https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mzp-pokracuje-v-podpore-ekologickeho-vzdelavani-deti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR a SFŽP ČR: MŽP pokračuje v podpoře ekologického vzdělávání dětí

12. června 2020 | MŽP ČR a SFŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534
Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR na ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Dotační podpora je určena konkrétně pro ekocentra a střediska ekologické výchovy, která u nás dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické programy po celé republice. Rezort tak podpoří výchovu dětí k ekologickému myšlení a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

"Od mého nástupu na ministerstvo podporuji ekologickou výchovu především u školních dětí, protože pozitivní vztah k životnímu prostředí je potřeba budovat od útlého věku, neboť je prokázáno, že tak v nás nejlépe zakoření a zůstane v nás. Na podporu denních a pobytových výukových ekologických programů jsme proto i letos vyčlenili z rozpočtu SFŽP ČR 15 milionů korun, což znamená zhruba stovku nových, většinou celoročních programů, které rozvíjejí a doplňují základní environmentální vzdělávání nad rámec školního učiva. Důraz přitom klademe na využití tvořivých, zážitkových a interaktivních metod a úzký kontakt s přírodou. Tyto požadavky naplňují právě programy a projekty v ekocentrech a střediscích ekologické výchovy, jejichž síť je v České republice unikátní a svým dosahem i odborností poskytují záruku plošné dostupnosti i kvality podpořených environmentálních programů," uvádí k výzvě ministr Richard Brabec. Zároveň odkazuje na 180 neziskových organizací registrovaných na webových stránkách www.ekocentra.cz, jež jsou oprávněnými příjemci dotace.

Oproti dřívějším podobným dotačním titulům obsahuje aktuální výzva, vedená pod číslem 1/2020, několik novinek. "Na jeden projekt mohou nyní ekocentra získat vyšší částku, a to až čtvrt milionu korun. Současně jsme organizátorům prodloužili lhůtu pro podání žádostí a také dobu realizace. S ohledem na nepředvídatelnou epidemiologickou situaci mají příjemci dotací na celkovou realizaci projektů čas až do poloviny roku 2022," shrnuje k aktuální dotační výzvě Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace administruje a poskytuje z rozpočtu.

Dotační výzva se zaměřuje výhradně na ekologické programy pro žáky mateřských, základních a středních škol. Výše podpory se liší podle délky trvání programu. Denní programy jsou krátkodobé a probíhají venku v přírodě, výjimečně přímo v budovách škol či ekocenter. Trvají nejméně dvě vyučovací hodiny, u předškolních dětí 60 minut, a jsou podpořeny částkou 50 Kč na osobohodinu1. Oproti tomu pobytové programy umožňují rozsáhlejší a intenzivnější působení, probíhají minimálně 3 dny a spojují vzdělávací environmentální aktivity vedené odbornými lektory do většího celku. Ty jsou dotovány částkou 70 Kč na osobohodinu.

Aktuální dotační výzva je v pořadí již třetí výzvou vyhlašovanou v rámci Národního programu Životní prostředí na toto téma. V předchozích dvou výzvách z let 2016 a 2018 rezort podpořil na 122 žádostí celkovou částkou 21 milionů korun.

Příjem žádostí do výzvy 1/2020 z Národního programu Životní prostředí probíhá elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR a potrvá od 1. července do 30. října 2020, nebo do vyčerpání prostředků.


Bližší informace a dokumenty k výzvě: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=81

1) Osobohodina je standardizovaná jednotka v oblasti EVVO, pro účely nabídky a vykazování výukových programů. Představuje hodinu (60 min.), po kterou je jeden účastník přítomen na vzdělávací akci. Celkový počet osobohodin pak odpovídá součinu počtu vyučovaných hodin a počtu přítomných účastníků.
Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist