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2011
05) NNO a neformální vzdělávání v Jihomoravském kraji 2011
06) Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2012
07) Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2013
08) Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2014
09) Jak dál v neziskovém sektoru po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (2014)
10) Podpora nestátních neziskových organizací v ekonomicky méně rozvinutých regionech JmK – včetně osobních nákladů (2015)
11) Udržení a rozvoj informačních a organizačních kapacit ANNO JMK v 2015
12) Udržení a rozvoj informačních a organizačních kapacit ANNO JMK v 2016
13) Naplňování partnerského principu veřejné správy a NS při realizaci programového období EU 2014-2020 (2016)


Účel dotace podle smlouvy z 3/2016 (1.100.000 Kč):

- udržení a rozvoj personálních kapacit ANNO JMK
- práce zástupců neziskového sektoru v poradních orgánech kraje
- možnost další spolupráce zástupců ANNO JMK v nadregionálních strukturách
- pokračování rozšířeného právního poradenství pro NNO
- poskytování poradenství v oblasti daňové, účetní a grantové včetně interaktivního webového portálu
- vzdělávací semináře a propagace neziskového sektoru
- údržba databáze NNO JMK, její doplňování a možné využití pro ostatní subjekty pro další zpracování


Účel dotace podle smlouvy z 7/2016 (130.000 Kč)

- vytvořit konzultační platformu zástupců neziskových organizací v Regionální stálé konferenci JMK
- spolupracovat při zajišťování projektové absorpční kapacity v NNO v JMK
- spolupracovat a realizovat síťování dalších aktérů při přípravě projektů ESIF
- realizovat vzdělávací semináře věnované čerpání EU fondů

Miroslav Patrik tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist