https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/komise-ocenila-thajska-opatreni-proti-nezakonnemu-rybolovu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Zastoupení EK v ČR: Komise ocenila thajská opatření proti nezákonnému rybolovu

8. ledna 2019 | Zastoupení EK v ČR
Thajsko hraje zásadní roli v mezinárodním dodavatelském řetězci pro produkty rybolovu. Zintenzivnilo kontroly vykládek zahraničních rybářských plavidel v thajských přístavech a posílilo spolupráci se státy vlajky v Indickém a Tichém oceánu. Zpřísnění thajského právního a správního systému týkajícího se rybolovu by proto mohlo mít významný vliv na celosvětovou udržitelnost rybolovných zdrojů.

Díky pokroku, jehož Thajsko dosáhlo v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, ho Evropská komise vyřadila ze seznamu „varovaných zemí“.

Komise dnes uznala, že Thajsko úspěšně vyřešilo nedostatky svého právního a správního systému v oblasti rybolovu. Z tohoto důvodu zrušila tzv. „žlutou kartu“, kterou vydala v dubnu 2015 jako varování EU, že daná země problematiku nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu dostatečně neřeší. Dnešním rozhodnutím tak zvrátila první krok postupu, který mohl vést až k úplnému zákazu dovozu produktů mořského rybolovu do EU.

Evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov poškozuje světové populace ryb, ale škodí také lidem, kteří z moře získávají živobytí, a zejména těm nejchudším z nich. Proto je boj proti nezákonnému rybolovu jednou z priorit EU. Mám velkou radost, že jsme nyní v této snaze nalezli nového partnera.“

Po vydání žluté karty zahájila Komise s Thajskem konstruktivní spolupráci a dialog. To vedlo k zásadní modernizaci thajské správy rybolovu v souladu s mezinárodními závazky této země.

Thajsko změnilo svůj právní rámec pro rybolov, aby odpovídal mezinárodnímu právu v této oblasti. Zlepšilo dodržování svých povinností státu vlajky, přístavu a trhu a pobřežního státu, začlenilo do svých předpisů jasné definice a zavedlo odrazující systém sankcí. Kromě toho zpřísnilo mechanismy kontroly vnitrostátního rybářského loďstva a posílilo své systémy sledování, kontroly a dohledu. Sem se řadí dálkové sledování rybolovných činností a spolehlivý systém inspekcí v přístavech.

Díky zavedení těchto opatření nyní thajské úřady uplatňují všechny nezbytné politiky k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

Thajsko hraje zásadní roli v mezinárodním dodavatelském řetězci pro produkty rybolovu. Jeho vysoce rozvinuté zpracovatelské odvětví získává suroviny z Indického a Tichého oceánu. Jakožto smluvní strana dohody Organizace OSN pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států zintenzivnilo Thajsko kontroly vykládek zahraničních rybářských plavidel v thajských přístavech a posílilo spolupráci se státy vlajky v Indickém a Tichém oceánu. Zpřísnění thajského právního a správního systému týkajícího se rybolovu by proto mohlo mít významný vliv na celosvětovou udržitelnost rybolovných zdrojů.

Komise rovněž ocenila úsilí, které Thajsko vyvíjí v oblasti boje proti obchodování s lidmi a zlepšování pracovních podmínek v odvětví rybolovu. Mimo rámec dvoustranného dialogu o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu se Komise a Evropská služba pro vnější činnost spolu s thajskými orgány zabývaly rovněž závažnými případy porušování lidských práv a nucené práce v tomto odvětví. Thajsko nedávno jako první asijská země oznámilo ratifikaci úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 188 o práci v odvětví rybolovu (C188).

Komise by thajské vládě za tento závazek ráda vyslovila uznání a je připravena snahu Thajska jít v regionu příkladem dále podporovat, v neposlední řadě prostřednictvím dialogu mezi EU a Thajskem o otázkách týkajících se práce.

Komise bude s Thajskem nadále úzce spolupracovat, a to s cílem bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a také podporovat důstojné pracovní podmínky v daném odvětví.

Souvislosti

Celosvětová hodnota nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu se odhaduje na 10 až 20 miliard eur ročně. Každý rok se nelegálně uloví 11 až 26 milionů tun ryb, což představuje nejméně 15 % světových úlovků. EU je přitom největším světovým dovozcem produktů rybolovu.

Boj proti nezákonnému rybolovu je součástí snahy EU zajistit udržitelné využívání moře a mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky. Je také důležitým pilířem strategie EU, jejímž cílem je zlepšit mezinárodní správu oceánů.

Rozhodnutí Komise vychází z nařízení EU o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu, které vstoupilo v platnost v roce 2010[1]. Tento nástroj zajišťuje, že se na trh EU dostanou pouze produkty rybolovu s osvědčením o zákonnosti. Hlavním cílem unijního postupu pro nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je navazovat dialog se třetími zeměmi a nabízet jim podporu. Díky těmto dialogům často získává nové partnery, kteří se v boji proti nezákonnému rybolovu angažují.

Od listopadu 2012 vedla Komise formální dialog (tzv. předběžné určení neboli „žlutá karta“) s 25 třetími zeměmi, které upozornila na nutnost přijmout účinná opatření k boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Pokud zaznamená významný pokrok, může Komise tento dialog ukončit (zrušení statusu „předběžného určení“ neboli „zelená karta“). Potřebnou snahu o reformy dosud neprojevilo jen několik málo zemí. Produkty rybolovu ulovené plavidly těchto zemí pak nemohou být dováženy do EU (určení a zařazení na seznam neboli „červená karta“).
tisknout poslat  twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist