https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/konci-soudni-spor-o-hodnoceni-vlivu-obchvatu-breclavi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Končí soudní spor o hodnocení vlivů obchvatu Břeclavi

15. ledna 2019 | Děti Země
Žaloby dvou spolků proti kompenzacím byly soudem zamítnuty

Krajský soud v Brně svým rozsudkem ze dne 29. listopadu 2018 zamítl žaloby Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu a Vody z Tetčic z listopadu 2015 proti uložení kompenzačních opatření za škodlivý zásah plánovaného silničního obchvatu Břeclavi do evropsky významné lokality Soutok – Podluží, která je součástí soustavy chráněných území NATURA 2000.

Oba spolky se proto rozhodly, že proti tomuto rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu nepodají a tento soudní spor ukončí.

„Vzhledem k tomu, že naší zásadní námitku o absenci podrobného posouzení vlivů obchvatu na životní prostředí procesem EIA, v němž by se pečlivě vyhodnotily i vlivy na území NATURA 2000, již zamítl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku z března 2018 a krajský soud pak zamítl i další související žalobní body, rozhodli jsme se v dalším soudním sporu nepokračovat. O rozsahu kompenzačních opatření totiž chceme s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR raději jednat,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle rozsudku NSS z března 2018, který zrušil první rozsudek krajského soudu z března 2017, totiž nebylo možné vyhodnotit vlivy obchvatu Břeclavi na soustavu NATURA 2000, jelikož jeho příprava začala již v listopadu 2003, tj. před vstupem České republiky do Evropské unie. NSS nicméně uvádí, že podrobné „naturové“ vyhodnocení bylo provedeno právě v řízení o uložení kompenzačních opatření, což je dostačující.

„Povolování obchvatu Břeclavi zatím probíhá patnáct let a ještě asi deset let bude, takže vliv spolků na délku jeho schvalování je zcela minimální, neboť spolky se účastnily jen správního řízení o uložení kompenzačních opatření a následného soudního sporu s hlavní námitkou o absenci procesu EIA a „naturového“ vyhodnocení,“ připomíná dále Patrik, podle kterého jsou různá nařčení na blokování obchvatu demagogická a účelová.

Kompenzační opatření za škodlivý zásah silničního obchvatu Břeclavi do území EVL Soutok – Podluží se začaly realizovat v roce 2016 a budou probíhat asi pět až deset let, dokud jejich funkčnost a dlouhodobá udržitelnost nebude odborně potvrzena. Pak teprve budou zahájena stavební řízení a vydána stavební povolení.

Děti Země a další spolky již ale více než dvacet let v různých koncepčních materiálech a v krajských plánech navrhují, aby kolem Břeclavi byla do budoucna postavena dálnice D55, která propojí D2 a rakouskou dálniční síť, takže nebude nutné stavět dálnici D52 z Brna na Vídeň kolem Mikulova.

Vybudováním dálničního obchvatu Břeclavi a napojením Brna na existující dálnici D2 tak bude od tranzitní silniční dopravy ochráněno nejen unikátní území Pálavy a město Brno, ale transevropská kamionová doprava se po Baltsko-jaderském koridoru od Vídně brzy přesune na nejkratší dopravní směr do Polska, tj. na dálnici D55 kolem Břeclavi a dále.


* * * * * * * * * *


Průběh správního a soudního řízení o uložení kompenzačních opatření za významné negativní vlivy na území soustavy NATURA 2000 (EVL Soutok – Podluží) plánovaným obchvatem Břeclavi silnicí I/55:

1) 07.08.2014 = žádost odboru ŽP MěÚ Břeclav na odbor ŽP KÚ JmK o vydání rozhodnutí
2) 22.04.2015 = KÚ JmK vydává rozhodnutí s 25 kompenzačními podmínkami a s dalšími 16 podmínkami
3) 19.05.2015 = odvolání Dětí Země
4) 28.05.2015 = odvolání Vody z Tetčic
5) 14.09.2015 = MŽP všechna odvolání zamítá a rozhodnutí KÚ JmK potvrzuje
6) 16.11.2015 = žaloba Dětí Země
7) 23.11.2015 = žaloba Vody z Tetčic
8) 22.03.2017 = Krajský soud v Brně ruší rozhodnutí KÚ JmK i MŽP
9) 02.05.2017 = kasační stížnost MŽP
10) 03.05.2017 = kasační stížnost města Břeclavi a ŘSD ČR
11) 28.03.2018 = NSS ruší rozsudek Krajského soudu v Brně a vrací spor k dalšímu řízení
12) 29.11.2018 = Krajský soud v Brně potvrzuje rozhodnutí KÚ JmK i MŽP a žaloby spolků zamítá


Průběh schvalování plánovaného obchvatu Břeclavi silnicí I/55:

1) 03.11.2003 = ŘSD ČR podle zákona č. 100/2001 Sb. předkládá oznámení EIA k vyjádření veřejnosti
2) 29.12.2003 = KÚ JmK vydává závěry zjišťovacího řízení, kterým podrobné hodnocení vlivů na životní prostředí a přírodu neukládá
3) 15.12.2006 = KÚ JmK vydává stanovisko SEA ke změně č. 5.01 ÚP SÚ Břeclavi, z něhož vyplývá, že obchvat způsobí významný negativní vliv na soustavu NATURA 2000, tj. na EVL Soutok – Podluží
4) 09.02.2007 = stavební úřad MěÚ Břeclav vydává územní rozhodnutí, a to bez stanoviska EIA, které by řešilo významný negativní vliv obchvatu na EVL, posoudilo různé varianty a uložilo konkrétní a časově reálná kompenzační opatření
5) 17.07.2014 = ŘSD ČR podává na odbor ŽP MěÚ Břeclav žádost o vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavební objekty 331 a 332, přičemž chybí kompenzační opatření, takže řízení je na několik let přerušené
6) 07.08.2014 = odbor ŽP MěÚ Břeclav podává na KÚ JmK žádost o vydání rozhodnutí o uložení kompenzačních opatření za významné negativní vlivy obchvatu na EVL Soutok – Podluží
7) 22.04.2015 = KÚ JmK vydává rozhodnutí s 25 kompenzačními podmínkami a s dalšími 16 podmínkami
8) 14.09.2015 = MŽP rozhodnutí KÚ JmK o uložení kompenzací potvrzuje
9) 05.10.2016 = zastupitelé Jihomoravského kraje schvalují ZÚR JmK, ale bez územní ochrany obchvatu Břeclavi silnicí I/55
10) 22.03.2017 = Krajský soud v Brně ruší rozhodnutí KÚ JmK a MŽP, neboť nelze kompenzace ukládat, pokud chybí podrobné hodnocení vlivů obchvatu na životní prostředí a území EVL Soutok – Podluží celým procesem EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.
11) 28.03.2018 = Nejvyšší správní soud ruší rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť stanovisko EIA nebylo potřeba, jelikož příprava obchvatu začala již dne 3. 11. 2003 předložením oznámení EIA, tzn. před vstupem ČR do EU dne 1. 5. 2004
12) 29.11.2018 = Krajský soud v Brně potvrzuje rozhodnutí KÚ JmK i MŽP a žaloby dvou spolků zamítá, neboť dle rozsudku NSS nebylo pro obchvat Břeclavi nutné vydávat stanovisko EIA i s vyhodnocením vlivů na území EVL Soutok – Podluží, takže i související a další žalobní body jsou nedůvodné


Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist