https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/projekt-na-podporu-emas-v-ceske-republice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

CENIA, česká informační agentura životního prostředí: Projekt na podporu EMAS v České republice

CENIA, česká informační agentura životního prostředí již třetím rokem realizuje projekt ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu je zavést opatření zvýhodňující organizace s EMAS ve vybraných oblastech a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS v ČR. Projekt vstoupil do své závěrečné fáze, v jejímž rámci jsou realizovány jednotlivé aktivity na podporu EMAS, které byly identifikovány v předchozích fázích projektu.

Projekt ENHANCE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí již třetím rokem realizuje projekt ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko), je zavést opatření zvýhodňující organizace s EMAS ve vybraných oblastech a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS v ČR.

Druhá fáze projektu – realizace Akčního plánu

Koronavirová krize se nevyhnula ani státnímu sektoru. Některé aktivity vedoucí k plnění akčního plánu jsou tak realizovány se zpožděním a v pozměněné podobě. Změnily se nejen vybrané projektové aktivity, ale také způsob spolupráce s partnery a dalšími zúčastněnými subjekty.

Podle původního harmonogramu se podařilo dosáhnout snížení frekvencí kontrol České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v organizacích se zavedeným EMAS. Nově je četnost inspekcí ČIŽP u uvedených společností prodlužena o jeden rok, pokud daný podnik není vysoce rizikový (dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci).

K plnění akčního plánu rovněž přispívá dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT na podporu energetických úspor, který mohou v současné době využít podniky usilující o zavedení environmentálního managementu. Program mimo jiné nabízí podporu pro zavedení systému řízení energie, která se vztahuje také na EMAS. Dotace se konkrétně týká vytváření dokumentů, organizace (definice procesů, odpovědností, toků, informací atd.), přípravy systémů pro monitorování a hodnocení spotřeby energie. Finanční podpora se naopak nevztahuje na proces ověřování nebo certifikace. V této výzvě lze podat žádost do 30. září 2020.

V rámci projektu dále probíhají práce na vzdělávacím programu pro státní správu. Nevládní organizace, se kterou spolupracuje Ministerstvo životního prostředí, vytvořila učebnici, která detailně popisuje všechna základní environmentální témata. Učebnici doplní soubor brožur, které uživatelům poskytnou praktické informace z oblasti „zeleného“ zadávání veřejných zakázek. Kromě výše uvedených aktivit pokračují intenzivní práce na metodice pro zadavatele veřejných zakázek, která přinese návod a příklady z praxe, jakým způsobem upřednostnit podniky s EMAS ve veřejných zakázkách, a zároveň zabezpečit soulad s platnou legislativou.

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist