https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/reakce-na-tiskovou-zpravu-hospodarske-komory-cr-novy-stavebni-zakon-je-ucebnicovym-prikladem-odstraneni-resortismu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MMR ČR: Reakce na tiskovou zprávu Hospodářské komory ČR: Nový stavební zákon je učebnicovým příkladem odstranění resortismu

25. června 2020 | MMR ČR
Autor: Vilém Frček
Hospodářská komora vydala tiskovkou zprávu s titulkem: Nový stavební zákon bude vyhovovat jen úředníkům. Zpráva podle ní vychází z analýzy nového stavebního zákona. Velmi rádi analýzu HK prostudujeme a detailně se k ní vyjádříme, pokud nám ji Hospodářská komora poskytne. Tvrzení uvedená v tiskové zprávě jsou spíše opět dokola opakované proklamace, nicméně znovu se pokusíme vysvětlit, že se nezakládají na pravdě.

Netušíme, proč by měl podle názoru komory zákon vyhovovat pouze úředníkům. Urychlení povolování staveb na ně naopak bude nést zvýšené nároky a bude přínosem především pro stavebníky, ať už jde o občany s rodinným domkem nebo velké privátní a státní investory. Už vůbec nechápeme, proč by měl být nový stavební zákon učebnicovým příkladem resortismu, když právě ten odstraňuje. Rekodifikace se dotkla téměř 80 právních předpisů, které spadají pod různá ministerstva. Podstatou zákona je naopak odstranění resortismu, kdy se řada ministerstev vzdala v rámci celku svých kompetencí. Podstatou je, že stavby bude povolovat stavební úřad, ne v podstatě desítky dotčených orgánů jako je tomu dnes. Dotčené orgány budou v naprosté většině integrovány – vyjma částečně památkářů, Agentuře ochrany přírody a krajiny a hasičů. I ti ale budou pod fikcí souhlasu.

Stavební zákon přináší řadu principů, které povolování bez diskuse zrychlí jako je například zavedení apelačního principu, pevně dané lhůty, fikce souhlasu, opatření proti nečinnosti úřadu či jedno řízení místo současných deseti typů.

Komora dále hovoří o fatálním množství ústupků obcím a resortům. Zákon je rozumným kompromisem, ostatně jako každý dobrý zákon, o fatálním množství ale rozhodně nejde hovořit. Kdo se jen trochu zajímá o nový stavební zákon, od ledna ví, že na úrovni premiéra a ministra vnitra byla uzavřena dohoda se Svazem měst a obcí na tom, že na obcích budou stavební úřady dál fungovat v přenesené působnosti. Byť si uvědomujeme, že právně nejde o nejšťastnější řešení, podařilo se nám princip zákona – 1 úřad – 1 razítko – 1 rozhodnutí zachovat. I komora, se kterou jsme na přípravě zákona spolupracovali, si musela být vědoma, že nelze upřednostnit zájmy jedné skupiny a ministerstvo se muselo popasovat s více než sedmi tisíci připomínkami, které nemohlo a ani nechtělo ignorovat. V zákoně jsou obsaženy mechanismy, které zajistí, že stavby budou povolovány do roka, i když nevznikne čistě státní stavební správa. Je to například opatření proti nečinnosti stavebního úřadu – když ten na obci ve stanovené lhůtě nerozhodne, převezme řízení nadřízený krajský úřad. Není pravda, že v zákoně nejsou nastavené lhůty – jsou a zároveň zákon obsahuje fikci souhlasu, která znamená, že pokud ve lhůtě 30 dní, u složitějších staveb 60 dní, úřady nevydají stanovisko nebo vyjádření, bude se mít za to, že souhlasí.

Zákon předložený legislativní radě vlády se prý dále v mnoha důležitých bodech odchyluje od principů a cílů vládou schváleného věcného záměru nového stavebního zákona. Stejně tak se zásadně liší od návrhu předloženého do mezirezortního připomínkového řízení, který naopak z věcného záměru důsledně vycházel. Jediné, v čem se zákon významně odchýlil od věcného záměru, je ovšem právě dohoda se Svazem měst a obcí. Chápeme frustraci původních spoluautorů nového stavebního zákona, ale znovu opakujeme, přece není možné si myslet, že finální verze zákona mohla být shodná s původní verzí, když k ní připomínková místa měla tisíce připomínek. V původní podobě by jen těžko měl zákon šanci projít vládou a poslaneckou sněmovnou.

Komora také kritizuje, že zákon zbytněl na dvojnásobek oproti verzi z loňského listopadu a má přes 100 paragrafů navíc než v současnosti platný zákon. Kdyby ale panovala přímá úměra, že čím méně paragrafů, tím rychlejší povolování staveb, mohli bychom celý zákon vtěsnat třeba do deseti paragrafů. Každý z paragrafů by pak měl patrně sto odstavců a písmenek celou abecedu. Nikdo by se v tom sice nevyznal, ale mohli bychom hrdě vyhlásit do světa, že MMR zákon odlehčilo o stovky paragrafů. Tahle jednoduše to ale nefunguje, že? Takže teď vážně. Počet paragrafů není to, co je určující pro délku povolování staveb. K původní verzi zákona jsme dostali více než pět tisíc připomínek, řada z nich směřovala právě na přehlednost zákona. Některé paragrafy původní verze, která putovala do připomínkového řízení, byly uměle sloučené a měly třeba 15 až 21 odstavců. K čemu nám je, když je jeden paragraf na dvě strany? Asi ne k tomu, aby stavební úřady dostaly v přehledném novém zákoně oporu, nebály se rozhodovat a práce jim šla lépe od ruky. Často nám bylo také vyčítáno, že řadu procesů upravují jiné zákony a různé vyhlášky. Teď, když jsou v jednom předpisu, zase slyšíme, že zákon bobtná.
Komora ve zprávě dále tvrdí, že zákon neobsahuje lhůty a úředníci nebudou rozhodovat rychleji.

Tyto obavy jsou zcela liché. Naopak, tlak na dodržování lhůt je jedním z hlavních principů nového stavebního zákona. Kromě samotných lhůt, které jsou ve všech stupních zcela jasně stanoveny, zákon zavádí pro dotčené orgány, které nebudou podléhat integraci také fikci souhlasu – tedy v případě, kdy nevydají své vyjádření ve lhůtě, bere se za to, že souhlasí. Také prvoinstanční úřady budou pod tlakem lhůt, a to zavedením tzv. opatření proti nečinnosti úřadu. Pokud prvoinstanční úřad ve lhůtě nevydá rozhodnutí, automaticky věc převezme nadřízená krajská stavební správa a ve věci rozhodne.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

rl

rýpal lesní

24.8.2020 09:23
Dnes je návrh stavebního zákona projednáván ve Strakově akademii. Základní a zásadní rozpor v zákonu zůstal. Tím je systémová podjatost úředníků stavebních úřadů k záměrům samosprávy a k záměrům v působnosti samosprávy, kdy úředník rozhoduje o věci, ve které je starosta tím, kdo si přeje, jak má záležitost dopadnout, tohoto úředníka platí a je mu nadřízeným a ten, znalý toho, jak to chodí, podle toho rozhoduje. Dokonce je věc tak, že k tomuto "problému" byl přijat v rámci správního řádu stav, kdy "úředník samosprávného celku pokud rozhoduje o věci samosprávného celku je nepodjatý", čímž se vlastně had zakousnul do vlastního ocasu, a umožňuje rozhodování ve věci, týkající se sama sebe. Naprostou úsměvnou ukázkou je i rozhodování osoby starosty, jako orgánu obce, ve věci v souvislosti s řízením stavebním a vedením stavby, kdy je tento sám sobě podjatý, navíc, dokonce rozhoduje i v rozporu kompetencí, pokud je toto takto nadřízeným orgánem ( ovládaným osobami politicky a názorově spřízněnými ) trpěno či dovoleno. Tomu se říká demokratický výplach očí tím, co pochází odněkud níže.
<rýpal lesní>
Odpovědět
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist