https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/neberte-lidem-pravo-vyjadrovat-se-ke-stavbam-v-sousedstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Strana zelených: Neberte lidem právo vyjadřovat se ke stavbám v sousedství!

20. července 2017 | Strana zelených
Po omezení vlivu veřejnosti v novele stavebního zákona občané přicházejí o další práva vyjádřit se ke stavbám ve svém sousedství v rámci procesu EIA – posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Prohlubuje se rozpor s evropskou legislativou.

Včera senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené). Podle návrhu senátorky by se mohly odvolat také obce, u kterých se neuskutečnilo zjišťovací řízení. Toto právo nyní mají jen neziskové organizace. Podle Jitky Seitlové pak obce musejí zakládat neziskové organizace jenom proto, aby se mohly ke stavbám vyjádřit.

Většina staveb musí být povolena stavebním úřadem, přičemž musí získat územní rozhodnutí a stavební povolení. U staveb s rizikem negativního vlivu na životní prostředí musí před získáním těchto povolení proběhnout proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA (Environmental Impact Assessment). V rámci EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení a souvislosti).

Návrh novely připravilo ministerstvo životního prostředí s deklarovaným cílem odstranit nesoulad s evropskou směrnicí. Ministr Richard Brabec (ANO) ale zároveň vyhověl zájmovým průmyslovým svazům a radikálně omezil množství posuzovaných záměrů.

„Občané narozdíl od investorů žijí vedle staveb, ke kterým se teď prakticky nemohou vyjádřit. Sebrali lidem jejich práva. Nejprve ve stavebním zákoně, nyní při posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Zelení lidem tato práva vrátí,“ reagoval na novelu zákona předseda Zelených Matěj Stropnický.

Navrhované uvolnění limitů pro konání zjišťovacího řízení povede spolu s dopady novely stavebního zákona (zejména díky pozměňovacím návrhům) k vyloučení účasti veřejnosti prakticky z většiny záměrů- mimo skutečně velké, např. stavby dálnic.

Právo na příznivé životní prostředí je zakotveno v Ústavě ČR. Účast veřejnosti na povolovacích procesech by v demokratické společnosti měla být samozřejmostí, navíc patří k závazkům Aarhuské úmluvy, ke které se ČR připojila.

Omezování účasti veřejnosti na povolovacích procesech je navíc v hrubém rozporu s programovým prohlášením současné vlády.

Novela trpí i dalšími závažnými nedostatky- ruší možnost veřejnosti a dotčených orgánů vyjadřovat se k nezávislému posudku k dokumentaci EIA, stejně jako právu orgánu EIA nařídit zpracování variantního řešení záměru v dokumentaci EIA- zpracování záměru (např. tras liniových staveb) ve variantách tak bude pouze na libovůli investorů!
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist