https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/rekonstrukce-na-lednickych-rybnicich-prospeje-zdejsi-jedinecne-prirode
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

AOPK ČR: Rekonstrukce na Lednických rybnících prospěje zdejší jedinečné přírodě

19. září 2017 | AOPK ČR
Autor: Karolína Šůlová, tel: 724 102 406
Začátkem září byla zahájena rekonstrukce bezpečnostních přelivů na Hlohoveckém a Mlýnském rybníce, které byly v havarijním stavu. Oba jsou součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky [1] a žije tu řada vzácných živočichů. Práce budou dokončeny do jara příštího roku, investorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Soustava Lednických rybníků je domovem kvakoše nočního a bukáčka malého, které v naší krajině jen tak nespatříte. Typický chraplavý hlas kvakoše [2] se z oblohy nese po celou noc. Přes den se tyto malé volavky vystavují na keřích či kmenech padlých do vody. To bukáčka, mistra maskování v příbřežních porostech, často prozradí jen tajemný hlas z rákosí. Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na obou rybnících pomůže udržovat jejich hladinu v takové výši, která těmto opeřencům i dalším tvorům vyhovuje,“ vysvětluje Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava.

Historie rybniční soustavy sahá do 15. století a bohužel havarijní stav bezpečnostních přelivů na Hlohoveckém a Mlýnském rybníce tomu odpovídá. Opravené bezpečnostní přelivy umožní bezpečně regulovat povodňové průtoky pod rybniční soustavou v potoce Včelínek, který dále protéká obcemi Charvátská Nová Ves a Břeclaví.

Projekt je podpořen 100% dotací z Operačního programu Životní prostředí, náklady na rekonstrukci jsou 8,7 milionu korun. Připravují se i další projekty, které napomohou zachování zdejší přírody, například revitalizace národní přírodní památky Pastvisko u Lednice, kde proběhne odbahnění a oprava manipulačního objektu u významného mokřadu na pravém břehu Černé Dyje.

Poznámky:
[1] Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky (vyhlášena 1953) je soustava rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský v nivě potoka Včelínku nedaleko Lednice. Rozloha NPR je 552,5 ha a patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v České republice. Najdeme zde u nás největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních - hnízdí zde okolo 230 párů obou druhů. Fungují jako tahová zastávka pro husy velké, řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně zde zimuje orel mořský. Lednické rybníky jsou pro svou jedinečnost také jedním z 14 našich mokřadů, které jsou zapsány na seznam mokřadů mezinárodního významu. Ty chrání takzvaná Ramsarská úmluva.
[2] http://www.rozhlas.cz/hlas/brodivi/_zprava/kvakos-nocni-video--77975


Kontakt:
Vlastimil Sajfrt, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, Správa CHKO Pálava, e-mail: vlastimil.Sajfrt@nature.cz, tel: 602689057

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist