https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/novinky-v-novem-vlakovem-jizdnim-radu-pro-rok-2017-v-jihomoravskem-kraji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

České dráhy: Novinky v novém vlakovém jízdním řádu pro rok 2017 v Jihomoravském kraji

1. prosince 2016 | České dráhy
V neděli 11. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2017. V Jihomoravském kraji je rozsah regionální dopravy dlouhodobě ustálen. Kvůli poptávce cestujících přibyly spoje jak na hlavních tratích se silnou příměstskou dopravou například z Brna do Rájce-Jestřebí, Tišnova, Hrušovan u Brna a Nemotic, tak na tratích regionálních. Od nového jízdního řádu se podařilo zrychlit o 22 minut tzv. Expres Pálava–Podyjí i zjednodušit jeho jízdní řád.

Regionální vlaky v Jihomoravském kraji ujedou v jízdním řádu 2017 nepatrně pod 9 mil. vlakových kilometrů, denní průměr činí 24 641 vlakových kilometrů. Meziroční objem vlakových kilometrů se zvýšil – o 0,4 %. České dráhy vypraví v rámci kraje v pracovní dny v průměru 856 regionálních vlaků, o víkendech pak 498 vlaků. Integrovaný dopravní systém platí na celém území kraje, regionální vlaková doprava je provozována na celkem 723 kilometrech železničních tratí.


Nejvýznamnější změny v Jihomoravském kraji


Rozsah dopravy přizpůsoben poptávce cestujících

I v tomto roce dochází na území Jihomoravského kraje k mírnému navýšení rozsahu dopravy, a to nejen ve špičkách pracovních dnů, ale i v dopoledních hodinách a o víkendech. Spoje přibývají jak na hlavních tratích se silnou příměstskou dopravou (Brno – Rájec-Jestřebí, Brno – Tišnov, Brno – Hrušovany u Brna, Brno – Nemotice), tak na tratích regionálních, kde důležitou roli hraje také turistický ruch (Břeclav – Mikulov na Moravě, Hodonín – Veselí nad Moravou).


Spěšný vlak „Expres Pálava-Podyjí“ je rychlejší a jízdní řád jednodušší

Sezónní cykloturistický vlak, který propojuje Brno, Břeclav, Mikulov na Moravě, Znojmo a Šatov, bude z Brna hl.n. nově odjíždět až v 8:28, při nezměněném čase příjezdu do Šatova. Tím dochází ke zkrácení cestovní doby o 22 minut. Jízdní řád navíc bude stejný o sobotách i nedělích (v současnosti se o nedělích jezdí v pozdějším čase) a minulostí bude rovněž nedělní ukončení vlaku ve Znojmě. Kvůli očekávané výluce v úseku Boří les – Valtice bude v příštím roce provoz Expresu omezen na nepracovní dny od 1. 7. do 1. 10. V jarních měsících, konkrétně v nepracovní dny od 14. 4. do 25. 6., pak bude zavedena jeho výluková varianta spojující pouze Brno a Mikulov na Moravě přes Hrušovany nad Jevišovkou, přičemž odjezd z Brna hl.n. bude v 8:15 a zpět z Mikulova v 18:16.


Změny v jízdním řádu na jednotlivých tratích v Jihomoravském kraji (na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám)

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice
* Provoz nostalgických vlaků „Permoník“: v úseku Brno hl. n. – Zastávka u Brna bude i v nadcházejícím jízdním řádu ve vybraných sobotách provozována doprava historickým motorákem „Permoník“. Nostalgické vlaky budou vedeny ve dnech 20. 5., 10. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8. a 19. 8. 2017 historickým motorovým vozem M 262.0018 (830.018) vyrobeným v roce 1949 v Královopolské strojírně Brno.

Trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice
* V souvislosti s instalací nového zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Šumná dochází ke zkrácení cestovních dob u osobních vlaků Os 24811, Os 24813, Os 24837, které budou odjíždět z Moravských Budějovic směrem na Znojmo až v 14:04, 16:04, 17:04, tedy v taktu s ostatními vlaky.

Trať 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou/Moravské Bránice - Oslavany
* Jízdní řád dozná spíše jen dílčích změn. Vlaky Sp 1922 a Sp 1926 Brno hl. n. – Hrušovany nad Jevišovkou zkrátí při křižování s protijedoucím vlakem pobyt ve stanici Moravský Krumlov, odkud budou nově odjíždět již v 16:11 a 18:11 a do cílové stanice tak dorazí o 8 minut dříve. V opačném směru pak u dvou méně frekventovaných vlaků dojde na úseku Bohutice – Moravský Krumlov k uspíšení časové polohy a z Bohutic budou v pracovní dny nově odjíždět již v 15:59 a 17:59.
* Ukončena bude nynější symbolická obsluha Oslavan, kam z Ivančic zajížděly vlaky už jen 1. května a úsek Ivančice – Oslavany tak zůstane zcela bez regionální osobní dopravy.

Trať 246 Znojmo – Břeclav
* Během turistické sezóny bude rozšířeno večerní spojení Mikulova na Moravě a Břeclavi, které bylo zčásti realizováno již od letošního června. Nově pojede o sobotách v období 14. 4. – 7. 10. nový pár vlaků s odjezdem z Břeclavi ve 20:33 a příjezdem do Mikulova ve 20:57, zpět z Mikulova pak ve 22:05 a příjezdem do Břeclavi ve 22:28, kde bude možné přestoupit na přípojný vlak do Brna.

Trať 250 Níhov – Tišnov – Brno – Břeclav – Kúty
* Dochází k dalšímu rozvoji posilových vlaků, jejichž vedením vzniká 15minutový interval mezi spoji. V ranních hodinách bude jeden pár vlaků nyní vedený mezi Brnem a Kuřimí prodloužen až do Tišnova. Z Kuřimi do Tišnova bude odjíždět v 7:33, z Tišnova ve směru Kuřim a Brno v 8:13. V odpoledních hodinách bude zaveden nový pár vlaků mezi Brnem a Hrušovany u Brna, a to Brno hl.n. 13:55 – Hrušovany u Brna 14:11 a Hrušovany u Brna 14:42 – Brno hl.n. 15:00. Ve večerních hodinách bude zrušen pár vlaků mezi Brnem a Modřicemi, s odjezdem z Brna hl.n. do Modřic v 17:54 a z Modřic do Brna hl.n. 18:52.
* Kvůli očekávaným stavebním pracím (zejména rekonstrukce stanice Kuřim) byly upraveny minutové polohy vlaků v úseku (Žďár nad Sázavou –) Níhov – Tišnov – Brno hl. n. K dalším úpravám časových poloh vybraných vlaků dochází vlivem změn v dálkové dopravě.

Trať 260 Brno – Letovice
* Dochází k dalšímu rozvoji posilových vlaků, jejichž vedením vzniká 15minutový interval. Nový pár vlaků bude zaveden mezi Brnem a Blanskem, z Brna hl. n. do Blanska bude odjíždět ve 14:44, zpět z Blanska pak v 15:42 a svoji jízdu ukončí v Brně-Židenicích. Dále bude rozsah dopravy navýšen v úseku Blansko – Rájec-Jestřebí. Stávající vlak s odjezdem z Brna hl.n. v 16:44 bude z Blanska prodloužen až do Rájce-Jestřebí. V opačném směru pojede osobní vlak z Rájce-Jestřebí v 17:33 do Brna.
* Odpoledním spěšným vlakům z Brna do České Třebové přibývají na základě požadavku objednatele další místa zastavení. Vlaky Sp 1972 a Sp 1976 s odjezdy z Brna hl.n. v 13:44 a 17:44 obslouží také Brno-Židenice, Adamov zastávku a Rájec-Jestřebí, Sp 1974 s odjezdem z Brna hl.n. v 15:44 zastaví navíc v Brně-Židenicích a Rájci-Jestřebí.
* Vlivem změn v dálkové dopravě dochází u některých osobních vlaků k minutovým posunům jejich časové polohy.

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice
* V úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice nedochází k žádným významným změnám. V úseku Boskovice – Velké Opatovice zůstává rozsah dopravy stejný, ovšem poslední vlak do Velkých Opatovic bude ze Skalice nad Svitavou odjíždět o hodinu dříve, tj. v 17:22.

Trať 330 Břeclav – Moravský Písek
* Na trati dochází k mírným posunům časových poloh vlaků. Nejvýraznější změnou je uspíšení časové polohy vlaku Os 4222, který nově pojede v poloze Otrokovice 20:12 – Moravský Písek 20:45 – Hodonín 21:04 – Břeclav 21:22.

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou
* Na této trati dochází k nárůstu rozsahu dopravy. V pracovní dny pojede nový spěšný vlak Veselí nad Moravou 4:50 – Brno hl.n. 6:33. Ten bude po Nesovice zastavovat jako stávající osobní vlak a na území města Brna pak obslouží ještě Slatinu a zastávku Černovice. Vlak Os 4108 pojede v úseku Nesovice 7:22 – Brno hl.n. 8:20 i v sobotu. V opačném směru spěšný vlak 1721 Brno hl.n. 7:35 – Staré Město u Uherského Hradiště 9:33 zastaví v 8:48 i ve Vracově.
* K dalším změnám dochází ve večerních hodinách. Vlak Os 4125 pojede z Brna hl.n. do Kyjova o 15 minut dříve, již ve 22:25. Nabídku spojení pak doplní nový osobní vlak Brno hl.n. 23:10 – Nesovice 23:56 – Nemotice 0:04, který z Brna do Nesovic pojede v pracovní dny a neděli, a z Nesovic do Nemotic už jen v pracovní dny.

Trať 343 Hodonín – Veselí nad Moravou - Vrbovce
* Od 1. 9. 2016 jezdí mezi Veselím nad Moravou a Hodonínem v dopoledních hodinách pracovních dnů nový pár vlaků. V jízdním řádu 2017 budou časové polohy tohoto páru Veselí nad Moravou 8:12 – Hodonín 8:51 a Hodonín 11:17 – Veselí nad Moravou 11:52 a provoz bude rozšířen na všechny pracovní dny s výjimkou 27. – 30. 12. 2016. Dále dochází k mírným úpravám časových poloh některých vlaků.

Modernizované soupravy v Jihomoravském kraji
* Od roku 2016 na spěšných vlacích a rychlících linky R5 Brno – Břeclav – Hodonín (– Olomouc) jezdí nově nasazené moderní nízkopodlažní elektrické jednotky InterPanter, které výrazným způsobem zvýšily komfort cestování na důležité lince v Jihomoravském kraji. Na trati ze Znojma do Břeclavi jsou už na cca 90 % spojů nasazeny modernizované vozy Bdtn757 a Bdt 754. Na vlak Sp 1971 Česká Třebová 4:43 – Brno hl.n. 6:13 je nově nasazena jednotka InterPanter.
* Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice: cca 90 % osobních vlaků, 5 motorových vozů řady 854 s řídicím vozem, 3 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn756;
* Znojmo – Moravské Budějovice – Okříšky: 100 % jednotky Regionova;
* Brno – Miroslav / Moravské Bránice – Ivančice: téměř 100 % osobních vlaků, 6 souprav motorových vozů řady 842 s řídicím vozem, 2 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn;
* Znojmo – Břeclav: 4 modernizované motorové vozy ř. 854 a 842 s řídicími vozy; v pracovní dny na cca 90% spojů a o víkendu celodenně s rekonstruovanými vozy Bdtn757, Bdt754 a Bfbrdtn.
* Tišnov – Brno – Vranovice: 2 páry osobních vlaků, 2 třídílné jednotky Regionova; Tišnov – Brno 8 párů – souprava s řídicím vozem řady Bfhpvee295 „Sysel“.
* Brno – Břeclav – Hodonín – Olomouc (spěšné vlaky a většina rychlíků nové nízkopodlažní elektrické jednotky ř. 660 a 660.1 InterPanter.
* Břeclav – Kúty 3 páry vlaků vedených moderní soupravou ZSSK;
* Tišnov – Nedvědice: téměř 100 % osobních vlaků, 3 třídílné jednotky Regionova;
* Brno – Rájec Jestřebí: 5 párů osobních vlaků – 2 třídílné jednotky řady Regionova; 1 pár osobních vlaků – souprava s řídicím vozem řady Bfhpvee295 „Sysel“;
* Brno – Letovice / Březová nad Svitavou: 50 % osobních vlaků – elektrické jednotky RegioPanter;
* Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice: 100 % osobních vlaků, 2 dvoudílné jednotky Regionova;
* Brno hl. n. – Křenovice hor. n.: cca 50 % osobních vlaků – elektrické jednotky RegioPanter;
* Břeclav – Moravský Písek: 80 % osobních a spěšných vlaků, 4 soupravy s řídicím vozem řady Bfhpvee295 „Sysel“;
* Brno – Veselí nad Moravou: cca 75 % osobních a spěšných vlaků, 6 motorových vozů řady 854, část s řídicím vozem, 4 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn;
* Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce: téměř 100 % osobních vlaků, 3 třídílné jednotky Regionova.
tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist