https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/nova-cyklostrategie-20121-ma-zlepsit-koordinaci-pri-podpore-cyklistiky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Centrum dopravního výzkumu: Nová Cyklostrategie 20121 má zlepšit koordinaci při podpoře cyklistiky

21. března 2012 | Centrum dopravního výzkumu
Již počátkem roku 2012 představil národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek návrh aktualizované Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2012-2015. Cyklostrategie 2012 si klade za cíl zlepšit koordinaci mezi orgány státní správy, městy a obcemi na státní i regionální úrovni. Chce také zvýšit podíl cyklistické dopravy zejména ve městech a zlepšit efektivitu při výstavbě cyklistické infrastruktury.

Aktualizovaná Cyklostrategie 2012 má nahradit dosud platný vládní dokument, který schválila česká vláda v roce 2004. V současné době prochází nová Cyklostrategie připomínkovacím řízením u ministerstev a dalších orgánů státní správy. „Jízdní kolo patří do působnosti několika resortů, týká se totiž nejen dopravy a mobility, ale také regionálního rozvoje, životního prostředí a jízda na kole má vliv také na zdraví obyvatel,“ říká národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. Jednání, která se vedou k přijetí nového vládního dokumentu, jsou proto složitá a zdlouhavá. Řešením, které by mohlo uvést Cyklostrategii 2012 do života, je meziresortní pracovní skupina se zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví.

„Například studie Severské rady ministrů ukazuje, že investice vložené do cyklodopravy jsou nejefektivněji investované prostředky v rámci dopravy vůbec, hlavně díky dopadu na zdraví lidí,“ říká Zbyněk Sperat z Centra dopravního výzkumu. „Efektivní podpora cyklodopravy znamená velké přínosy pro celou společnost. Kvalitní cyklostezky nejsou jen pomocí pro samotné cyklisty. Pomohou také plynulosti dopravy ve městech, přispívají k lepšímu zdravotnímu stavu obyvatel, ale hlavně znamenají skok ve zvýšení bezpečnosti dopravy,“ doplňuje Karel Peška, vrchní ředitel úseku silniční a vodní dopravy Ministerstva dopravy. Podle studie Evropské cyklistické federace každý kilometr ujetý na kole v porovnání s řízením automobilu společnosti ušetří 96 eurocentů.

Aby byly peníze vložené do cyklistické infrastruktury využity efektivně, je potřeba postupovat v souladu s koncepčními dokumenty, zahrnout cyklodopravu také do dalších územně-plánovacích dokumentů a vytvářet generely cyklistické dopravy. „Ne všechna města tyto nástroje mají, stejně tak často chybí cyklokoordinátor, který by měl tyto procesy řídit,“ říká Jaroslav Martinek a dodává: „Dnes už víme, že dobrá řešení nemusejí být vůbec drahá.“ Česká města se zatím teprve učí využívat všech přínosů cyklistické dopravy. Pomoci by jim v tom měly semináře Národní cyklistické akademie. V loňském roce také vznikla Uherskohradišťská charta, jejímž podpisem se města s aktivní procyklistickou politikou zavazují ke konkrétním krokům na podporu cyklistické dopravy.

Prioritou Cyklostrategie 2012 je nejenom zajistit financování cyklistické infrastruktury, ale zlepšit také bezpečnost cyklistů na našich silnicích. V rámci zlepšování bezpečnosti cyklistické dopravy by se měla zvýšit bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu, tedy cyklistů a chodců. Opatření jsou navržena v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020. „K tomu by měla vést celá řada opatření, především cílené bezpečnostní kampaně, vyšší kontrola ze strany dopravní policie, ale také budování nové cyklistické infrastruktury především ze strany obcí,“ vypočítává nejdůležitější opatření urbanista a dopravní projektant Tomáš Cach. Podle předpokladů by tato opatření měla v porovnání s rokem 2010 snížit počet mrtvých cyklistů na českých komunikacích do roku 2020 o 50 %, jak žádá Evropský parlament na základě svého usnesení ze září loňského roku. Součástí Cyklostrategie 2012 budou také návrhy na úpravu české legislativy a technických podmínek.

„Národní cyklostrategie není jen o penězích, hlavním cílem je zlepšit kvalitu života lidí v České republice,“ shrnuje poslání nového dokumentu Jaroslav Martinek.


KONTAKTY
Mgr. Karel PEŠKA, vrchní ředitel úseku silniční a vodní dopravy Ministerstva dopravy
e-mail: karel.peska@mdcr.cz
Ing. Zbyněk SPERAT, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
tel. 608 301 485, e-mail: zbynek.sperat@cdv.cz
Ing. arch. Tomáš CACH, člen pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy
tel. 739 425 891, tomascach@gmail.cz

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) – CDV je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.
www.cdv.cz

Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím programu Central Europe, který je spolufinancován ERDF. Projekt Central MeetBike je společným dílem polsko-česko-slovensko-německého partnerství. Zkušenosti z německých měst mají být aplikovány v partnerských státech a jejich vybraných pilotních městech. Za Českou republiku se projektu účastní Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a Uherské Hradiště, za Slovensko Výzkumný ústav dopravní v Žilině a města Žilina a Prešov, za Polsko nezisková organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo Technická universita v Drážďanech a města Lipsko a Dráždany.

Program Central Europe – jedná se o program Evropské unie, který posiluje spolupráci mezi státy střední Evropy za účelem podpory inovací, zlepšení dostupnosti, životního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity středoevropských měst a regionů. Central Europe investuje 231mil. euro a zajišťuje tak financování projektů nadnárodní spolupráce, kterých se účastní veřejné i soukromé organizace z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. Program je financován z Evropských regionálních rozvojových fondů a probíhá v letech 2007 až 2013. www.central2013.eu
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist