https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mezioborove-symposium-na-pomezi-samoty-frontiers-of-solitude-praha-4-6-unora-2016
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Galerie Školská 28: Mezioborové symposium "Na pomezí samoty/ Frontiers of Solitude" (Praha, 4. - 6. února 2016)

VÝSTAVA: 5. 2. – 4. 3. 2016 v Galerii Školská 28, Fotograf Gallery a Ex Post
(vernisáž 4. 2. 2016 v Galerii Školská 28 a Fotograf Gallery a Ex Post)

Vystavující: Finnur Arnar Arnarson /IS/, Karlotta Blöndal /IS/, Gunhild Enger /NO/, Þórunn Eymundardóttir /IS/, Monika Fryčová /CZ/IS/, Tommy Høvik /NO/, Elvar Már Kjartansson /IS/, Alena Kotzmannová /CZ/, Iselin Lindstad Hauge /NO/, Julia Martin /IS/DE/, Vladimír Merta /CZ/, Pavel Mrkus /CZ/, Greg Pope /NO/, Kristín Rúnarsdóttir /IS/, Vladimír Turner /CZ/, Ivar Smedstad /NO/, Robert Vlasák /CZ/, Diana Winklerová /CZ/, Martin Zet /CZ/

SYMPOSIUM: 5. – 6. 2. 2016 ve Francouzském institutu v Praze
Hosté: Guy van Belle /BE/CZ/, Vít Bohal, Dustin Breitling /US/, Peter Cusack /GB/, Petr Gibas /CZ/, Stanislav Komárek /CZ/, Alena Kotzmannová /CZ/, Julia Martin /IS/DE/, Pavel Mrkus /CZ/, Ivo Přikryl /CZ/, Martin Říha/CZ/, Ivar Smedstad /NO/, Matěj Spurný /CZ/, Tereza Stöckelová /CZ/, Martin Škabraha /CZ/, The Laboratory of Insurrectionary Imagination (John Jordan /GB/FR/ a Isabelle Frémeaux /FR/), Translocal Institute of Contemporary Art (András Heszky /HU/)

Únorová výstava prezentuje výsledky společného uměleckého výzkumu českých, islandských a norských umělců, který se uskutečnil na podzim 2015 a měl podobu tří expedic do oblastí centrální pahorkatiny a východního pobřeží Islandu, uhelné pánve v severních Čechách a Finnmarky v subarktickém Norsku. Umělci v jejich průběhu zkoumali reálie a historii daných regionů a dlouhodobou i nedávnou transformaci místní krajiny spojenou s působením energetického průmyslu.

Na Islandu se průvodce skupiny zaměřil mimo jiné na negativní důsledky stavby vodní přehrady Kárahnjúkar, obstarávající elektřinu komplexu hliníkárny Alcoa. V průběhu výpravy do mostecké uhelné pánve jednala zase česká vláda o tom, zda lze po více než dvaceti letech prolomit ekologické limity na velkolomech Bílina a Důl Československé armády, a na konci října 2015 vláda potvrdila prolomení limitů na dole Bílina. Přestože cena hnědého uhlí klesá, těžba bude pokračovat po další desetiletí. Účastníci expedice ve Finnmarce byli konfrontováni nejen s intenzitou těžby vzácných kovů a ukládání toxických odpadů, ale i se skutečností, že v celé oblasti žijí původní obyvatelé Sámiové. Jejich kultura je po tisíciletí pastevecká, takže důsledky industrializace, importované norskými společnostmi v důsledku znamená ohrožení, nebo zničení způsobu jejich života.

Koncept výstavy a jednotlivá díla nejsou postaveny na abstraktních pojmech, na estetizaci formálních otázek a zprostředkovaných postojů. Vycházejí přímo či nepřímo ze setkání s třemi oblastmi v Evropě, s konkrétními lidmi a jejich každodenními problémy. Důsledky ekonomického systému kapitalismu a industrializace na jednotlivé diskrétní a zjevné vrstvy prostředí a postupně i na krajinné celky lze vidět na vlastní oči, případně slyšet na vlastní uši. To, co jsme se roky dozvídali z filmů, odborných knih, postupně i z masových médií, co k nám doléhalo z odlehlých končin planety, je za humny. Možná dokonce v našich domovech. Protože si víc a víc lidí uvědomuje, že doma znamená dnes včetně nedávno zdánlivě tak odlehlých končin.

Na výstavu tematicky navazuje dvoudenní mezinárodní symposium Frontiers of Solitude / Na pomezí samoty, připravené ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. Soustředí se zejména na vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty současných představ o tom, co pro nás znamenají slova jako prostor, prostředí, krajina a země, včetně topografie o-kraje, přechodové zóny, meze, jejího stanovení a překročení. Pozvané české i zahraniční přednášející z řad umělců, kritiků, architektů, environmentalistů, sociologů, filosofů a vědců spojuje dlouhodobý odborný zájem o působení člověka na krajinu a zemský ekosystém.

Jinak o zemi, kraji a krajině uvažují umělci, architekti, podnikatelé, vědci, specialisté, zemědělci, nebo poutníci, kteří v ní žijí. Slovo krajina lze interpretovat jako jeden z lidských způsobů orientace ve světě a v sobě, je to model, kterým se vztahujeme k Zemi. Krajina je kolem nás, pod našima nohama, je naším způsobem uvažování a cítění. Je to naše společné východisko: to, co nás spojuje, to co nás může rozdělit. Z této perspektivy klademe následující otázky: co se dnes s krajinou děje? Jak jsme s ní propojeni, jak se člověk vůči starému konceptu krajiny vymezuje, kam se od něho vzdaluje? Nakolik a pomocí jakých znakových systémů krajině rozumíme, rozmlouváme s ní? Co o Zemi víme a často dosud nevíme? Může ji někdo vlastnit? Je reálné, abychom Zemi proměnili v „krajinu bez hranic“ v „permanentní pomezí“?

Výstava i symposium jsou součástí mezinárodního projektu Frontiers of Solitude/ Na pomezí samoty, který se zabývá provázaností post-industriální společnosti a přírody a podporuje výměnu informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami napříč Evropou. K výstavě je připraven dvoujazyčný (česko-anglický) katalog.

Součástí symposia a výstavy jsou veřejné projekce filmů, tématicky propojených s námětem (česká premiéra islandského filmu Dreamland, nizozemský film Allana Sekuly a Noela Burche The Forgotten Space (Francouzský institut) a dva večery filmů o Dálném Severu.PROGRAM SYMPOSIA

pátek 5. 2. 2016
10:00 registrace
10:30 Miloš Vojtěchovský a Dagmar Šubrtová (CZ) - zahájení a úvodní slovo

Zprávy zpoza pomezí

První blok je zaměřen na zprávy z expedic na Island, do severních Čech a do Finnmarky, které proběhly na konci léta minulý rok jako součást projectu Na pomezí samoty. Několik účastníků, koordinátoři a lektor představí svoje koncepty a poznatky: Alena Kotzmanová a Ivar Smedstad promluví o současné situaci životního prostředí ve Finnmarce na severu Norska, Julia Martin a Pavel Mrkus o krajině, přírodě a průmyslových komplexech na Islandu a zvukový umělec a vedoucí dílny „Do hlubin lignitových mračen" Petr Cusack uvede příklady svého dlouhodobého zaznamenávání s srovnávání zvukové krajiny ekologicky postižených míst v Evropě.
10:45 Alena Kotzmannová (CZ) - K severu
11:00 Ivar Smedstad (NO) - Finnmarka
11:30 Julia Martin (IS/DE) - Sledování „vykloubených“ objektů a jejich vlivu na prostředí
12:00 Pavel Mrkus (CZ) - Geneze „Pádu“
12:15 Peter Cusack (UK) - Zvukový žurnalismus a místa v procesu proměn
12:45 přestávka

Krajiny, zahrady, doly, stavení a prázdnota 

Odpolední blok přednášek představí různé aspekty a názory na aktuální diskuzi o kulturním a životním prostředí, zejména na příkladu industriální a postindustriální krajiny mostecké uhelné pánve v severních Čechách, kde probíhala jedna z expedic.
14:00 Stanislav Komárek (CZ) - Mít zemi, mít zahradu
14:30 Martin Říha (CZ) - Podkrušnohorská krajina a schopnost přírody i člověka se adaptovat
15:00 Ivo Přikryl (CZ) - Vodní režim post-těžební krajiny - ideál a realita
15:30 Matěj Spurný (CZ) - „Chyběly nám cifry“. Počátky kritiky socialistického produktivismu na příkladu severních Čech 60. let 20. století.
16:00 Petr Gibas (CZ) - Místa prázdnoty a krajina mezi přítomností a nepřítomností
16:30 diskuse
17:00 - 19:00 přestávka

večerní program
19:00 úvodní slovo k filmu Julia Martin (IS/DE)
19:30 projekce Dreamland (Andri Snær Magnason)

sobota 6. 2. 2016

Antropo-scény
Dopolední blok představí širší mezioborové kontexty otázek vztahů industriální a postindustriální krajiny a globalizované společnosti reflektované v tézích vztahujících se k termíny „Epocha člověka“, neboli „antropocén“.
11:00 Martin Škabraha (CZ) - Právo na krajinu
11:30 Dustin Breitling (US/CZ) - Kognitivní mapování
12:00 Tereza Stöckelová (CZ) - Ontologická neurčitost v planetární laboratoři
12:30 Vít Bohal (CZ) - Antropocén: Dobrý, Zlý a Ošklivý
13:00 přestávka

Poslední blok srovnává tři přístupy a pozice v jakých je současné umění a umělec vůči problematice životního prostředí, nebo klimatických změnám. Zakončeno panelovou diskuzi.
14:30 Guy van Belle (BE) - Ekologické povědomí, překračování hranic mezi skutečností a představou
15:00 András Heszky (HU) (Translocal institute of Contemporary Art, Budapešť) - River Ecologies
15:30 Isabelle Frémeaux/John Jordan (FR/GB) (The Laboratory of Insurrectionary Imagination) - Místa mezi
16:15 - 16:45 diskuze
17:00 - 19:00 přestávka

večerní program
19:00 projekce filmu s úvodem The Forgotten Space. (Allan Sekula a Noel Burch)


Projekt Frontiers of Solitude/ Na pomezí samoty je koncipován a iniciován Galerií Školská 28 (DEAI/Setkání) ve spolupráci s Atelierem Nord (NO) a Centrem pro výtvarné umění Skaftfell (IS) a je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

Hlavní kurátorka projektu: Dagmar Šubrtová (Galerie Školská 28), spolukurátoři: Julia Martin (Centrum pro výtvarné umění Skaftfell) a Ivar Smedstad (Atelier Nord), autor koncepce projektu: Miloš Vojtěchovský (Galerie Školská 28).

Partneři: Agosto Foundation, Fotograf Gallery, Francouzský institut v Praze, Maďarský institut Praha, Skandinávský dům, z.s.

Více informací o projektu na http://frontiers-of-solitude.org/
Dagmar Šubrtová tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist