https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/kazda-katastrofa-je-jina
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce: Každá katastrofa je jiná

V listopadu jsme díky programu Odolná obec uspořádali webinář určený vedení malých obcí. Své praktické zkušenosti se zvládáním různých mimořádných událostí sdíleli čtyři zkušení starostové Vladimír Stříbrný z Heřmanic, Marie Cimrová z obce Chodouny, Jana Filipovičová z Hrušek a Petr Halada z Kamýku nad Vltavou. Bohaté zkušenosti připojil také místostarosta a krizový pracovník ORP Varnsdorf, Jiří Sucharda.

Příběhy z mimořádných událostí:

Starosta Vladimír Stříbrný z obce Heřmanice sdílel dramatické okamžiky, kdy jejich obec zasáhla ničivá povodeň v létě 2010, více než polovina obyvatel se musela evakuovat a někteří občané uvízli v ohrožených domech. Starosta zmínil, že povodeň změnila jeho pohled na sociální média, která sehrála významnou pozitivní roli při propojení lidí a pomáhajících v době krize.

Starostka Marie Cimrová z obce Chodouny zprostředkovala pohled do obce, která zažila opakovaně povodně na Labi v letech 2002, 2006 a 2013. Zdůraznila, že charakter každé mimořádné události byl jiný. Zmínila velký význam včasné výstrahy pro obyvatele. Pochvalovala si obrovskou solidaritu lidí, spřátelených obcí a hasičských sborů. Zmínila ale i zhoršení vztahů v obci při obnově.

Starostka Jana Filipovičová přiznává, že obec Hrušky nebyla na tornádo 2021 vůbec připravena, protože se jednalo o zcela výjimečnou situaci. Tornádo způsobilo vážné škody na obecním majetku a soukromých domech. Solidarita lidí byla obrovská a odrážela velký zájem médií o událost. V některých případech působila i problémy, jako například ….

Starosta Petr Halada z Kamýku nad Vltavou podotkl, že každá mimořádná událost je odlišná. Při povodni v roce 2002 byla důležitá koordinovaná evakuace obce, kterou zajišťovali. Síla místní komunity a aktivní zapojení občanů přineslo úspěšné zvládnutí katastrofy.

Jiří Sucharda, krizový pracovník a místostarosta ORP Varnsdorf sdílel zkušenosti z velkého požáru v NP České Švýcarska v roce 2022 a hlavně zdůraznil potřebu nastolit v každém kraji rovnováhu a dobrou komunikaci mezi obcemi, hasiči, jednotkami dobrovolných hasičů a krizovým řízení.

Všichni účastníci webináře se shodli na několika následujících důležitých bodech:
* Je důležité mít připravené krizové plány, avšak je třeba si uvědomit, že v případě konkrétní mimořádné události se na ně nelze striktně spoléhat, neboť každá událost je jedinečná.
* Klíčovou roli hraje osobnost starosty, jeho kontakty, vazby a schopnost komunikace. Zásadní je mít kolem sebe důvěryhodné a schopné jedince – v zastupitelstvu, ve sboru dobrovolných hasičů, dobrovolníky a podobně.
* Varování obyvatelstvu je nezbytné poskytovat včas a s relevantními informacemi.
* Pro lepší zvládání situace a obnovu je důležitý aktivní spolkový život v obci. Po mimořádné události je nezbytné co nejdříve žádat o náhradu škod nebo prostředky na obnovu od státu a kraje.
* Příprava na mimořádnou událost je politicky nevděčná a finančně náročná. Pro obce je náročné a s ohledem na rozpočet často nemožné pořizovat veškeré vybavení samostatně. Například při vybavování jednotek dobrovolných hasičů je důležité zvážit, co již vlastní okolní obce, a nakupovat uvážlivě a po společné dohodě.
* Média určují důležitost postižených obcí a lokalit na základě intenzity zpravodajství z mimořádné události. I na základě této informovanosti putují peníze ze sbírek a další humanitární pomoc do konkrétních míst. Sociální média mění způsob informování o událostech. Lidé z nich získávají informace okamžitě a z různých zdrojů, nečekají na oficiální zprávy z médií. Je třeba s tím počítat. Přinášejí i pozitivní věci, pomoc lze rychle zorganizovat, solidarita lidí je obrovská, avšak ne vždy jsou objektivní.
* Je třeba vzít v potaz také nové hrozby, jako je například pandemie nebo dlouhodobý výpadek elektrického proudu.

Webinář přinesl mnoho cenných poznatků a zkušeností, které jsou nyní dostupné v podobě videozáznamu. Sdílením všech příběhů a doporučení se snažíme přispět k vytvoření odolnějších obcí před mimořádnými událostmi.

Na jaře 2024 budeme v diskusi pokračovat. Plánujeme uspořádat živé setkání starostů, rozšířit okruh aktivních účastníků setkání a zaměřit se na dvě důležitá témata, která se v diskusi objevovala, a to je příprava na dlouhodobý výpadek elektrického proudu a jak v obci financovat přípravu na mimořádné události.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist