https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/je-treba-harmonizovat-vyuzivani-geotermalniho-potencialu-a-hodnoceni-stretu-zajmu-pri-geotermalnim-mapovani-na-mezinarodni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká geologická služba: Je třeba harmonizovat využívání geotermálního potenciálu a hodnocení střetů zájmů při geotermálním mapování na mezinárodní úrovni?

27. prosince 2016 | Česká geologická služba
Autor: Jan Holeček, tel: 774081937
Projekt GeoPLASMA-CE
GeoPLASMA-CE je mezinárodní projekt podpořený dotačním mechanismem Interreg-CE s působností v regionu střední Evropy. Projekt je zaměřen na podporu využívání mělké geotermální energie pro vytápění a chlazení v městských aglomeracích i na venkově. Řešitelem projektu je jedenáct institucí z řad státních geologických služeb, vysokých škol, neziskových organizací, správních úřadů i soukromých poradenských společností z České Republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska a Slovinska. Za Českou republiku jsou řešiteli projektu odborníci z České geologické služby.
Cílem projektu je sjednocení postupů využívání mělkých geotermálních zdrojů, což do budoucna přinese širší a udržitelné využití tohoto obnovitelného zdroje energie. Projekt bude v následujících třech letech řešen v šesti pilotních oblastech v partnerských zemích, mezi něž patří Vogtland-západní Čechy, Valbřich-Broumovsko, Krakov, Vídeň, Bratislava a Lublaň.
Mělká geotermální energie je všeobecně dostupným obnovitelným zdrojem tepla, který není zdrojem emisí. Vývoj technologií pro využívání obnovitelných zdrojů energie je klíčový pro snižování dopadů lidské činnosti na klimatické změny a kvalitu ovzduší.
Jedním z cílů projektu GeoPlasma-CE je vytvoření středoevropského informačního portálu jak pro experty, tak i pro širokou laickou veřejnost, šíření osvěty, know-how a znalostí rizik při plánování, výstavbě a provozu mělkých geotermálních instalací.

Expertní seminář a výměna zkušeností
Vytápění a chlazení pomocí geotermální energie si v poslední době získává čím dál větší oblibu a roste jeho význam. Různé přístupy vědeckých studií a iniciativ hodnotících potenciál a rizika spojená s čerpáním mělkých geotermálních zdrojů vedou k roztříštěnosti metodik hodnocení těchto zdrojů a jejich rizik.
Na expertním semináři v Essenu se sešli nejen řešitelé projektů GeoPLASMA-CE a Greta, ale i zástupci vědecké komunity a účastníci z oblasti administrativy a zájmových skupin, aby spolu diskutovali o možnostech rozvoje mělkých geotermálních instalací. Celkově seminář navštívilo 25 účastníků ze 7 evropských zemí.
V první části semináře byly předneseny příspěvky týkající se probíhajících nebo již ukončených mezinárodních projektů zabývajících se tématem využívání mělké geotermální energie. Kromě příspěvků projektů GeoPLASMA-CE a Greta byly předneseny výsledky projektů ReGeoCities, ThermoMap, GeoTrainet, TransGEOTHERM, COST Action GABI a CHEAP GSHPs.
V druhé polovině semináře proběhla panelová diskuze o klíčových otázkách mapování geotermálního potenciálu. Byly diskutovány postupy při tvorbě geotermálních map, porovnatelnost map z různých zdrojů a potřeba sjednocení metodiky hodnocení geotermálního potenciálu.
Ze společné diskuze vyplynula potřeba kritického zhodnocení současných přístupů a a nutnost sestavená návrhu jednotné metodiky a postupů. Rizikové faktory jsou všeobecně známé a dobře popsané, avšak metodika hodnocení možností instalace geotermálních zařízení a čerpání tepla různými technologiemi není jednotná. Při klasifikaci geotermálního potenciálu musí být hodnocen nejen stav horninového prostředí, ale i technické požadavky na tepelný výkon pro vytápění a konfiguraci vytápěcího systému.
Při hodnocení geotermálního potenciálu také záleží na měřítku, odlišná kritéria je třeba užít při regionálním plánování a při plánování instalací jednotlivých geotermálních zařízení. Z diskuze také vyplynula potřeba sjednocení geotermálních map v jednotlivých správních oblastech, aby nedocházelo k právním rozkolům na hranicích regionů kvůli odlišnosti legislativních předpisů platných v různých regionech. Širší otázkou je pak sjednocení právního rámce využívání mělké geotermální energie napříč Evropou. Toto téma bude podrobněji diskutováno na příštím semináři projektů GeoPLASMA-CE a GRETA v průběhu roku 2017.
Bližší informace o projektu GeoPLASMA-CE naleznete na webových stránkách http://www.interreg-central.eu/GeoPLASMA-CE

Kontakt:
Mgr. Jan Holeček, Ph.D.
Koordinátor projektu
Česká geologická služba
jan.holecek@geology.cz
+420 251 085 240
Jan Holeček, tel: 774081937 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist