https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/norske-fondy-podporily-psychiatrickou-nemocnici-horni-berkovice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice: Norské fondy podpořily Psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice

Tisková konference se koná 28.4.2016 v 10.00 hod. v Multifunkčním centru v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Obsahem tiskové konference jsou informace o úspěšném zavedení metod psychiatrické rehabilitace v praxi společně s pomáhajícími organizacemi Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha-Mělník a VŠ UJEP, fakultou Zdravotnických studií, Katedrou ergoterapie a fyzioterapie.
Norské fondy připravily pro Českou republiku řadu témat, které nebyly podporovány dotacemi Evropské unie. V roce 2014 vypsalo Ministerstvo zdravotnictví ČR jako zprostředkující orgán grantovou výzvu. Program C11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, který byl zaměřen na zlepšení psychiatrické péče (Improvement of psychiatric care services). Grant Norských fondů č. NF-CZ11-OV-2-028-2015 byl Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice přidělen na základě kvalitně zpracovaného záměru na zavedení metod ucelené psychiatrické rehabilitace.

Celkové náklady projektu na výstavbu dvou rehabilitačních pracovišť a podporu aktivit jsou 32 801 158 Kč. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice získala finanční dotaci ve výši 25 347 555,-Kč na výstavbu Centra komplexní rehabilitace Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Program psychiatrické rehabilitace nemocnice spolufinancovala 7 453 603 Kč. Realizace programu probíhala ve spolupráci s partnery projektu, a to organizacemi, které se zabývají rozvojem nestátních sociálních služeb a univerzitou. Komplexní program rehabilitace zahrnuje léčbu v nemocnici i následnou sociální péči.

Projekt je završen úspěšným programem psychiatrické rehabilitace, který probíhal v prostorách psychiatrické nemocnice a na pracovištích Fokusu. Celkem bylo aktivizováno 80 dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Současně probíhala rekonstrukce dvou objektů v areálu nemocnice.

PN Horní Beřkovice a Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha - Mělník v dubnu 2014 ustanovili Skupinu pro rehabilitační plánování, která připravila metodiku pro společnou práci. Pracovní tým byl v roce 2015 významně posílen partnerem VŠ UJEP, fakultou Zdravotnických studií, Katedrou ergoterapie a fyzioterapie, jež připravila sociálně rehabilitační program – aplikaci nových intervenčních a terapeutických prostředků ergoterapie a fyzioterapie.

Cílem psychiatrická rehabilitace v podmínkách PN Horní Beřkovice je pomoci lidem s psychiatrickým postižením k tomu, aby mohli zvýšit svojí schopnost fungovat tak, aby byli úspěšní a spokojeni v prostředí, které si vybrali k životu. Úspěšným cílem komplexní rehabilitace je umožnění lepšího začlenění pacientů s vážným duševním onemocněním do společnosti mimo psychiatrickou nemocnici.

V průběhu programu Fokus Praha, tým Dolní Povltaví navázal spolupráci se 13 klienty, z nichž pět pacientů opustilo nemocnici, aby zahájili svůj samostatný život. Fokus Liberec aktivoval 15 pacientů, z nichž 6 již aktivně spolupracuje na rozvoji svých životních priorit. Fokus Labe inicioval k aktivitě 35 pacientů. Z toho bylo 27 nových pacientů, u kterých se podařil naplnit cíl integrace do komunitní péče a 8 pacientů stávajících komunitních služeb Fokusu Labe, u kterých se díky nastavenému systému podařilo zkrátit nezbytnou dobu hospitalizace.

Celkem 46 z 80 hospitalizovaných pacientů, kteří se zapojili do programu psychiatrické rehabilitace, se přesunulo prostřednictví programu zpět do přirozeného prostředí s následnou podporou komunitních služeb.

Projektový záměr dal vzniknout Centru komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice, které umožňuje rozvíjet schopnosti pacientů. Organizace Fokus získaly pro práci s klienty hovornu. V areálu nemocnice vznikly dvě nová tréninková pracoviště, jejichž výstavba byla podpořena finančním grantem Norských fondů ve výši 85% celkové investice, a to včetně vnitřního vybavení.

• - Tréninkové centrum psychosociálních dovedností - SO1 - Klášter
• . Tréninkové centrum manuálních dovedností a arteterapie - SO2 - Uhelna

SO1 - Klášter Tréninkové centrum psychosociálních dovedností -
Tréninkové centrum manuálních dovedností vznikne rekonstrukcí objekt O bývalého objektu skladu uhlí ve dvoupatrové rehabilitační pracoviště. Nově vzniknou ergoterapeutické dílny a pracoviště:
1) Tělocvična
2) Dílny 8 nezávislých prostor
Dílna A-keramika a košíkářská technika
Dílna B -zpracování polymerových hmot, dílna voskařská a mydlářská
Dílna D-výroba papíru, tvorba šperků, grafika a lakýrnictví
Dílna C-zpracování textilu, řemeslné techniky, práce s hedvábím


SO2 - Uhelna Tréninkové centrum manuálních dovedností a arteterapie
Tréninkové centrum sociálních dovedností vznikne stavební rekonstrukcí v II. NP. objektu B bývalého kláštera v areálu psychiatrické nemocnice. Nová pracoviště navazují na místnosti, které slouží v rámci následné péče k interaktivní vazbě mezi klienty a neziskovými organizacemi následné péče. Nově vzniknou pracoviště:
1)Tréninková prádelna
2)Tréninková kuchyňka
3)Terapeutický prostor pro individuální konzultace hovorna 5 pracovišť
4)Prostor pro komunitní setkávání - terapie
5)Místnost pro PV trénink kognitivních funkcí
PhDr. Robert Terrich, tel: 723232988 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist