https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/poslanci-ods-chteji-usnadnit-spekulace-s-pozemky-v-narodnich-parcich-i-dalsich-chranenych-uzemich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Poslanci ODS chtějí usnadnit spekulace s pozemky v národních parcích i dalších chráněných územích

16. února 2021 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
V Zemědělském výboru a Výboru pro životní prostředí budou zítra poslanci projednávat návrh na zrušení předkupního práva státu k nezastavěným pozemkům v chráněných územích. Poslanci ODS Jan Zahradník a Petr Bendl jej navrhují připojit k takzvané invazní novele [1]. Případné přijetí pozměňovacího návrhu by znamenalo ohrožení cenné přírody spekulativním nakupováním pozemků a tlaku na rozšiřování zástavby v národních parcích, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a na pozemcích souvisejících s jeskyněmi.

Státní vlastnictví ekologicky nejcennějších území umožňuje nejúčinnější a nejlevnější ochranu těchto míst a zamezuje konfliktům ekonomických zájmů vlastníků a zájmů ochrany přírody. Všude ve světě se stát snaží pozemky v chráněných územích od soukromých vlastníků vykupovat pro zajištění ochrany přírody. Proto zákon o ochraně přírody již před téměř třiceti lety zakotvil předkupní právo státu na pozemky v dosud nezastavěných částech našich nejhodnotnějších přírodních lokalit. Poslanci Jan Zahradník a Petr Bendl (oba ODS) jej navrhují úplně zrušit. To by mimo zástavby některých určitých chráněných míst umožnilo spekulativní nákup půdy. V případě soukromých pozemků v chráněných územích totiž musí stát vyplácet vlastníkům kompenzace za regulaci jejich hospodaření. Hrozba zástavby cenných přírodních lokalit soukromými projekty lze ukázat například na ohrožení výjimečné lokality šumavského Zhůří výstavbou developera Romana Kreuzigera, který pozemky nakoupil od jiného soukromého vlastníka a obešel předkupní právo státu [2].

Poslanec Petr Kott (ANO) zase navrhuje zrušit ochranu silně ohrožených druhů živočichů při běžném zemědělském, lesnickém či vodním hospodaření. Znamenalo by to, že zemědělci, lesníci a vodohospodáři by nadále nemuseli brát ohledy na druhy jako je například čáp černý, ledňáček, křepelka, skřivan lesní, rosnička zelená, chřástal polní a mnoho dalších, a to ani při jejich hnízdění či vyvádění mláďat.

Naopak podané pozměňovací návrhy Jana Čižinského (KDU-ČSL) a Dany Balcarové (Piráti) se skutečně týkají problematiky invazních druhů. Jan Čižinský oponuje návrhu umožnit riskantní plošné vysazování nepůvodní douglasky tisolisté do našich lesů a požaduje nadále zachovat možnost orgánu státní ochrany přírody množství vysazovaných douglasek regulovat [3]. Rovněž navrhuje zákaz vypouštění a chovu exotických zvířat ve volné přírodě, která se mohou křížit s geograficky původními živočichy a narušovat jejich genofond. Přijetí pozměňovacího návrhu Dany Balcarové o vytvoření dosud chybějícího národního seznamu invazních nepůvodních druhů by přispělo k omezení negativních vlivů těchto organismů na naši přírodu a naplnilo by tak záměr evropské směrnice, kvůli které se novelizace provádí.

Také poslankyně Eva Fialová (ANO) navrhuje pro přírodu prospěšné změny - například možnost omezit ohňostroje a pyrotechniku v chráněných územích a posílit pravomoc strážců přírody zastavit vozidlo či motorku v chráněných územích při vjezdu mimo veřejné komunikace.

Jiří Beneš, koordinátor kampaně Zachraňme lesy z Hnutí DUHA, řekl:
„Invazní novelu, jež má za cíl implementaci právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, využili poslanci ODS ke snaze o další oslabení státní ochrany přírody. Spekulanti by této změny využili k nákupům pozemků v národních parcích, na nichž by se snažili postavit tu penzion, tam obnovit zaniklou obec. Věříme, že při zítřejším projednávání tohoto bodu v poslaneckých výborech zvítězí zdravý rozum a odpovědná ochrana přírodně nejcennějších lokalit. ”


Kontakty:
Jiří Beneš, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, 606 078 021, jiri.benes@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] stav projednávání tzv. invazní novely v Parlamentu: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=731&o=8
[2] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/unikatnim-opustenym-loukam-v-narodnim-parku-sumava-hrozi-vystavba
[3] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/ceskym-lesum-hrozi-moznost-pestovani-monokultur-nepuvodni-douglasky-tisoliste

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist