https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/priprava-obriho-nakladniho-prekladiste-u-holice-se-zbrzdila
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Příprava obřího nákladního překladiště u Holíče se zbrzdila

24. listopadu 2020 | Děti Země
Firma MLC Holíč stáhla žádost o posouzení vlivů záměru na životní prostředí

Okresní úřad Skalica zveřejnil dne 20. listopadu 2020 rozhodnutí, kterým na základě žádosti firmy MLC Holíč s. r. o. zastavil hodnocení vlivů obřího multimodálního logistického centra na životní prostředí. Nové překladiště nákladů má stát západně od města Holíč u řeky Moravy a má se do něj ročně dovážet téměř milión kontejnerů z Asie.

K záměru došlo téměř dvacet kritických vyjádření od různých obcí, institucí a spolků, z nichž osm je z České republiky. Děti Země žádaly podrobné posouzení, a to i na území Moravy.

„Postup firmy, která po získání kritických a odmítavých vyjádření od veřejnosti, institucí a úřadů ze slovenské a z české strany svou žádost o posouzení vlivů překladiště stáhla, není ničím neobvyklým, takže počítáme s tím, že za několik měsíců tu budeme mít druhou žádost,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ve svém vyjádření předložily šestnáct požadavků, které by měly být při vypracování hodnocení vlivů na životní prostředí procesem EIA zohledněny, neboť dojde k obrovskému záboru kvalitní půdy, k zásahům do biotopů různých druhů živočichů, do krajinného rázu barokní krajiny, dojde ke světelnému smogu, ovlivní se místní klima a zvýší se automobilová doprava, která znamená i zvýšení znečištění ovzduší a hladin hluku.

„Překladiště bude mít také silný negativní vliv na území Jihomoravského kraje, zejména zvýšením silniční kamionové dopravy v blízkých sídlech jako je Hodonín, Lužice či Mikulčice. Navíc dojde k obrovskému zásahu do přírodně, archeologicky a historicky cenné krajiny mezi Mikulčicemi, Kopčany a Holíčem, takže se již několik let připravuje její zařazení do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,“ upozorňuje dále Patrik.

Překladiště miliónu kontejnerů za rok za asi 5,7 mld. Kč na více než stovce hektarů zemědělské půdy se má zprovoznit na začátku roku 2025 a má obsahovat koleje, silnice, jedenáct skladovacích hal, parkoviště pro více než stovku kamionů a zázemí pro asi pět set zaměstnanců. Nyní se záměr zřejmě upravuje a doplňuje.

„Asi před dvěma lety plánovala společnost DOE Europe SE za čínské peníze postavit obří nákladní překladiště u Hodonína, ale setkala se s odporem veřejnosti i politiků. Navíc by se musel udělat nový územní plán Hodonína s výstavbou obchvatu a asi i nový krajský plán, takže se projekt asi upravil a přesunul do Holíče,“ připomíná Patrik.

Děti Země proto potěšilo, že odpor proti překladišti se objevil nejen na Slovensku u šesti spolků, obcí a úřadů, ale trvá i v České republice, neboť svá vyjádření kromě Dětí Země a Hnutí Brontosaurus poslaly také Krajský úřad Jihomoravského kraje, Hodonín, Mikulčice, Lužice, Ministerstvo kultury a Archeologický ústav AV ČR v Brně.

Překladiště je navíc ve střetu s alternativní trasou plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe, jehož přípravu v říjnu schválila česká vláda, neboť u Holíče má být přístav s odbočkou na Váh a dále na Dunaj. Podle Dětí Země by se také mělo v rámci přeshraničního posouzení vlivů na životní prostředí vyjasnit, který záměr dostane přednost.


* * * * * * * * * *


I. Přehled 18 subjektů, které k nákladnímu překladišti poslalo do 11. 11. 2020 vyjádření


Slovenská republika (10)

Mesto Holíč, Obec Kopčany, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor dráhový stavebný úrad, Okresný úrad Skalica, OSŽP-ŠVS, Združenie domových samospráv (Bratislava), ICOMOS SLOVAKIA NK (Bratislava), WWF Slovakia (Bratislava), KOZEL o. z. (Senica), OZ Kopčianska lipka (Kopčany) a Občianske združenie HRÚDY (Kopčany)

Česká republika (8)

Město Hodonín, Obec Mikulčice, Obec Lužice, Ministerstvo kultury, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče (Brno), Archeologický ústav AV ČR (Brno), Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (Brno) a Regionální Centrum Hnutí Brontosaurus PODLUŽÍ (Mikulčice)


II. Popis nákladního překladiště (MLC) u města Holíč


1) dotčené území má mít v 1. etapě zábor cca 114,2 hektarů půdy, z toho cca 39,2 hektarů jsou betonové plochy
2) cílový výkon MLC má být téměř 1 mil. zmanipulovaných TEU/rok
3) výstavba má probíhat asi dva roky, a to od 4Q/2022 do 4Q/2024: provozování má začít od 1Q/2025
4) investiční náklady jsou odhadnuty na 200 mil. euro (cca 5,7 miliard Kč)
5) MLC se bude realizovat ve dvou etapách: 1. výstavba překladiště nákladů pro kombinovanou dopravu vlak – automobil, 2. dostavba pro další druhy dopravy
6) součástí MLC mají být mj.: asi 11 velkých skladovacích hal, kolejiště a silnice, parkoviště pro 100 kamionů a pro 139 osobních aut (1. etapa)
7) přepokládaný počet pracovnic a pracovníků v MLC je asi 500 osob, z toho asi 70 THP


III. Účel nákladního překladiště (MLC) u města Holíč


„Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie logistického a priemyselného areálu, ktorého jadrom bude Multimodálne logistické centrum (MLC). MLC má predstavovať koncový aj východzí bod kapacitnej trasy medzi Ďalekým východom, ďalšími oblasťami (hlavne krajinami Stredného východu) a Strednou Európou.

Táto trasa bude slúžiť predovšetkým pre racionálnu prepravu kontajnerov po mori s využitím kapacitného prístavu Constanta po dunajskej vodnej ceste a odbočke od Dunaja k Holíču.

MLC bude východiskovým bodom pre rozvoz a zvoz kontajnerov, resp. príslušného tovaru, do rozsiahlej oblasti, ku ktorej patrí najmä západná časť Slovenska, východná a stredná časť Českej republiky, dôležité zdroje a ciele prepráv v Poľsku, a to v prvej etape železničnou dopravou.

MLC bude slúžiť aj pre logistické operácie s komoditami, ktoré sa neprepravujú v kontajneroch (hromadné sypké tovary, automobily a iné vozidlá, nadgabarity a ťažké kusy atď.). Vzhľadom k polohe MLC, t.j. v blízkosti hlavných ropovodov a plynovodov sa uvažuje tiež s prekladom kvapalných substrátov vrátane skvapalneného zemného plynu (LNG).“

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist