Martin Prokop, EPS, tel:0608/721 708 "> Proti rušení účasti veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí se staví jednotlivci, nevládní organizace ale i někteří starostové obcí - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/proti-ruseni-ucasti-verejnosti-v-rizenich-na-ochranu-zivotniho-prostredi-se-stavi-jednotlivci-nevladni-organizace-ale-i
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Ekologický právní servis: Proti rušení účasti veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí se staví jednotlivci, nevládní organizace ale i někteří starostové obcí

Nevládní organizace (1) protestují peticí proti záměru ministerstva vnitra zrušit možnost veřejnosti účastnit se řízení o povolování ekologicky kontroverzních staveb. Petici „proti ústupu od demokratických principů v zákonech“ už podepsali někteří starostové obcí, nevládní organizace a jednotlivci (2).
Ministerstvo vnitra předkládá v těchto dnech legislativní radě vlády návrh nového správního řádu (3) v němž hodlá zrušit rovnost účastníků správních řízení a vytvořit pro občanská sdružení kategorii „přidružených účastníků“, kteří nebudou mít žádná procesní práva a tedy žádnou možnost bránit se případnému protiprávnímu jednání úřadů. Právě o to ministerstvu vnitra jde. Svědčí o tom důvodová zpráva k návrhu zákona, kde se tvrdí, že Česká republika je dnes „oprávněně kritizována za to, že řízení trvá příliš dlouho“ a „podmínky pro podnikatelské aktivity v ČR patří k nejhorším v Evropě“. Proto „je třeba daný stav změnit“. „Řízení trvají dlouho především proto, že investoři a úředníci často poruší zákony na ochranu životního prostředí a nadřízený orgán či soud jim potom rozhodnutí zruší a vrátí k novému projednání. Řešením této situace je posílit zákonnost rozhodování státní správy, nikoliv odstranit nepohodlné kritiky“ namítá jeden z autorů petice, právník Martin Prokop.
Zákon vychází žadatelům o povolení ekologicky kontroverzních staveb vychází vstříc také na mnoha dalších místech. Přichází například s koncepcí omezení tzv. zásady materiální pravdy, tedy pravidla, které ukládá úřadům „vycházet ze spolehlivého stavu věci a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí“. Nové znění ukládá zjišťovat pravdivost tvrzení pouze tak, aby o nich nebyly „důvodné pochybnosti“, a to v rozsahu, který si úřad sám definuje jako „nezbytný pro rozhodnutí“. Ministerstvo změnu zdůvodňuje tím, že “platný správní řád se někde jeví být velmi demokratickým a pokrokovým, například v tom, že trvá na zjištění tzv. materiální pravdy, tedy skutečného stavu věci, což v praxi znamená možnost některých účastníků neustále předkládat další a další důkazy, respektive je navrhovat, a takovým obstrukčním jednáním poškozovat jak ostatní účastníky, tak veřejný zájem…“ Toto tvrzení autorů návrhu je nepravdivé, neboť současný zákon umožňuje úřadům stanovit k navržení důkazů přiměřenou lhůtu a úřady tak také činí. Novela podle nevládních organizací ve skutečnosti směřuje k odstranění „příliš demokratického a pokrokového“ požadavku řídit se při rozhodování pravdou, vycházející z faktických důkazů a dává správním orgánům alibi k vydávání nedostatečně odůvodněných rozhodnutí.
Podle kritiků návrhu je nový zákon v mnoha částech v rozporu s Ústavou a také tzv. Aarhusskou úmluvou o účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, kterou má český parlament ratifikovat na podzim.
Ekologický právní servis a Ateliér práv zaslali ministerstvu desítky stránek právních připomínek, které však ministerstvo použilo k vychytání vlastních chyb, ale koncepci omezení práv veřejnosti v návrhu zachovalo.
Kontakt: Mgr. Martin Prokop, Ekologický právní servis – kancelář Tábor, mobil: 0608/721 708, stabil: 0361/256662, e-mail: eps.tabor@ecn.cz, a dále na www.eps.cz/petice

(1) Petiční výbor tvoří nevládní organizace: Ekologický právní servis, Zelený kruh, Ateliér pro životní prostředí, Člověk v tísni o.p.s., Fond ohrožených dětí, Hnutí Duha, Českokrumlovská obec památkářská a dále starostka obce Křelov-Břuchotín na Olomoucku Ing. Anna Procházková
(2) Petici a další materiály k tomuto tématu naleznete na adrese: www.eps.cz/petice
(3) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) upravuje práva a povinnosti českých úřadů při vydávání správních
rozhodnutí.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist