https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/s-podporou-programu-b2b-pomahaji-ceske-firmy-i-v-indii-kambodzi-tanzanii-ci-palestine-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: S podporou Programu B2B pomáhají české firmy i v Indii, Kambodži, Tanzanii či Palestině

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program B2B), je mezi českými firmami stále populárnější. Svědčí o tom i dotační výzva na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2020, která byla vyhlášena koncem listopadu loňského roku. Celkem bylo na základě pečlivého hodnocení projektů, v němž byly hlavními kritérii rozvojový dopad projektu a jeho finanční efektivnost a udržitelnost, podpořeno 32 projektů (17 nových a 15 pokračujících), přičemž celková výše dotace pro tyto projekty činí přibližně 25 mil. Kč.

„Z důvodu změny požadavků na oprávněné žadatele, které začínají rokem 2020, byla dotační výzva mimořádně rozdělena na dvě – pro nové a pokračující projekty. Pokračující realizace, které uspěly v hodnotícím procesu a získaly podporu ČRA i pro letošní rok, tak budou dokončeny dle původních pravidel, aby nebyla narušena jejich kontinuita a finanční plán. Schválené dotace pro tyto pokračující realizace by měly úspěšným žadatelům v letošním roce napomoci při dovršení snah o vybudování fungujících a soběstačných podniků, výrobních závodů nebo produkčních linek v zemích jako je Indie, Kambodža, Uganda, Indonésie nebo Tanzanie,“ vysvětluje manažerka Programu B2B z České rozvojové agentury Dominika Caputová.

Nejnovější dotační výzva již tradičně opět cílila na firmy s podnikatelskými záměry na řešení rozvojových problémů. Součástí těchto záměrů je zároveň zájem o prozkoumání nových trhů, zajištění potenciálních partnerů pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde joint venture či pobočku. Program B2B tak nabízí širokou škálu možností k získání partnerů a referencí v zajímavých teritoriích, přičemž dotace pomůže minimalizovat riziko spojené se vstupem na nové trhy. Mobilizací soukromého kapitálu a rozvojem podnikatelského sektoru v partnerských zemích tak Program B2B přispívá z dlouhodobého hlediska ke zlepšení socioekonomické situace daných zemí a k plnění Cílů udržitelného rozvoje.

Školení indických dělníků či kořenová čistička v Kambodži

Již před dvěma lety zahájila LIKO-S holding, a.s. podporou Programu B2B své úspěšné působení v indickém Bangalore, kde zahájila výrobu dělících příček a stěn. Zaměstnala a vyškolila dělníky a specialisty místní pobočky, zavedla efektivní výrobní postupy a kontinuálně pracuje na zvýšení konkurenceschopnosti. V letošním roce plánuje firma rozšířit a zaškolit svůj tým místních specialistů a zahájit výrobu a instalaci nových produktů, které vyvinula speciálně pro indický trh. Více informací o projektu této společnosti více si můžete přečíst zde.

Společnost Kotiš s.r.o. vytvořila pro změnu v Tanzanii za přispění Programu B2B fungující společnost, která zpracovává kukuřici vykoupenou od místních farmářů a zásobuje lokální trhy, zejména na tanzansko-keňských hranicích, předjednán je také vývoz produkce do Keni. V oblasti východní Afriky je totiž kukuřičná mouka nejběžnější surovinou pro přípravu pokrmů. V rámci projektu se podařilo zavést plně automatizovaný výrobní proces, přičemž kapacita linky bude v letošním roce v souvislosti s plánovanou expanzí dále navyšována. Projekt přispívá k řešení dlouhodobého problému afrických zemí, kterým je export surových materiálů bez přidané hodnoty a zároveň snižuje závislost Tanzanie na dovozu potravin.

Společným záměrem firem IPR Aqua, s.r.o. a Dekonta a.s. v Kambodži je vybudování a instalace pilotního zařízení kořenových čistíren odpadních vod (KČOV). Jedná se o přírodě blízkou technologii nakládání s odpadními vodami pocházejícími z domácností, obcí, měst či průmyslové výroby. V mnoha oblastech Kambodži je bohužel stále citelný nedostatek zdrojů pitné vody. Ochrana povrchových i podzemních vod tak má přímý dopad na zdravotní stav obyvatelstva. S podporou Programu B2B byla již instalována demonstrační jednotka a předána dětskému centru ve městě Siem Reap. V posledním roce realizace projektu bude zahájen zkušební provoz instalované jednotky a pořádány odborné semináře především pro zástupce místních autorit s cílem rozšířit povědomí a identifikovat místní partnery pro další využití této technologie.

Podpora projektových dokumentací k velkým infrastrukturním projektům

„V letošním roce bylo naposledy v rámci Programu B2B podpořeno zpracování projektových dokumentací k velkým infrastrukturním projektům, které se stanou technickým podkladem pro zadávací řízení vyhlášená místními autoritami, ve kterých mají české firmy se svými technologiemi možnost uspět,“ dodává Dominika Caputová.

Společnost G-Servis s r.o. například zpracovává projektovou dokumentaci s cílem vyřešit nakládání s odpadními vodami na Ostrově Koh Rong v Kambodži a zajistit jejich ekologickou likvidaci pomocí výstavby ČOV a jejích páteřních stok. Společnost Vodní zdroje, a.s. se v projektové dokumentaci pro změnu věnuje komplexní sanaci odkaliště petrochemické společnosti HIP Petrohemija v srbském Pančevu, které bylo kontaminováno velkým množstvím chemikálií uniklých během válečného konfliktu v Srbsku.

Úspěšní žadatelé z výzvy na nové projekty využili jak možností na získaní dotací na tzv. přípravu projektů, tedy zpracování podnikatelských plánů nebo studií proveditelnosti s cílem prověřit možnosti dalšího působení ve vybraných teritoriích, tak i na samotnou realizaci projektů. Byly podpořeny projekty v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a logistiky nebo potravinářství.

Podporu ČRA tak v letošním roce získala i společnosti Incinity, s.r.o., která se zabývá vývojem centrální integrační platformy pro chytrá města s názvem Invipo. Ta umožňuje monitorování a ovládání chytrých městských a dopravních systémů z jediného místa pomocí jediného počítačového programu a vyhrála několik prestižních světových ocenění. Společnost má již za sebou úspěšnou realizaci malého pilotního projektu pro město Tuzla a chystá se prověřit možnosti širšího rozvoje smart cities v celém regionu. Hlavním cílem projektu jsou fungující města, která umí dobře plánovat i hospodařit a zajišťují svým obyvatelům komfortní život.

Na Západním břehu Jordánu pak Dermacol a.s. plánuje s podporou ČRA v průběhu dvou let otevřít třicet nových a moderních kosmetických salonů. Přímo tak přispěje ke zvýšení kvalifikace, zaměstnanosti a ekonomické soběstačnosti místních žen, které patří v důsledku politické situace a konzervativní společnosti k velmi zranitelné skupině. Obzvláště se jedná o mladé absolventky – kosmetičky ze školy UNRWA, kde studují pouze ti, kteří jsou registrováni jako uprchlíci. A právě s touto školou navázala česká firma úzkou spolupráci. Společnost Dermacol v Palestině již delší dobu působí a jejich produkty jsou velmi žádané i vzhledem k tomu, že arabské ženy rády pečují o svůj zevnějšek. Společnost dokáže pomoci budoucím kosmetičkám, z nichž většina pochází z chudých rodin a nemůže si vzít jakoukoli půjčku, s rozjezdem podnikání, včetně vybavení salonu a poskytnutí první sady výrobků, i se zaškolením ve vedení salonu, marketingu a používání produktů. Plánovány jsou i průběžné tréninky, a také posílení kapacity salonů během léta, kdy je v zemi sezona svateb.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist