https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/lide-nechteji-velke-roztyly-petici-proti-zmenam-uzemniho-planu-podepsalo-temer-700-obcanu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Arnika - Centrum pro podporu občanů: Lidé nechtějí Velké Roztyly. Petici proti změnám územního plánu podepsalo téměř 700 občanů

Petici proti nové rozsáhlé výstavbě v Roztylech s podpisy téměř sedmi set lidí předají dnes jejich zástupci radnici Prahy 11 i pražskému magistrátu (1). Lidé nesouhlasí se změnou územního plánu (2), která by poškodila Kunratický les a znamenala by zástavbu bývalého sadu a další zelené plochy při ulici Ryšavého. Výstavba nové čtvrti Velké Roztyly se předpokládá na ploše více než 36 hektarů. Změnu územního plánu navrhla radnice Prahy 11, rozhodovat o ní bude pražské zastupitelstvo. Hlavním investorem projektu má být společnost Passerinvest.

„Vadí nám, že o projektu, který změní charakter celých Roztyl, rozhoduje úzká skupina politiků. Obyvatel se na jejich názor nikdo neptal,“ říká Šárka Bártová, organizátorka petice „Nechceme Velké Roztyly“, kterou podepsalo 645 lidí. „Žádáme pražské zastupitelstvo, aby záměr vyřadilo z balíku změn územního plánu,“ dodává Bártová (3).

Proti masivní výstavbě vystupuje také sdružení Arnika, které podalo už na podzim připomínky ke změnám územního plánu (4). „Je zřejmé, že současná podoba okolí stanice metra Roztyly je nevyhovující. Nová zástavba by v tomto místě mohla být prospěšná. Nicméně, výstavba musí respektovat limity území a potřeby tamních obyvatel. Komplex Kunratického lesa by měl být v každém případě nedotknutelný, a to včetně dostatečně širokého ochranného pásma,“ uvedl Martin Skalský z Arniky. Les má v daném místě - obklopen hustou obytnou zástavbou i rušnými silnicemi - nenahraditelnou úlohu: produkuje kyslík, plní klimatizační funkci, zachycuje nebezpečné prachové částice a samozřejmě slouží k rekreaci obyvatel místních i vzdálenějších částí města.

Podle Arniky je současná představa investorů příliš megalomanská - měla by zde vzniknout rozsáhlá kancelářská a obytná zástavba (5) . "Už v první fázi by mělo jít o velkou administrativní budovu, která je však těsně u lesa naprosto nevhodná. Ještě větším problémem než samotný projekt je ale proces jeho schvalování. Režim takzvaných celoměstsky významných změn (6), do kterého spadají i Velké Roztyly, úplně vyšachoval veřejnost. Neprobíhá ani diskuse o různých alternativách využití cenných pozemků,“ zdůraznila mluvčí Arniky Zora Kasiková. „Vyzveme pražské zastupitelstvo, aby celý proces zastavilo a počkalo s řešením Roztyl i dalších území do přípravy nového územního plánu Prahy,“ dodala.

Obyvatelům vadí mimo plánovaného zničení zelených ploch a zástavby ochranného pásma Kunratického lesa také využití nových budov. Výstavbu plánuje společnost Passerinvest, která v Praze 4 postavila kancelářskou čtvrť BB Centrum. Také v Roztylech má podle zatím dostupných informací velká část ploch v nových budovách sloužit jako kanceláře. Jenže lidé spíše potřebují nové obchody a služby, kulturní a sportovní zařízení.

K záměru se vyjádřil v dopise starostovi Prahy 11 a radnímu Prahy Martinu Langmajerovi mimo jiné také filozof Erazim Kohák, který v Roztylech bydlí. „Zcela náhodou jsem se dozvěděl o hrůzném úmyslu na vybetonování velké části naší zeleně a zároveň nárazové zóny Krčského lesa mezi stanicí metra Roztyly a hotelem Globus. Připadá mi jako naprosto bezohledný, nedomyšlený projekt, který zcela přehlíží zájmy občanů a řídí se jen a jen maximalizací investorova zisku,“ napsal Kohák (7).

Zastupitelstvo hlavního města Prahy by mělo o takzvané první vlně celoměstsky významných změn územního plánu hlasovat na svém červnovém zasedání.

¨(1) Organizátorka petice „Nechceme Velké Roztyly“ předá spolu s profesorem Kohákem podpisové archy Městské části Praha 11 na zasedání jejího zastupitelstva v pondělí 25. května 2009 v Kulturním centru Zahrada (Malenická 1784) mezi 10 a 11 hodinou. Tentýž den doručí petici také primátoru Prahy Pavlu Bémovi a radnímu pro územní rozvoj Martinu Langmajerovi.

6 důvodů nesouhlasu lidí s projektem Velké Roztyly:
1. Jedná se o klidové území přirozeně přecházející v Kunratický les.
2. Jde o jednu z mála volných ploch v blízkosti rozsáhlého sídliště.
3. Zástavba zhorší dopravní zátěž území, hluk a emise.
4. Administrativní stavby nepřinášejí užitek místním obyvatelům.
5. Předpokládá se likvidace třešňového sadu a dubové aleje.
6. Záměr nebyl projednán s občany.

Více informací o petici i záměru: http://velkeroztyly.estranky.cz

(2) Návrh k tzv. celoměstsky významné změně územního plánu v oblasti Roztyl je dostupný na webu pod kódem Z2722/00: http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_preprac/zmeny_08_zadani.htm

(3) Dopis organizátorky petice „Nechceme Velké Roztyly“, který obdrží v pondělí 25. května starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský, primátor Prahy Pavel Bém a radní Martin Langmajer:

Vážený pane starosto Mlejnský, pane primátore Béme, pane radní Langmajere,
obracím se na Vás jako občan Chodova a organizátor petice “Nechceme Velké Roztyly”. Podnět na změnu územního plánu „Velké Roztyly” byl městskou částí Praha 11 podán na Magistrát dne 31. 10. 2007 a nyní je veden pod číslem Z2722/00. První schvalovací krok ke změně ÚP má, tuším, proběhnout dne 18. 6. 2009.
Nezastupuji žádné sdružení a v celé záležitosti mám snahu dát vědět občanům Roztyl, co se s tímto územím chystá. A také jim dát možnost vyjádřit se „za pět minut dvanáct”. Území kolem metra Roztyly je pěknou lokalitou v blízkosti Kunratického lesa, pro mě a další občany je to místo (a naše bydliště), které si v rámci městského plánování zaslouží šetrné a transparentní zacházení. Záměrem i jeho detaily se nyní zabývají občanská sdružení, družstva a společenství vlastníků v nejbližším „postiženém“ okolí, tedy lidé a subjekty, které dle mé zkušenosti doposud neměly o Velkých Roztylech tušení.
Žádám tímto o stažení podnětu „Velké Roztyly” z režimu celoměstsky významných změn a přehodnocení celého záměru ve prospěch tohoto pěkného území a jeho obyvatel. V petici je vložena důvěra 645 občanů Roztyl a okolí.
Doufám, že v jednání těch, kteří mají ve volbách námi delegované právo rozhodovat o našem bydlišti, zvítězí poslání vykonávat poctivě svoji funkci pro obyvatele Prahy/Jižního města a ne pro jiné zájmy.
Prosím o zveřejnění stanoviska rady MČ jak k záměru “Velké Roztyly”, tak k petici v Klíči a na dalších veřejných místech určených k informování veřejnosti.
Radě městské části Praha 11 přikládám kopii petice, panu primátorovi její originál.
PhDr. Šárka Bártová

(4) Připomínka sdružení Arnika k celoměstské změně územního plánu v oblasti Roztyl

Změna č. 2722/00
Výstavba administrativních, polyfunkčních a bytových domů, hotelu
Praha 11 / rozsah 364.865 m2

Návrh předpokládá výstavbu administrativních, polyfunkčních a bytových domů, hotelu, sportovně relaxačního centra, parkoviště P+R, vytvoření parkové plochy-bulváru a volnočasového parku a posunutí ÚSES. Na východní straně řešeného území se nachází stanice metra Roztyly, ze severu území vymezuje Jižní spojka a třída 5. května.

Změna zasahuje z velké části do území Michelského lesa – tedy veřejně přístupné zeleně, která má v hustě zastavěné oblasti nadměrně zatížené automobilovým provozem velmi důležitou rekreační i ekologickou funkci. Zasahování stavebních projektů do Michelského lesa považujeme za zcela nevhodné.

Shrnutí připomínky: Požadujeme otevření veřejné diskuse při zpracování konceptu o funkčním i prostorovém využití území, variantní zpracování konceptu a posouzení vlivu konceptu na udržitelný rozvoj území. Požadujeme, aby v území byly vymezeny nezastavitelné plochy (Michelský les). Požadujeme, aby výstavba nových objektů byla připuštěna pouze při třídě 5. května a v bezprostředním okolí stanice metra Roztyly.

(5) První z budov čtvrti „Velké Roztyly“ již získala územní rozhodnutí. Jak zjistil deník E15, výstavbu rozsáhlého kancelářského a rezidenčního komplexu provázejí sporná ujednání, jejichž hodnota dosahuje téměř 240 milionů korun. Společnost Passerinvest uzavřela dohodu o spolupráci s Prahou 11, které v lokalitě patří část pozemků. Investor se v ní zavazuje, že za „podporu“ svých developerských záměrů s projektem Roztyly Garden „poskytne městské části Praha 11 příspěvek na rozvoj infrastruktury a staveb občanské vybavenosti ve výši 1000 korun za jeden metr čtvereční realizovatelné pronajímatelné plochy projektu Roztyly Garden“. Háček je v tom, že městská část a pražský magistrát vlastní v území klíčové pozemky, které potřebuje investor získat.

Projekt Roztyly Garden je rozdělen do tří etap, přičemž pro výstavbu třetí, nejrozsáhlejší etapy by Passerinvest musel odkoupit 14 hektarů pozemků od magistrátu a Prahy 11. Výstavba budov by si mimo jiné vyžádala zničení ovocného sadu. První etapu projektu představuje desetipodlažní objekt, který má obsahovat 230 tisíc čtverečních metrů kanceláří a dalších 5 tisíc metrů komerčních ploch.

Záměr prošel s kladným výsledkem hodnocením vlivů na životní prostředí. Dokumentace je dostupná na webu: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA421

Kvůli projektu založil Radim Passer, většinový majitel Passerinvestu, společnost Office Park Roztyly. Ta získala pozemky od bývalého vlastníka areálu firmy Interlov. Budova, kterou navrhl českobudějovický Ateliér 8000, má prohnutý půdorys s poloměrem širší jižní fasády zhruba 700 metrů. Atrium rozděluje objekt na východní a západní křídlo. Osmasedmdesát procent funkčního využití tvoří administrativní plochy určené k pronájmu, které jsou doplněny jídelnou, fitness, kavárnou, restaurací a obchodními plochami. V podzemí jsou plánována tři podlaží pro 533 parkovacích stání. Na jižní straně před budovou vzniknou relaxační plochy s vodopádem a dalšími vodními prvky.

Zdroj informací: deník E15

(6) Více informací v tiskové zprávě Arniky o první vlně celoměstsky významných změn územního plánu:
http://www.cepo.arnika.org/tz.shtml?x=2144505

(7) Dopis filozofa Erazima Koháka starostovi Prahy 11 Daliboru Mlejnskému, primátoru Pavlu Bémovi a radnímu Martinu Langmajerovi:

Vážený a milý pane starosto,
plně chápu, že Vy a vaši kolegové máte mnoho odpovědnosti a nemůžete sledovat všechno, co se kde šustne. Od toho máte nás, občany, abychom Vás upozornili. Žijeme tu – já sám v Babákově ulici již od kolaudace v roce 1982 – a víme to zcela bezprostředně. Jsme Vaše oči a uši.

Zcela náhodou jsem se dozvěděl o hrůzném úmyslu na vybetonování velké části naší zeleně a zároveň nárazové zóny Krčského lesa mezi stanicí metra Roztyly a hotelem Globus. Připadá mi to jako naprosto bezohledný, nedomyšlený projekt, který zcela přehlíží zájmy občanů a řídí se jen a jen maximalizací investorova zisku. Nedivím se, že se sousedé bouří.

Nejde tu jen o krátkodobý dopad zcela nedostatečného občanského zázemí, zásobování, dopravní obslužnosti, parkovacích míst a čeho ještě v navržené zástavbě. Jde také o dlouhodobý dopad účelových, nesystematických zásahů do územního plánu a ještě dlouhodoběji o dopad betonování zelených ploch na úroveň života i na životní prostředí.

Věřím, že Vy jako svědomitý strážce veřejných zájmů i Rada MČ Praha 11, zástupci nás, bouřících se občanů – a dodejme, také voličů – důsledně promyslí celou záležitost a nedovolí, aby se dlouhodobý veřejný zájem stal obětí krátkozraké chamtivosti. Skládám ve Vás svou i naši důvěru.

S pozdravem a úsměvem, prof. dr. Erazim Kohák, PhD., Městěnín Jižního města pražského

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist